C07C 177/00

Způsob výroby 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-I2-derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270552

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vorbrüggen Helmut, Stürzebecher Claus-seffen, Skuballa Werner, Town Michael Harold, Radüchel Berndt, Schillinger Ekkerhard, Haberey Martin

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-i2-derivátu, způsob

Text:

...má podle tohoto následující strukturní vzoreovynález se tedy týká způsobu výroby 3-oxa-őa-karbsproetaglandin-IZ-derivátů obecného vzorce IR, , R 2, R 3, R 4 značí aton vodíku. nebo nethylovou vsküpinu eR 5 znamená nethylcvcu nebo ethylovou skupinu, a Jejich solí a ryziolosiolcy snáěenlivýni bázoni.K tvorbě solí Jsou vhodná enorganická e. organické báze, známá pro odborníka k tvorbě tyziolosicky snilenlivých solí. Jako příklady...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drahoňovský Jan, Ledvinová Marie, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Žák Bohumil, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav, Staněk Jan, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kozmík Václav

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, 9-oxoprostaglandinů, způsob

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Způsob štěpení racemické směsi laktonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261797

Dátum: 10.02.1989

Autori: Eichler Pavel, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Kubelka Vladislav, Špaček Miroslav

MPK: C07C 177/00

Značky: štěpení, směsi, laktónu, racemické, způsob

Text:

...na tenke vrstve nebo vysokotlaké kapulinové chtomatogrsfie. Po 8 až le hodinách, tj. po konverzi (1-izomeru vzorce Ib, se kątalyzátor oddšlípomocí filtracc nebo centrifugací a získaný roztok se přímo zprscuje technikou sloupcově chromutografie zo použití silikagelu. Eluce se provádi rozpouštědly poułitými při reukci,popžipndě ve směsi obsahující 2 až 5 i objemových methanolu nebo ethanolu. Prvá z eluovaných složek, ester vzorce...

Způsob výroby 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259869

Dátum: 15.11.1988

Autori: D'alessio Roberto, Faustini Franco, Di Salle Enrico, Panzeri Achille

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů, způsob, výroby

Text:

...~~~ olis-dvojnou vazbu nebo jednoduchou vazbua jejichífarmaceuticky nebo veterinárně vhodné soli. ,iVe shora uvedené skupině sloučeíiin obecného vzorceíznamená A s výhodou skupinu ŤCl-hclłďrans. Ajakožto příklady zvläšt vhodných slouče~ niu podle vynálezu se uvádějía farmaceutický nebo reterlnárně vhodné soli volných kyselín.Sloučeniny obecného vzorce I, kde jednotlivé symboly mají shora uvedený Význam, se přípravují tak, že se...

Způsob přípravy krystalické formy (4,5,6R,8R)-methyl-9-oxo-11 alfa, 15 alfa-dihydroxy-16fenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13(E)-trienoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257797

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beard Colin, Wren Douglas, Cooper Gary, Van Horn Albert, Li Tsung-tee

MPK: C07C 177/00

Značky: 4,5,6r,8r)-methyl-9-oxo-11, krystalické, přípravy, alfa-dihydroxy-16fenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-4,5,13(e)-trienoátu, alfa, způsob, formy

Text:

...znamená absolutní stereochemickou kvonfiguraci tohoto substituetntu podle Cahn-Ingo 1 dPrelogorvých pravidel víz Cahm a kol., Angew. Chem. Inter. Edit., Vol. 5, str. 385 1966, errata str. 511 Cahn a spol. Angew. Chem., Vol. 78, str. 413 1966 Cahn a In 257797R-zílłcnozvý isnomer vzorce l je výjimečně vhodný při. léčení a prevenci žaludečnícłi a duozdenälxnich vředü.R-valleíiové isotmery vzorce I lze podávat v různých lekových formách buď...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257796

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wren Douglas, Van Horn Albert, Beard Colin, Li Tsung-tee, Cooper Gary

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fenoxyprostatrienové, způsob, výroby, derivátů, kyseliny

Text:

...vzorci la a lb, nepřírozené vzorci la a lb.Výraz směs, pokud je vztažen ke vzorci I, je definován V tomto popise jako jakálcolív kombinace všech čtyř komponent vzorce la, Ia, lb a Ib, které jsou uvedeny výše, v jakýclíkoliv poměrech a všech permutacích každých dvou, tří nebo čtyř konpvolnent.Použití symbolu R před substituentem zlíamenä absolutní stereochemíckou konfiguraci tohoto substituerltu podle Cahn-lngol-Prelogo-vých pravidel viz...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257784

