C06B

Spôsob odpájania monolitu od skalného masívu s rôznou štruktúrou a rozdeľovania monolitu na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, ako aj rozdeľovania betónových blokov a zariadenie na vytváranie plynu na použitie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288386

Dátum: 20.06.2016

Autor: Zrobok Rostyslav

MPK: C06B 29/08, F42D 3/04, F42B 3/00...

Značky: vytváranie, spôsobu, blokov, bloky, strukturou, betonových, tohto, rôznou, spôsob, oblastiach, použitie, zariadenie, citlivých, plynů, seizmicky, masivů, najmä, monolitu, skalného, sekcie, odpájania, rozdeľovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob oddeľovania monolitu od skalného masívu rôznorodej konzistencie a rozdeľovania monolitov na sekcie a bloky, najmä v seizmicky citlivých oblastiach, a tiež štiepenia betónových blokov, spočívajúci v tom, že v závislosti od dĺžky a objemu oddeľovaného monolitu (1) od skalného masívu (2) alebo betónového bloku (1) sa v nich vŕtajú odstrelové otvory (3) s rovnakým priemerom d = 25 – 75 mm, s rovnakou vzdialenosťou medzi...

Termobarický náboj a termobarický reaktívny granát pre ručné granátomety typu RPG a ich modifikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6652

Dátum: 08.01.2014

Autori: Vanek Dušan, Drda Martin

MPK: F42B 12/20, F42B 12/02, C06B 45/14...

Značky: náboj, reaktívny, modifikácie, termobarický, ručné, granát, granátomety

Text:

...technického riešenia vrátane raketového motora a nábojky.Tennobarický reaktívny náboj pre ručné granátomety, typu RPG-7, RPG-7 V a RPG-75 a ich modifikácie,obsahuje duté telo L, ktoré je naplnené terrnobaríckou trhavinou g. Telo l je výhodne zhodné s telom jestvujúceho kumulatívneho náboja PG-7 V a PG-7 VM. Termobaríckou trhavinou z je napr. zmes Hx, TNT, Al a spoj iva, ktoráje homogénna a po temperácii sa lisuje pod hydraulickým lisom.Na...

Spôsob modifikácie brizancie trhaviny v podobe emulzie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285615

Dátum: 10.04.2007

Autori: Gazda Štefan, Boháčik Jozef, Jakubček Eduard, Kohlíček Petr, Zeman Svatopluk, Bezkočka Karel, Makovinská Mária

MPK: C06B 43/00, C06B 23/00, C06B 29/00...

Značky: podobě, modifikácie, emulzie, trhaviny, spôsob, brizancie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie brizancie emulznej trhaviny typu „voda v oleji" modifikačným činidlom, ktoré je tvorené makromolekulárnym komponentom, pozostávajúcim z prepolyméru, respektíve polyméru so stavebnými jednotkami -[CH2-C(X)=CH-CH2]- v jeho makromolekule, kde X je -H alebo -CH3, ktorá je terminovaná hydroxy- alebo izokyanátoskupinami, alebo polyizobutylénovými zoskupeniami. Modifikačné činidlo aplikáciou v emulznej trhavine znižuje jej brizanciu...

Zápalná zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8458

Dátum: 23.02.2007

Autor: Bass Alain

MPK: C06C 7/00, C06B 33/08

Značky: použitie, zápalná

Text:

...variantu získania zmesi podľa predmetu vynálezu, sa aplikuje postup podľa ktorého je tetrazén vytvorený in situ. Podľa tohto postupu sa zmieša v suchom stave dusitanová soľ a neutrálna guanidínová soľ, to znamená činidlá pre prípravu tetrazénu,ako aj iné základné prísady zmesi. Potom sa dávkovaním primerané množstvo tejto suchej zmesi zanesie do zapaľovacej bunky, zatlačí sa a potom sa zmes navlhčí, táto etapa spôsobí vytvorenie tetrazénu, a...

