C06D

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Lechner Peter Simon, Hagel Rainer, Möller Reinhard

MPK: C06C 7/00, C06B 23/04, C06B 23/00...

Značky: náplň, hnacia

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Zmesová kvapalina pre termickú prípravu hmlových efektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 266

Dátum: 09.09.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: zmesová, termickú, efektov, přípravu, hmlových, kvapalina

Text:

...majú aj vodné roztoky propylénglykolu, ako je to uvedené v pat.DD 226 281/1985 a DE 4031945 Al.Je známe aj použitie vonných látok ako prisad dohmlotvornej kvapaliny na aromatizáciu vytváranej hmly. Podstata technického riešeniaNevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zmes pre prípravu hmly pomocou hmlotvorného termického prístroja, ktorej podstatou je to, že okrem vody a von ných látok obsahuje zmes glycerinu s...

Nosná hmlotvorná kvapalina pre aplikáciu biologicky aktívnych látok formou hmly.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 131

Dátum: 11.08.1993

Autor: Haruštiak Milan

MPK: C06D 3/00

Značky: biologicky, aplikáciu, formou, aktívnych, kvapalina, hmlotvorná, nosná, hmly, látok

Text:

...nesúca účinnú biologicky aktívnu zložku je dostatočne stabilná, oveľa stabilnejšia akodutín, zasahuje ošetrované povrchy zo všetkých strán,umožňuje obsluhe jednoduchú vizuálnu kontrolu priestorového dosahu aplikácie účinnej zložky. Prítomnost neprchavých viacsýtnych alkoholov v hmlenavyše zabezpečuje aj to, že kvapky hmly skondenzovanéna ošetrovaných povrchoch sa odparujú len veľmi pomaly a tak sa účinok v kvapkách obsiahnutých...

Vynálezy kategórie «C06D» v ZSSR.

Vysokotlaký vyvíječ plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268265

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pochylý František, Stefan Bedřich, Lehký Ladislav

MPK: C06D 5/00

Značky: vyvíječ, vysokotlaký, plynů

Text:

...vysokotlaký vyvíječ plynu podle vynalezu se provádí pomocí vysokomolekularního vosku tak, že se frakce dusićnanu sodnćho o velikosti časti do 0,3 mm smísí při 150 °C s 3 až 10 i roztaveného vosku, po dokonalém promíchaní a ochlazení se pro použití vytłídí Erakce pod 0,315 mm. S výhodou lze do vosku přímo zamĺchat katalyzator hoření, ktorý se tím nanaší na povrch krystalů dusič nanu sodného.Odvaženć množství povrchové upravenóhondusičnanu...

Směs pro vyvíjení dýmu pro kontrolu účinnosti vzduchotechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250556

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hájek Robert

MPK: C06D 3/00

Značky: zařízení, dýmu, vyvíjení, kontrolu, směs, vzduchotechnických, účinnosti

Text:

...množství následující směsinebo chlorečnanu draselného aVyvíjení dýmu je založena na rozptýlení sublimovaného uhličitanu »amonného NH 4 J 2 CO 3, popřípadě hydrogenuhličitanu amonného NI-I 4 HCO 3 do prostoru určeného k zadýmování.Dým je vyvíjen reakcí oxidu uhličitého C 02, amoniaku NHs a vody H 2 O. Průběh reakce znázorñují následující rov-nice1002 a NHs se v reakční směsi ziskávají tepelným rozkladem močoviny NH 2 CONH 2. Směs se připreví...