C05C 9/00

Prostriedok zvyšujúci účinnosť dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6562

Dátum: 04.11.2013

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05C 9/00

Značky: účinnost, dusíka, prostriedok, zvyšujúci

Text:

...koncentrátu určeného na inhibíciu amidíckého dusíka, opisuje rozpúšťadlovú sústavu NBPT s použitím alifatických polyolov a ich esterov, pričom v záujme zvýšenia fázovej stability uvedenej sústavy z pôvodných cca 15 °C na cca 0 °C táto naviac obsahuje ešte cca 10 hmotn. N-metylpyrolidónu(l-metyl-Z-pyrolidon). Koncentrácia účinnej zložky vo vyrábanom kvapalnom koncentráte v zmysle už citovaného patentu je 25 hmotn. NBPT. Napriek tomu,...

Rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov dikyándiamidu, amidov tiofosforečnej a fosforečnej kyseliny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6509

Dátum: 03.09.2013

Autori: Rokos Michal, Teren Ján

MPK: C05B 15/00, C05C 11/00, C05C 7/00...

Značky: fosforečnej, použitie, kvapalných, dikyándiamidu, rozpúšťadlové, kyseliny, sústavy, amidov, tiofosforečnej, koncentrátov, přípravu

Text:

...od kvapalného DMSO je už bielou kryštalickou látkou (bod topenia 109 °C), rozpustnou len v horúcej vode a v širokej škále organických rozpúšťadiel.Pre rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov amidov fosforečnej a/alebo amidov tio 10fosforečnej kyseliny, a/alebo dikyándiamidu podľa tohto riešenia je zvlášť výhodné, ak ako alkylsírnu zlúčeninu obsahujú dimetylsulfoxid, CH 3 S 0 CH 3 (DMSO).Dimetylsulfoxid (DMSO) je polárnym...

Protihrudkujúce činidlo pre hnojivá na báze močoviny, formulácie hnojív obsahujúce toto protihrudkujúce činidlo a spôsob na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19761

Dátum: 28.07.2010

Autori: Kressler Jörg, Hucke André, Reinhardt Petra, Niclas Hans-joachim, Radics Ute

MPK: C05G 3/00, C05C 11/00, C05C 9/00...

Značky: spôsob, formulácie, báze, činidlo, močoviny, výrobu, obsahujúce, protihrudkujúce, hnojiv, hnojiva

Text:

...triazol zostáva viazaný V polymérnej vrstve.0009 Polyvinylalkohol samotný, však nie je dobré protihrudkujúce činidlo. Naopak, polyvinylalkohol má lepivé vlastnosti a používa sa ako súčasť lepidla (pozri napr. C.A.Finch in Polyvinyl Alcohol, John Wiley and Sons, New York(1992) a US 3,668,166). Pridaním vhodných povrchovo aktívnych látok sa môže dokonca získať dobrý protihrudkujúci účinok. V US 3,388,990 sa okrem polyvinylalkoholu navrhuje...

Rozpúšťadlová sústava pre prípravu roztokov N-alkyltriamidov kyseliny tiofosforečnej, kompozícia s obsahom N-alkyltriamidu kyseliny tiofosforečnej a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10550

Dátum: 07.06.2007

Autor: Cigler Petr

MPK: C05C 9/00, C07C 43/11, C07F 9/22...

Značky: použitie, n-alkyltriamidov, sústava, kyseliny, obsahom, tiofosforečnej, rozpúšťadlová, roztokov, n-alkyltriamidu, přípravu, kompozícia

Text:

...a používa sa v podobných koncenlráclách napr. v lekárstve ako aditívum do očných kvapiek.0015 Na indikáciu homogenity potiahnutia tuhého hnojiva obsahujúceho močovinu (napr. granulovanej močoviny) roztokom N-alkyl triamidu kyseliny tiofosforečnej je možné do rozpúšťadlovej sústavy pridať bežné poľnohospodárske alebo potravinárske farbivá.0016 Na dosiahnutie dostatočného pokrytia povrchu tuhého hnojlva obsahujúceho močovinu(napr. granulovanej...