Výbušná emulzia do náloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 285047

Dátum: 18.04.2006

Autor: Chaloyard Gérard

MPK: C06B 47/00

Značky: výbušná, emulzia, náloží

Zhrnutie / Anotácia:

Výbušná emulzia do náloží typu voda v oleji, ktoré sú senzibilizované dispergovaným plynom, obsahuje hmotnostne: 60 % až 70 % dusičnanu amónneho, 8 % až 14 % dusičnanu sodného, 4 % až 7 % vody, 0,5 % až 5 % uhľovodíkového paliva, 0,5 % až 5 % emulgačného činidla a 12 % až 18 hliníka. Súčet hmotnostných obsahov dusičnanu amónneho a dusičnanu sodného je medzi 70 % a 80 % a súčet obsahov dusičnanu amónneho, dusičnanu sodného, vody, uhľovodíkového...

Vynálezy kategórie «C06B» v ZSSR.

Netoxická a nekorózna zážihová zlož

Načítavanie...

Číslo patentu: 285040

Dátum: 07.04.2006

Autori: Nesveda Jiří, Brandejs Stanislav, Jirásek Karel

MPK: C06B 33/00, C06B 31/00, C06B 25/00...

Značky: zlož, zážihová, nekorózna, netoxická

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická a nekorózna zážihová zlož je vytvorená spojením systémov energetického a pyrotechnického. Energetický systém obsahuje 5 až 40 % hmotn. brizantnej trhaviny zo skupiny nitroesterov a zo skupiny nitroamínov a 5 až 40 % hmotn. senzibilizátora typu tetrazén alebo deriváty tetrazolov na jej aktiváciu. Pyrotechnický systém obsahuje 5 až 50 % hmotn. oxidovadla zo skupiny oxidov a peroxidov kovov, zo skupiny solí anorganických kyslíkatých...

Sypká priemyselná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4209

Dátum: 01.07.2005

Autor: Šutaj Štefan

MPK: C06B 25/04

Značky: priemyselná, sypká, trhavina

Text:

...je trhavina priprave ná a môže sa náložkovať, alebo môže byť použitá ako volne sypaná.Výhodou výroby podľa opísaného spôsobu je najmä to,že sa nepracuje pri vysokých teplotách, vysokých tlakoch a je možné dosiahnuť vysokú efektivitu práce. Vyrobená trhavina dosahuje dobré výbušninárske vlastnosti, ktore sú plne porovnateľné a v mnohých ohľadoch lepšie, ako u trhavín takéhoto typu obsahujúcich dinitrotoluén. U trhavín s takýmto zložením...

Hnacia náplň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12149

Dátum: 14.01.2004

Autori: Hagel Rainer, Lechner Peter Simon, Möller Reinhard

MPK: C06B 23/00, C06C 7/00, C06B 23/04...

Značky: náplň, hnacia

Text:

...náraz môžu byt podrobované pokusom v bežných roznetkách. Tieto roznetky potom ale neslúžia na to, aby sa zapálila prachová hnacia náplň, ale samy tvoria zložie vytvárajúce plyn. Roznetky obsahujúce hnacie náplne podľa vynálezu potom môžu byť Zapálené napríklad primárnouHnacie náplne podľa vynálezu citlivé na náraz obsahujú 5 až 70 hmotn., s výhodou 10 až 65 hmotn. zapaľovacích látok bez ťažkých kovov, pričom podľa vynálezu sa môžu používať...

Semikontinuálny spôsob výroby explozívnej kompozitnej nálože obsahujúcej polyuretánovú matricu s použitím dvoch komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6578

Dátum: 17.01.2003

Autori: Mahe Bernard, Augier Jean-paul, Bonnel Alain

MPK: C06B 45/00, C06B 21/00

Značky: výroby, spôsob, nálože, dvoch, komponentov, polyuretánovú, matricu, semikontinuálny, kompozitnej, explozívnej, obsahujúcej, použitím

Text:

...Za účelom vyriešenie tohto problému navrhol J. M. Tauzia v prednáške nazvanej Some Comments on processing Energetic Materials na sympóziu Compatibility and Processing, ktorú usporiadala American Defense Preparedness Association (ADPA) v dňoch 23. až 25. októbra 1989 vo Virgínii Beach (Spojené štáty), proces svyužitím dvoch komponentov, pri ktorom sa najskôr v miešačoch zo zodpovedajúcich zložiek pripravia vsádzkovým spôsobom 2 chemicky...

