C04B 7/02

Spôsob výroby portlandského slinku výpalom v cementárskej rotačnej peci s využitím priemyselných odpadov a vedľajších produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6948

Dátum: 04.11.2014

Autori: Tiso Ivan, Martauz Pavel, Gach Ferdinand

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: spôsob, výroby, priemyselných, slínku, výpalom, produktov, portlandského, využitím, odpadov, rotačnej, vedľajších, cementárskej

Text:

...nevyhorené palivo a mohol by prispieť k zníženiu memej spotreby tepla. Toto je práve tá vlastnosť, ktorú toto riešenie využíva a čím sa líši od doteraz známych spôsobov využitia popolov do suroviny na výpal portlandského slinku. Popol je možne technicky aplikovať tak, že sa bude pridávať ako jedna zo surovinových zložiek do surovinového mlyna na mletie suroviny na výrobu portlandského slinku alebo sa bude dávkovať priamo do homogenizačného...

Cementobetónová zmes na kryty vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6920

Dátum: 03.10.2014

Autor: Škarková Jaroslava

MPK: C04B 20/00, C04B 24/18, C04B 7/02...

Značky: vozoviek, cementobetónová, krytý

Text:

...CEM I 42,5 R, 6,6 - 7,0 hmotn. vody, 49,5 - 53,6 hmotn. kameniva frakcie 4/8, 22,3 - 24,1 hmotn. piesku frakcie 0/4, 0,03 - 0, 08 hmotn. plastifikátora a 0,02 - 0,05 hmotn. prevzdušňovacej prísady pripravenej ako koncentrát zmiešaný s vodou v pomere l 4. Na prípravu cementobetónovej zmesi je úplne zásadné, aké suroviny obsahuje a v akom pomere sú V zmesi obsiahnuté. Kamenivo a piesok majú vlastnosti dané lokalitou, kde sa ťažia. Ich...

Portlandský cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 288177

Dátum: 12.03.2014

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 7/00, C04B 7/02

Značky: portlandský, cement

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby portlandského cementu, kde sa výpalom surovinovej múčky v rotačnej peci z výroby slinku s prevahou alitu nad belitom (alitický slinok) s obsahom 0,01 až 1,5 % hmotn. P2O5 úpravou chemického zloženia surovinovej múčky zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72 a použitím materiálov obsahujúcich P2O5 alebo zmenou stupňa sýtenia vápnom SLP zo 100 až na 72, zmenou silikátového modulu MS z 1,7 až na 3,5 a použitím materiálov...

Spojivo na báze zomletého slinku portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279520

Dátum: 03.06.1998

Autori: Škvára František, Ďurovec Pius

MPK: C04B 7/02, C04B 24/18

Značky: cementů, báze, slínku, spojivo, portlandského, zomletého

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo obsahuje slinok portlandského cementu s merným povrchom 450 až 700 m2/kg a 0,2 až 5 % hmotn. derivátu lignínu zo skupiny lignínsulfonánu, sulfonovaného lignínu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť slinku a pH derivátu lignínu vo forme 10 % hmotn. roztoku je v rozmedzí 7,5 až 11. Spojivo môže ďalej obsahovať až 8 % hmotn. solí alkalického kovu až 40 % hmotn. latentne hydraulickej látky, ako sú granulované vysokopecné trosky alebo...

Zmes pre žiaruvzdorné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 280385

Dátum: 08.10.1997

Autori: Škvára František, Ševčík Václav

MPK: C04B 7/02

Značky: účely, žiaruvzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na žiaruvzdorné účely obsahujúca 22 až 93,6 % hmotn. mletého kremičitanového portlandského slinku a/alebo bieleho cementu, vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi, a 5 až 77 % hmotn. ďalších látok na prípravu žiaruvzdorných hmôt, vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi, vybraných zo skupiny tvorenej jemne mletou metalurgickou troskou, vysokopecnou granulovanou troskou, popolčekom, produktmi kalcinácie alumosilikátov, puzolánmi, žiaruvzdorným...

Zmesový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1052

Dátum: 10.01.1996

Autori: Hečko František, Chrenko Anton, Jurkovič Pavol

MPK: C04B 7/02, C04B 18/08

Značky: zmesový, cement

Text:

...alespoň 5Podstatou tohto riešenia je zmesný cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portlandského cementu, ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn. jednozložkového portlandského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenského popolćeka s merným povrchom minimálne 400 nŕ.kg.Zmesný cement podľa tohto riešenia sa vyrába homoqenizáciou jednozložkového portlandského cementu s jemnou frakciou...