Inhibítory korózie na báze wolfrámanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14602

Dátum: 26.07.2006

Autori: Johnson Donald, Hatch Steven, Myers Craig

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00, C05B 15/00...

Značky: wolframanu, korózie, inhibitory, báze

Text:

...inhibítorovkorózie. Priemyselne sa skôr využívali vysoké koncentrácie(stovky alebo tisíce mg/kg) fosfátových alebo polyfosfátových solí. Tento prístup nakoniec upadol do nemilosti vďaka produkcii zrazeniny fosfátov s ďalšími iónovými zložkami, ako je železo, vápnik, horčík, atd. Tieto zrazeniny vedú k vzniku nežiaducich nánosov na dne skladovacích nádob (ako je uvedenévyššie) rovnako ako zapchanie rozprašovacích zariadení.0007 Rôzne typy...

Spôsob prípravy granúl kombinovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 284273

Dátum: 24.11.2004

Autori: Poukari Juhani, Van Brempt Arthur

MPK: C05B 19/00, B01J 2/00, C05C 3/00...

Značky: kombinovaných, přípravy, granúl, hnojiv, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsob prípravy granulovaných kombinovaných hnojív, obsahujúcich aspoň dve z rastlinných živín - dusíka, fosforu a draslíka, pričom tento spôsob zahrnuje tieto kroky: prísun pevného materiálu obsahujúceho najmenej jedno pevné hnojivo v surovom stave a prípadne recyklovaný materiál, plnenie materiálu alebo jeho časti do taviaceho priestoru, aby sa jeho požadovaná časť roztavila a udržala v roztavenom stave, plnenie roztaveného...

Kvapalné hnojivo obsahujúce dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3668

Dátum: 02.12.2003

Autor: Teren Ján

MPK: C05C 9/00

Značky: kvapalné, hnojivo, obsahujúce, dusík

Text:

...(MEA) sa pridával do zmesi reagujúcich látok kontinuálne, pomocou peristaltického hadicového čerpadla, pričom jeho hmotnostný nástrek - rýchlosť jeho dávkovanía do reakčnej sústavy, bol vo všetkých pokusoch približnerovnako veľký. Prehľad základných sledovaných technologických podmienokje uvedený v nasledujúcom prehľade.Fuuzłb rmohwo tumvln- ukonhnln Mouni rnkeml meli(T/nin.) 38.980 32.2180 31,210) 333 M) Hodnota pH intranet mal~ po zmioilnl...

Listové hnojivo na báze hydroxidu horečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2391

Dátum: 14.02.2000

Autori: Špelda Josef, Suchánková Věra, Macoun Petr, Klofáč Petr

MPK: C05D 5/00, C05C 9/00, C05D 11/00...

Značky: báze, listové, horečnatého, hydroxidů, hnojivo

Text:

...náchylnost na ich odplavenie vodou.Príprava vysoko koncentrovaných vodných disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s ďalšími nerozpustnými zložkami bola umožnené poznatkom, že prísada síranu horečnatého a/alebo močoviny má stekuťujťtci účinok na koncentrovanú disperziu hydroxidu horečnatého vo vode. Ich prísada umožňuje prípravu relatívne dobre tekutých disperzii hydroxidu horečnatého v zmesi s jemnemletými časticami síry a ďalšími...

Kvapalné N-Mg hnojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278237

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šuppa Alexander, Augustín Dominik

MPK: C05C 1/00, C05C 13/00, C05C 9/00...

Značky: spôsob, kvapalné, výroby, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivo obsahuje 6 až 1 % hmotn. oxidu horečnatého a 15 až 35 % hmotn. dusíka, pričom pomer dusíka amidického a dusíka v dusičnanoch je od 1:1 do 2,5: 1 a má hodnotu od 6,0 do 7,5. Hnojivo sa pripravuje miešaním koncentrovaného roztoku dusičnanu horečnatého s kryštalickou alebo prilovanou močovinou alebo jej roztokom a s dusičnanom amónnym a následným amoniakalizovaním sa upraví jeho pH.

