C05G 1/00

Kvapalné koncentráty sekundárnych a/alebo stopových rastlinných živín a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7512

Dátum: 01.08.2016

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 33/02, A01N 59/00, A01N 37/44...

Značky: koncentráty, sekundárnych, rastlinných, použitie, kvapalné, živin, stopových

Text:

...kyselín s niektorým z amínov alebo hydroxylamínov. Pri príprave komplexu biogénnych prvkov viazaných vo forme komplexov aminopolykarboxylových kyselín v zmysle riešenia sa na neutralizáciu vodíkových katiónov uvoľňujúcich sa pri komplexotvorných reakciách namiesto bázických látok, ktoré sú potom zdrojom alkalického kovu alebo amoniaku, používa niektorý z amínov alebo hydroxylamínov.Experimentálne sa potvrdilo, že pri použití amínov alebo...

Zdroj biogénnych prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7433

Dátum: 01.06.2016

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 17/00, C05F 3/00, C05G 1/00...

Značky: biogénnych, prvkov, zdroj

Text:

...spôsobu výroby, ktorý bol i predmetom ochrany duševného vlastníctva (AO ČSSR č. 227137). Podobne i pre draselnú modifikáciu tiosíranu - sírnatanu draselného, K 2 S 2 O 3, je charakteristická dobrá rozpustnosť vo vode, pričom pripravené vodné roztoky sa vyznačujú vysokou fázovou stabilitou i pri teplotách blízkych teplote bodu mrazu vody. Uvedené skutočnosti umožňujú prípravu draselno-sírnych koncentrátov roztokového typu, využiteľných ako...

Výživové aditíva a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7331

Dátum: 07.01.2016

Autor: Teren Ján

MPK: C05F 11/10, C05G 1/00

Značky: aditiva, výživově, použitie

Text:

...postreku, s výnimkou fosforečnanov tiež ich značná korózna agresivita proti kovom, vo väčšine prípadov nízka rozpustnosť vo vode (pri 20 °C KCI 25,5 g, K 2 SO 4 10 g, KNO 3 24,1 g, KHSO 4 33,8, K 2 CO 3 52,6 g na 100 g roztoku), nevhodná chemická reakciaRiešenie podľa ÚV 3356 (PÚV 195 - 2002) popisuje kvapalné koncentráty draslíka určené predovšetkým na foliárnu aplikáciu na báze roztokov draselných solí kyseliny...

Prípravky na výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7055

Dátum: 03.03.2015

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 5/00, C05F 11/00, C05D 3/00...

Značky: výživu, přípravky, rastlín

Text:

...veľmi dobré agronomicke výsledky (pozvoľne - dlhodobo pôsobiaca forma horčíka, alkalická fyzioiogicá reakcia hnojivá), nevýhodou týchto suspenzných hnojív je predovšetkým ich vysoká cena, daná predovšetkým cenou použitej horečnatej suroviny, 10nízka stabilita suspenzie, výlučne dlhodobo pôsobiaca forma horčíka a tiež menej vhodné reologické vlastnosti produktu ~ pastovitá a po dlhšom skladovaní len veľmi obtiažne resuspendovateľná konzistencia...

Roztoky na potláčanie strát dusíka na báze dimetylpyrazol fosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6847

Dátum: 05.08.2014

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05B 15/00, C05C 11/00, C05G 1/00...

Značky: dimetylpyrazol, dusíka, fosforečnanu, strát, báze, roztoky, potláčanie

Text:

...kde tvorí až 60 celkového kolobehu síry na Zemi. Dimetylsulñd (DMS) sa však účinkom ultrañalového žiarenia samovoľne oxiduje najprv na dimetylsulfoxid (DMSO) a tento vplyvom ďalšej oxidácie prechádza až na chemicky stabilný dimetylsulfón, ktorý sa nie celkom správne zvykne označovať i ako metylsulfonylmetán (MSM)Pokial DMS a DMSO sú pri teplote miestnosti kvapalnými látkami, MSM je už látkou kryštalickou, ktorá sa však vyznačuje veľmi dobrou...