Dátum: 15.06.1988

Autori: Cooper Gary, Wren Douglas, Van Horn Albert, Li Tsung-tee, Beard Colin

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fenoxyprostatrienové, derivátů, výroby, kyseliny, způsob

Text:

...čtyř sloučenin lze také připravit níže uvedenými postupy. Směsi ia a la nebo lb a lb nebo směsi všech čtýř komponent se vyrobí z výchozích racemických nebo neracemických moditikací laktonu vzorce 1. směsi Ia a lb, nebo la a Ib se pripraví za použití příslušného opticky aktivního laktonu vzorce 1. Všechny níže Livedené směsi a směsi Ia a lb a lb a la lze také připravit smísením příslušných meziproduktů nebo jednotlivých komponent získaných...

Způsob výroby prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255172

Dátum: 15.02.1988

Autori: Špaček Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Staněk Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: prostaglandinů, výroby, způsob

Text:

...shora uvedený význam, rozpustí V nižším alkoholu (5 výhodou v metanolu) na 5 až 10 hmot. roztok, který se zředí vodou v poměru 31 až 11, přidá se výše specifikovaná pryskyřice Amberlyst 15 (1 až énáeobek hmotnosti výchozí sloučeniny) a směs se míchá nebo třepe při teplotě 20 až 50 °C. Průběh reakce se sleduje pomocí TLC analýzy až do prakticky úplného odstranění výchozí látky (obvykle během 2 až 6 hodin). Iontoměnič se odfiltruje a opakované...

Způsob výroby kyseliny /+/-3-oxoticyklo/2, 2,1-0 .sup.2, 6.n./heptan-7karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240862

Dátum: 01.01.1988

Autori: Blaha Jan, Jeník Vladimír, Mušálek Karel, Bohata Svatopluk, Coufal Milan, Kupec Tomáš, Kopoiva Vladimír, Svoboda Luboš

MPK: C07C 62/24, C07C 177/00, C07B 57/00...

Značky: sup.2, kyseliny, 2,1-0, +/-3-oxoticyklo/2, výroby, způsob

Text:

...1,2-dichlorethanem. Takto získaný emin je možné po přečištění použít při dalším štěpení směsi/3/-ketokyseliny. V následujícím postupu se vodné alkoholický roztok alkalické solí //-ketokyseliny vzorce I okyselí zředěnou minerální kyselinou, nepříklad chlorovodíkovou nebo sírovou na pH2 až 4, nečež se produkt extrahuje organickým rozpouštědlem,např. etherem, benzenem nebo halogenovaným uhlovodíkem obeehujícím 1 až 2 atomy uhlíku a 2 až 4 atomy...

Způsob výroby prostaglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246783

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mináo Jan, Lácová Margita, Sidóová Eva, Soueek Jioí, Oíha Jaromír, Koneený Václav, Záhradník Miroslav, Šmidrkal Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, meziproduktu, způsob, prostaglandinových

Text:

...načež se pH směsi upraví přebyrtkem pevného hydrołgenuhličitanu soadného a po ochlazení na5 až 10 C se vyloučené nervozpustně anorganické soli a převážná část co-a 75 methyl p-fenylbenzoátu odsají.Methan-olícký roztok se zahustí ve vakuu k suchu a triturací orga-nickým rozpouštědlem, s výhodou toluenem pri teplote 10 až 25 C se odstraní prakticky všechen zbývající methyl p-fenylbenzoát, takže se ziská žádaný produkt obecnéh-o vzorce I s...

Způsob výroby methylesteru a/nebo ethylesteru kyseliny arachidonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244002

Dátum: 16.11.1987

Autori: Skuballa Werner, Dahl Helmut, Radüchel Bernd, Bürli Martin, Vorbrüggen Helmut, Loge Olaf

MPK: A61K 31/23, C07C 177/00, C07C 69/587...

Značky: ethylesteru, kyseliny, výroby, způsob, methylesteru, arachidonové

Text:

...Pak byla přes vpichovou kolonu pomalu oddeetilovdna aaeotropická nie blbe 4 hodin sa občasnćho dodúvant allsi ethanol-benaen 2 1.Nakonec byla se enílendho tlaku oddestilována slls rospoultldal a slutek spracovdn postupe popaenýu v příkladu 1. ąrlo isolováno 0,86 g (51 i) allai lathylesterd, ve která bylo podle analýzy na plynová chrmsatografu saiitäno 8,75 i kyselinu srachidonovó.Do extrakční pstrow v Soxhletovł prístroji bylo naviieno 12,506...

