C04B 28/00

Spôsob spracovania zmesi hliny s cementom do hotového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288391

Dátum: 25.07.2016

Autor: Baluch Vladimír

MPK: C04B 35/00, C04B 28/00, C04B 33/00...

Značky: spracovania, výrobků, hliny, zmesí, spôsob, cementom, hotového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania zmesi hliny jemnozrnných usadených hornín s obsahom piesočnatej frakcie s veľkosťou častíc maximálne 3 mm obsahujúcich 2 až 4 hmotnostných % vody v množstve od 60 do 80 hmotnostných % s portlandským cementom I. skupiny podľa európskej normy EN-197 v množstve od 20 do 40 hmotnostných %, vylisovaním vo forme v lise do požadovaného tvaru výrobku tlakom od 5 do 10 MPa a následným vložením výrobku do tlakovej nádoby, ktorá je...

Spôsob prípravy stavebných materiálov na báze slinku alebo cementu s obsahom mletej granulovanej vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7219

Dátum: 04.08.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 28/00, C04B 7/147, C04B 7/14...

Značky: vysokopecnej, spôsob, stavebných, obsahom, mletej, cementů, slínku, granulovanej, přípravy, materiálov, trosky, báze

Text:

...na meliteľnosť VPT vplýva viacero faktorov. I keď samozrejme SAMVPT nie je lineárne závislý na svojich troch činiteľoch v celom rozsahu od nulovej hodnoty a presne proporcionálne v 1/3, s určitým priblížením sa dá povedať, že v užšom pracovnom rozsahu použitia mletej VPT v bežne používaných hraniciach 350 až 450 mZ/kg a v definičnom obore podľa STN EN 15167-1 Mletá granulovaná vysokopecná troska na použitie do betónov, mált a injektážných...

Stavebné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6874

Dátum: 04.09.2014

Autor: Čáslava František

MPK: C04B 18/10, C04B 18/04, C04B 18/06...

Značky: prvky, stavebné

Text:

...a tým aj k zlepšeniu fyzikálnych a úžitkových vlastností vyrábaných stavebných prvkov. Obdobné platí aj pri použití vzdušného či hydraulického vápna, pokiaľ ide o kvalitu betónovej zmesi a vlastnosti stavebných prvkov.Vyhotovenie stavebných prvkov s protilovanými povrchmi sa zahĺbením znižuje hmotnosť výrobkov,znižuje spotrebu výrobných komponentov, výrobné náklady a cenu výrobku. Prispieva k ľahšej manipulácii s výrobkami a znižuje ich...

Spôsob spracovania zmesi hliny s cementom do hotového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6849

Dátum: 05.08.2014

Autor: Baluch Vladimír

MPK: C04B 28/02, C04B 28/00

Značky: cementom, spracovania, hotového, spôsob, hliny, zmesí, výrobků

Text:

...vypaľovacej pecí pri teplotách od 900 do 1250 °C.Podstatou technického riešenia je nahradiť energeticky nákladný spôsob pálenia vo vypaľovacej peci menej energeticky nákladným spôsobom, a to tlakom nasýtenej pary v tlakovej nádobe.Zmes hliny s cementom, ktorá je tiež predmetom ochrany, sa upraví do požadovaného tvaru výrobkov vo forme lisu a následne sa výrobky vložia do tlakovej nádoby, ktorá je po uzatvorení V určenom čase postupne napĺňaná...

Spôsob zhotovovania budov a ich častí z ekologického stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6086

Dátum: 03.04.2012

Autor: Kočíš Ivan

MPK: C04B 16/02, C04B 18/24, C04B 28/00...

Značky: ekologického, zhotovovania, budov, částí, stavebného, materiálů, spôsob

Text:

...toho istého množstva dreva vo forme drevených stavieb domov. Je ekologickejšie, svojou úlohou zaisťuje aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti stien a tým aj šetrenie energie. Svojimi funkciami materiál šetrí veľké množstvo kvalitného stavebného dreva.Drobený celulózový materiál s penocementom dáva optimálne vyplnenie stenového priestoru, dobré výsledné tepelnoizolačné vlastnosti, hladké, ale opracovateľné povrchy a pevnosť povrchu na úrovni...