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 288190

Dátum: 14.05.2014

Autori: Králik Milan, Ferenci Michal, Kováčik Ján, Kerďo Pavol, Herencsárová Gabriela, Tokár Zdenko

MPK: C05G 1/00, C05G 3/10

Značky: riadeným, hnojivo, uvoľňovaním, granulované, živin

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s riadeným uvoľňovaním živín je pripraviteľné obaľovaním hnojiva zmesou pozostávajúcou z alkydovej živice pentaerytritového polyesteru ortoftálového typu, modifikovanej mastnými kyselinami ricínového oleja s obsahom sieťovateľných funkčných skupín so strednou mólovou hmotnosťou 500 až 2000 v množstve 30 až 80 hmotn. %, aminoživice v množstve 1 až 30 hmotn. % a rastlinného oleja v množstve 1 až 30 hmotn. %. Aminoživica,...

Koncentráty obsahujúce draslík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6698

Dátum: 04.03.2014

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 1/00, C05G 1/00

Značky: draslík, koncentráty, obsahujúce

Text:

...plodov, podporovala významné zvyšovanie kvality,skladovateľnosti, vyfarbenia plodov a poľnohospodárska prax osobitne oceňovala priaznivý vplyv aplikácie prípravkov podľa riešenia na výrazné zvyšovanie obsahu cukrov v plodoch. Draselnć prípravky tohto typu sa odporúčalo aplikovať 2 až 4 týždne pred predpokladaným zberom, pričom zvlášť dobré výsledky sa dosahovali pri ošetrení viniča, jadrového ovocia, cukrovej repy a plodovej zeleniny.Aj ked...

Pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5769

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05F 7/00, C05D 3/00, C05D 3/02...

Značky: pôdna, látka, pomocná

Text:

...a postupne sa pridáva riehasené vápno, kde reaguje s vodou,čím sa zmes prehríeva. Vplyvom pridávania nehasenćho vápna do základnej bázy prebieha zvyšovanie pH zmesi, prebieha tepelná reakcia, čo spôsobuje hygienizáciu a stabilizáciu zmesi. Pridávanim zeolitu sa v premiešavanej zmesi viažu ťažké kovy a nechernicky amoniak. Zahrievanie zmesi vplyvom pridávania nehasenćho vápna trvá minimálne 24 hodín. Zmes základnej bázy, nehasenćho vápna,...

Organická pôdna pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5760

Dátum: 06.06.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: C05D 3/00, C05F 7/00, C05G 1/00...

Značky: pôdna, pomocná, látka, organická

Text:

...plochách a posilnenia vodohospodárskej funkcie lesov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOrganická pôdna pomocná látka obsahuje kal z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd a papierenský kal čo je kal z výroby papiera a vápno z odpadu vápennej usadeniny. Do zbernej nádrží je naložený biologický čistiarenský kal, ktorý je prekrytý vrstvou vápna a na túto vrstvu je naložený papierenský kal,všetko je potom dokopy dokonale...

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry s amónnymi a horečnatými katiónmi, síranovými a dusičnanovými aniónmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287233

Dátum: 15.03.2010

Autori: Ferenci Michal, Lehocký Peter, Lencsés Ladislav, Polák Anton, Kerďo Pavol, Králik Milan, Štefancová Radka

MPK: C05D 5/00, C05C 3/00, C05C 1/00...

Značky: katiónmi, síranovými, síry, obsahom, dusičnanovými, granulované, dusíka, spôsob, amónnymi, foriem, hnojivo, aniónmi, vodorozpustných, horčíka, přípravy, horečnatými

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry obsahuje 15 až 30 % hmotn. dusíka, 1 až 18 % hmotn. síry, 2 až 10 % hmotn. horčíka, vyjadrené ako oxid horečnatý MgO, vo forme boussingaultitu - (NH4)2SO4.MgSO4.6H2O a podvojných solí dusičnanu amónneho - 2NH4NO3.(NH4)2SO4 a 3NH4NO3.(NH4)2SO4, pričom obsah boussingaultitu v hnojive je 40 až 45 % hmotn. Pripraví sa tak, že na magnezit sa pôsobí koncentrovanou kyselinou...

