C07C 215/54

Deriváty 3,3-difenylpropylamínov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288384

Dátum: 20.06.2016

Autor: Meese Claus

MPK: C07C 215/54

Značky: deriváty, spôsob, 3,3-difenylpropylamínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 3,3-difenylpropylamínov vo forme ich soli všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená C1-C6 alkylovú skupinu, C3-C10 cykloalkylovú skupinu, substituovanú alebo nesubstituovanú fenylovú skupinu a X- je zvyšok fyziologicky kompatibilnej anorganickej kyseliny za predpokladu, že zlúčenina nie je 2-(3-diizopropylamino-1-fenylpropyl)-4-hydroxymetylfenyl ester hydrochlorid R-(+)-izobutánovej kyseliny a spôsob ich výroby.

Stabilné soli derivátov 3,3-difenylpropylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288185

Dátum: 27.03.2014

Autor: Meese Claus

MPK: C07C 215/54

Značky: 3,3-difenylpropylamínov, derivátov, stabilné

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka vysoko čistých, kryštalických stabilných zlúčenín nových derivátov 3,3-difenylpropylamínov vo forme ich solí všeobecného vzorca (I) a spôsobu výroby vysoko čistých, stabilných medziproduktov všeobecného vzorca (1). Zlúčenina všeobecného vzorca (III) sa rozštiepi hydrogenačným činidlom za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (V), potom sa takto získaná zlúčenina všeobecného vzorca (V) premení redukčným činidlom za...

Desfesoterodínové soli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20914

Dátum: 14.06.2013

Autori: Albrecht Wolfgang, Eichner Simone

MPK: A61P 13/10, C07C 215/54, A61K 31/135...

Značky: desfesoterodínové

Text:

...soli Desfesoterodínu, ich formy v pevnom stave a farmaceutické kompozíciea/ alebo formulácie obsahujúce prinajmenšom jednu zo solí alebo foriem v pevnom stave.0009 Predkladaný vynález taktiež zahŕňa použitie akejkoľvek zjantaranových solí Desfesoterodínu aforiem vpevnom stave podľa predkladaného vynálezu na pripravu soli0010 Predkladaný vynález taktiež zahŕňa jantaranové soli Desfesoterodínu a formy V pevnom stave, ktoré sú...

Spôsob prípravy (1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17501

Dátum: 23.07.2007

Autori: Holenz Jörg, Hell Wolfgang, Gladow Stefan, Zimmer Oswald, Buschmann Helmut Heinrich

MPK: C07C 211/28, C07B 57/00, C07C 211/27...

Značky: přípravy, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, spôsob

Text:

...separácia takto získanej soli a uvoľnenie zodpovedajúcej zlúčeniny všeobecného vzorca l vo forme voľnej bázy,(a) nasleduje reakcia takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca l, Rv ktorom R má vyššie definovaný význam, s etylmagnéziumhalogenidom v inertnom reakčnom médiu za podmienok Grignardovej reakcie,(b) nasleduje prevedenie takto získanej zlúčeniny všeobecného vzorca Il, EF 2 046 724 35116 /Hv ktorom R má vyššie definovaný význam,...

Príprava 3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9867

Dátum: 23.07.2007

Autor: Hell Wolfgang

MPK: C07C 213/08, C07C 219/22, C07C 215/54...

Značky: príprava, 3-[(1r,2r)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenolu

Text:

...musí byť rozdelená na svoje individuálne stereoizoméry, aby bolo možné získať požadovaný (ZR,3 R)-3-(3-metoxyfenyl)-N,N,Z-trimetylpentanamín,ktorý potom môže byt prevedený na tapentadol napr. ohrievaním s koncentrovanou kyselinou bromovodíkovou, ako je opisané v EP-A-0,693,475.0007 WO-2005/000788 opisuje alternatívny postup získania (2 R,3 R)-3-(3 metoxyfenyl)-N,NZ-trimetylpentanamínu prevedením (2 S,3 S)-1-(dimetylamino)-3-(3...

Spôsob výroby derivátov benzopyrán-2-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8334

Dátum: 21.05.2007

Autori: Ahman Jens Bertil, Dillon Barry Richard, Pettman Alan John

MPK: C07C 219/28, C07C 213/02, C07C 215/54...