Spôsob výroby tuhého priemyselného hnojiva obsahujúceho amidický dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 264963

Dátum: 12.09.1989

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila, Gabčo Milan

MPK: C05C 9/00

Značky: dusík, obsahujúceho, spôsob, výroby, priemyselného, hnojiva, amidický, tuhého

Text:

...napríklad týchto prác pat. NSR č. 3 322 724 (bromo-nitro alkány), Aut. osved. NDR č. 215 075 (komplexy fenylêster diamidu kyseliny fosforečnej), Aut. osved. NDR č. 157 611 (Na, Cu, Mn a zn - ditiokarbamáty),pat. Europa č. 119 495 (S-hydrokarbyldiamid fosforo-triolát), pat. USA č. 4 528 020 (kyselina hydroxaminová, diaminofosfinylově zlúčeniny), pat./USA Č. 4 518 413 (polyfosforodiamidovéMočovina v kombinácii 5 rôznymi inhibitormi...

Hnojivo v granulární formě a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259509

Dátum: 17.10.1988

Autori: Allan Graham, Crews George, Ereepons Donald

MPK: C05C 9/00

Značky: formě, granulární, hnojivo, výroby, způsob

Text:

...mravenčany, benzoáty,fumaráty, laktáty, baleaty a ftaláty a směsi těchto látek. Tyto materiály maji špatnou nebo malou rozpustnost ve vodě při pH 7 při teplotě 20 °C a v půdě se pomalu mění na formu, v níž je dusík dostupný rostliSvrchu uvedené zdroje dusíku jsou n trhu běžně dostupné ve formě jemných částic. V případě melamínu so-u například dostupné krystalické častíc-e o rozměru men ším než 1 D mesh .a obvykle menším než 4 D mesh....

Granule močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259506

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hijfte Willy Prudent Van, Vanmarcke Luc Albert

MPK: C05C 9/00

Značky: granule, močoviny

Text:

...je, že se granule močoviny podle vynálezu navzajom nespékají, ani po prodloužené »době skladování.Oxid hořečnautý se může používat jako takový MgO nebo ve formě plně kalcinovaného dolomitu MgO -I- CaO nebo selektivně kalcinovaného dolomitu MgO Ll- CaCD 3. Výhodný účinek se již pozoruje při množství přísady odpovídající 0,1 0/0 hmot. MgO, počítáno na močovinu v tavenině nebo roztoku. Přísadva se s výhodou ipoužívá v množství odpovídající...

Zariadenie na výrobu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novosad Milan, Kiss Arpád, Krajčí Pavol

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00

Značky: kvapalných, zariadenie, hnojiv, výrobu

Text:

...regulácia dávkovanie surovín. Riešenie vylučuje možnost zatuhnutia v zmiešarvacej častí pri výpade dodávky niektorej z rozhodujúcich surovín s vyšším bodom tuhnutia, alebo regulačnej vody.Na pripojenom obrázku je znázornená zariadenie pre .prípravu podľa -vynálezu, ktorý objasñuje podstatu vynálezu. Do zmiešavača surovín 1 sa dávkuje cez .rúru 12 hnojivý roztok CA, rúrou 13, hnoji-vý roztok CB a rfrrou 14 procesová -~ regulačná ~ voda. Horúca...

Tuhé priemyselné hnojivo obsahujúce amidický dusík a síru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256069

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Bábek Radoslav, Kopčanová Ľudmila, Hutár Eduard

MPK: C05C 9/00

Značky: hnojivo, tuhé, priemyselné, síru, amidický, dusík, spôsob, přípravy, obsahujúce

Text:

...než samotná, V súčasnosti bežne používaná nločovina.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak V žiadnom prípade neobmedzujú predmet vynálezu.V laboratórnych podmienkach sa pre biologické skúšky dusíkato-sírnych hnojívpodla V nálezu pripravili VzorkV S 10, 20, 30 a 40 /o-ným obsahom tiomočoviny V binárnej zmesi C 0(NH-r 2 ~CSNH 22.Pri príprave vzoriek sa postupovala tak,že zmes CONH-,Q~CSNHQ o požadovanom zastúpení zložiek sa V sklenenej...