Způsob přípravy cementové směsi prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270602

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hrazdíra Jaroslav, Škvára František, Friml Zeněk

MPK: C04B 7/02

Značky: cementové, směsi, přípravy, sádrovce, způsob, prosté

Text:

...volně tskutá kaše s w 0,25 za prísady 1 t hmotnosti slínku Na 2 C 03 a 0,60 hotbosti slínku sulľonovaného polyfenolátu sodnoželezitáho. Pokud byla žáměsová voda s obäma přísadami pouzite ihned k přípravě kaše, byl počátek tuhnutí 70 minut. Jestliže byla záměsová voda 5 prísadamiponechána 60 minut před prípravou kaše, pak se počätektuhnutí zkrátil na 35 minut. Při použití způsobu podle vynálezu, kdy bylo do záměsová vody přidáno 0,05 k...

Rychlovazné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244351

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubíková Zuzana, Fík Miroslav, Polák Václav

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: rychlovazné, pojivo

Text:

...fyzikálně-chemický účinek lignosulfonanů,spočívající v možnosti snížít množství záměsové vody, je tedy znehodnocen při-jejich předávkování nejistými účinky chemickými, 3 244 351 které mohou způsobit zejména předčasně ztuhnuti směsi před jejímzpracovánim do formy nebo dokonce v michačce či dopravniku.Pokroku lze dosáhnout využitím tak zvaných superplastifikátorů, které zatim byly uživány jen za účelem zvýšení zpracovatelnosti...

Modifikovaný vysokohodnotný a rozpínavý cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 254246

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fedorík Radovan, Baumanová Mária, Martauzová Hana, Sloboda Jozef, Ševčíková Jarmila, Brindzová Mária, Šiška Július

MPK: C04B 7/02, C04B 7/36

Značky: vysokohodnotný, cement, rozpínavý, modifikovaný

Text:

...objemu dochádza na zá-klade prítomn-osti nabobtnávacích a plynotvorných látok, napr. AO ČSSR č. 166 965, 187 901. Nevýhodou týchto zmesí je vznik pôrovitosti v štruktúre, ktora spôsobuje pokles pevnosti, nízku rozpínavost a slabú odolnost k agresívnemu prostrediu.Známe sú tiež rozpínavé cementy zložené z uportlandského cementu s obsahom volného vápna. Mechanizmus procesu rozpínania je založený na zväčšení objemu pri prechode oxidu vápenateho...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254245

Dátum: 15.01.1988

Autori: Miazdra Marian, Novák Ladislav, Fedorík Radovan, Majling Ján, Potančok Miroslav

MPK: C04B 7/02

Značky: pevnostami, počiatočnými, zvýšenými, portlandský, cement

Text:

...Zárodky sa získavajú .prudkým ochladením portlandského slínku vo vode z1 300 až 1500 C na 50 až 100 °C, výdržou 5 až 20 minút v-o- vlhkom stave a následným vysušením. Za týchto quázy hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalciumsilikátu v zrnách slinku. Tieto sú potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydratácii portlandského cementu ako to navrhuje A 0 ZSSR č. 765 227, ktorá navrhuje prľdavok 0,5...

Portlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254244

Dátum: 15.01.1988

Autori: Potančok Miroslav, Miazdra Marian, Majling Ján, Fedorík Radovan

MPK: C04B 7/02

Značky: zvýšenými, počiatočnými, cement, pevnostami, portlandský

Text:

...portlandského cementu. Kryštalizačné Zárodky sa získajú prudkým ochladením portlandského slinku vo vode z 1 300 až 1 500 C na 50 až 100 OC, výdržou 5 až 20 minút vo vlhkom stav.e a následným vysušením. Za týchto takmer hydrotermálnych podmienok dochádza k vzniku xonotlitu a hydratovanej formy trikalcíumsilikátu v- zrnách slinku. Tieto sú ,potom vhodnými kryštalizačnými centrami pri hydra-tácii pvortlandského cementu alko to navrhuje A 0...

Portlandský alebo struskoportlandský cement so zvýšenými počiatočnými pevnostami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254243

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Ladislav, Fedorík Radovan, Potančok Miroslav

MPK: C04B 7/02, C04B 7/14

Značky: portlandský, pevnostami, počiatočnými, struskoportlandský, zvýšenými, cement

Text:

...manipulovatelnost, problémy s dávkovaním prisad a vysoká cena prisad.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje portlandský aleb-o struskoportlandský ce- ment podľa vynálezu vyrobený zo slinku sobsahom trikalctiumsilikátu nad 56 hmot. 0/0,s merným povrchom 250 až 1000 mzýkg podľa Blaina, vyznačujúci sa tým, že obsahuje reakčný produkt vodného roztoku trietanolamínu a kyseliny chlorovodíkovej s hodnotou pH 7,5 až 9,0.Reakčný produkt...