C05B

Roztoky na potláčanie strát dusíka na báze dimetylpyrazol fosforečnanu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6847

Dátum: 05.08.2014

Autori: Teren Ján, Rokos Michal

MPK: C05G 1/00, C05B 15/00, C05C 11/00...

Značky: dimetylpyrazol, fosforečnanu, báze, dusíka, strát, roztoky, potláčanie

Text:

...kde tvorí až 60 celkového kolobehu síry na Zemi. Dimetylsulñd (DMS) sa však účinkom ultrañalového žiarenia samovoľne oxiduje najprv na dimetylsulfoxid (DMSO) a tento vplyvom ďalšej oxidácie prechádza až na chemicky stabilný dimetylsulfón, ktorý sa nie celkom správne zvykne označovať i ako metylsulfonylmetán (MSM)Pokial DMS a DMSO sú pri teplote miestnosti kvapalnými látkami, MSM je už látkou kryštalickou, ktorá sa však vyznačuje veľmi dobrou...

Kvapalné koncentráty kremíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6510

Dátum: 03.09.2013

Autori: Rokos Michal, Teren Ján

MPK: C05D 1/00, C05B 7/00, C05D 11/00...

Značky: kvapalné, kremíka, koncentráty

Text:

...v tuhom - kiyštalickom stave, vo forme jeho koncentrovaného vodného roztoku, alebo nastaviť pomery dávkovania reakčných zložiek tak, aby predmetný fosforečnan vznikal V predmetnom systéme. Použitie normálneho fosforečnanu draselného - K 3 PO 4 je výhodné z dôvodu vysokého obsahu rastlinných živín v tejto zlúčenine (33,43 hmotn. P 205 a 66,57 hmotn. KzO) a hlavne preto, že hmotnostný pomer P 205 (20 (1,99 l) umožňuje i v prítomnosti...

Rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov dikyándiamidu, amidov tiofosforečnej a fosforečnej kyseliny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6509

Dátum: 03.09.2013

Autori: Rokos Michal, Teren Ján

MPK: C05C 11/00, C05B 15/00, C05C 7/00...

Značky: kyseliny, použitie, tiofosforečnej, přípravu, rozpúšťadlové, amidov, koncentrátov, kvapalných, sústavy, fosforečnej, dikyándiamidu

Text:

...od kvapalného DMSO je už bielou kryštalickou látkou (bod topenia 109 °C), rozpustnou len v horúcej vode a v širokej škále organických rozpúšťadiel.Pre rozpúšťadlové sústavy na prípravu kvapalných koncentrátov amidov fosforečnej a/alebo amidov tio 10fosforečnej kyseliny, a/alebo dikyándiamidu podľa tohto riešenia je zvlášť výhodné, ak ako alkylsírnu zlúčeninu obsahujú dimetylsulfoxid, CH 3 S 0 CH 3 (DMSO).Dimetylsulfoxid (DMSO) je polárnym...

Suché koncentrované hnojivo, spôsob jeho prípravy a spôsob stimulácie produkcie plodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287639

Dátum: 25.03.2011

Autori: Vidyarthi Akshay, Svec Charles

MPK: C05D 11/00, C05C 13/00, C05B 21/00...

Značky: spôsob, přípravy, produkcie, hnojivo, plodiny, koncentrované, suché, stimulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Suché koncentrované hnojivo obsahuje 30 až 90 % hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, makroživín, vytvorených zlúčeninami dusíka, fosforu a draslíka, a 5 až 10 % hmotnosti vztiahnuté na celkovú hmotnosť suchého hnojiva, zmesi stimulujúcej rast, ktorá obsahuje vitamíny a aspoň jednu zložku zvolenú z množiny zahŕňajúcej rastové promotory, aminokyseliny, cukry, polysacharidy a adjuvansy. Je opísaný aj spôsob prípravy tohto...

Spätné získavanie fosfátu z čistiarenského kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20505

Dátum: 30.04.2010

Autori: Wissemborski Rüdiger, Schnee Rainer, Wallwitz Rainer, Kümmet David

MPK: B01D 11/02, C02F 11/00, B01D 11/04...