Analoga prostaglandinu F2 alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253326

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kozmík Václav, Kubelka Vladimír, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Veselý Ivan

MPK: C07C 177/00

Značky: prostaglandinů, analoga

Text:

...a z destí 1 ačníhoj zbytku (154 mg) bylo pomocí sloupcové chromatografie na silikagelu (eluens bénzen-kyselinaršk octová-methanol V objemovém poměru l 611) získáno 128 mg (86 ) produktu obecného vzorce IQ kde R značí methyl, R 1 - Aznačí 3-ch 1 orfenoxy,.B značí vodík, A značí hydroxylovou skupinu aX značí kyslík.Infračervené spektrum obsahuje pásy (CHC 13) 3 600, 3 429, 3 010, 2 940, 1 720, 1 600,-1 1 505/cm ).K roztoku y 1...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252928

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staněk Jan, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu, výroby

Text:

...chloru 1 1,0 až 4,0 1,0 až 2,0 s výhodou~ 1 1,5 až 2,5 1,02 až 1,4. Při uvádění chloru během l až 10hodin není nutné reakční smčs chladit. Po skončeném uvádění chloru se reakční směs míchá ještě 5 až 20 hodin při teplotě míatnosti, přičemž průběh oxidace se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě. o skončené oxidaci se přebytečný chlor odstraní pomocí vodného roztoku oiříčitanu sodného,vodná ráze so zalkalizujc při teplotě max. 50...

Způsob výroby nových karbacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252481

Dátum: 17.09.1987

Autori: Stürzebecher Claus-steffen, Haberey Martin, Vorbrüggen Helmut, Loge Olof, Nickolson Robert, Skuballa Werner, Radüchel Bernd

MPK: C07C 177/00

Značky: karbacyklinů, výroby, nových, způsob

Text:

...acylových ochranných skupin se provádí tak, že se sloučenina obecnéhó vzorce I o sobě známým způsobem nechá reagovat s derivátem karbcxylové kyseliny, jako je napříkladUvolnění funkčné obměněných hydroxylových skupin pro získání sloučeniny obecného vzorce I se provádí o sobě známými metodami. Napríklad se odštěpení etherových ochranných skupin provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako je například kyselina octová,kyselina...

Způsob rafinace prostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242281

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šebek Zdenik, Sůsa Jaroslav, Michálek Zdenik, Šafaoak Ivo, Soueek Oldoich, Kýr Ladislav, Pavlis Ladislav, Váhala Josef

MPK: A61K 31/557, C07C 177/00

Značky: prostaglandinů, rafinace, způsob

Text:

...U ml ethylacetátu. Po 48 hodinách stání směsi při teplotě místnosti byla vznikla sraženlna odsata, promyta 2 X 10 ml ethylacetátu a vysušena. Bylo získáno 0,83 g aduktu obecného vzorce II, který podle vysokotlaké kapalinové Chromatografia HLPC analýzy), k-olona 4,6 × 250 mm, náplň Separon C 18, soustava metano 1 ~v 0 dakyselina octová, detekce UV 274 nm), obsahoval 0,1 0/0 rel. lä-epi-isomeru a 1 rel. A 5-trans-isomeru.1,1 g...

Způsob výroby derivátů (5Z, 13E)-prostadienové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244710

Dátum: 14.08.1987

Autori: Eejka Jioí, Ježek Josef, Zohorna Bedoich, Skružný Josef, Šigut Jaroslav, Hutera František, Myška Josef, Novák Jaroslav, Vráblík Otakar

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557

Značky: výroby, způsob, 13e)-prostadienové, kyseliny, derivátů

Text:

...příkladech provedení, které jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah a předmět vynálezu.K suspenzi 3,05 g trifeny 1(4-karboxybutyl)fosfoniumbromidu v 30 ml bezvodého tetrahydrofuranu (atmosféra argonu), bylo za intenzívního míchání přidáno po kapkách 13 ml 1,12 M roztoku tercbutanolátu draselného v tetrahydrofuranu tak rychle, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 25 °C. Po 15 minutách byla oranžová suspenze ylidu vzorce...

