C06C

Zápalná zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8458

Dátum: 23.02.2007

Autor: Bass Alain

MPK: C06B 33/08, C06C 7/00

Značky: použitie, zápalná

Text:

...variantu získania zmesi podľa predmetu vynálezu, sa aplikuje postup podľa ktorého je tetrazén vytvorený in situ. Podľa tohto postupu sa zmieša v suchom stave dusitanová soľ a neutrálna guanidínová soľ, to znamená činidlá pre prípravu tetrazénu,ako aj iné základné prísady zmesi. Potom sa dávkovaním primerané množstvo tejto suchej zmesi zanesie do zapaľovacej bunky, zatlačí sa a potom sa zmes navlhčí, táto etapa spôsobí vytvorenie tetrazénu, a...

Netoxická a nekorózna zážihová zlož

Načítavanie...

Číslo patentu: 285040

Dátum: 07.04.2006

Autori: Nesveda Jiří, Brandejs Stanislav, Jirásek Karel

MPK: C06B 25/00, C06B 33/00, C06B 31/00...

Značky: netoxická, nekorózna, zážihová, zlož

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická a nekorózna zážihová zlož je vytvorená spojením systémov energetického a pyrotechnického. Energetický systém obsahuje 5 až 40 % hmotn. brizantnej trhaviny zo skupiny nitroesterov a zo skupiny nitroamínov a 5 až 40 % hmotn. senzibilizátora typu tetrazén alebo deriváty tetrazolov na jej aktiváciu. Pyrotechnický systém obsahuje 5 až 50 % hmotn. oxidovadla zo skupiny oxidov a peroxidov kovov, zo skupiny solí anorganických kyslíkatých...

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Lechner Peter Simon, Möller Reinhard, Hagel Rainer

MPK: C06B 23/04, C06B 23/00, C06C 7/00...

Značky: náplň, hnacia

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Iniciačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278839

Dátum: 04.03.1998

Autori: Olsson Tord, Löfgren Lars-gunnar, Lindqvist Vidon

MPK: F42B 3/10, C06C 7/00

Značky: iniciačný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Iniciačný prostriedok, obsahujúci výbušninu neprimárneho typu, je tvorený obalom, obsahujúcim sekundárnu výbušninu, pričom prvá koncová časť je upravená na zapálenie sekundárnej výbušniny pomocou zapaľovacích prostriedkov a druhá koncová časť je prispôsobená na uvoľnenie detonačného impulzu, a ďalej obsahuje mezdiľahlú časť, v ktorej je sekundárna výbušnina schopná premeny deflagrácie na detonáciu. Prostriedok obsahuje sekundárnu výbušninu...

Nízkoenergetická zápalnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280952

Dátum: 07.02.1996

Autori: Danertz Karl-erik, Andersson Lars, Jidestig Göran

MPK: B29C 55/26, B29C 47/06, C06C 5/04...

Značky: nízkoenergetická, výroby, zápalnica, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkoenergetická zápalnica je tvorená trubicou z plastu s kanálikom, ktorý obsahuje reaktívnu látku, ktorá je po zapálení schopná vytvoriť tlakovú vlnu v kanáliku, pričom trubica sa skladá najmenej z dvoch vrstiev z plastu. Prvá vrstva z plastu sa nachádza bližšie ku kanáliku, druhá vrstva z plastu je zvonka prvej vrstvy a aspoň táto vrstva obsahuje väčšie množstvo polymérovej živice orientovateľnej pri predĺžení. Polymér v druhej vrstve je...

Zpožďovací směs milisekundového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253609

Dátum: 12.11.1987

Autori: Martínek Jiří, Čunek Richard

MPK: C06C 7/00

Značky: zpožďovací, milisekundového, směs

Text:

...je příčinou zahoření zpožčovací směsi. Taková zahoření znehodnocuje výrobní zařízení, zvyšuje pracnost výroby obtížným čistěním nářadí a pod.z Zahoření zpožčovací směsi má nepříznivějěí dopad v poslední fázivýroby časovaných rozbušek, kdy může docházet k technologickým výbuchům, které ohrožují bezpečnost a zdraví pracovníků.Cílem vynálezu je snížit v maximální míře rizikovost při výrobě časovahých rozbušek. Je to dosaženo řešením...