Modifikátor emulznej trhaviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3252

Dátum: 02.07.2002

Autori: Kohlíček Petr, Boháčik Jozef, Zeman Svatopluk, Jakubček Eduard, Makovinská Mária, Bezkočka Karel, Gazda Štefan

MPK: C06B 29/00, C06B 43/00

Značky: emulznej, modifikátor, trhaviny

Text:

...trhavín je možné vyrábať bansko-bezpečne trhaviny len I. kategórie. Obe tieto nevýhody súvisia predovšetkým spomeme vysokou brizanciou (t. j. trieštivým účinkom)Najrozšírenejším princípom konštrukcie bansko-bezpečných trhavín sobsahomnitroesterovje zabudovanie chladiacej prísady (najčastejšie chloridu sadného) alebo chladiacehoióno-výmenného systému (napr. zmesi chloridu amónneho a dusičnanu sodného) do trhavinovej zmesi. To vedie k poklesu...

Trhavina pre iniciačné nálože a špeciálne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 279563

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kudrhalt Pavel

MPK: C06B 25/32, C06B 25/04, C06B 25/34...

Značky: nálože, iniciačné, účely, špeciálne, trhavina

Zhrnutie / Anotácia:

Trhavina obsahuje 0,1 až 70 % hmotn. trinitrotoluénu, 20 až 90 % hmotn. pentritu alebo hexogénu a 8 až 15 % hmotn. spojiva, tvoreného močovinoformaldehydovým alebo melamínformaldehydovým polykondenzátom. Na urýchlenie zosietenia polykondenzátu môže trhavina obsahovať tvrdivo, najmä chlorid amónny vo forme vodného roztoku.

Spôsob úpravy hrubozrnného bezdymového prachu alebo tuhých pohonných hmôt na povrchovú ťažbu surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280449

Dátum: 03.06.1998

Autori: Novotný Vladimír, Klusáček Jan, Řehák Jan, Bužek Pavel

MPK: C06B 25/10, C06B 45/00, C06B 21/00...

Značky: ťažbu, povrchovú, hmot, bezdymového, prachu, hrubozrnného, úpravy, tuhých, spôsob, pohonných, surovin

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrocelulózový, dinitroglykolový a nitroglycerínový delaborovaný hrubozrnný bezdymový prach a tuhé pohonné hmoty sa fyzikálne upravujú drvením, rezaním, strúhaním alebo strihaním pri teplote neprevyšujúcej 65 °C, pri normálnom tlaku, pričom výsledný produkt je zastúpený frakciou prachových zŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm, v množstve 50 % obj. až 95 % objemových.

Priemyselná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1384

Dátum: 05.02.1997

Autori: Mareš Zdeněk, Němčák Ondřej, Vojtěch Aleš, Vetlický Boris

MPK: C06B 25/32, C06B 31/28

Značky: trhavina, priemyselná

Text:

...trhaviny podľa tohoto technického riešenia spočíva hlavne V tom, že povýbuchové splodiny obsahujú iba plynné ekologicky nezávadné látky a to vodu voforme pary a ďalej oxid uhličitý a dusik.Ďalsou výhodou priemyselnej ítrhaviny podľa tohoto technického riešenia je, že je možné vo veľmi širokom rozsahu- podľa požiadavok na Špecifikáciu účelu použitia - menit prakticky pre každýp jednotlivý pripad charakteristiku priemyselnej trhaviny a to...

Trhavina pre iniciačné nálože a špeciálne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1378

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kudrhalt Pavel

MPK: C06B 25/00, C06B 41/00

Značky: špeciálne, nálože, iniciačné, účely, trhavina

Text:

...vysoká.Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené trhavinou pre iniciaćné nálože a Špeciálne úćely na báze trinitrotoluénu a pentritu alebo hexogenu a obvyklých prisad, ktorá podľa tohto technického riešenia obsahuje 0,1 až 70 hmot. trinitrotoluénu, 20 až 90 hmot. pentritu alebo hexogenu a 8 až15 hmot. spojiva, tvoreného moćovinoformaldehydovým alebo melaminformaldehydovým polykondenzátom.Pre urýchlenie zosietenia polykondenzátu môže...

Netoxická zápalková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279975

Dátum: 09.11.1994

Autori: Pickett James William, Mei George Chow

MPK: C06B 31/18, C06B 43/00, C06B 33/10...