Protipožiarna náterová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5976

Dátum: 05.12.2011

Autori: Magdina Roman, Němeček Lubomír

MPK: C09D 5/18, C04B 28/00

Značky: nátěrová, protipožiarna, hmota

Text:

...v podstatnej miere eliminuje protipožiama náterová hmota podľa predloženého technického riešenia, ktorá obsahuje amónium polyfosfát v množstve 5 až 50 hmotn., pentaerytritol v rrmožstve 6 až 33 hmotn., melamín v množstve 4 až 22 hmotn., spojivo (lepidlo na báze disperzie polyvinylakrylátu - PVAcry, výhodne so stupňom kvality D 3) v množstve 10 až 16,3 hmotn., zmäkčovadlo na báze diizononylftalátu (DINP) v množstve 2,3 až 3,5 hmotn.,...

Prostriedok s antibakteriálnym a protiplesňovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5673

Dátum: 04.03.2011

Autor: Ratajský Petr

MPK: C04B 28/00, C09D 5/00, C04B 22/00...

Značky: účinkom, protiplesňovým, antibakteriálnym, prostriedok

Text:

...požadovanej hrúbky a funkčnosti.Príklad 1 Styrénakrylátová interiérové maliarska náterová hmotaPostup prípravy Do 30 hmotnostných dielov vody sa pridá 0,15 hmotnostného dielu odpeňovacieho prípravku, napr. Dapro DF 7010, 0,3 hmotnostného dielu modifikovanej celulózy, 1 hmotnostný diel dispergačného prípravku Nuosperse FX 504 a 0,2 hmotnostného dielu biocídneho prípravku. Všetko sa dokonale premieša miešadlom. Ďalej sa do nádoby postupne...

Zmes na stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5393

Dátum: 08.03.2010

Autor: Zapletal Zdeněk

MPK: C04B 14/00, C04B 28/00, C04B 16/00...

Značky: stavebné, účely

Text:

...častice uvedenej recyklovanej plastovej drviny, ktoré boli preosiate na veľkosť častíc do max. 2 mm a spolu s vyššie uvedeným množstvom vápna bola táto zmes výhodne použitá ako suchá štuková zmes.Výhodne je možné ďalej k vyššie uvedeným zmesiam pridať až do 0,4 hmotn. činidla proti UV žiareniu a/alebo činidla proti kyslým dažďom, a/alebo až do 0,05 hmotn. pigmentu.Podľa technického riešenia je tiež možné vyrobiť konkrétne výrobky, najmä...

Spôsob výroby sadru obsahujúceho výrobku so zvýšenou odolnosťou proti trvalej deformácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 287165

Dátum: 11.01.2010

Autori: Mlinac Raymond, Groza Brent, Sutech Steven, Boehnert Frederick, Jones Frederick, Yu Qiang

MPK: C04B 28/00

Značky: spôsob, výroby, proti, sadru, výrobků, odolnosťou, zvýšenou, deformácií, obsahujúceho, trvalej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález poskytuje spôsob výroby výrobku obsahujúceho vytvrdnutú sadru so zvýšenou odolnosťou proti trvalej deformácii pozostávajúci z vytvorenia zmesi obsahujúcej materiál síranu vápenatého, vodu a vhodné množstvo jedného alebo viacerých zlepšujúcich materiálov vybraných spomedzi kondenzovaných fosforečných kyselín, z ktorých každá obsahuje 2 alebo viacero jednotiek kyseliny fosforečnej a solí alebo iónov kondenzovaných fosfátov, z ktorých...

Koloidná silikátová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286679

Dátum: 20.02.2009

Autori: Perander Michael, Le Bell Jean

MPK: C04B 14/02, C01B 33/00, B01J 13/00...

Značky: disperzia, přípravy, spôsob, koloidná, silikátová, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa koloidná vodná silikátová disperzia obsahujúca kremík a hliník, kde molárny pomer kremíka a hliníka je 2 až 12. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy uvedenej disperzie. Uvedený spôsob je charakterizovaný rozpustením materiálu tvoreného časticami minerálov, ako je sklená vata alebo vláknitý produkt obsahujúci kremík a hliník v molárnom pomere 2 až 12 vo vodnom roztoku, tvorbou jadier a stabilizáciou takto získaného roztoku a upravením...

