C04B 28/04

Štruktúrna betónová stena s tepelnou izoláciou a výrobný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20113

Dátum: 23.03.2012

Autori: Guerini Alexandre, Zampini Davide

MPK: C04B 111/00, C04B 28/04, C04B 111/28...

Značky: proces, betonová, štruktúrna, stěna, výrobny, tepelnou, izoláciou

Text:

...povahy obsahujúcich iba minerálne kameniva alebo vzduch, bez požiadavky na dodatočný organicky založený materiál vo forme agregátov alebo nepretrži tých vrstiev.0012 Ďalej opísaný konštrukčný systém je vytvorený z aspoň dvoch odlišných betónových vrstiev, ktoré obsahujú aspoň jednu samorozlievaciu betónovú vrstvu, ktorá má rozdielne mechanické a tepelne vodivostné vlastností od druhej betónovej vrstvy, bez pomocí dodatoč ného tepelného...

Systém a spôsob vytvárania vystuženej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18450

Dátum: 30.11.2011

Autori: Ortiz Marcelo, Uzcategui Francisco, Thiel Patrick, Goerger Bryan

MPK: E04B 2/86, C04B 28/04

Značky: stěny, systém, vystuženej, spôsob, vytvárania

Text:

...vlákna, ktorých priemer je v rozmedzí od 1,15 mm do1,8 mm, a kde jej tvarový koeficient je 35-t 45. Dávkovanie kovových vlákien jenajmenej 80 kg/m.sup.3. Táto betónová zmes je zvlášť prispôsobená na vytváranie konštrukčných prvkov ako stropných dosiek bez tradičnej výstuže. 0007 Zverejnená patentová prihláška US č.20070062144 opisuje formový doskový systém, ktorý je schopný stavby rámovej konštrukcie zahrňujúci stenu budovy na báze...

Tepelne vodivý chudý betón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10197

Dátum: 17.09.2007

Autor: Schmidt Fernand

MPK: C04B 28/04

Značky: tepelně, vodivý, betón, chudý

Text:

...Ďalejpotom nepotrebuje žiadne veľké zhutnenie, pretože chudý betón stvrdne v styku so zeminou.Ďalšia výhoda chudého betónu spočíva v jeho svetlej farbe, ktorá je ľahko rozoznateľná akovarovné a bezpečnostné upozomenie pri neskorších bágrovacích prácach.Pod pojmom chudý betón sa v súvislosti s vynálezom rozumie zmes piesku a cementu, ktorá má aspoň 40 kg/m 3 spojiva a normálne neprekročí hodnotu 120 kg/m 3. Pod pojmom prírodný piesok s...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3609

Dátum: 11.09.2003

Autori: Bágeľ Ľubomír, Matiašovský Peter

MPK: C04B 28/04, C04B 35/80

Značky: tepelnoizolačný, stavebných, vnútornej, vonkajších, materiál, budov, konštrukcií, strany, stavebný, zatepľovanie

Text:

...1977, s. 458 - 461. Ešte ďalšou nevýhodou je, že ich možno vyrábať výhradne vo forme dosiek, nie formou omietky, čo je dané technológiou autoklávovania.Ďalej sú známe tepelnoízolačné stavebné materiály s vysokou kapilámou aktivitou, na báze vápna. Ak sú vyľahčované perlitom, sú blízke tým perlítovým omietkam .l. Takáč, V. Gedeon, F. Fekete, R. Kopín, J. Radil Expandevaný perlit. Výroba, vlastnosti a použitie. ALFA Bratislava,1988, ktoré...

Metóda úpravy popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11589

Dátum: 16.06.2003

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 14/04, C04B 18/08, C04B 20/02...

Značky: popolčeka, úpravy, metoda

Text:

...na metódu úpravypopolčeka pre prípravu malty a betónu a je charakteristickátým, že V prvom kroku je popolček intenzívne zmiešaný s vysoko reaktívnou a suchou cementovou zmesou, kde táto zmes je získaná zmiešaním portlandského cementu s mikroplnivom a prípadne i s činidlonl redukujúcint vodu a zomletínl uvedenej zmesi, keďže v druhom kroku je takto získaná zmes premletá vo vibračnom mlecom zariadení za účelom dosiahnutia jemnosti...

Hydraulické spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283393

Dátum: 02.05.2003

Autori: Umlauf Reinhold, Mitkova Darina, Bechtoldt Christian

MPK: C09K 17/44, C04B 24/38, C04B 28/04...