Značky: zápalková, netoxická

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická zápalková zmes na použitie do zápaliek, hlavne typu Boxer, obsahuje diazodinitrofenol v množstve 25 až 75 hmotn. % a bór v množstve 2 až 30 hmotn. %. Zmes môže tiež obsahovať pohonnú zložku v množstve až 30 hmotn. %, uhličitan vápenatý v množstve až 30 hmotn. % alebo dusičnan strontnatý ako okysličovadlo v množstve 5 až 50 hmotn. % a tetrazén ako sekundárnu výbušninu v množstve až 25 hmotn. %. Pohonná zložka je vybraná z esteru...

Metalotermická reakčná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279690

Dátum: 09.03.1994

Autor: Johann Hugo Wirtz

MPK: C21B 15/02, C22B 5/04, C06B 33/00...

Značky: metalotermická, reakčná

Zhrnutie / Anotácia:

Metalotermická reakčná zmes pozostávajúca z oxidu kovu, kovu, ktorý je vzhľadom na oxid kovu menej ušľachtilý a prípadne ďalších prísad, pričom jednotlivé zložky sú prítomné vo forme malých častíc a najmenej 20 % hmotn. oxidu kovu je prítomných vo forme guľovitých alebo aspoň približne guľovitých častíc s veľkosťou 0,1 až 3,0 mm.

Emulsní výbušná směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 269987

Dátum: 14.05.1990

Autori: Trebilcock Robert, Cescon Lawrence

MPK: C06B 31/36

Značky: emulsní, výbušná, směs

Text:

...složky bude znamenat větší schopnost poutat vodu v nespojité fázi uvedené emulze, což způsobí, že se tato směs stane nestabilní. Jak ještě bude dále uvedeno, CS 269987 B 2 3podle uvedeného vynálezu bylo zcela neočekávatelně zjiětěno, že je možno přidávat do emulzních směsi výše uvedeného typu prachový podíl, přičemž se nijak nezhorší jejich původní dobrá stabilita a skladovací životnost, což je významný fakt hned z několika důvodů, včetně...

Způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušniny s flegmatizačním činidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268126

Dátum: 14.03.1990

Autor: Rez Jan

MPK: C06B 21/00

Značky: způsob, flegmatizačním, krystalické, chlazení, výbušniny, činidlem, vodné, suspenze

Text:

...odstranuje způsob chlazení vodné suspenze krystalické výbušiny a flegmntiznčního činidla, vyhřàtě nad bod tání flegnatizačního činidla při povrchové flegnatizaci výbušin. Podstata vynàlezu spočíva v tom, že se vodná suspenze dávkuje do proudu chladící vody o teplotě 3 až 30 °C tak, aby teplota suspenze po smísení byla nižší než SD °C. Z ochlazené suspenze se flegmatizovaná výbušína ízoluje filtrací. způsob chlazení suspenze podle vynàlezu...

Výbušná zmes na báze anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267174

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zeman Svatopluk, Marcian Václav, Rybár Pavol, Dimun Milan, Šiška Július

MPK: C06B 31/00, C06B 31/28, C06B 31/32...

Značky: báze, anorganických, nitrátov, výbušná

Text:

...trhavín. Analogický trend možno badať aj V oblasti trhavin pre vojenské účely (aluminizované vodné gély dusičnanu amőnneho sú napr. labórovaně do niektorýchdruhov leteckých bômb, trinitrotoluén je nahradzovaný kvapalnými kompoziciamí na báze vodných roztokov hydrazinnitrátu a pod.).Pokiaľ sú pre výrobu zmesných trhavín aplikované pevné anorganické nitráty je dôležité,aby sa nachádzali V sypkej forme toho sa dosahuje elímináciou,...

Způsob čištění pentritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266840

Dátum: 12.01.1990

Autor: Konečný Luboš

MPK: C06B 31/12

Značky: způsob, pentritu, čištění

Text:

...důsledku jejich podstatné Vyšší rozpustnosti V kyselině dusičné respektive v acetonu usazeny ve filmové vrstvě na pävrchu krystalú pentritu a zhoršují jeho sypnost, chemickou stabilitu a teplotu tání. Dipentaerytrihexanitrát a tripentaerytritoktanitrát zústávají přítomny v pentritu po extřakci podle vynálezu V důsledku jejich velmi nízke rozpustnosti v dietyléteru, avšak jejich přítomnost neovlivñuje nepříznivě sypnost a chemickou stabilitu...