Značky: získavanie, špatně, čistiarenskeho, fosfátu

Text:

...iónomeničov sa fosfor recykluje v podobe kyseliny fosforečnej. Súčasne vymývané ťažké kovy sa oddeľujú ako vlastné frakcie vkoncentrovanej forme. Sulfát sa recykluje ako hydrosiran draselný. Spotreba chemikálií stúpa lineárne s obsahom zrážacieho činidla, preto je nutné obmedziť použitie Fe- alebo Alzrážacích činidiel na nezvyšné minimum.0015 Pri Krepro-procese, ktorý predstavuje viacstupňový proces, vyvinutý fmnami Kemira Kemwater, Alpha...

Postup na výrobu dusíkatého hnojiva s obsahom síry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10354

Dátum: 07.11.2006

Autori: Jaeger Emmerich, Bruckbauer Christina

MPK: B01J 19/24, B01F 5/04, B01J 19/00...

Značky: postup, výrobu, obsahom, síry, hnojiva, dusíkatého

Text:

...ako je ďalej popísané.0017 Použitý rúrový reaktor vykazuje minimálne jednu vstupnú zónu a minimálne jeden zmiešavací úsek, pričom vo vstupnej zóne je umiestnený minimálne jeden prvý prostriedok naVpustenie prvého reaktantu aminimálne jeden druhý prostriedok na vpustenie druhéhoreaktantu. Rúrový reaktor podľa vynálezu vykazuje minimálne jeden ďalší prostriedok na vpustenie minimálne ďalšieho tretieho reaktantu, pričom tretí prostriedok je...

Inhibítory korózie na báze wolfrámanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14602

Dátum: 26.07.2006

Autori: Hatch Steven, Johnson Donald, Myers Craig

MPK: C05C 1/00, C05B 15/00, C05C 9/00...

Značky: korózie, báze, wolframanu, inhibitory

Text:

...inhibítorovkorózie. Priemyselne sa skôr využívali vysoké koncentrácie(stovky alebo tisíce mg/kg) fosfátových alebo polyfosfátových solí. Tento prístup nakoniec upadol do nemilosti vďaka produkcii zrazeniny fosfátov s ďalšími iónovými zložkami, ako je železo, vápnik, horčík, atd. Tieto zrazeniny vedú k vzniku nežiaducich nánosov na dne skladovacích nádob (ako je uvedenévyššie) rovnako ako zapchanie rozprašovacích zariadení.0007 Rôzne typy...

Kvapalné koncentráty obsahujúce fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4303

Dátum: 03.11.2005

Autor: Teren Ján

MPK: C05B 11/00

Značky: fosfor, kvapalné, obsahujúce, koncentráty

Text:

...dávkovania kyseliny zvýšila z pôvodných 20,2 °C na cca 44 °C, pričom jej pH sa znížilo z pôvodnej hodnoty 10,6 na 2,4.Uvedeným spôsobom pripravený kvapalný koncentrát V zmysle riešenia obsahoval 12,2 hmotn. P 205 (5,3 hmotn. P) a 3,46 hmotn. MgO a mal charakter prakticky číreho, len mieme opalizujúceho bezfarebného roztoku, ktorého memá hmotnosť - hustota pri teplote miestnosti bola 1,118 g/cml.Pri príprave kvapalného koncentrátu...

Spôsob prípravy granúl kombinovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 284273

Dátum: 24.11.2004

Autori: Poukari Juhani, Van Brempt Arthur

MPK: C05C 3/00, C05B 19/00, B01J 2/00...

Značky: přípravy, spôsob, hnojiv, kombinovaných, granúl

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie poskytuje spôsob prípravy granulovaných kombinovaných hnojív, obsahujúcich aspoň dve z rastlinných živín - dusíka, fosforu a draslíka, pričom tento spôsob zahrnuje tieto kroky: prísun pevného materiálu obsahujúceho najmenej jedno pevné hnojivo v surovom stave a prípadne recyklovaný materiál, plnenie materiálu alebo jeho časti do taviaceho priestoru, aby sa jeho požadovaná časť roztavila a udržala v roztavenom stave, plnenie roztaveného...

Spôsob kombinovanej výroby hnojiva a sírnej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283979

Dátum: 24.05.2004

Autor: Eyal Aharon Meir

MPK: C05B 7/00, B01D 53/50, C05C 1/00...