Značky: spojivo, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú hydraulické injektážne spojivá, ktoré sú vhodné na výrobu injektážnych suspenzií, aby sa vtlačili nízkotlakovou injektážou do pôd alebo horniny na utesnenie alebo spevnenie, ktoré obsahujú hydraulické mleté veľmi jemné spojivo bez síranového nosiča, aspoň jeden spomaľovač tuhnutia, aspoň jeden stekuťovač a aspoň jeden stabilizátor zo skupiny mikrobiálnych polysacharidov.

Hydroizolačná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3197

Dátum: 09.05.2002

Autor: Aškenázy Alexander

MPK: C04B 28/04

Značky: hmota, hydroizolačná

Text:

...s molekulou kvapaliny, bude kapilára spoľahlivo blokovaná proti prieniku vlhkosti, pritom však bude konštrukcia vystavená priepustnosti pre paru zo vzduchu.Jednotlivé zložky hydroizolačnej hmoty podľa tohto technického riešenia sú optimalizované nielen čo sa týka chémie, ale aj fyzikálneho skupenstva. Napríklad, kremičitý piesok, ktorý je súčasťou hmôt sa v dôsledku špeciálneho mechanického a tepelného spracovania zmenil z inertného...

Spôsob inertizácie popolčeka

Načítavanie...

Číslo patentu: 282269

Dátum: 02.11.2001

Autor: Derie René

MPK: C04B 18/10, C04B 28/04

Značky: popolčeka, spôsob, inertizácie

Zhrnutie / Anotácia:

K popolčeku obsahujúcemu ťažké kovy a kovový hliník sa pridá reakčné činidlo zvolené zo súboru zahŕňajúceho kyselinu fosforečnú a fosforečnany alkalických kovov, takto získaná fosforečná zmes sa zmieša s vodou a hydraulickým väzobným činidlom, čím sa vytvorí hydraulická malta a malta sa podrobí procesu tuhnutia a tvrdnutia.

Vláknová vystužená omietka so zvýšenou seizmickou odolnosťou a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279792

Dátum: 12.03.1999

Autor: Juhásová Emília

MPK: C04B 16/06, C04B 28/04

Značky: odolnosťou, spôsob, zvýšenou, výroby, seizmickou, vláknová, vystužená, omietka

Zhrnutie / Anotácia:

Omietka obsahuje 51 až 58 hmotn. % piesku s priemerom častíc 0,05 až 1 mm, 13 až 14 hmotn. % piesku s priemerom častíc 1 až 2 mm, 6 až 6,8 hmotn. % vápna, 10,5 až 11,8 hmotn. % cementu, 0,04 až 0,06 hmotn. % syntetického strižového vlákna z izotaktického polypropylénu, 14 až 15,4 hmotn. % vody a 0,08 až 0,2 hmotn. % plastifikátora. Spôsob prípravy omietky spočíva v tom, že sa piesok, vápno a cement zmiešajú so 60 % vody, a po pridaní vlákna,...

Plastifikovaná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 260331

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štepita Rastislav

MPK: C04B 28/04

Značky: omietková, plastifikovaná

Text:

...ktorého význačnou zložkou je montmorlllonit. Tejte jeho výmennej aktivity lónov absorbovať na svojom povrchu molekuly elektrolytu. so schopnosťou substituovat ión vápnika alebo horčíka za ión sodíka, možno využít pri spolupôsobení so sodnou soľou karboxymetylcelulózy, Pri optimálnej koncentrácii týchto komponent v omietkových zmesiach, slúžia-nich pre povrchové úpravy stavebných konštrukcií, sa dosahuje synergického reologického efektu,...

Gumoasfaltová cementová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1692

Dátum: 10.12.1997

Autor: Jakubík Peter

MPK: C08L 95/00, C04B 28/04, C08L 33/08...

Značky: gumoasfaltová, cementová

Text:

...dielov cementu, 8 až 12 objemových dielov vody a 20 až 40 objemových dielov perlitové ho alebo granulovaného polystyrénového plnidla na 100 objemových dielov zmesi.2 Zmes uvádzaných komponentov sa pripraví v miešacom zariadeni napríklad v betónovej miešačke pri bežnej teplote 5 až 40 C. Po rozmiešani sa nanáša v požadovanej vrstve totožne ako pôrobetôn. Hanesená zmes je po 2 dňoch vytvrdnutá. Charakteristické a ojedinelé vlastnosti zmesi...

Způsob přípravy betonové směsi s nízkým vodním součinitelem na bázi bezsádrovcového portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269363

Dátum: 11.04.1990

Autori: Škvára František, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 28/04

Značky: betonové, cementů, součinitelem, nízkým, vodním, bázi, způsob, bezsádrovcového, portlandského, směsi, přípravy

Text:

...případě lze použít jednoduchých míchsćek pro přípravu malty. Postupom podle vynálezu odpadají potíže vyvolané nutnou resulací počátku tuhnutí betonových směsi z BS cementů, respektive důslsdky míchaní větších objemu betonových směsi z BS cementů na zkraccvání počátku tuhnutí. Způsob podle vynälozu dále umožňuje přípravu betonové směsi a kamenivem, jahož vlastnosti jsou rozloženy podle hloubky betonové směsi, kdy například horní vrstva může...