Způsob sušení granulovaných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265489

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vetlický Boris, Doležel Zdeněk

MPK: C06B 21/00

Značky: trhavin, sušení, způsob, granulovaných

Text:

...hmotnosti v daných podmínkách, jednotlivé granule se navzájem dotýkají, což má za nâsledek, že požár nebo detonace vzniklé na jednom místě se rozšíří na celé množství trhaviny s katastrofálními důsledky.Výška vrstvy granulované trhaviny je za podmínek sypná hmotnosti vždy v oblasti nadkritické, to znamená, že je vyšší než mínimâlní, při které již detonace zaniká. Podkritickásíla vrstvy má u brizantních trhavin zpravidls sílu jen několik...

Způsob přípravy směsi dinitrotoluenu a dinitrokumenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264478

Dátum: 14.08.1989

Autor: Konečný Luboš

MPK: C06B 31/16, C06B 31/14

Značky: dinitrotoluenu, přípravy, směsi, způsob, dinitrokumenu

Text:

...V dinitrotoluenu pro průmyslové trhaviny umožňuje větší využití 2-nitrotoluenu, který představuje obtižně zužitkovatelný odpad z výroby 4-nitro~ toluenu, a tim umožňuje současně vzrůst výroby 4-nitrotoluenu, pokud je tato omezena odbytovými možnostmi 2-nitrotoluenu.Zpracovánim technického 2-nitrokumenu směsnou nitraci podle vynálezu je umožněno jeho ekonomické využití 2-nitrckumen je obtížné zužitkovatelným odpadem z výroby...

Zpožďovací slož milisekundového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263506

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlimar František, Valenta Pavel

MPK: C06B 33/00

Značky: milisekundového, slož, zpožďovací

Text:

...bezpečnost a zdraví pracovníků.Cílem vynálezu je snižit V maximální miře rizikovost při výrobě elektrických časovaných rozbušek. Toho je dosaženo u zpožčo 265 506- 2 vecí slože milisekundového typu, tvořenou kysličníkeq olovnatoolovičitým jako okysličovadlem a hořlavinou na bázi ferrosilikochromu, jehož,podsteta tkví v tom, že ke zpožčovací složi je přidáno 0,1 až 5 hmotnostních procent kovové soli kyseliny stearové.Hlavní výhodou...

Amonledková trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261280

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kubelka Vladislav, Trpišovský Stanislav, Šebek Karel, Stejskal Michal, Kozák Petr

MPK: C06B 31/28, C06B 31/36

Značky: trhavina, amonledková

Text:

...vysokotlakými mazivostními přísadamí, který byl vyvinut pro válcování, lisování a tažení legovąných ocelí zastudena a ktorý odpadá při tomto procesu z válcoven jako nevyužitý odpad. Jeho chemické složení zaručuje vysokou pevnost mazacího filmu i za extrémních podmínek. Pro tento olej není zatím ekonomické použití, ani způsob regenerace.Toto palivo díky svým fyzikálním vlastnostem zaručuje vynikající přílnavost olejovéhofilmu k...

Trhavina pro nevýbušné rozpojování pevných materiálů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246787

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Šedivý Zdenik

MPK: C06B 23/00

Značky: materiálů, trhavina, její, výroby, rozpojování, pevných, nevýbušné, způsob

Text:

...trhavina se pripraví způsobem podle vynálevzu. tak že vápno se ,pomele s přísa-dou cukru, která se při-dává na vstupu do mlýna V tuhé formě nebo ve formě roztoku.Zkoušky prokázaly, že největší účinek na zvýšení trhacích schopností ostře páleného kysličníku vápenatého mají prísady zpomalujicí průběh hytdratace. Z těchto přísad semimorádnými účinky vyznačuje právě přisada cukru, at již v čisté formě, či s obsahem jiných látek, například...

