C07C 231/10

Spôsob prípravy 1-nitro-4-oxobutanylamidov a ich opačných enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288218

Dátum: 11.07.2014

Autori: Brath Henrich, Huťka Martin, Weng Jiang, Rehák Juraj, Durmis Július, Lu Gui, Toma Štefan, Latika Attila, Li Yong-bo

MPK: C07C 231/10, C07C 231/12, C07C 231/02...

Značky: přípravy, 1-nitro-4-oxobutanylamidov, spôsob, opačných, enantiomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 1-nitro-4-oxobutanylamidov všeobecného vzorca (Ia) a (Ib) alebo ich opačných enantiomérov reakciou aldehydov všeobecného vzorca (II) s 2-nitroetenylamidmi všeobecného vzorca (IIIa) alebo (IIIb). 1-Nitro-4-oxobutanylamidy všeobecného vzorca (Ia) a (Ib) sú vhodné na prípravu antivirotík, ako je oseltamivir. Ďalej sú opísané 2-nitroetenylamidy všeobecného vzorca (IIIa) a (IIIb) a spôsob ich prípravy reakciou 2-nitroetenylamínu...

Nový spôsob syntézy agomelatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13615

Dátum: 04.08.2009

Autori: Bontempelli Pascal, Sery Jean-pierre, Jalenques Xavier, Starck Jérome-benoit

MPK: C07C 231/02, C07C 209/48, C07C 231/10...

Značky: spôsob, syntézy, nový, agomelatínu

Text:

...priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorcacharakterizovaného tým, že sa do reakcie uvedie (7-metoxy-1-naftyl)acetonitril vzorca (II)ktorý sa podrobí redukcii vodikom za prítomnosti Raneyovho niklu v prostredí obsahujúoom acetanhydrid, v reakčnej zmesi obsahujúcej etanol a vodu, čim sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa izoluje vo forme tuhej látky.0013 Zlúčenina vzorca (II) sa získa klasickými reakciami organickej chémie. Zlúčenina vzorca...

Spôsob prípravy gabapentínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8756

Dátum: 22.06.2005

Autori: Villa Marco, Soriato Giorgio, Cannata Vincenzo, Verzini Massimo, Arrighi Katiuscia, Paiocchi Maurizio, Corcella Francesco

MPK: C07C 233/08, C07D 221/20, C07C 231/10...

Značky: gabapentínu, přípravy, spôsob

Text:

...Chem. Soc. 1919, 115, 686-704 sa opisuje syntéza dď-dikyan-B,B-pentametylénglutarimidu (v tomto opise označovaného ako dinitryl), pri ktorej sa vychádza z cyklohexanónu, etylesteru kyseliny kyánooctovej a amoniaku V alkoholickom roztoku.0012 V publikácii Thorpe, J. Chem, Soc. 1911, 99, 445-446 sa opisuje hydrolýza medziproduktu dinitrylu na 1,1-cyklohexándioctovú kyselinu rozpustením v koncentrovanej kyseline sírovej.0013 Rovnaká syntetická...

Nový spôsob syntézy enamidových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8490

Dátum: 22.12.2004

Autori: Bertrand Blandine, Martin Juliette, Perrin Florence, Roussiasse Sonia, Blanchet Sylvie, Pluvie Jean-françois, Burgos Alain, Bourdeau Françoise

MPK: C07C 233/00, C07C 231/10

Značky: derivátov, syntézy, enamidových, spôsob, nový

Text:

...716 097 El 33 527/Hcykloalkylalkylová skupina, alkylarylová skupina a arylová skupina nie sú substituované alebo sú substituované funkčnou skupinou vybranou zo súboru,do ktorého patri atóm halogenu, alebo skupina zahrňujúca -OH, -OR 5, -CN,-COOR 5, -COR 5, -CONR 5 R 6, -OCOR 5, -NH 2, ~NHR 5, -NR 5 R 6, -NOZ, -SH,SR 5, kde R 5 a R 6 navzájom od seba nezávisle každý jednotlivo znamená alkylovú skupinu, alkylarylovú skupinu alebo arylovú skupinu...

Spôsob prípravy azometínov a alfa-halogénacetanilidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283347

Dátum: 05.05.2003

Autori: Nady Louie, Sih Ping, Rodriquez Gilbert, Javdani Kambiz

MPK: C07C 231/10, C07C 249/02

Značky: přípravy, azometínov, spôsob, alfa-halogénacetanilidov

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob prípravy aromatického azometínu, ktorý zahŕňa tieto stupne: a) kontaktovanie paraformaldehydu s 0,25 až 3 molárnymi ekvivalentmi alifatického alkoholu obsahujúceho 1 až 4 atómy uhlíka za prítomnosti katalytického množstva organickej alebo anorganickej bázy, ako hydroxidu, alkoxidu, uhličitanu alebo oxidu alkalického kovu, alebo terciárneho amínu, za vzniku formaldehydu, a b) kontaktovanie formaldehydu vytvoreného v stupni a)...

Spôsob prípravy zeolitických katalyzátorov MFI-Typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10549

Dátum: 13.11.2002

Autori: Dalloro Leonardo, Buzzoni Roberto, Cesana Alberto, Balducci Luigi

MPK: B01J 29/40, B01J 29/04, B01J 29/06...

Značky: katalyzátorov, přípravy, spôsob, zeolitických, mfi-typu

Text:

...V snahe prekonať tento problém patent EP 576 295 napríklad navrhuje, pretvoriť zeolitický materiál V sférickej forme sušením rozprašovaním bez pridania ligandov a vystaviť mikročastice v nasledujúcej prevádzkovej fáze tepelnémuspracovaniu vo vode za účelom zvýšenia ich tvrdosti.0010 V nedávnom patente (EP 1 002 577) je na druhej strane navrhnuté použitie oxidov kremičitých ako ligandov, ktoré, pokiaľ sa syntetizujú kyselinovou hydrolýzou...