C05C 1/00

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry s amónnymi a horečnatými katiónmi, síranovými a dusičnanovými aniónmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287233

Dátum: 15.03.2010

Autori: Lehocký Peter, Polák Anton, Kerďo Pavol, Štefancová Radka, Králik Milan, Lencsés Ladislav, Ferenci Michal

MPK: C05C 3/00, C05C 1/00, C05D 5/00...

Značky: horčíka, síranovými, aniónmi, síry, přípravy, amónnymi, vodorozpustných, dusičnanovými, obsahom, foriem, katiónmi, horečnatými, spôsob, granulované, hnojivo, dusíka

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované hnojivo s obsahom vodorozpustných foriem dusíka, horčíka a síry obsahuje 15 až 30 % hmotn. dusíka, 1 až 18 % hmotn. síry, 2 až 10 % hmotn. horčíka, vyjadrené ako oxid horečnatý MgO, vo forme boussingaultitu - (NH4)2SO4.MgSO4.6H2O a podvojných solí dusičnanu amónneho - 2NH4NO3.(NH4)2SO4 a 3NH4NO3.(NH4)2SO4, pričom obsah boussingaultitu v hnojive je 40 až 45 % hmotn. Pripraví sa tak, že na magnezit sa pôsobí koncentrovanou kyselinou...

Spôsob prípravy granulovaného amónneho dusičnano-síranového hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 286016

Dátum: 27.12.2007

Autori: Papp Jozef, Batyka Dezider, Polák Anton, Bugárová Zuzana

MPK: C05C 3/00, C05C 1/00

Značky: dusičnano-síranového, spôsob, přípravy, hnojiva, granulovaného, amonného

Zhrnutie / Anotácia:

Granulované amónne dusičnano-síranové hnojivo sa pripravuje tak, že sa v reaktore pripraví roztoková brečka dusičnano-síranu amónneho rozdeleným dávkovaním síranu amónneho pre brečku s molovým pomerom dusičnanu amónneho : síranu amónneho 1,8 až 2,2 : 1, k tejto brečke sa do granulátora pri teplote 65 až 110 °C pridáva zostatok síranu amónneho v takom množstve, aby molový pomer dusičnan amónny : síran amónny bol menší ako 2, čo zaručuje úplné...

Spôsob stabilizácie dusičnanu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 285297

Dátum: 18.09.2006

Autori: Hero Heikki, Poukari Juhani

MPK: C01C 1/00, C05C 1/00

Značky: amonného, spôsob, dusičnanu, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený kremičitan kovu v množstve 1 až 3 % hmotn. z produkovaného dusičnanu amónneho sa rozpustí v tekutine pozostávajúcej hlavne z kyseliny dusičnej, vzniknutý roztok sa nechá reagovať s čpavkom, čím sa vytvorí suspenzia dusičnanu amónneho a roztok sa neutralizuje. Vzniknutá suspenzia dusičnanu amónneho sa vysuší a granuluje.

Inhibítory korózie na báze wolfrámanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14602

Dátum: 26.07.2006

Autori: Myers Craig, Hatch Steven, Johnson Donald

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00, C05B 15/00...

Značky: wolframanu, báze, korózie, inhibitory

Text:

...inhibítorovkorózie. Priemyselne sa skôr využívali vysoké koncentrácie(stovky alebo tisíce mg/kg) fosfátových alebo polyfosfátových solí. Tento prístup nakoniec upadol do nemilosti vďaka produkcii zrazeniny fosfátov s ďalšími iónovými zložkami, ako je železo, vápnik, horčík, atd. Tieto zrazeniny vedú k vzniku nežiaducich nánosov na dne skladovacích nádob (ako je uvedenévyššie) rovnako ako zapchanie rozprašovacích zariadení.0007 Rôzne typy...

Spôsob kombinovanej výroby hnojiva a sírnej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283979

Dátum: 24.05.2004

Autor: Eyal Aharon Meir

MPK: C05B 7/00, B01D 53/50, C05C 1/00...

Značky: sírnej, výroby, zlúčeniny, kombinovanej, hnojiva, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kombinovanej výroby hnojiva vybraného zo skupiny obsahujúcej dusičnan amónny, fosforečnan amónny alebo ich kombináciu pomocou nepriamej neutralizácie amoniaku s kyselinou vybranou zo skupiny obsahujúcej kyselinu dusičnú, kyselinu fosforečnú a ich kombináciu, a sírnej zlúčeniny vybranej zo skupiny obsahujúcej elementárnu síru, SO2, kyselinu sírovú a síranové soli. Tento spôsob poskytuje hnojivá s nízkym alebo žiadnym obsahom síry, ktoré...

