C07C 209/36

Spôsob prípravy voliteľne substituovaných 4-aminodifenylamínov a ich alkylových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287818

Dátum: 19.10.2011

Autori: Van Hengstum Antonius Johannes, Rains Roger Keranen, Lambers Edward Albert, Genetti Ralph Albert

MPK: C07C 209/02, C07C 209/38, C07C 209/36...

Značky: substituovaných, alkylových, spôsob, derivátov, 4-aminodifenylamínov, volitelné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy voliteľne substituovaného 4-aminodifenylamínu, ktorý zahŕňa (i) reagovanie voliteľne substituovaného anilínu a voliteľne substituovaného nitrobenzénu v prítomnosti vody a zásady, pričom sa kontroluje množstvo vody vo vzťahu k zásade tak, že to zabezpečí molový pomer vody k dávkovanej zásade nie menej než 4 : 1 na začiatku kopulačnej reakcie a nie menej než 0,6 : 1 na konci kopulačnej reakcie, čo je časový bod, v ktorom najviac...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10627

Dátum: 02.07.2004

Autori: Feng Xiaogen, Cheng Qianwen, Wang Nongyue, Yu Ruibiao, Mao Xiaohui

MPK: C07C 209/60, C07C 211/55, C07C 209/36...

Značky: přípravy, 4-aminodifenylaminu, spôsob

Text:

...3) prevádzka je komplikovaná, a toto nie je na prospech kontinuálnejvýrobe a limituje priemyselné využitie 4) separáciaje náročná a čistota produktu nie je vysoká.0004 US 6,395,933 opisuje spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu reakciou nítrobenzénu a substituovaného anilínu pri určitej teplote v prítomnosti silnej bázy a katalyzátora fázového prenosu. Spôsob nie je uspokojivý z hľadiska výťažku a je tu mnoho vedľajších reakcií. V zmesi...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínových medziproduktov, 4-aminodifenylamínu a p-fenyléndiamínov a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283999

Dátum: 22.06.2004

Autori: Rains Roger Keranen, Bashkin James Keane, Stern Michael Keith, Allman James Malcolm

MPK: C07C 209/36, C07C 209/38, C07C 209/02...

Značky: p-fenyléndiamínov, medziproduktov, derivátov, 4-aminodifenylaminu, spôsob, přípravy, 4-aminodifenylamínových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby jedného alebo viacerých 4-aminodifenylamínových medziproduktov zahŕňajúceho kroky, v ktorých sa anilín alebo anilínové deriváty substituované na aromatickom kruhu uvedú do reaktívneho kontaktu s nitrobenzénom vo vhodnom rozpúšťadlovom systéme v prítomnosti vhodnej zásady, pričom reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti kontrolovaného množstva protického rozpúšťadla, a uvedená kontrola sa uskutočňuje jedným alebo viacerými z...

Spôsob prípravy nitrodifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9262

Dátum: 24.12.2003

Autori: Ganzer Dirk, Sicheneder Adolf, Haider Joachim, Kunz Klaus, Scholz Ulrich

MPK: B01J 31/18, C07C 209/36, C07C 209/10...

Značky: nitrodifenylamínov, spôsob, přípravy

Text:

...reakciu halogénbenzénov s anilínmi. Použitie katalyzátora podľa vzorca0011 US-A-4 404 400 a JP-A-63072658 zverejňujú prípravu nitrodifenylamínov reakciou anilínu s nitrohaiogénbenzénmi v prítomnosti zásady,pričom v obidvoch dokumentoch sa nepoužívajú katalyzátory podľa vzorca (I). 0012 Preto vznikla potreba vyvinúť katalyzàtory, ktoré sú vhodné výhodným spôsobom na postup prípravy nitrodifenylaminov, vychádzajúc z arylchloridov a...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283227

Dátum: 28.02.2003

Autor: Devera Antonio

MPK: C07C 209/02, C07C 211/55, C07C 209/36...

Značky: 4-aminodifenylaminu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-ADPA naplnením nitrobenzénu do reakčnej zóny pod tlakom vodíka za prítomnosti bázy a hydrogenačného katalyzátora. Spôsob je vhodným a hospodárnym jednostupňovým postupom, za získania zvýšených výťažkov a selektivít. Vynález ďalej poskytuje rôzne výhodné spôsoby, ktoré sú vhodné na výrobu 4-DPA a hydrogenáciu alebo redukčnú alkyláciu, aby vznikol PPD. Pre vynález sú dôležité molárne pomery anilínu k nitrobenzénu a nitrobenzénu k...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283209

Dátum: 18.02.2003

Autori: Fiedler Karol, Beška Emanuel, Toman Peter, Hronec Milan, Pintér Jozef

MPK: C07C 209/38, C07C 211/55, C07C 209/36...