Pojivo pro žárobetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 266871

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nováková Zdeňka, Šauman Zdeněk, Ševčík František, Zavřel Štěpán Ing .

MPK: C04B 28/04

Značky: pojivo, žárobetony

Text:

...měrným povrchem nad 1,5 m 2 . g, 0,5 až 3 hmotnostní procenta sádrovce. 0,1 až l hmotnostní procento ztekucující prísady, například bezvodého uhličitanu sodného, a 0,1 až 1 hmotnostní procento sulľonovaného kondenzátu ĺenolu s formaldehydem. Je zvláště výhodné, aby portlandský slínek obsahoval maximálně 10 hmotnostních procent trikalciumaluminálu. Součet všech složek pojiva činí 100 hmotnostních procent, tedy celkovou hmotnost směsi.Slínek...

Bezazbestový vláknocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262361

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kauer Hervik, Kubík Jaroslav, Dohnal Zbyněk, Cahlíková Zdeňka, Vít František

MPK: C04B 30/02, C04B 28/04

Značky: prvek, bezazbestový, vláknocementový

Text:

...upravenaa) vařením sulfátovým způsobem, to znamená alkalicky ve směsi uaon a Nszs za působení smáčecího prostředku, b) bělením v prvním stupni plynným ohlorem a ve druhém stupni chlornsnem sodným nebo oxidem chloričitým.Délka vláken buničitých je 1 až 3 mm. Stupeň mletí vláken je so až 90 ° sk (dle ČSN so 0220) .vlákna v modifikovsném plnivu slouží jako nosič nevláknitých přísad, které sestávají z- kaolinu o zrnitosti do 5 m v množství...

Kompozitní materiál pro sekundární ochranu stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 262213

Dátum: 14.03.1989

Autori: Český Vladimír, Štepita Matej, Mlejnek Jiří

MPK: C04B 28/04

Značky: sekundární, materiál, ochranu, stavebních, kompozitní

Text:

...vodná vdisperze syntetického kopolyumeru s volnými karboxylovými skupinami v řetězci polymeru. Volné kanboxylové ,skupiny zabezpečují vysokou přídržnost -k různým substrátům, i na železné a naželezné kovy. Kopolvmery esterů kyseliny akrylové a vinylových .komonomerů jsou chemicky odolné, nezmýclelnitelné,mají .vynikající světlostálosů. mnohostran n-o.1 siíášenlívost, .odolnost vprotislunečnínru. zářehí a fyziologickou. netečnost, .. ....

Prostředek ke zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253648

Dátum: 12.11.1987

Autori: Valdštýn František, Sovadina Josef, Petrželka Josef, Štepita Matej

MPK: C04B 28/04, C04B 28/26

Značky: zvýšení, vodotěsnosti, prostředek, stavebních

Text:

...obsahujícího v řetězci vedle jednotek vinylových monomerů a esterů kyseliny akrylové a nebo metakrylové Blaž 21 hmot.,vytaženo na kopolymer,jednotek nenasycenémonokarboxylové kyseliny,s výhodou kyselinu akrylovou a nebo metakrylovou. Plnivem jsou mleté anorganícké materiá 1 y,zejména křemenné písky, vápence,mastek, subkalciovaný kaolin, živcové pegmatity, aluminosilikáty apod.Prostředek k zvýšení vodotěsnosti stavebních hmot lze...

Expanzní tamponážní a injektážní směs se sníženou filtrovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252318

Dátum: 13.08.1987

Autori: Tomíška Josef, Sobotková Ivana

MPK: E21B 33/138, C04B 28/04

Značky: tamponážní, injektážní, expanzní, směs, sníženou, filtrovateľnosti

Text:

...1 až 10 hmotnostnich dilů jemně mletého vápna, 20 až 40 hmotnostnich dilů vody a z 0,3 až 6 hmotnostnich dilů antifiltračni a piastifikačni přisady, obsahující 30 až 70 S hmotnostnich sušiny polyvinylalkoholu a 70 až 30 Q hmotnostních derivátů solí ligninsulfonových kyselin nebo kondenzátů formaldehydu bud s naftalensulfokyselinami, anebo s alkylsulfonovanými polyfenoly, anebo s melaninem.Smäs podle vynálezu vykazuje vysoký antifiltračni...