Způsob čištění 7-acyloxymethyltrícyklo/2, 2,1, 0 .sup.2, 6.n./heptan-3-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239797

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Javurek Jioí, May Jan, Louda Jaromír, Šátek Jaroslav, Ustrnul Jaromír

MPK: C07C 177/00, C07C 35/37

Značky: způsob, čištění, sup.2

Text:

...A a spojeného podílu B se po oddestilování rozpouštědel isoluje bisacylderivát obecného vzorce III, který po hydrolyse poskytne diol vzorce II. Získané dioly vzorce II se pak použijí v další násadě při acylaci.. × V Ze spojených podílů C je pak analogickým postupem isolován žádaný produkt obecného vzorce I ve vysoké čistotě 96 až 98 3, který obsahuje méně než 1 /stanoveno pomocí plyno vé chromatografie/ bisacylderivátu vzorce...

Způsob výroby nových derivátů 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250247

Dátum: 15.04.1987

Autori: Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Schillinger Ekkehard, Stürzebecher Claus-steffen

MPK: C07C 177/00

Značky: nových, způsob, výroby, 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-i2, derivátů

Text:

...reagovat s dihydropyranem v methylenchloridu nebo chloroformu za použití kýselého kondenzačního prostředku,jako například kyseliny p-toluensulíonové. Dihydropyran se použije V přebytku, výhodně ve čtyř až desetinásobnéní množství teoretické potřeby. Při 0 C - 30 °C je reakce normálně ukončená po 15-30 minutách.Oxidace l-hydroxyskupiny se provádí metodami odborníkům známými. ako oxldační prostředky mohou například sloužit Pyridiniumdichromat...

Způsob dělení 15S- a 15R-isomerů 4-/4-/substituovaných X-fenoxy/-3-hydroxy-1butenyl/hexahydro-5-hydroxy-2H- cyklopenta[b]furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239696

Dátum: 13.03.1987

Autori: Föglein Ferenc, Nagy János, Farkas Tibor, Lundgren Bo Torsten, Hedberg Sven Anders, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Vigh László, Horváth Ibolya

MPK: C07C 177/00

Značky: 15r-isomerů, dělení, způsob, cyklopenta[b]furan-2-onů

Text:

...alifatického alkoholu obenhujícího I až 4 ntomy uhlíku s výhodou methanolu nebo ethanolu, až se vytvorí první trvalý zákal, načo následuje pozvolné progrsmovàné chlazení směsi (rychlost chlazení 0,1 I 0,5 °C/min) na teplotu 0 až -30 °C.3 239696 Pro lepší průběh krystalisace je výhodné po utvoření prvního zákalu přidat do roztoku 0,1 až 5 hmotnostních krystalickěho lSS-iscmoru na výchozí směs. Po 1 až 10 hodinách se vyloučené krystaly...

Prostředek pro ochranu zárodku v těle zvířete, zvláště krávy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247611

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krupková Bohumila, Ptáček Miroslav, Lonský Jiří, Pilz Zdeněk, Waldhansová Anna, Chrpová Marie, Vosyka Josef

MPK: A61K 39/395, C07C 177/00

Značky: krávy, zvláště, zvířete, ochranu, zárodku, prostředek, těle

Text:

...včas, nebo je vytváří v nedostatečném množství a v takových případech může dojít k poškození nebo narušení činnosti některých orgánů nebo jejich částí, případně jiných fyziologických pochodů a dějů.Je také známo, že si tělo ochranné látky není schopno samo vytvořit a k imunitní reakci organismu nedojde, jedná-li se V některých případech o látky tělu vlastní, vytvářené ve vlastním organismu, avšak působící proti některému jinému orgánu...

Způsob izolace substituovaných hexahydro-2H-cyklopenta(b)furan-2-olů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247487

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Špaček Miroslav, Drahoňovský Jan, Staněk Jan, Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír

MPK: C07C 177/00

Značky: substituovaných, izolace, hexahydro-2h-cyklopenta(b)furan-2-olů, způsob

Text:

...etylacetátem nebo 1,2-dichloretanem a ze spojených organických podílů se po odpaření rozpouštědel ve vakuu získá v téměř teoretickém výtěžku produkt obecného vzorce I v čistctě vhodné pro další reakční stupně.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení, snadná izolace produktu, nízká spotřeba rozpouštědel, energií a pracovního času.Způsob provedení podle vynálezu je dále demonstrován na několika příkladech provedení,které jsou pouze...