Kvapalné dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 247314

Dátum: 15.01.1988

Autori: Škrada, Holop Jozef

MPK: C05C 9/00

Značky: obsahujúce, viaczložkové, dusík, kvapalné, dusíkaté, hnojiva

Text:

...hnojiv obsahujúcich dusík, podľa vynalezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapainé dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkove hnojivá obsahujúce dusík, obsahujú 1,7..1 O 1 až 2,8.1 D 1 percent z celkového dusíka viazaného vo forme tiornočoviny ĺNH 2-CS-~NH 2 a/alebo vo forme dikyándiamidu (NH 22 CN-CN. Tiomočovina a/alebo dikyándiamid sú v kvapalnom dusíkatom, alebo kvapalnom viaczložkovom hnojive obsahujúcim dusík prítomné vo forme...

Roztokové alebo suspenzné kvapalné hnojivo obsahujúce močovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254041

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila, Gabčo Milan, Teren Ján

MPK: C05C 9/00

Značky: suspenzné, hnojivo, roztokové, močovinu, obsahujúce, kvapalné

Text:

...diamidu kyseliny fosforečnej je obsahom NDR pat. 215 075. Ďalší patent NDR(č. 3319 345 popisuje dusíkaté hnojivo s dlhodobým účinkom pozostávajúce z močovinoformaldehydovej disperzie, dikyandiamidu a polyméru vinylalkoholu, alebo aldehydu karboxylovej kyseliny. Patent NSR č. 3 322 724 chráni hnojivá na báze močoviny obsahujúce ako stabilizujúce aditívy deriváty bromo-nitro alkánov.Teraz sa zistilo, že zvýšenie účinnosti a využiteľnosti...

Stabilné suspenzné dusíkaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251969

Dátum: 13.08.1987

Autori: Liptáková Veronika, Bačík Zdeno, Kotvas František, Juhás Milan

MPK: C05C 9/00, C05C 9/02

Značky: hnojivo, suspenzné, stabilné, dusíkaté

Text:

...s pozvolne pôsobiacim dusíkom na báze níočovinoformaldehydového kondenzátu podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v 100 hmotnostných dieloch obsahuje 5,0 až 50,0 hmot. dielov dusičnanu a/alebo síranu amónneho a/alebo 0,5 až 30,0 hmot. dielov Inočovíny,0,5 až 30,0 hmot. dielov níočoviiíoformaldehydového kondenzátu, 20 až 75 hmot. dielov vody.Zistilo sa tiež, že kvapalné hnojivo podla vynálezu môže prípadne obsahovat 0,5 až 25...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Chromický Karol, Strapek Milan, Dobiáš Štefan, Nosko Vladimír, Bocko Jozef, Teren Ján, Hutár Eduard, Drozdík Ernest, Nelišer Ladislav

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: amoniakátov, amonného, vedenia, prevádzanie, reakcie, spôsobu, tohoto, sírovou, spôsob, dusičnanu, fosforečnou, zariadenie, kontinuálneho, močoviny, kyselinou

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Kvapalné hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235736

Dátum: 01.12.1986

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05C 9/00, C05C 5/04

Značky: kvapalné, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kvapalného hnojiva pre mimokoreňovú výživu rastlín s dusíkom, vápnikom a prípadne ďalšími biogénnymi prvkami a biologicky účinnými látkami, obsahujúceho v l00 hmotnostných dieloch 13,0 až 51,5 hmotnostných dielov dusičnanu vápenatého a 0,2 až 48,0 hmotnostných dielov močoviny.