Injektážna malta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5024

Dátum: 06.11.2008

Autor: Hečko František

MPK: C04B 28/00

Značky: injektážna, malta

Text:

...že je požadované rýchle tuhnutie injektážnej malty, t. j. je predpísané dosiahnutie konkrétnej pewiosti za 2 h, 8 h, 24 h alebo za 2 až 7 dni, používajú sa prísady urýchľujúce hydratáciu cementu. Najčastejšie sú to urýchľovače na báze kremičitanov alebo hlinitanov alkalických kovov a urýchľovače na báze CaClg. V prípade, že je nutné dokonale vyplniť zložitý tvar injektážneho priestoru, k malte sa pridáva expanzná prisada, napr. hliníkový...

Netvarovaný žiaruvzdorný materiál, postup na vytvorenie netvarovaného žiaruvzdorného materiálu a použitie netvarovaného žiaruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19209

Dátum: 01.07.2008

Autori: Lüftenegger Alfons, Petritz Bernd

MPK: C04B 28/00

Značky: netvarovaný, použitie, vytvorenie, materiál, materiálů, žiaruvzdorného, žiaruvzdorný, netvarovaného, postup

Text:

...Za účelom vyriešenia tejto úlohy je predkladaný netvarovaný žiaruvzdorný materiál vo forme suchej zmesi s- Spojivovou zložkou, pričom spojivová zložka vykazuje kyslú zložku a bázickú zložku.0011 Vynález vychádza zo základnej myšlienky vytvoriť spojivovú zložku vnetvarovanom žiaruvzdornom materiáli, ktorá obsahuje kyslú a bázickú zložku.Použitie takejto spojivovej zložky vychádza z poznatku, že je možné z kyslej a bázickej zložky...

Hydraulické spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 286202

Dátum: 28.04.2008

Autor: Novak Denes

MPK: C04B 28/00

Značky: spojivo, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulické spojivo obsahuje jemne mleté - nad 5 000 cm2/g podľa Blaina -, mierne latentné hydraulické vysokopecné trosky, síranové aktivátory a aktivačné prísady. Mierne latentná hydraulická vysokopecná troska vykazuje nasledujúce analytické hodnoty: sklovitosť nad 93 % obsah SiO2: 34 - 40 % CaO: 34 - 37 % Al2O3: nad 9 % a výhodne pod 13 % pomer (CaO + MgO)/(Al2O3 + SiO2): 0,88 - 0,98. Tieto hodnoty môžu byť nastavené zmiešaním niekoľkých...

Troskový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: 286170

Dátum: 03.04.2008

Autor: Ko Suz-chung

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: troskový, cement

Zhrnutie / Anotácia:

Troskový cement so zlepšenou začiatočnou pevnosťou obsahuje hlinitokremičitany, vysokopecnú trosku, slinok a CaSO4 a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje od 70 do 95 % hmotn. vysokopecnej trosky, použitej v zomletej forme s jemnosťou mletia podľa Blaineho > 4500 cm2/g, pričom maximálne polovica tohto podielu sa môže nahradiť hlinitokremičitanmi, ako je popolček, oxid hlinitý, slieň a podobne, 0,01 až 2 % hmotn. slinku, CaSO4 v množstvách...

Materiál na mechanickú protikoróznu ochranu produktovodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286098

Dátum: 21.02.2008

Autori: Stejskal František, Kiss Štefan, Janotka Ivan

MPK: C04B 28/00, F16L 58/00

Značky: mechanickú, materiál, ochranu, produktovodov, protikoróznu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa práškové cementové kompozity, ktoré sa používajú ako plnivo viazané medzi dve geotextílie zo syntetických vlákien, vytvárajúce spolu bandáž sendvičového typu na mechanickú a protikoróznu ochranu produktovodov. Práškový cementový kompozit je dvoj- alebo viaczložková zmes pozostávajúca z Portlandského cementu a vápenato-horečnato-aluminosilikátovej prímesi s možnou parciálnou náhradou prímesi práškovým organickým materiálom. Obsah...