Způsob výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3aa, 4ß /1E/, 5a, 6aa/-4-{/4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahydro-5-/1,1′-bifenyl- 4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233975

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Dolanský Vladimír, Černý Miloslav, Prošek Zdeněk, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav Csc, Staněk Jan Csc:

MPK: C07C 177/00, C07D 307/93

Značky: způsob, krystalograficky, 3aa, a-formy, výroby, 1e, furan-2-onu, čisté, enonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby krystalograficky čisté A-formy enonu /3a(4(/lE/(5,6a(/-4-{/-4-/3-chlorfenoxy/-3-oxo-1-butenyl/}hexahvdro-5- / 1,1-bifenyl-4-karbonyl/oxy/-2H-cyklopenta [b] furan-2-onu vzorce I. Surový enon vzorce I se po rozpuštění enonu vzorce I v chlorovaném rozpouštědle obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku zbaví nečistot filtrací s adsorbentem, načež se rozpouštědla odpaří a k získanému produktu se po indukční periodě 5 až 20...

Způsob výroby acetalů prostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230650

Dátum: 15.05.1986

Autori: Stibor Ivan, Čapek Antonín, Kubelka Vladislav, Černý Miroslav, Paleček Jaroslav, Ježek Karel, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Ledvinová Marie, Staněk Jan

MPK: C07D 319/06, C07C 177/00

Značky: prostanoidů, výroby, způsob, acetalů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby acetalů prostanoidů obecného vzorce I, kde R značí vodík nebo alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku, R1 značí vodík nebo methyl, X značí kyslík nebo síru, n = 0 nebo 1, vyznačený tím, že se lakton obecného vzorce II, kde R2 značí alkyl obsahující 1 až 3 atomy uhlíku nebo R3C6H4- zbytek, kde R3 značí vodík nebo fenyl, převede působením alkandiolu nebo alkandithiolu s počtem atomů uhlíku 2 až 5 za přítomnosti katalytického množství...

Ester 2-/1-hydroxyalkyl/-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jarý Jiří, Doležal Stanislav

MPK: C07C 177/00, C07C 62/02, A61K 31/557...

Značky: způsob, kyseliny, výroby, ester

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esteru 2-(1-hydroxy-alkyl)-5-hydroxycyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce I a způsobu jeho výroby, která spočívá v tom, že se na alkoholický roztok esteru 2-(1-hydroxyalkyl)-5-oxocyklopentanalkanové kyseliny obecného vzorce II působí roztokem komplexního hydridu, který selektivně redukuje karbonylovou skupinu, např. roztokem tetrahydridoboritanu sodného ve vodě. Produkt se pak čistí a dělí preparativní chromatografií na...

Způsob výroby nových 2,3,4-trinor-m-interfenylenprostacyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241102

Dátum: 16.07.1985

Autori: Blaha Marián, Šesták Tomáš, Motús Dušan, Fridrich Ján, Karaba Gabriel, Lach Kamil, Markuš Štefan, Mikler Addej, Ladomerský Juraj, Roób Július, Tóth Imrich, Škrobánek Emil

MPK: C07C 177/00, A61K 31/557, C07D 307/93...

Značky: nových, derivátů, 2,3,4-trinor-m-interfenylenprostacyklinových, způsob, výroby

Text:

...Z kde R 6 mi výle uvedenú význel e Z má vrchu uvedený význu e výjinkou uninoekupiny, ee zprecováve působení elektrefilniho reekčního činidle obecného vzorcez-x kde X znuenä eton helogenu e E znamená etc helogenu nebo N-mxkoiniuidoekupinu, v organické rozpoultädle nebo ve dvourlzovám prostředí, obeełmjtcil vodu e organické rozpcultldlo, neuieitelně z vodou, popřipedl ze pł-ítonnoeti činidle. ktere vile kyselinu e výsledný helogenovený...

Způsob výroby derivátů fenacylesterů 6a-karbaprostaglandinu-I.sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240962

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kováo Josef, Hlobil Vladimír, Kosina Michal, Odstreil Jioí, Vydra Jioí, Kadleeík Jaroslav

MPK: A61K 31/557, C07C 69/732, C07C 177/00...

Značky: způsob, fenacylesterů, derivátů, výroby, 6a-karbaprostaglandinu-i.sub.2.n

Text:

...kyseliny karboxylové, jako například s chloridem kyseliny, anhydridem kyseliny aj.Uvolnění funkčně obměněné skupiny OH na sloučeniny obecného vzorce I se provádí žnámými motodami. odätěpení etherových ochranných skupin se například provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako například kyseliny octové, propionové a jiné. nebo ve vodněm roztoku anorganická kyseliny. jako například kyseliny chlorovodíkové.Ke zlepšení rozpustnosti se...