Kvapalné N-Mg hnojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278237

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šuppa Alexander, Augustín Dominik

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00, C05C 13/00...

Značky: výroby, hnojivo, spôsob, kvapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivo obsahuje 6 až 1 % hmotn. oxidu horečnatého a 15 až 35 % hmotn. dusíka, pričom pomer dusíka amidického a dusíka v dusičnanoch je od 1:1 do 2,5: 1 a má hodnotu od 6,0 do 7,5. Hnojivo sa pripravuje miešaním koncentrovaného roztoku dusičnanu horečnatého s kryštalickou alebo prilovanou močovinou alebo jej roztokom a s dusičnanom amónnym a následným amoniakalizovaním sa upraví jeho pH.

Zariadenie na výrobu kvapalných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256178

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kiss Arpád, Novosad Milan, Krajčí Pavol

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: výrobu, hnojiv, kvapalných, zariadenie

Text:

...regulácia dávkovanie surovín. Riešenie vylučuje možnost zatuhnutia v zmiešarvacej častí pri výpade dodávky niektorej z rozhodujúcich surovín s vyšším bodom tuhnutia, alebo regulačnej vody.Na pripojenom obrázku je znázornená zariadenie pre .prípravu podľa -vynálezu, ktorý objasñuje podstatu vynálezu. Do zmiešavača surovín 1 sa dávkuje cez .rúru 12 hnojivý roztok CA, rúrou 13, hnoji-vý roztok CB a rfrrou 14 procesová -~ regulačná ~ voda. Horúca...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Chromický Karol, Strapek Milan, Teren Ján, Nosko Vladimír, Nelišer Ladislav, Dobiáš Štefan, Bocko Jozef, Hutár Eduard, Drozdík Ernest

MPK: C05C 1/00, C05C 9/00

Značky: prevádzanie, tohoto, zariadenie, sírovou, amonného, kyselinou, spôsobu, močoviny, dusičnanu, vedenia, reakcie, spôsob, kontinuálneho, amoniakátov, fosforečnou

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Způsob zpracování odpadních kyselin s obsahem molybdenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229802

Dátum: 15.09.1986

Autori: Růžička Karel, Rychnová Alena, Jiráková Stanislava

MPK: C05D 9/02, C05C 1/00

Značky: zpracování, obsahem, kyselin, molybdenu, způsob, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadních kyselin s obsahem molybdenu, kyseliny dusičné a sírové z vyluhovacích procesů v elektrotechnickém průmyslu, vhodných zejména pro přípravu hnojiv, neutralizací plynným čpavkem a/nebo čpavkovou vodou vyznačující se tím, že se na odpadní kyseliny samotné nebo po jejich smíchání s dusíkatými nebo vícesložkovými hnojivy dusíkato-fosforečnými, fosforečno-draselnými nebo dusíkato-fosforečno-draselnými působí za stálého...

Spôsob výroby priemyselného kvapalného hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229253

Dátum: 15.08.1986

Autori: Liptáková Veronika, Obdržálková Jana, Nádvorník Róbert, Teren Ján

MPK: C05C 1/00

Značky: výroby, hnojiva, kvapalného, priemyselného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby priemyselného kvapalného hnojiva obsahujúceho dusík viazaný vo forme terciárneho amínu reakciou vodných roztokov a/alebo suspenzií obsahujúcich amóniové ióny, pričom vodné roztoky a/alebo suspenzie obsahujúce amóniové ióny reagujú s vodným roztokom formaldehydu v množstve odpovedajúcom 0,67 až 25 mólov, s výhodou 0,67 až.13,4 mólov amónia na 1 mól formaldehydu pri teplote 20 až 80 °C, s výhodou 35 až 50 °C, pričom...

Tuhé priemyselné hnojivo na báze dusičnanu amónneho a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247310

Dátum: 15.05.1986

Autori: Makovíni Peter, Šimko Marián, Szemes Fridrich, Ježek Ladislav Modra, Stacho Vladimír, Rybár Alfonz, Hinner Eduard

MPK: C05C 1/00

Značky: výroby, spôsob, dusičnanu, báze, amonného, tuhé, priemyselné, hnojivo

Text:

...kryštalíokej formy ĺĺžlldlkll a zmes NH 4 lzSO 4 a NHmHPDí znameho pod komerčným označením PERMALEDJE.iŤeraz sa zistilo, že na báze dusičiíaníi emónneho možno pripravovať tuhé priemyselne hnojivá, ktoré sa vyznačujú dobrými iyizálno-chemickými a manipulačnými vlastnosťami, torých poiížitie je významným prínosom iagrochemického, agronomického, ped-ologiclçêho i ekologického hľadiska. Podstata vynálezu spočíva V tom, že tuhe priemyselné hnojivá...