C04B 7/147

Hydraulické spojivo na báze granulovanej vysokopecnej trosky a kremičitého úletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288323

Dátum: 09.12.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 7/26, C04B 7/14, C04B 7/147...

Značky: úletů, hydraulické, trosky, granulovanej, vysokopecnej, křemičitého, spojivo, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je hydraulické spojivo na báze granulovanej trosky a kremičitého úletu, ktoré obsahuje 60 % až 95 % hm. jemne zomletej vodou chladenej vysokopecnej granulovanej trosky a 5 % až 40 % hm. kremičitého úletu, tzv. mikrosilika.

Spôsob prípravy stavebných materiálov na báze slinku alebo cementu s obsahom mletej granulovanej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7219

Dátum: 04.08.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 7/147, C04B 7/14, C04B 28/00...

Značky: spôsob, stavebných, vysokopecnej, trosky, materiálov, báze, obsahom, granulovanej, mletej, přípravy, cementů, slínku

Text:

...na meliteľnosť VPT vplýva viacero faktorov. I keď samozrejme SAMVPT nie je lineárne závislý na svojich troch činiteľoch v celom rozsahu od nulovej hodnoty a presne proporcionálne v 1/3, s určitým priblížením sa dá povedať, že v užšom pracovnom rozsahu použitia mletej VPT v bežne používaných hraniciach 350 až 450 mZ/kg a v definičnom obore podľa STN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónov, mált a injektážných...

Spôsob zhodnotenia prachov vznikajúcich pri redukcii železnej rudy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283427

Dátum: 23.06.2003

Autori: Zettl Stefan, Schrey Günter, Zettl Franz, Grünbacher Herbert

MPK: C04B 7/147, B01J 2/10, C02F 11/12...

Značky: vznikajúcich, tohto, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, železnej, zhodnotenia, prachov, spôsob, redukcii

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhodnotenia prachov, ktoré vznikajú pri redukcii železnej rudy redukčným plynom a zachytávajú sa v pračke vo forme kalov, sa kaly odvodňujú a používajú sa ako východiskový materiál na výrobu cementu. Výhodne sa kaly spracovávajú kontinuálnym spôsobom, a to tak, že sa v prvom stupni procesu kontinuálne miešajú s páleným vápnom a v nadväzujúcom druhom stupni procesu sa kontinuálne granulujú. Zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu...

Spôsob výroby surového železa, zliatin farebných kovov, FeCr a syntetických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283194

Dátum: 17.02.2003

Autori: Edlinger Alfred, Waschnig Albert

MPK: C04B 7/147, C21B 3/04, C22B 7/04...

Značky: zliatin, trosiek, kovov, surového, železa, farebných, spôsob, výroby, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby sa vsádzkové materiály spaľovania odpadu, ako napr. ľahké frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov, resp. hutnícke prachy, aspoň čiastočne oxidujú a potom sa za vylučovania neželezných kovov alebo zliatin redukujú, potom sa o kovy alebo o zliatiny ochudobnená oxidická trosková fáza, prípadne s ďalším pridaním hutníckych prachov, zmieša s kvapalnou oceliarenskou troskou. Za zníženia viskozity oceliarenskej...

Spôsob výroby cementových slinkov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282196

Dátum: 08.10.2001

Autor: Young Rom

MPK: C04B 7/44, C04B 7/36, C04B 7/147...

Značky: výroby, zariadenie, slinkov, cementových, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do vsádzky plnenej do vsádzkového konca (16) cementárskej rotačnej pece (12) sa pridáva oceliarska troska. Oceliarska troska je drvená a sitovaná tak, že maximálny priemer jej kusov je 5 cm. Suroviny a troska sa pohybujú smerom k horúcemu koncu (18) rotačnej pece (12). Troska je v dôsledku zvýšenej teploty tavená a difunduje do uvedenej vsádzky suroviny za tvorby cementových slinkov. Cementárska rotačná pec (12) má vsádzkový koniec (16) a...

Vynálezy kategórie «C04B 7/147» v ZSSR.

Spôsob výroby ocele a hydraulicky aktívnych spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 281859

Dátum: 22.06.2001

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 7/147, C21B 3/06, C04B 5/06...

Značky: spojív, hydraulický, výroby, aktívnych, ocele, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby ocele a hydraulicky aktívnych spojív využíva na železo bohaté trosky, ako napr. trosku oceliarní v množstve 5 % hmotn. zahrnutých trosiek. Troska sa redukuje a vzniká druh vysokopecnej trosky so zlepšenými hydraulickými vlastnosťami.

Spôsob výroby cementu z metalurgických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279299

Dátum: 08.02.1995

Autori: Edlinger Alfred, Rey Theo

MPK: C04B 7/147, C21B 3/06, C04B 5/06...

Značky: metalurgických, spôsob, cementů, výroby, trosiek

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté trosky z redukčných procesov a oceliarenských procesov, ako napr. vysokopecná a konvertorová troska, sa navzájom zmiešajú a doplnia vápnom. Ďalej sa postupuje tak, že v prvej ochladzovacej fáze pri teplote vyššej ako 1000 °C, výhodne vyššej ako 1200 °C, sa ochladzuje pomalšie ako v druhej nasledujúcej ochladzovacej fáze a že získaný stuhnutý produkt sa granuluje a/alebo melie.

Hutný betón z vysokopecného troskového a karbonátového kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269007

Dátum: 11.04.1990

Autori: Varga Michal, Bednář Petr, Kriššák Vladimír, Jesenák Viktor

MPK: C04B 7/147, C04B 7/17

Značky: karbonátového, betón, troskového, kameniva, vysokopecného, hutný

Text:

...konečných vlastností zatvrdnutého betónu. vynález rieši tiež problémy efektívnej likvidácie a zúžitkovania odpadov vznikajúcich pri výrobe surového železa a súčasne situáciu v zasobování a dostupnosti prírodného ťaženého drobného kameniva,ktorá je v rozpore so súčastnými kapacitnými možnosťami tažobní tohto materiálu a najbližšou budúcnosťou, kedy tieto zdroje budú z titulu ochrany životného postredia menej dostupné.vynález bude používaný v...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Varga Alexander, Kalaš Václav

MPK: C04B 7/147, C21B 3/06

Značky: zařízení, vlastnostmi, výroby, tohoto, prísada, provádění, hydraulickými, její, způsobu, způsob

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Struskosíranová maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: 240766

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavala Miroslav

MPK: C04B 7/147, C04B 7/153

Značky: struskosíranová, maltovina

Text:

...a oxidu hlinitého k oxidu křamičitému je 1,4 1,6.Dá 1 e obsah oxidu hlinitého je 5 - 10 hmot. a obsah oxidu hořečnatěho je 10 - 18 hmotnostnich..- 3 7 240 703 Dále se jedná o odpadmi průmyslový-sádrovec,ktefĺiĺĺŠŘŤ žení ĺ 50 - 85 hmot. dihydrátu síranu vápenatého,5 - 10 hmot.oxidu železitého a 0,1 - 10 hmot.kyselinou nerozložitelného podílm. ADosažení vyššího účinku oproti dosavadnímu stavu techniky spočívá ve využití vyeokopecní...