Heteromolekulárne kov-humínové (chelátové) komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13014

Dátum: 06.03.2008

Autori: Baigorri Ekisoain Roberto, Garcia-mina Freire Jose Maria, Fuentes Ramirez Marta, Zamarreno Arregui Angel Maaria, Bacaicoa Llundain Eva

MPK: C05D 9/02, C05G 1/00

Značky: kov-humínové, komplexy, chelátové, heteromolekulárne

Text:

...in Animal Nutrition. Noyes Publication. New Jersey, USA). Predsa len veľký problém, ktorý tietozlúčeniny prinášajú, je vysoká biologická degradovateľnosťaminokyselín, rovnako ako nízka konštanta stability komplexov,ktoré sa vytvoria (Ashmead, H.D., 1993. The roles of amino acid Chelates in Animal Nutrition. Noyes Publication. New0005 Tento vynález ponúka riešenie vyššie zmieñovaných problémov použítím formulácie, ktorá obsahuje...

Suspenzné alebo pastovité koncentráty biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284588

Dátum: 16.06.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: účinných, koncentráty, suspenzné, látok, pastovité, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentráty biologicky účinných látok na báze vo vode len obmedzene rozpustných anorganických a organických zlúčenín a/alebo na báze elementárnej síry obsahujú minimálne 0,1 a maximálne 85 hmotn. % sušiny aspoň jednej z takýchto biologicky účinných látok, účinných pri výžive a/alebo ochrane rastlín, ktoré sú len obmedzene rozpustné vo vode. Je pre ne charakteristické, že ďalej obsahujú 0,5 až 47 hmotn. % sušiny alkalického hydrolyzátu...

Osivové pelety a ornica na rast rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12317

Dátum: 01.03.2005

Autori: Havdra Jiri, Van Hulle Bart André Maria

MPK: A01C 1/06, C05F 11/00, C05G 1/00...

Značky: ornica, rastlín, pelety, osivové

Text:

...pridaním vody a peletizačnej zmesi. Peletizér jezariadenie na výrobu peliet. Materiálová kompozícia peletizačnejzmesi konkrétne obsahuje íly a prímesi organických ílov, kontroly rýchlosti peletizácie semien a výťažky peliet požadovanej veľkosti po peletizácii. Je dobre známe, že peletizačný proces je možné kontrolovať pomocou veľkosti konkrétnej dávky peletizačného prášku a vody, času peletizácie dávky a rýchlosti nastavenia...

Koncentráty biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3427

Dátum: 09.01.2003

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: biologicky, účinných, koncentráty, látok

Text:

...sa humínové látky obvykle delia na tri základné frakcieo na humínové kyseliny, ktoré sú rozpustné v zriedených roztokoch alkálil, avšak koagulujú okyslenlm alkalického extraktu, o fulvo kyseliny. ktoré ostávajú v roztoku po okyslení alkalického extraktu - sú teda rozpustné tak v alkáliách ako i zriedených kyselinách, o a tzv. humín. ktorý nie je z pôdy vyluhovateľný - extrahovatelný ani pôsobením zriedených alkálií, ani účinkom...

Kvapalný koncentrát draslíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3356

Dátum: 06.11.2002

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: kvapalný, koncentrát, draslíka

Text:

...pletív a hromadením nevyužitých glycidov v listoch sa pri pretrvávajúcom nedostatku draslíka tiež znižuje odolnosť rastlín voči chorobám a rastlinným škodcom.Ako zdroje draslíka v súvislosti s výživou rastlín sa najčastejšie používajú draselné soli minerálnych kyselín, predovšetkým chlorid ( KC| ) a síran ( K 280., ). Hlavne v súvislosti s rozvojom výroby a používania kvapalných hnojív sa rozšírilo tiež použitie orto- a...