Spôsob výroby betónu alebo malty s rastlinným plnivom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285881

Dátum: 12.09.2007

Autor: Höhn Heribert

MPK: C04B 18/00, C04B 28/00

Značky: rastlinným, výroby, spôsob, betonů, plnivom, malty

Zhrnutie / Anotácia:

Je navrhnutý spôsob výroby betónu alebo malty na báze výlučne rastlinného plniva, minerálneho spojiva a rozrábacej vody, pričom rastlinné plnivo má mernú hmotnosť 80 až 160 kg/m3, nameranú pri zvyškovej vlhkosti približne 15 %. Namiesto predmineralizovania rastlinného plniva v samostatnom pracovnom kroku sa pri miešaní betónu alebo malty pridáva k rastlinnému plnivu na kubický meter 4 až 14 kg nehydratovateľného jemne mletého mineralizátora....

Suchá malta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285832

Dátum: 16.08.2007

Autori: Kugel Manfred, Jodlbauer Franz, Asen Felix

MPK: C04B 24/00, C04B 40/00, C04B 28/00...

Značky: sucha, malta

Zhrnutie / Anotácia:

Cementová suchá malta obsahuje a) 0,5 až 80 % hmotn. cementu, b) prípadne až 97 % hmotn. plnidiel, c) prípadne až 3,5 % hmotn. zahusťovadiel a polymérnu práškovú kompozíciu zahrnujúcu d) 1,0 až 80 % hmotn. redispergovateľného polymérneho prášku, e) 0,02 až 4,0 % hmotn. jednej alebo viac zlúčenín zo skupiny zahrnujúcej oxid zinočnatý, hydroxid zinočnatý a hydroxidouhličitan zinočnatý, f) prípadne až 30 % hmotn. hydroxidu alkalického kovu a/alebo...

Geopolymérny cement na báze lietajúcich popolčekov a neškodný pri použití

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7636

Dátum: 26.07.2007

Autori: Davidovits Ralph, Davidovits Marc, Davidovits Joseph

MPK: C04B 28/00, C04B 18/00

Značky: lietajúcich, neškodný, cement, popolčekov, geopolymérny, použití, báze

Text:

...rôzneho pôvodu).Príklady zahrnujú patenty FR 2.758.323 a 2.839.970. Ide o reaktívne náboje obalene geopolymérickou matricou vyplývajúcou 2 reakcie medzi reakčnými činidlami a) b)0006 S dikremičitanom draselným a molárnym pomerom M 2 OSiO 2 0,5 - alkalický dikremičitan draselný K 2 (H 3 SiOu 2-, polykondenzácia je výsledkom nasledujúcej chemickej reakcie0007 Reakčnými činidlami a) a b) sú priemyselné produkty pridané do reakčného...

Zmes na výrobu pohľadového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4595

Dátum: 05.10.2006

Autor: Kasza Mikuláš

MPK: C04B 28/00

Značky: betonů, pohľadového, výrobu

Text:

...do 0,4 hmotnostných, prevzdušňovacej prísady od 0,01 do 0,06 hmotnostných, kamennej múčky od 3 do 7 hmotnostných.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV nasledujúcich príkladoch sú opísané dve receptúry na zmes na výrobu pohľadového betónu.Na prípravu zmesi na výrobu pohľadového betónu boli v prvom prípade použite nasledujúce komponentyštrk frakcie do frakcie 4 mm v množstve 35,5 hmotnostných, keramzit frakcie od l do 4 mm v množstve...

Spôsob prípravy spojiva na báze belitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5664

Dátum: 28.07.2006

Autori: Beuchle Günter, Stemmermann Peter, Schweike Uwe, Garbev Krassimir

MPK: C04B 7/00, C04B 28/00

Značky: spojiva, přípravy, belitu, báze, spôsob

Text:

...Cao aoxid kremičitý Siog v molárnom pomere CaSi v rozsahu 2,521 až 1,51, výhodne V rozsahu 2,11 až 1,91, tj. približne 2, je prípadne rozdrobený a je obsiahnutý v nádobe (reaktore).0010 Použitý východzí materiál je pred ďalším spracovaním spravidla optimalizovaný vo vzťahu k velkosti čiastoćiek, distribúcii veľkosti čiastočiek a chemickému zloženiu mechanickým alebo tepelným spracovaním ako aj prípadne prídavkom ďalších látok...