Termická směs obsahující nízkobrizantní třaskavinu, zejména olovnatou sůl dinitroaminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245832

Dátum: 15.12.1987

Autori: Procházka Jan, Štefl Jioí, Plaeek Karel

MPK: C06B 41/02

Značky: třaskavinu, termická, obsahující, směs, olovnatou, dinitroaminofenolu, zejména, nízkobrizantní

Text:

...pro nebezpečí zážehu výbušného prostředí.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením termické směsi obsahující nízkobrizantní třaskavinu, zejména olovnatou sůl dinitroaminotenolu v množství 8 až 15 hmotnostních dílů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jako další složky jsou obsaženy 25 až 45 hmotnostních dílů směsné hořlaviny ve složení 15 až 25 hmotnostních dílů kalciumsilicidu CaSi 2 a 1 U až 20 hmotnostních dílů sirníku...

Zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 243928

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav, Halámová Kvitoslava, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav Doc:, Pálffy Alexander, Tintira Milan

MPK: C06B 31/42

Značky: zmesných, trhavin, zložka

Text:

...lab-orované do niektorých druhov leteckých pum, trinitrotoluén je nahradzovaný kva-palnými kompoziciami na báze vodných roztokov hydrazín nitrátu a pod..Mnohé zo zložiek zmesných trhavín nachádzajú samotné čo raz významnejšie a ekonomicky atraktiuvnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva(napr. nafta, topné oleje a iné) na druhej strane sa však upúšia od aplikácie niektorých tradičných senzibilizátorov z toxikologiokých...

Spôsob modifikácie anorganických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252972

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubínyiová Eva, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

MPK: C06B 31/28

Značky: nitrátov, anorganických, modifikácie, spôsob

Text:

...potiaže najmä v oblasti funkčnosti týchto výrobkov. Produktami chemických technológií s nemalými nárokmi na energie, zariadenia, ľudskú prácu a pôdne fondy sú i všetky doposiaľ používa né senzibilizátory, z nich mnohé samotné nachádzajú čo raz významnejšie a ekonomicky atraktivnejšie použitie v rôznych odvetviach národného hospodárstva. Preto je treba úsilie výskumu a vývoja zamerať na hladanie technicky, ekonomicky i ekologicky...

Zmesná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: 245172

Dátum: 15.10.1987

Autori: Langer Rudolf, Vanieek Pavel, Cabicar Rudolf, Fusek Miroslav, Valaštiak Jozef, Kocur Pavel, Dostál Jan

MPK: C06B 31/42, C06B 31/00

Značky: trhavina, zmesná

Text:

...predovšetkým V aluminizovaných kompozíciach. Nizkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacich prác sú všakpredovšetkým charakterizované výbušné kompozicie na báze dusičnanu amőnneho.To je hlavným dôvodom, prečo v technickej praxi exploatácia zmesných trhavín typu DAF,TPV a teraz už i W/O a O/W výrazne prevláda nad explotáciou ostatných druhov priemyselnýchAnalogický trend badat...

Zařízení na sušení kalíšků zápalek po lakování

Načítavanie...

Číslo patentu: 240779

Dátum: 01.08.1987

Autor: Viluda Jozef

MPK: C06B 21/00, C06C 7/02

Značky: zápalek, sušení, lakování, zařízení, kalíšků

Text:

...do vnitřního prostoru kalíšků či jiných výrobků. lbytečně se äeohřívá okolí a pracovní deska. Zařízení pracuje s velkou účinnosti, která se prejavuje nižší spotřebou tepelné energie a krátkou dobou sušení í zvýšením bezpečnosti práce.Na připojených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je zařízení znázorněno v čelním pohledu, v částečném řezu, na obr. 2 je v částečnêm řezu v bočnín pohledu e...

Výbušnina na bázi nitroglycerinu. s malou vznětlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244437

Dátum: 15.07.1987

Autori: Teren Ján, Antala 1ubomar, Timu1ák Ján, Máriássy Gustáv, Mojžaš Jozef

MPK: C06B 25/14

Značky: nitroglycerinu, výbušnina, bázi, vznětlivostí, malou

Text:

...papíru byly naplněny výbuäninou podle vynálezu a byly uloženy hodinu pod vodou při tlaku 10 MPa. Odpal byl proveden rozbuškou č. 8, došlo k úplnému výbuchu beze stop vzníceni, detonace se přenáší na vzdá 1 enostelespoň 3 cm e při odpálení po množstvích jednoho kilogramu (při skladování pod vedou nebo v suchu) nedocházi v žádném případě ke vznícení směsi metanu a vzduchu.Vynález bude osvětlen následujícími příklady. P ř í k 1 a d 1Do...