Značky: zlúčeniny, kombinovanej, sírnej, spôsob, výroby, hnojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kombinovanej výroby hnojiva vybraného zo skupiny obsahujúcej dusičnan amónny, fosforečnan amónny alebo ich kombináciu pomocou nepriamej neutralizácie amoniaku s kyselinou vybranou zo skupiny obsahujúcej kyselinu dusičnú, kyselinu fosforečnú a ich kombináciu, a sírnej zlúčeniny vybranej zo skupiny obsahujúcej elementárnu síru, SO2, kyselinu sírovú a síranové soli. Tento spôsob poskytuje hnojivá s nízkym alebo žiadnym obsahom síry, ktoré...

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta

Načítavanie...

Číslo patentu: 283600

Dátum: 16.09.2003

Autori: Limousin Laurent, Peudpiece Jean-bernard, Le Mat Armand

MPK: B01F 7/16, B01F 1/00, B01J 19/18...

Značky: reaktanta, zariadenie, sulfo-močovinového, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prípravu sulfo-močovinového reaktanta na rozklad prírodného fosfátu pri výrobe fosfodusíkatých hnojív, zmiešaním a rozpúšťaním v kvapaline (L), ktorá je sírovým roztokom, tuhých granúl močoviny (G), ktorých hustota je nižšia ako hustota kvapaliny, zahŕňajúce nádobu (2) valcovitého tvaru s vertikálnou osou a s dnom, ktorá obsahuje miešacie prostriedky (A) a je vybavená najmenej jedným vstupom (4) kvapaliny (L), vstupom (5) na tuhé...

Fytobiologicky účinná kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2471

Dátum: 16.05.2000

Autori: Hojč Ján, Gregor Ľudovít, Stanček František, Macho Vendelín, Balážová Jarmila, Beňo Ľuboš

MPK: C05B 7/00, C05B 9/00, C05B 3/00...

Značky: účinná, kompozícia, fytobiologicky

Text:

...nielen samotnej, ale aj vkombinácii sinými, najmä práškovými minerálnymi hnojivami. Navyše prímes polyéterov svojou hydrofobizačnou účinnosťou výrazne spomaľuje vyplavovanie difosforečnanov, ale aj ostatných vodorozpustných zložiek kompozície.Ďalšie ťiclaje o zložení fytobiologicky účimiej kompozície podľa tohto technického riešenia, ako aj jej íičínnosti a výhodách sú zrejmé z príkladov, ktoré však nároky na ochranu nijako neobmeclzujíi, len...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skopalík Jiří, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Benda Ivo, Vídenský Jan, Sýkora Stanislav

MPK: C05B 7/00

Značky: zpracování, pevných, způsob, zbytků, fosfor, obsahujících

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Sýkora Stanislav, Glaser Vladimír, Benda Ivo, Novák Jaroslav

MPK: C05B 7/00

Značky: zbytků, pevných, zpracování, fosfor, způsob, obsahujících

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01B 25/28, C05B 3/00

Značky: zpracování, kyseliny, neutralizací, zbytků, extrakční, vznikajících, trihydrogenfosforečné, způsob, pevných

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Kužela Miroslav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/00

Značky: suroviny, dusičné, rozkladu, kyselinou, fosfátové, dusičnou, způsob, pomocí, kyseliny, kontinuální

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278980

Dátum: 08.05.1996

Autori: Menyhart Štefan, Ferenci Michal, Kiss Arpád, Pokorný Peter

MPK: C05B 19/02, C05G 5/00, C05C 1/02...

Značky: granuláciu, hnojiv, zariadenie, priemyselných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním recyklovaného prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami (parou, vodou, amoniakom) v dvojzávitovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkového a bubnového granulátora, pričom výstupná časť dvojzávitovkového...

Jednoduchá i kombinovaná fosforečná hnojiva s fosfohumátovými cheláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268118

Dátum: 14.03.1990

Autori: Závodník Jiří, Krček Jaromír, Pálffy Alexander, Daněk Rostislav, Křížala Josef

MPK: C05B 19/00

Značky: cheláty, kombinovaná, fosfohumátovými, jednoduchá, fosforečná, hnojiva

Text:

...Analogícké chelàty vytvàřely též kondenzované fosforečnany, ktggg pravidelně bývaji oboaženy v ouperfoafátu. Laboratoruě přípravené a v čístém stavu izolovaně třisložkové fosfohunàtové cheláty byly porovnàny s cheláty extra hovanými z hnojiva podle příkladu 2 přihlàšky vynàlezu a byla prokázána jejích totož nost.Dále byly studoväny fyzikálne chemické charakteristiky a hledàny rozdílnosti nezi volnými huminovýmí kyselinali, různými...

