C07C 229/48

Spôsob prípravy esterov 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej kyseliny a ich enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288333

Dátum: 04.01.2016

Autori: Latika Attila, Brath Henrich, Hajzer Viktória, Danko Peter, Durmis Július, Kicková Anna

MPK: C07C 227/30, C07C 227/14, C07C 205/49...

Značky: enantiomérov, přípravy, kyseliny, esterov, spôsob, 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy cyklohexénových derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) , (Ic) a ich enantiomérov relatívne krátkou syntézou z východiskových 1-nitro-4- oxobutanylamidov a dietylfosforylakrylátov v prítomnosti alkalických katalyzátorov a crown éterov použitím mikrovlnného žiarenia alebo bez neho. Z derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) a (Ic) sú v jednom stupni prístupné potenciálne inhibítory neuraminidázy.

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288068

Dátum: 17.04.2013

Autori: Goudreau Nathalie, Llinas-brunet Montse, Ghiro Elise, Tsantrizos Youla, Cameron Dale, Wernic Dominik, Faucher Anne-marie, Rancourt Jean, Bailey Murray, Halmos Teddy, Poupart Marc-andré

MPK: A61K 31/13, A61K 31/7056, A61K 38/00...

Značky: spôsob, rozlíšenia, enantiomérnej, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej zmesi zahŕňa krok pôsobenia esterázy subtilizínu Bacillus licheniformis (Alcalase) na túto zmes, čím sa získa požadovaný enentiomér metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej formy.

Bicyklické arylové analógy sfingozín-1-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19041

Dátum: 05.08.2010

Autori: Kumaravel Gnanasambandam, Ma Bin, Taveras Arthur, Lin Edward Yin-shiang, Liu Xiaogao, Caldwell Richard, Zheng Guo Zhu, Guckian Kevin, Thomas Jermaine

MPK: A61P 11/06, A61P 3/10, A61P 29/00...

Značky: sfingozín-1-fosfátu, arylové, analogy, bicyklické

Text:

...čo vedie k zosilnenej bunkovej odpovedi. Všeobecne sa zlúčeniny môžu prepínať z antagonistov na agonistov v závislostí na tom, ktorý G proteín je za receptorom. Keď Gq je za zlúčeninou cieliacou S 1 P 4 receptor, môže pôsobiť ako antagonista. Je možné, že s iným G proteínom (Gi) za agonistom, zlúčenina môže byť agonista.0005 SlP receptory sú dobré ciele liekov, pretože jednotlive receptory sú aj tkanivovo, aj odpoveďovo špecifické. Tkanivová...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Matzke Michael, Schönfeld Wolfgang, Ziegelbauer Karl, Schmidt Axel, Militzer Hans-christian, Mittendorf Joachim, Kunisch Franz

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195

Značky: látku, spôsob, použitie, túto, obsahujúce, liečivo, dipeptid, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Mittendorf Joachim, Plempel Manfred, Bremm Klaus-dieter, Metzger Karl Georg, Endermann Rainer, Militzer Hans-christian, Kunisch Franz, Matzke Michael

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48, A61K 31/215...

Značky: použitie, cyklopentán-beta-aminokyseliny, cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Matzke Michael, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang, Kunisch Franz, Mittendorf Joachim, Ziegelbauer Karl, Schmidt Axel

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195, C07K 5/023...

Značky: antimikrobiálne, obsahom, použitie, liečivá, aminokyseliny, účinné, zmesí, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Heine Hans-georg, Wollweber Hartmund, Wittka Reilinde, De Vry Jean-marie-viktor, Schohe-loop Rudolf, Sommermeyer Henning, Glaser Thomas, Junge Bodo, Urbahns Klaus

MPK: C07C 227/08, A61K 31/215, A61K 31/44...

Značky: spôsob, výroby, deriváty, použitie, tieto, liečivá, cyklohexadiénu, obsahujúce, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.

Tilidíndihydrogenortofosfát, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281041

Dátum: 06.12.1995

Autori: Klausmann Hans, Knapp Armin, Hermann Wolfgang, Witzke Joachim

MPK: A61K 31/215, C07C 229/48

Značky: přípravy, ktorý, použitie, prostriedok, obsahuje, farmaceutický, spôsob, tilidíndihydrogenortofosfát

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tilidíndihydrogenortofosfátu, pri ktorom sa tilidínová zásada necháva reagovať s 80 až 90 % hmotn. kyselinou fosforečnou v izopropanole s obsahom vody 4 až 10 % hmotn. pri teplote 30 až 45 °C, suspenzia sa pomaly ochladí a získaná soľ sa izoluje. Ďalej je opísané použitie tilidíndihydrogenortofosfátu na výrobu pevných farmaceutických foriem zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, dražé, kapsúl a čapíkov,...