C04B 33/02

Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286276

Dátum: 28.05.2008

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 35/00, C04B 33/02

Značky: jádra, eliminácie, vzniku, keramiky, spôsob, redukčného, vypalování

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnosť výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity v množstve 0,1 až 20 % hmotn., počítané sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.

Přísada k regulaci viskozity kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247121

Dátum: 28.09.1987

Autori: Martínek Petr, Vítek Oto, Seichter Pavel, Pešl Luboš

MPK: C04B 33/28, C04B 33/02

Značky: viskozity, regulaci, prísada, kapalin

Text:

...crexna (48 r cyxoro. ocTaTKa 24 r rseporo exoro uawpa). Cooraomeune xunxoro ćrexna H ehxoro HaTpa 21. Honyueuuuü pacraop nnonr 3 cMeCb KoMnoHeHTon,.coepxamyk 4 KP cyrnnnka c nnamnocrnm 10,52, 16 xr MOHTMOPHHHOHHTOBOŘ rnuum cVnnaxnocrbm 25,71 H 1,2 Kr sonu nocne cmnrannn Tonnuaa, coepxameň 8 Z.yr epoa. nocne nepeuemnaaunn nonyuamr mnuxep c nnaxnocrbm 402 H pacwexae 247121MOCTBM 100 MM. Hpn npnMeHeHuH usnecwoň oöanxu anamuocrà mnuxepa npn...

Přísada obsahující olovo k použití v keramickém průmyslu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241011

Dátum: 15.08.1987

Autori: Trnka Jan, Kueerová Lili, Michna Vladimír, Holata Vladimír

MPK: C04B 33/02

Značky: prísada, výroby, průmyslu, její, použití, keramickém, obsahující, způsob, olovo

Text:

...olova a kysličníkem křemičitým, v prítomnosti granulačního prostředí, jako jevodné prostředí, aniž by se roztavlly a směs j,se vysušínebo kalclnuje při teplotě nepřevyšující její teplotu tání, dochází k reakci mezi oběma uvedenými složkami za vzniku brikety, která je v celém průřezu pevné vázáíía. Porovnají-li se takto vyrobené briketyseznamými přisadami obsahujícími olovo a s pouhými směsmi kysličníku olova s kysl.ičníkem křemićitým, se...

Způsob granulace keramických hmot v rotačním kalcinátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232168

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kačín Jan, Fiala Miloš

MPK: C04B 33/02

Značky: způsob, granulace, rotačním, keramických, kalcinátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém výroby keramického kalcinovaného granulátu v jednom procesu, spojujícím tvorbu granulí z keramického kalu a jejich kalcinaci. Granulát je určen pro výrobu keramiky, zejména lehčených žáruvzdorných staviv. Proces se uskutečňuje nastříkáváním kalu do plamene hořáku rotačního kalcinátoru s horkou stěnou, na níž se granulát dosouší a je kalcinován.

Způsob ovládání technologických vlastností cihlářských nebo keramických těst

Načítavanie...

Číslo patentu: 234418

Dátum: 01.03.1987

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: B28C 7/02, B28C 7/00, B28C 7/04...

Značky: ovládání, cihlářských, způsob, vlastností, technologických, keramických, těst

Zhrnutie / Anotácia:

Pohotové informace o vlastnostech cihlářského zpracovávaného materiálu, které lze zpětně aplikovat v technologickém procesu, se získají tím, že se průběžně měří smykové napětí a pevnost v tahu a/nebo ve střihu vzorků daného těsta a výsledky se porovnávají s předem stanovenou závislostí mezi smykovým napětím a pevností v tahu nebo ve smyku a odchylky od tohoto průběhu se vyrovnávají změnou poměru základních složek těsta a/nebo změnou intenzity...

Způsob aktivace jílových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231830

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šebek Vladimír, Malechová Věra

MPK: C04B 33/02

Značky: způsob, jílových, aktivace, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob aktivace jílových materiálů elektrickým polem. Jeho podstatou je vystavení materiálu účinku stejnosměrného nebo střídavého pole tak, že jím prochází proud od 0,08 do 18 A/dm2 exponovaného průřezu, přičemž maximální doba exposice se omezí dosažením teploty 110 °C. Tento způsob je možno uplatnit s výhodou před, v průběhu nebo po skončení aktivace odležením, mechanickým namáháním, přídavkem chemických činidel, ultrazvukovou...

Způsob přípravy keramického těsta

Načítavanie...

Číslo patentu: 230769

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jedlička Pavel, Hanykýř Vladimír, Kuneš Karel, Vycudilík Pavel, Šabata Stanislav

MPK: C04B 33/02

Značky: keramického, těsta, přípravy, způsob

Text:

...zpraoovávané keramické hmoty. Při zpracování vratných odpadů Keramické hmoty je výhodné zpracovat suspenzi z vratných odpadů dvěma způsoby. Bud se do suspenze přimísí flokulační činid~ la a takto upravená suspenze se zahněte společně s granulátem na těsto požadované konzistence,nebo se do suspenze přimísí deflokulační činidla a takto upravená suspenze se vysuší samostatnéanebo v jakémkoliv poměru se suspenzí z čerstvé připravené kerah...