Sulfoaluminátový slinok s vysokým obsahom belitu, spôsob jeho výroby a jeho použitie na prípravu hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5998

Dátum: 19.07.2005

Autori: Li Guanshu, Gartner Ellis

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: přípravu, spôsob, obsahom, hydraulických, vysokým, slinok, sulfoaluminátový, výroby, belitu, spojív, použitie

Text:

...hydraulických cementov medzi nimi systémy založené na kalciumalluminátoch (altematívne hlinitan vápenatýyalebo kalciumsulfátoch .Cementy svysokým obsahom hliníka ako Cement Fondu od LAFARGE sú známe z dôvodu ich schopností získať zvýšenú odolnost za krátky čas ale niekedy vytvárajú dobreznámy problém konverzie, ktorý je sprevádzaný prepadom mechanickej odolnosti a navyše ich výroba vyžaduje vysoko špecializované zariadenia, veľkú spotrebu...

Hydraulické spojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3031

Dátum: 05.04.2005

Autori: Kruspan Peter, Gebauer Juraj, Ko Suz-chung

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: hydraulické, spojivo

Text:

...kovov, kremičitany, sulfáty a uhličitany, atď.). To znamená, že zdroje pre AAAS-spojivá sú takmer neobmedzené.Počas aktivácie alkáliami pôsobí vysoká koncentrácia OH iónov v zmesi na hlinitokremičitany. Zatial čo v paste portlandského alebo super sulfátovaného cementu je z dôvodu rozpustnosti hydroxidu vápenatého pH 12, je hodnota pH v systéme AAAS vyššia ako 13,5. Množstvo alkálie, ktoré je vo všeobecnosti v rozmedzí od 2 do 25 hmotn....

Spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3030

Dátum: 05.04.2005

Autori: Gebauer Juraj, Baalbaki Moussa, Ko Suz-chung

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: vysoko, pevného, výroby, kyselinovzdorného, betonů, spôsob

Text:

...pevnosť pri čo najnižšej priepustnosti pre plyny Vynález je preto zameraný na spôsob výroby vysoko pevného, kyselinovzdorného betónu,pomocou ktorého je možné bezpečné dosiahnutie čo najvyššieho počtu úvodom uvedených okrajových podmienok aj pri redukovanom použití vysokopecnej trosky.Na vyriešenie tejto úlohy spočíva spôsob podľa vynálezu V podstate v použití hydraulického spojiva pozostávajúceho z hlinitokremičitanov, síranu vápenatého...

Kompozícia obsahujúca fosforečnany a spôsob výroby ochranných vrstiev na povrchy kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6968

Dátum: 25.02.2005

Autor: Marx Joachim

MPK: C04B 28/00, C23C 22/73, C09D 5/08...

Značky: spôsob, povrchy, ochranných, obsahujúca, výroby, fosforečnany, kovov, kompozícia, vrstiev

Text:

...až 3,0 m ako organickej zložky. Ak sa akoanorganická zložka používa fosforečnan hlinitý, molový pomerAlýb/H 3 PO 4 je 0,15 až 0,20. Čo sa týka živícovej zložky,navrhujú sa akrylové, polystyrénové, vinylacetátové,silikónové, polyetylénové, polypropylénové, polyamidové,polykarbonátové, melamínové, fenolové, polyuretánové, alkylové, izokyanátové a epoxidové živice.0008 Dokument EP O 952 193 Al sa týka kompozície neobsahujúcej chróm na úpravu...