Kvapalné hnojivo na mimokoreňovú výživu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 267943

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gabčo Milan, Vážny Emil, Hermann Ľuboš, Teren Ján, Kotvas František, Štec Boris, Hutár Eduard

MPK: C05B 7/00

Značky: výživu, kvapalné, hnojivo, mimokoreňovú, rastlín

Text:

...prvkov, sekundárnych rastlinných živin a fosforu pripravované na báze cyklíckýchAj ked uvedene pripravky znanenali významný prinos v oblasti zvyšovania agrochev mickej a agronomickej hodnoty pripravkov určených na minokoreñovů výživu rastlin, ich spoločnou nevýhodou bolo, že ako zdroj kondenzovaných fozforećnnnov využivali drahe n len obmedzene dostupné Lineárne a cyklickě kondenzované fosforečnany draselné /K 4 P 207,K 5 P 30,0, |KP 03...

Granulované hnojivá na báze mletého fosforitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267910

Dátum: 12.02.1990

Autori: Teren Ján, Jaššo Igor, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Štec Boris, Molnár Alexander

MPK: C05B 17/00

Značky: fosforitu, mletého, granulované, hnojiva, báze

Text:

...mletých fosforltov predovšetkým nižšia energetická náročnosť výroby, vysoká variabilita 2 hľadiska zloženia produktov a vysoká koncentrácia živín v produkte, pretoze proces granulácte nevyžaduje prĺdavok dalších tzv. balastných látok.Hnojlvá na báze mlstých fosforitov vyrobené tzv. tlakovou granuláciou ozrejmujú,ale nijako noobmedzujú predmet vynálezu, nasledujúce príklady.Do modelového tlakového granulátora sa cez gravitaćnú násypku...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265806

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Vídenský Jan Csc, Vosolsobě Ján, Glaser Vladimír, Havránek Josef, Vybíral Zdeněk

MPK: C05B 11/08, C05B 11/06

Značky: hnojiva, trihydrogenfosforečnou, způsob, obsahující, kyselinu, směsi, výroby, převážně

Text:

...fosforečné suroviny se provádí kyselinou dusičnoua kyselinou sírovou nebo/a částečná úprava poměru vápníku ku oxidu fosforečnému se provádí pomocí kyseliny sirovénebo suroviny tuto kyselinu obsahující, přičemž vzniklý síran vápenatý spolu s obtížné rozložitelnym složkamí z fosfátové suroviny se ze vzniklé suspenze oddělí před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražcváním.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vosolsobě Ján, Vybíral Zdeněk, Vídenský Jan, Vokřál Václav, Havránek Josef, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/06

Značky: trihydrogenfosforečnou, směsi, kyselinu, způsob, převážně, výroby, hnojiva, obsahující

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vokřál Václav, Vybíral Zdeněk, Vosolsobě Ján, Vídenský Jan, Havránek Josef, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/06

Značky: výroby, kyselinu, trihydrogenfosforečnou, obsahující, způsob, převážně, hnojiva, směsi

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír, Vokřál Václav, Vosolsobě Ján, Havránek Josef, Vídenský Jan

MPK: C05B 11/06

Značky: způsob, trihydrogenfosforečnou, převážně, hnojiva, obsahující, směsi, výroby, kyselinu

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Spôsob výroby kvapalného viaczložkového hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 264747

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bačík Zdeno, Juhás Milan, Vanek Juraj, Hermann Lubomír

MPK: C05B 11/16

Značky: hnojiva, viaczložkového, spôsob, výroby, kvapalného

Text:

...nádobe §. Vyparená voda sa po kondenzácii v kondenzátora Q vracia späť do expanznej nádoby. Požadovaný podtlak sa v chladiacom systéme udržiava pomocou zdroja vákua Q. Ochladená reakčná zmes je odtahovaná zo spodnej časti expanznej nádoby späť do zásobníka produktu 4. Kyselina trihydrogénfosforečná 1 a amoniak 2 sa v požadovanom množstve privádzajú do sacieho potrubia pred vstupom do expanznej nádoby §. Voda sa privádza prúdom g do...

Spôsob prípravy NP brečiek nitrofosfátového typu s nízkym pomerom dusík/oxid fosforečný

Načítavanie...