Zložka zmesných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239514

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jelínek Miloš, Růžek Josef, Plachý Josef, Budník Josef, Haramija Stanislav

MPK: C06B 23/00

Značky: zmesných, trhavin, zložka

Text:

...alebo plyn uvolňujúcimi aditívami.V trhavinách typu S 1 urry sú ako donory kyslíka niekedy aplikované i dusičnan vápenatý a chloristan sodný - druhý predovšetkým v aluminizovaných kompozicíach. Nízkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacích prác sú však predovšetkým charakterizované výbušné zmesi na báze dusičnanu amőnneho. To je hlavným dôvodom, prečo v...

Zážehová slož elektrických pilulí se zvýšenou zážehovou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237277

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šebela Bedřich, Čunek Richard, Koňařík Jaroslav

MPK: C06B 33/10

Značky: účinnosti, zážehová, zážehovou, slož, piluli, zvýšenou, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je složení směsi, použitelné pro elektrické pilule, mající nulovou kyslíkovou bilanci, vysokou zážehovou účinnost, a vysoký tepelný obsah a nepatrný zbytel plynných zplodin. Je toho dosaženo směsí z l7 - 25 hmotnostních dílů směsí zirkonu Zr a hliníku Al, 8 - 12 hmotnostních dílů kalciumsilicidu CaSi2, 35 - 45 hmotnostních dílů oxidu olovičitého Pb02, 15 - 25 hmotnostních dílů oxidu olovnato-olovičitého Pb304 a 10 - 15...

Modifikované organické nitráty a/alebo zmesi s obsahom organických nitrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248081

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zemanová Eva, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Belko Dušan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Dimun Andrej

MPK: C06B 25/00

Značky: zmesí, organické, obsahom, nitráty, modifikované, organických, nitrátov

Text:

...a deriváty trifenylfosfatu s jednou až tromi izopropylskupinami na niektorom z fenylov tento zmesný triarylľosfát je V ČSSR vyrábaný ,pod firemným označením RETAR 131 a obsahuje 7 až 8 hmot. fosforu - pre dokumentáciu V rámci tohto vynálezu je .použitá frakcie RETAR 131 s obsahom 7,48 0/0 hmot. tosforu.Ďalej je k dispozícii odvodnená nitrocelulöza s obsahom 29,8 9/0 hmot. etylalkoholu a obsahom 12,6 hmot. dusíka V sušine....

Modifikujúca zložka zmesných trhavín

Načítavanie...

Číslo patentu: 232873

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macho Vendelín, Adamec Jozef, Zeman Svatopluk, Dimun Andrej, Polievka Milan, Sakaloš Štefan, Dimun Milan

MPK: C06B 23/00

Značky: modifikujúca, zložka, zmesných, trhavin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia vedľajších produktov procesu 2-etylhexanolu oxoprocesom z propénu a syntézneho plynu ako modifikujúcej zložky zmesných trhavín. Vynález môžu využiť výrobcovia, resp. spotrebitelia priemyselných trhavín.

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: směsi, mechanicky, materiálů, poklep, aparátu, granulovaných, zařízení, zejména, pyrotechnických, výbušnin, hromadné, objemové, násypky, dávkování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Vodonosná výbušná směs a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235527

Dátum: 15.11.1986

Autor: Sandell Lionel Samuel

MPK: C06B 23/00

Značky: výroby, vodonosná, způsob, směs, výbušná, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vodonosná výbušná směs obsahující oxidační složku, palivovou složku a senzibilační složku ve spojité vodné fázi, která má ztuženou nebo zgelovatělou strukturu, vyznačující se tím, že obsahuje jodidové ionty, jodičnanové ionty nebo kombinaci jodidových a jodičnanových iontů získané z kyseliny jodovodíkové, kyseliny jodičné nebo z jodidových nebo jodičnanových solí vybraných ze skupiny zahrnující alkalické, alkalickozemité, amonné nebo...