Použitie nových rýchlo tuhnúcich mált na výrobu výrobkov spôsobom odlievania do zlievarenských odlievacích foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3575

Dátum: 08.02.2005

Autori: Cucitore Roberto, Costa Umberto

MPK: C04B 28/00

Značky: výrobu, použitie, výrobkov, foriem, mált, odlievacích, rýchlo, nových, tuhnucích, odlievania, spôsobom, zlievárenských

Text:

...ktoré v danom granulometrickom zložení sú charakterizované hodnotami priemerov odlišnými od Xu. Predovšetkým, ak sa n zvyšuje, potom počet častíc s priemermi inými ako Xo sa znižuje a v dôsledku toho je distribúcia viac monodisperzná s priemerom, ktorý sa blíži x 9. Vtomto vynáleze je dôležité, aby parameter n bol väčší alebo rovný 4,0 uvedená hodnota označuje frakcie, ktoré sú na účely tohto vynálezu považované za vysoko monodisperzné....

Hlinená doska obsahujúca drevné vlákna a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1911

Dátum: 22.12.2004

Autori: Locher Gion Toni, Palachev Ianko

MPK: C04B 28/00, E04C 2/06

Značky: výroby, dřevné, hlinená, vlákna, doska, obsahujúca, spôsob

Text:

...sa teraz zistilo, že hlinená doska s dobrou stálosťou a pružnosťou, dobrou priľnavosťou omietky a dobroudeliteľnosťou sa dá vyrobiť, keď má nasledovné zloženie(i) 60 až 85 hmotn. anorganických minerálnych látok,pričom tieto anorganické minerálne látky pozostávajú aspoň(ii) 10 až 40 hmotn. aspoň jedného drevného vláknitéhoprostriedku,(iv) O až 3 hmotn. aspoň jedného organického spojiva,Hlinená doska podľa vynálezu prednostne...

Betón vystužený kovovými vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2452

Dátum: 10.12.2004

Autor: Destree Xavier

MPK: C04B 14/38, E04C 5/01, C04B 28/00...

Značky: vláknami, betón, vystužený, kovovými

Text:

...PRO 3 l Test and Design Methods for Steel Fibre Reinforced Concrete-Background and Experiences, 2003, vydavateľ B. Schnütgen a L. Vandewalle, strany l-13) ukázali, že betónyarmované vláknami typu C 25/30, patriace medzi najvýkonnejšie betóny, s obsahom vlákien 75 kg/m 3 a priemerom vlákien 0,9 mm a dĺžkou vlákien 60 mm (dlžka/priemer 65), prinášajú podľa ohybových testov P-Cmod (crack mouth opening displacement) len 30 zvýšenie medznej...

Utesňovacie zariadenie na utesnenie pracovných štrbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2018

Dátum: 09.11.2004

Autor: Pflieger Adrian

MPK: C09K 3/10, E04B 1/68, C04B 28/00...

Značky: štrbín, pracovných, utesnenie, utesňovacie, zariadenie

Text:

...ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa ako cement použije jemný cement, veľmi jemný cement alebo míkroskopický cement. Pomocou takýchto jemných látokje možné mimoriadne dobre blokovať najmä trasu prúdenia vody. Ďalej tieto častice podporujúc proces mechanického samovyliečenia.Mimoriadne dobré utesnenie je možné dosiahnuť vtedy, keď obsahuje utesňovací materiál bentonit a/alebo kremenné piesky, Pomocou takýchto častíc je možné proces...

Hutná malta na báze binárneho ettringitového spojiva, s obsahom najmenej jedného hrebeňového polyméru poly (oxidu alkylénu) a najmenej jednej organickej štruktúrujúcej živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3592

Dátum: 22.10.2004

Autori: Raynaud Lionel, Touzo Bruno, Gauthier Dina, Amathieu Loris

MPK: C04B 24/00, C04B 28/00

Značky: ettringitového, spojiva, báze, živice, najmenej, jedného, štruktúrujúcej, alkylénu, malta, oxidů, organickej, polymerů, obsahom, jednej, hutná, binárneho, hřebenového

Text:

...menšej než 10 mm)- mechanický odpor pri stlačení vyššom než 25 Mpa za 28Chemickú reakciu vytvorenia ettringitu charakterizujeVyvážená rozpustnosť etringitu činí Ke 4,9 X 10. Rýchlosť vytvorenia ettringitu (stupeň nukleácie a rast ettringitových kryštálov) závisí na niekoľkých parametroch,ktorých koeficient presýtenia B je závislý na disponibilnejkde ai predstavuje aktivitu iontov i.Ettringit môže byť získaný hydratáciou látok obsahujúcich...