Zařízení na sušení kalíšků zápalek po lakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240779

Dátum: 01.08.1987

Autor: Viluda Jozef

MPK: C06B 21/00, C06C 7/02

Značky: zápalek, lakování, kalíšků, zařízení, sušení

Text:

...do vnitřního prostoru kalíšků či jiných výrobků. lbytečně se äeohřívá okolí a pracovní deska. Zařízení pracuje s velkou účinnosti, která se prejavuje nižší spotřebou tepelné energie a krátkou dobou sušení í zvýšením bezpečnosti práce.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je zařízení znázorněno v čelním pohledu, v částečném řezu, na obr. 2 je v částečnêm řezu v bočnín pohledu e...

Vodovzdorná zápalná šňůra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229694

Dátum: 15.11.1986

Autori: Helfgen Werner, Jubelius Horst Hermann

MPK: C06C 5/00

Značky: zápalná, vodovzdorná, šňůra

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná zápalná šňůra s rovnoměrně stlačenou duší z výbušiny a s fóliovým překrývaně navinutým pásem obklopujícím duši, vyznačená tím, že alespoň jedna z jejích koncových ploch je opatřena přídavným obalem z vodotěsného materiálu, který těsně přiléhá na plášť zápalné šňůry a na otevřený konec šňůry.

Vodovzdorná zápalná šňůra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229693

Dátum: 15.11.1986

Autori: Helfgen Werner, Jubelius Horst Hermann

MPK: C06C 5/00

Značky: vodovzdorná, zápalná, šňůra

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná zápalná šňůra s rovnoměrně stlačenou duší z výbušniny a s fóliovým překrývaně navinutým pásem obklopujícím duši, vyznačená tím, že alespoň jeden z jejích konců je uzavřen kovovou čepičkou, která vykazuje alespoň jeden svorkový prvek (13), přičemž meziprostor mezi kovovou čepičkou a pod ní se nacházejícím koncem zápalné šňůry je vyplněn mazacím tukem nepropustným pro vodu.

Vodovzdorná zápalná šňůra

Načítavanie...

Číslo patentu: 229664

Dátum: 15.11.1986

Autori: Jobelius Horst Hermann, Helfgen Werner

MPK: C06C 5/00

Značky: vodovzdorná, zápalná, šňůra

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorná zápalná šňůra s rovnoměrně stlačenou duší z výbušiny a s fóliovým překrývaně navinutým pásem obklopujícím duši, vyznačená tím, že duše obsahuje brizantní výbušinu v tak jemné formě, že více než 50 % částic výbušiny je menší než 0,074 mm a obal sestává z alespoň dvou fóliových pásů z plastu s hladkým povrchem, přičemž tyto pásy jsou na místech svého překrytí buď slepeny, nebo přidržovány jedním nebo více nespředenými monofilními...

Způsob plnění výbušných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247151

Dátum: 13.02.1986

Autor: Eerný Miroslav

MPK: C06C 7/02

Značky: výbušných, způsob, zařízení, plnění

Text:

...do nepřijatelného stupně. Bylo však zjištěno, že je možné vytvořit za pomoci předsměsi AB prakticky jakékoliv standardní výbušné látky na bázi styfnátu olovnatého.Například vhodné příměsi zahrnují(ledaže by zažehovací látka byla požadována pro střelivo, kde chlorečnany jsou nežádoucí)látky vyvolávající tření práškové sklo, práškové uhlí, ocelový píseksensibilizátory tetrazen, trinitrofluoroglucinát olova látky pro vytvoření jiskeŕ paliva...