Značky: výroby, derivátov, benzopyrán-2-olu, spôsob

Text:

...fenolovom kruhu nahradená 5 hydroxymetylovou zlúčeninou.0006 US patentová prihláška číslo 2003/0236438 (MacMiIIan a kol.) opisuje použitie porovnateľne zložitých chirálnych imidazolidinónových katalyzátorov napr.(28,58)-5-benzyl-2-terc-butyl-3-metylimidazolidín-4-ónu na uskutočnenie enantioselektívnych 1,4-adičných reakcií medzi anilínovými nukleofilmi a 0,3 nenasýtenými aldehydmi (táto práca je opisaná taktiež v publikácii MacMiIlan a kol.,J....

Kryštalické formy hydrochloridu (-)-(1R,2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu na použitie ako aktívnej zložky vo farmaceutických kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9129

Dátum: 27.06.2005

Autori: Fischer Andreas, Lischke Dagmar, Gruss Michael, Buschmann Helmut

MPK: C07C 215/54, A61P 13/00, A61K 31/135...

Značky: formy, aktívnej, použitie, krystalické, 1r,2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyl)fenolu, zložky, farmaceutických, kompozíciách, hydrochloridu

Text:

...Forma A hydrochloridu (-)-(1 R,2 R)3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metylpropyI)fenoIu charakteristická tým, že vykazuje nasledujúce lČ pásy 3180 x 4 cm 1, 2970 x 4 cm 1, 2695 x 4 cm 1, 2115 x 4 cm 1, 1698 x 4 cm, 1462 x 4 cm, 1032 x 4 cm a/alebo 972 x 4 cm 1.0011 RAMANovu techniku je tiež možné použit na identifikáciu kryštalickejFormyA hydrochloridu (-)-(1 R,2 R)-3-(3-dimetylamino-1 ~etyI-2-metylpropyI)fenolu. Hlavne rozmedzie medzi 800 cm...

Dimetyl-(3-aryl-but-3-enyl)-aminozlúčeniny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 284328

Dátum: 27.12.2004

Autori: Strassburger Wolfgang Werner Alfred, Friderichs Elmar Josef, Buschmann Heinrich Helmut, Koegel Babette-yvonne

MPK: A61K 31/38, A61K 31/235, A61K 31/135...

Značky: použitie, výroby, spôsob, výrobu, dimetyl-(3-aryl-but-3-enyl)-aminozlúčeniny, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dimetyl-(3-aryl-but-3-enyl)-amino- zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsob ich výroby, ako i použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiv, obzvlášť na liečbu chronických a nechronických bolestivých stavov.

Spôsob prípravy tolterodínu a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 283591

Dátum: 12.09.2003

Autori: Cabaj John, Gage James

MPK: C07C 215/54, C07D 311/20

Značky: medziprodukt, přípravy, spôsob, tolterodínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy tolterodínu vzorca (V), ktorý zahŕňa redukciu laktónu vzorca (III) redukčným činidlom vybraným zo skupiny pozostávajúcej z diizobutylalumínium hydridu, sodnej soli bis(2-metoxyetoxy)alumínia a lítnej soli tri-terc-butyloxyaluminohydridu, pri teplote nižšej než -15 °C, pričom vznikne hydroxy zlúčenina vzorca (IV), ktorá sa podrobí redukčnej aminácii diizopropylamínom. Ďalej je opísaný...

Propylamínové deriváty, spôsob ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279235

Dátum: 07.07.1993

Autor: Horgan William

MPK: C07C 215/54, A61K 31/135

Značky: výroby, propylamínové, použitia, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Propylamínové deriváty vzorca (I) a ich kvartérne bázy, spôsob ich prípravy kondenzáciou zlúčeniny vzorca (III) so zlúčeninou vzorca (IV) za vzniku zlúčeniny vzorca (V) a redukciou zlúčeniny (V) na amín vzorca (I). Kondenzačným činidlom môže byť dicyklohexylkarbodiimid a redukčným činidlom tetrahydrohlinitan lítny. Farmaceutické zmesi s antispazmotickým účinkom, ktoré ako účinnú látku obsahujú propylamínový derivát v kombinácii s vhodným...