Redukčné činidlo pre rozpustný chrómanový obsah v cemente a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1700

Dátum: 16.07.2004

Autori: Klein Detlef, Bahl Werner, Reese Philip, Weiss Erwin, Auer Gerhard, Laubach Benno, Schuy Werner, Vössing Michael, Köllisch Klaus

MPK: C01B 17/00, C01G 49/14, C01G 23/00...

Značky: chrománový, činidlo, obsah, cemente, redukčné, rozpustný, výroby, spôsob

Text:

...ktorý sa k cementu primiešava, sa počas skladovania časom zmenšuje. Množstvo pridávaného síranuželeznatého(II) sa preto musí stanoviť V závislosti na časeskladovania, aby sa zabezpečilo, že sa chróman v cementovomprípravku V určitom časovom okamihu úplne zredukuje.0010 Dánskym cementárenským priemyslom je preto zaručovanédodržanie medznej hodnoty 2 ppm rozpustného chrómu len počas2 mesiacov. (Porov. správu Výskumného ústavu cementárenského...

Zatvrdnutý betón a čerstvý betón na výrobu zatvrdnutého betónu a použitie betónu na výrobu stavebného dielu s vyššou teplotnou stálosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1514

Dátum: 09.07.2004

Autor: Mayer Anton

MPK: C04B 14/02, C04B 28/00

Značky: stavebného, čerstvý, vyššou, betón, stálosťou, dielů, zatvrdnutý, výrobu, použitie, betonů, teplotnou, zatvrdnutého

Text:

...na rast rastlín, môžu ako prímes prepožičiavať betónu vysokú tepelnú stálosť. Je trebaprihliadať na to, že sa významne uplatňuje nielen vysoká te pelná stálosť spojív, ale tiež na skutočnosť, že kameniva savo zvýšenej miere uplatňujú vzhľadom k tomu, že sú prítomné V zatvrdnutom betóne v podstatne väčšom množstve než spojivá,Pre kameniva s vyššie uvedeným zložením existujú zmesi tvorené kremičitanmi železnatohorečnatými,...

Spôsob a zariadenie na výrobu stuhnutého penocementu (cellular cement)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7513

Dátum: 24.02.2004

Autori: Millamon Eric, Butler Steven Roy, Rigaudon Michel, Bold Jörg

MPK: C04B 28/00, B28C 5/00, C04B 38/10...

Značky: cellular, zariadenie, spôsob, výrobu, stuhnutého, penocementu, cement

Text:

...zmesi sadry (a prípadných prísad) a vlhkej zmesi vody a povrchovoaktívnehoDE-A-2,ll 7,000 od Antona opisuje zmiešavač na výrobu malty na konečnú úpravu stien. Zariadenie môže pracovat podľa dvoch uskutočnení. V prvom uskutočnení sa vzduch vháňa do prúdu odmeraného množstva vody, kde uvedená voda preteká cez patrónu naplnenú povrchovoaktívnym činidlom. Do zmiešavača malty sa vlastne zavádza pena (stlačená pena). V druhom uskutočnení sa...

Kompozícia urýchľovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5652

Dátum: 19.02.2004

Autori: Iwata Raita, Angelskaar Terje

MPK: C04B 22/00, C04B 28/00, C04B 40/00...

Značky: kompozícia, urýchlovača

Text:

...hlinitý používaný pri výrobe urýchľovačov. Môže byť plne hydratovaný alebo celkom alebo čiastočne kalcinovaný. Typickou kvalitou a kvalitou, z ktorej vychádza tento pomer, je 17 síran hlinitý (A| 2(S 04)3 . 14,3 HZO) (nazýva sa takto na základe pomeru obsiahnutého oxidu hlinitého). V prípade potreby akéhokoľvek iného síranu hlinitého možno príslušné množstvo ľahko vypočítať na tejto báze. Komponent 1 je s výhodou prítomný v pomere od 30 do...

