C04B 33/00

Spôsob spracovania zmesi hliny s cementom do hotového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288391

Dátum: 25.07.2016

Autor: Baluch Vladimír

MPK: C04B 33/00, C04B 35/00, C04B 28/00...

Značky: zmesí, spôsob, výrobků, hotového, cementom, spracovania, hliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania zmesi hliny jemnozrnných usadených hornín s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 3 mm obsahujúcich 2 až 4 hmotnostných % vody v množstve od 60 do 80 hmotnostných % s portlandským cementom I. skupiny podľa európskej normy EN-197 v množstve od 20 do 40 hmotnostných %, vylisovaním vo forme v lise do požadovaného tvaru výrobku tlakom od 5 do 10 MPa a následným vložením výrobku do tlakovej nádoby, ktorá je...

Keramická dlaždica s tvarovanou medzivrstvou a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286058

Dátum: 16.01.2008

Autori: Šůna Vítězslav, Hamouz Pravoslav

MPK: E04F 13/07, C04B 33/00, A61N 1/00...

Značky: keramická, použitie, dlaždica, medzivrstvou, tvarovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická dlaždica s tvarovanou medzivrstvou je tvorená základnou vrstvou keramického materiálu, na ktorej sa nachádza vrstva glazúry, pričom medzi základnou vrstvou (1) a vrstvou glazúry (2) je integrovaná elektricky vodivá medzivrstva v podobe mriežky (3). Mriežka (3) je výhodne vytvorená ako sústava sústredných, postupne ku stredu pravidelne sa zmenšujúcich medzikruží (4) alebo ako sústava postupne ku stredu sa zmenšujúcich mnohouholníkov....

Způsob výroby keramických hmot z keramické suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248191

Dátum: 12.02.1987

Autori: Weinwurm Petr, Franček Jiří

MPK: C04B 33/00, C08K 3/24

Značky: způsob, suroviny, keramických, keramické, výroby

Text:

...s obsahem 7 hmotnostních Q anorganických solí vztažených na záměsovou vodu 0 složení 54 B chloridu sodného, 23 3 síranu sodného, 5 S dusičnanu sodného, l 8 Q solí vybraných ze skupiny fluorid sodný, uhličítan sodný, fosforečnan sodný. Obsah anorganických soli V záměsově vodě působí jako plastifikátor a i jako koagulator na cihlářskou keramickou hmotu.Použije-li se pro zpracování cihlářské keramické suroviny jako záměsové vody odpadní vody z...