Značky: 4-aminodifenylaminu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 4-aminodifenylamínu cez intermediálnu prípravu 4-nitrodifenylamínu a/alebo 4-nitrózodifenylamínu, a/alebo ich solí reakciou anilínu s nitrobenzénom v kvapalnom prostredí pri teplote 50 až 130 °C, za normálneho alebo zníženého tlaku, v inertnej atmosfére alebo v prítomnosti vzdušného kyslíka, s následnou hydrogenáciou medziproduktu 4-nitrodifenylamínu a/alebo nitrózodifenylamínu a vedľajších produktov, izoláciou...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18756

Dátum: 09.07.2002

Autori: Triplett Ii Ralph Dale, Rains Roger Keranen

MPK: C07C 209/36, C07C 211/56, C07C 209/68...

Značky: spôsob, 4-aminodifenylamínov, přípravy

Text:

...reakciou anilínu alebo anilínového derivátu a nitrobenzénu v uzavretej zóne pri vhodnom čase, tlaku a teplote, v prítomnosti zmesi obsahujúcej organickú bázu a anorganickú soľ alebo organickú soľ kovu alebo ich zmesi vybrané zo skupiny, ktorú tvorí fluorid, chlorid, bromid, síran, hydrogensíran,dusičnan, fosforečnan, dihydrogenfosforečnan, mravčan, octan, oxalát,malonát, citrát, tartrát, maleát, chlorečnan, chloristan, chróman, renát...

Spôsob prípravy 4-aminodifenylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14736

Dátum: 09.07.2002

Autori: Rains Roger Keranen, Triplett Ii Ralph Dale

MPK: C07C 211/56, C07C 209/68, C07C 209/36...

Značky: spôsob, přípravy, 4-aminodifenylamínov

Text:

...ktoré sú užitočné na ochranu gumených výrobkov, v ktorom sa derivát anilínu a nitrobenzén viažu a následne redukujú podľa spôsobu vynálezu, po ktorom sa takto získaný 4-aminodifenylamln redukčne alkyluje na alkylový derivát 4-aminodifenylamlnu spôsobmi, ktoré sú odbornikovi vtejto technickej oblasti známe. Obyčajne 4-ADPA a vhodný ketón alebo aldehyd reagujú v prítomnosti vodlka a platiny na uhliku ako katalyzátora. Vhodné ketóny zahrnujú...

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279281

Dátum: 09.09.1998

Autori: Terlandová Jana, Maťaš Michal, Macho Vendelín

MPK: C07C 209/36, C07C 215/74, C07C 209/38...

Značky: spôsob, derivátov, výroby, aminofenolov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov sa uskutočňuje pôsobením vody a plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý a prípadne zložky zlepšujúce kontakt reaktantov ako rozpúšťadla, katalyzátora medzifázového prenosu, na nitrofenoly alebo nitrózofenoly, prípadne ich deriváty, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,15 až 30 MPa, v zásaditom prostredí za katalytického účinku síry a/alebo zlúčenín síry s mólovou hmotnosťou 32 až 90 gmol-1, najmä...

Spôsob kyrbonilačnej redukcie aromatických nitrozlúčenín a/alebo nitroaminozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277836

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vojček Lorant, Schmidtová Mária, Macho Vendelín

MPK: C07C 209/36

Značky: aromatických, kyrbonilačnej, nitrozlúčenín, spôsob, nitroaminozlúčenín, redukcie

Zhrnutie / Anotácia:

Karbonylačná redukcia aromatických nitrozlúčenín na nitroaminozlúčeniny alebo aminozlúčeniny, ako aj nitroaminozlúčenín na aromatické aminozlúčeniny, sa uskutočňuje za prítomnosti vody plynom, obsahujúcim oxid uhoľnatý, pri teplote 50 až 300 st.C a tlaku 0,1 až 30 MPa, za katalytického účinku dvoj- až trojkomponentného katalytického systému. Nutnou zložkou je síra alebo zlúčenina síry ako sírovodík, karbonylsulfid a druhou - zásadité prostredie...

Spôsob výroby N-alkyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu alebo N-cyklohexyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Uhlár Ján, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 209/36, C07C 209/38, C07C 211/51...

Značky: n-cyklohexyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, spôsob, n-alkyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená alkylovú skupinu s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo cyklohexyl, na báze aspoň jedného primárneho medziproduktu vybraného zo skupiny 4-nitrodifenylamínu, 4-nitrózodifenylamínu, solí 4-nitrózodifenylamínu, ktorý sa redukuje na 4-aminodifenylamín a tam sa redukčne alkyluje karbonylovými zlúčeninami s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo kondenzačne alkyluje alifatickým alkoholom...

Spôsob prípravy 5-chlóroxindolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278473

Dátum: 06.04.1994

Autori: Previdoli Felix, Imwinkelried René

MPK: C07C 209/36, C07C 205/11, C07C 205/56...

Značky: 5-chlóroxindolu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný nový spôsob prípravy 5-chlóroxindolu z chlórnitrobenzénu. V prvom stupni sa na chlórnitrobenzén vzorca (II) pôsobí alkylesterom kyseliny chlóroctovej všeobecného vzorca (III) v prítomnosti zásady za vzniku alkylesteru kyseliny chlórnitrobenzénoctovej, ktorý sa v druhom stupni katalyticky hydrogenuje vodíkom na zodpovedajúci amín, a ten sa v treťom stupni cyklizuje v prítomnosti kyseliny na konečný produkt vzorca (I).