C07C 229/48

Spôsob prípravy esterov 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej kyseliny a ich enantiomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288333

Dátum: 04.01.2016

Autori: Kicková Anna, Danko Peter, Durmis Július, Brath Henrich, Hajzer Viktória, Latika Attila

MPK: C07C 205/49, C07C 227/30, C07C 227/14...

Značky: spôsob, kyseliny, 4-alkylamido-3-(alkyloxy)-5-nitrocyklohex-1-én-1-karboxylovej, enantiomérov, esterov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy cyklohexénových derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) , (Ic) a ich enantiomérov relatívne krátkou syntézou z východiskových 1-nitro-4- oxobutanylamidov a dietylfosforylakrylátov v prítomnosti alkalických katalyzátorov a crown éterov použitím mikrovlnného žiarenia alebo bez neho. Z derivátov vzorca (I), (Ia), (Ib) a (Ic) sú v jednom stupni prístupné potenciálne inhibítory neuraminidázy.

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 288068

Dátum: 17.04.2013

Autori: Cameron Dale, Rancourt Jean, Poupart Marc-andré, Goudreau Nathalie, Faucher Anne-marie, Tsantrizos Youla, Halmos Teddy, Ghiro Elise, Llinas-brunet Montse, Wernic Dominik, Bailey Murray

MPK: A61K 38/00, A61K 31/13, A61K 31/7056...

Značky: enantiomérnej, zmesí, rozlíšenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozlíšenia enantiomérnej zmesi metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej zmesi zahŕňa krok pôsobenia esterázy subtilizínu Bacillus licheniformis (Alcalase) na túto zmes, čím sa získa požadovaný enentiomér metylesteru kyseliny 1-amino-2-vinylcyklopropylkarboxylovej alebo jej N-chránenej formy.

Bicyklické arylové analógy sfingozín-1-fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19041

Dátum: 05.08.2010

Autori: Lin Edward Yin-shiang, Taveras Arthur, Liu Xiaogao, Kumaravel Gnanasambandam, Guckian Kevin, Ma Bin, Zheng Guo Zhu, Thomas Jermaine, Caldwell Richard

MPK: A61P 11/06, A61P 3/10, A61P 29/00...

Značky: arylové, bicyklické, analogy, sfingozín-1-fosfátu

Text:

...čo vedie k zosilnenej bunkovej odpovedi. Všeobecne sa zlúčeniny môžu prepínať z antagonistov na agonistov v závislostí na tom, ktorý G proteín je za receptorom. Keď Gq je za zlúčeninou cieliacou S 1 P 4 receptor, môže pôsobiť ako antagonista. Je možné, že s iným G proteínom (Gi) za agonistom, zlúčenina môže byť agonista.0005 SlP receptory sú dobré ciele liekov, pretože jednotlive receptory sú aj tkanivovo, aj odpoveďovo špecifické. Tkanivová...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Kunisch Franz, Schmidt Axel, Mittendorf Joachim, Ziegelbauer Karl, Matzke Michael, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48

Značky: spôsob, dipeptid, výroby, použitie, túto, látku, liečivo, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Militzer Hans-christian, Matzke Michael, Plempel Manfred, Endermann Rainer, Mittendorf Joachim, Bremm Klaus-dieter, Kunisch Franz, Metzger Karl Georg

MPK: C07C 229/48, A61K 31/195, A61K 31/215...

Značky: spôsob, cyklopentén-beta-aminokyseliny, výroby, použitie, cyklopentán-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Matzke Michael, Ziegelbauer Karl, Mittendorf Joachim, Schönfeld Wolfgang, Militzer Hans-christian, Kunisch Franz, Schmidt Axel

MPK: A61K 31/195, C07K 5/023, C07C 229/48...

Značky: liečivá, obsahom, antimikrobiálne, zmesí, aminokyseliny, účinné, obsahujúce, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: De Vry Jean-marie-viktor, Glaser Thomas, Urbahns Klaus, Sommermeyer Henning, Heine Hans-georg, Wittka Reilinde, Junge Bodo, Wollweber Hartmund, Schohe-loop Rudolf

MPK: A61K 31/215, A61K 31/44, C07C 227/08...

Značky: spôsob, liečivá, cyklohexadiénu, deriváty, výroby, použitie, látky, tieto, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.

Tilidíndihydrogenortofosfát, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281041

Dátum: 06.12.1995

Autori: Klausmann Hans, Witzke Joachim, Knapp Armin, Hermann Wolfgang

MPK: C07C 229/48, A61K 31/215

Značky: prostriedok, farmaceutický, přípravy, ktorý, tilidíndihydrogenortofosfát, obsahuje, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy tilidíndihydrogenortofosfátu, pri ktorom sa tilidínová zásada necháva reagovať s 80 až 90 % hmotn. kyselinou fosforečnou v izopropanole s obsahom vody 4 až 10 % hmotn. pri teplote 30 až 45 °C, suspenzia sa pomaly ochladí a získaná soľ sa izoluje. Ďalej je opísané použitie tilidíndihydrogenortofosfátu na výrobu pevných farmaceutických foriem zvlášť s predĺženým pôsobením, ako tabletiek, dražé, kapsúl a čapíkov,...