Kvapalné koncentráty rastlinných živín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2343

Dátum: 18.01.2000

Autor: Teren Ján

MPK: C05G 1/00

Značky: kvapalné, živin, rastlinných, koncentráty

Text:

...byť altemaívne tiež zastúpené v kvapalných koncentrátoch v zmysle tohoto riešenia, sú vhodné predovšetkým rastové stimulátory ( auxíny, kiníny, giberelíríy a podobne ) a v niektorých špecifických prípadoch tiež látky vyznačujúce sa baktericídnou účinnosťou.Ďalej uvedené príklady ozrejmujú a dokumentujú, avšak v žiadnom prípade neobmcdzujú predmet tohoto úžitkového vzoru.Do plastovej nádoby opatrenej vrtuľovým miešadlom sa predložilo asi 500...

Organicko-minerálne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 425

Dátum: 06.04.1994

Autori: Mocikl Anton, Blaško Dušan, Fousek Vladimír, Balla Jozef, Štepán Jozef

MPK: C05G 1/00

Značky: organicko-minerálne, hnojivo

Text:

...podľariešenia,je jednozložkové granulované hnojivo. Dusikový variant - KARBUMIX-N - má obsah čistého dusíka minimálne 3,8 . Fosforečný variant KARBOMIX-P má obsah oxidu fosforečného minimálne 3,1 .Aplikovaním hnojíva sa okrem potrebných živín dostane do pôdy aj organické hmota, ktorá zvyšuje obsah humusu v pôde. Živiny sa z granúl hnojíva uvoľňujú postupne, takže rastliny dosta nú potrebné živiny počas celého vegetačného...

Tvarované hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267620

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubelka Lubomír, Kubíček Jaroslav, Hegner Pavel

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, tvarované

Text:

...poměr N P K Ca Mg v tomto hnojivu je 2,12 až 1,74 1,36 až 1,12 1 2,82 až 2,35 0,20 až 0,30.Výhodnost tvarovaného hnojiva podle vynálezu sooćívá v dosažení vyššíh přírústků zakládaných lesnich kultur a lepšího zdravotního stavu. resp. v Iovnoměľráť a dlouhodobém uvolňování všech živin.Základním předpokladem správné funkce hnojiva ze zvolených oodmínkác je vhodné poměrné zastoupení jednotlivých živín. Při retrogradačnim procesu jsou...

Granulované hnojivo pro lesy, parky, sady, vinice a zahrady s neutralizačními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261370

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sahaj Milan, Steček Leopold, Pálffy Alexander, Jaššo Igor, Křížala Josef, Závodník Jiří

MPK: C05G 1/00

Značky: sady, vinice, účinky, granulované, zahrady, parky, lesy, neutralizačními, hnojivo

Text:

...využitím chemické reakce probíhajícív pevné fázi po slisování. Vynález využívá druhou z uvedených možnostíą/Ěráškový superfosfát a příměsi v něm obsažené reagují s mikromletým fosfátem, s dolomitem, ale takés močovinou. Vyrobené granule je proto nutno po lisování ponechat 1 až 2 dny v suchém skladu, aby směs dobře proreagova 1 a,a tím současně došlo ke zvýšení pevnosti částic. V důsledku probíhajících reakcí v pevné fázi po...

Suspenzné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256180

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Gabčo Milan

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, suspenzné, dusíkato-fosforečno-sírne

Text:

...fosforitové suspenzie s obsahom až 65 0/0 mletého fosforitu.Teraz sa zistilo, že negativa použitia síranu .àmonneho, ako dusikatêiho hnojiva a tiež negativa výroby a používania mletých ako aj granulovaných mletých tosforitov odstraňuje vynález. Predmetom vynálezu je suspenzné dusíkato-fosforečno-sirne hnojivo obsahujúce jemne mletý fosforit, vyznačujúce sa tým, že základ heterodisperznej sústavy tvorí homogénna fáza binârneho systému síran...