Číslo patentu: 263552

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pál Koloman, Jankovič Jozef, Batyka Dezider, Borsová Klára, Ondruš Štefan, Kiss Gabriel, Balík Jaroslav

MPK: C05B 11/06

Značky: přípravy, fosforečný, pomerom, brečiek, spôsob, nízkým, nitrofosfátového

Text:

...dobou ro .eriálov v rozkiadnom systéme. Dobrý tok NP brečky počas rtasiedujícej dvojstupňcvej neutralizacie je podmienený udržiavanim pH v prvom stupni na 3.1 až 4,5 a v druhom na 5,6 až 5,9 pri teplotách 110 až 130 °C. Obsah vody v prvom neutrnlizačnom stupni nesmie poiklesnút pod 21 0/0 hmot. a -v druhom pod 1.0 9/0 hmot.Finálne NP rečky sú dobre miešetelné s draselnými solami, .napriklad s chloridom draselným. Spracovanie vzniklej NPK...

Způsob zpracování fosfátu rozloženého kyselinou dusičnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262246

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kužela Jaroslav, Havránek Josef

MPK: C05B 11/06

Značky: zpracování, rozloženého, způsob, kyselinou, dusičnou, fosfátu

Text:

...vhodných vlastností k rozrušování špecifikované disperze. Uvedený tenzid se dosud využívá jako preparační a avivážní antístatický přĺpravek pro textilní vlákna a přisada do kosmetických přípravků. Výhodou uvedeného amioterního tenzidu je, že jej lze libovolně ředit vodou a že je účinný V silně kyselém, neutrálním i alkalickém prostředí, přičemž samotný prostředek má prakticky neutrální reakci, pH 100/0 vodného roztoku je 6 až 8.V porovnání s...

Způsob přípravy koloidně chemicky stabilního suspenzního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 261899

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kiss Éva, Kalász József, Veréb Lajos, Halász György, Orsányi Nyina, Antal János, Samogyi Adrienne, Dienes Lajos, Durkó Anna

MPK: C05B 1/06

Značky: suspenzního, hnojiva, stabilního, koloidně, způsob, chemicky, přípravy

Text:

...v tom, že při provádění tohoto posupu, při kterém se neutralizuje jednduchý superfosfát amoniakem, je možno při vhodně volených reakčních podmínkách zabránit zpětnému převedení na fosforečnan.Vzhledem k výše uvedenému je možno konstatovat, že postupem podle uvedeného vynálezu se připraví suspenzní NPK hnojivo, ktere má vysoký obsah vápníku, vysokou koncentraci a lVySOké podíly ži-vných prvků, které se mohou pohybovat ve velmi širokých...

Kompaktované fosforečné hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 259430

Dátum: 17.10.1988

Autori: Závodník Jiří, Křížala Josef, Pálffy Alexander, Kadera Jan, Prusek František, Jaššo Igor, Sahaj Milan

MPK: C05B 21/00

Značky: kompaktované, hnojivo, fosforečné

Text:

...hodnotnotą surovinu se srovnatelnými fyzikálníml, chemickými i agrochemickými vlastnostmi.Granulované fosforečné hnojivo vynálezu je nutno pro kompaktování ponechat alespoň dva dny v suchém slçladu, aby směs dobře proreagovala a tím došlo k dalšímu zvýšení pevnosti častíc. současně při tom dojde k neutralizaci víc-iné kyseliny tosiorečné re.akcí s jemnou frakcí surovéhvo fosfátu. Přídavel-g jemné mletého přírvodního zeolitu zlepšuje...

Zařízení ke kontinuálnímu rozkladu alespoň jednoho fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258909

Dátum: 16.09.1988

Autori: Havránek Josef, Kužela Miroslav, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Vokřál Václav

MPK: C05B 1/10

Značky: kontinuálnímu, zařízení, jednoho, fosfátu, rozkladu, alespoň

Text:

...jak z hlediska vyššího využití oxidu fosforečného, tak i z hlediska komplexního zpracování fosfátové suroviny při menším celkovém objemu reaktorů rozkladného zařízení. Tím se rozkladné zařízení podle vynálezu stává oproti dosud známým rozkladným zařízením ekonomicky výhodnějším.Navržené zařízení ke kontinuálnímu rozkladu fosfátů minerálními kyselinami může být tvořeno sestavou reaktorů odlišného reakčního objemu, opatřených míchacím zařízením....