Granlované viaczložkové hnojivo a sposob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254028

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nosko Vladimír, Hegner Pavel, Lexa Vladimír, Gabčo Milan, Teren Ján, Mihály František, Hutár Eduard

MPK: C05G 1/00

Značky: spôsob, granlované, hnojivo, viaczložkové, výroby

Text:

...pre širokú škálu polnohospodárskych plodín V rôznych klimatických a pôdnych podmienkach. Spôsob výroby granulovaných viaczložkových hnojív podľa vynálezu, umožňuje produkovať širokú škálu NPK granulovaných hnojív s rôznou formou a pomerom základných rastlinných živín a tým zabezpečuje vhodnost ich použitia pri vedecky riadenej výžive poľnohospodárskych plodín. Efekt prídavku mletých fosforitov na granulačnú účinnost procesu výroby je na...

Kvapalné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236371

Dátum: 01.11.1987

Autori: Teren Ján, Dvořák Jan, Valenta Rudolf, Hutár Eduard

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojivo, kvapalné, dusíkato-fosforečno-sírne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka číreho alebo natrifikovaným bentonitom stabilizovaného dusíkato-fosforečno-sírneho kvapalného hnojiva obsahujúce monofosforečnany a lineárne kondenzované fosforečnany amónné a síran amónny. Prítomnosť síry v podnom roztoku je nevyhnutná pre zdravý vývoj mnohých polnohospodársky významných plodín. Síra prehlbuje tiež využitenosť základných rastlinných živín predovšetkým fosforu a dusíka. Zohráva tiež nezastupitelnú úlohu pri...

Suspenzné dusíkato-fosforečno-sírne hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 236370

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dvořák Jan, Teren Ján, Hutár Eduard, Valenta Rudolf

MPK: C05G 1/00

Značky: dusíkato-fosforečno-sírne, hnojivo, suspenzné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka suspenzného dusíkatofosforečno-sírneho hnojiva obsahujúceho monofosforečnany amónné, lineárne kondenzované fosforečnany amónné, bentonit v sódnej forme a prípadne tiež močovinu a deriváty lignosulfónovej kyseliny. Prítomnosť síry v podnom roztoku je nevyhnutná pre zdravý vývoj mnohých poľnohospodársky významných plodín. Síra prehlbuje tiež využiteľnosť základných rastlinných živín - predovšetkým fosforu a dusíka. Zohráva tiež...

Způsob úpravy granulovaných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235112

Dátum: 15.02.1987

Autori: Socha Jaromír, Kubový Otto, Uhlíř Zdeněk

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojiv, granulovaných, způsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu pro úpravu granulovaných hnojiv, vhodný zejména pro hnojiva dusíkato-fosforečná, fosforečno-draselná, dusíkato-fosforečno-draselná, dusíkato-draselná, dusičnan amonný, superfosfát nebo močovinu, spočívá v tom, že se do masy připravovaného hnojiva, s výhodou do jeho kapalné fáze, přidává za míchání při teplotě 30 až 120 °C 0,001 až 3 hmotnostní procenta, vztaženo na příslušný kov, síranů, dusičnanů, chloridů, fosforečnanů...

Suspenzné hnojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 248089

Dátum: 15.01.1987

Autori: Wittenberger Ján, Teren Ján, Bábek Radoslav, Hutár Eduard, Hässler Jozef, Ďuriš Juraj, Chromický Karol

MPK: C05G 1/00

Značky: hnojiva, suspenzné

Text:

...prakticky všetkých zeolitov je stabiinost kryštálovej mriežky, ktorá sa pri dehydratácii nerozpadá a je schopná vodu -opätovn-e prijatĺ.Výsledky výzkumu ukázali, že zeolitové tufy a tuiity neutralizujú kyslé pôdy a obzvlášť účinne regulujú uvoľňovanie samoniakálneho dusíka, ako aj ostatných základných, sekundárnych a stopových rastlinných živín, najmä katiônickeho charakteru z aplikovaných minerálnych i organických hnojív. Dlapríklari v...