Poter obsahujúci recyklovaný sklenený odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3129

Dátum: 17.02.2004

Autor: Campbell Sean

MPK: C04B 28/00

Značky: poter, recyklovaný, odpad, skleněný, obsahujúci

Text:

...a 10 až 20 hmot. vody z hmotnosti kompozície tekutého poteru.0013 Výhodné uskutočnenie poteru podľa vynálezu je tekutý poter, ktorý výhodne obsahuje recyklovaný sklenený odpad vo forme kameniva. Tekutý poter obsahuje vodu v množstve, ktoré umožňuje tekutosť poteru.0014 Uskutočnenie poteru podľa vynálezu je tekutý poter, ktorý výhodne zahrnuje recyklovaný sklenený odpad alebo zvyškový piesok z recyklovaného skleneného odpadu. To poskytuje...

Omietka, respektive náter fasád

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5603

Dátum: 05.02.2004

Autor: Lorenz Jürgen

MPK: C04B 28/00, C04B 41/45

Značky: omietka, respektíve, fasád, nátěr

Text:

...sanačnej omietky do muriva a transportu solí do sanačnej omietky.0004 V EP 0 285 881 Al je opísané použitie zmesí vo vode rozpustnćho pyrofosforečnanu,anorganického zmáčadla a hydroxidu alkalického kovu ako dispergátora.0005 Žiadny z obidvoch návrhov nerieši problém znečistenia.0006 Vdokumente Chemical Abstracts indexy, sv. 26, č. 115 z 30. decembra 1991,XP 000283038 ISSN 0009-2258 je opísaný náter povrchov, ktorý obsahuje okrem vodného skla,...

Spôsob prípravy stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3119

Dátum: 05.02.2004

Autor: Ahmet Sadikovic

MPK: C04B 28/00, C04B 7/00

Značky: spôsob, přípravy, stavebného, materiálů

Text:

...ktorá môže spôsobiť problémy ako premenu na uhlíćitan a výsledkom je praskanie betónu. Ďalej, betón, ktorý je vyrobenýs portlandským cementom, sa pri vysokých teplotách (okolo 500 °C)rozdrobí ako následok rozkladu nadbytku Ca(OH)2 na Cao a H 2 O, čo spôsobuje praskliny a zvýšenú pórovítosť.V dôsledku dôležitej úlohy cementu, betónu a produktov podobných betónu e x istuje v inžinierstve a stavebnom priemysle neustála potreba...

Granulovaná fotokatalytická zmes pre betón alebo maltu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 932

Dátum: 29.08.2003

Autori: Bonafous Laurent, Cassar Luigi, Cassat Pierre, Colombet Pierre, Guillot Laurent

MPK: C04B 14/02, C04B 28/00

Značky: použitie, maltu, betón, fotokatalytická, granulovaná

Text:

...že v súčasnosti používané spôsoby syntézy TiOg anatas vedú k tvorbe kvázi monodisperzných práškov, ktorých rozmer častíc je určený podstatou procesu. Je teda nemožné, okrem zmiešavania, získať prášok TiO so širšou distribúciou zmitosti (čiže bimodálnou alebo multimodálnou), najmä s pomermi častíc so strednými veľkosťami väčšími ako 2 alebo S.špecifický povrch B.E.T. testovaných vzoriek fotokatalyzátorov sa zväčšuje, ak sa rozmer častíc...

Stavebné prvky s vystuženými vláknami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 451

Dátum: 24.03.2003

Autor: Murk Erwin Coenraad

MPK: E04B 1/94, C09K 21/00, C04B 28/00...

Značky: výroby, stavebné, spôsob, vláknami, prvky, vystuženými

Text:

...je u zmesi hliníkového cementu potrebný na to, aby sa stavebný prvok vyrobil odlievanim. Ďalejzmäkčovadlo zlepšuje vlastnosti tekutosti, čiastočne viskozituvodnej zmesi hliníkového cementu, ktorý sa používa pri výrobe stavebných prvkov. Dochádza tiež k zhutneniu, čin sa zlepšuje pevnosť. Zlepšujú sa navyše aj povrchové vlastnosti stavebných prvkov. Sklené vlákna v matrici a vo vystuženej vrstve (-ách),ktoré sú odolné voči zásadám,...

Stavebný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2805

Dátum: 15.03.2003

Autori: Neuherz Willibald, Hermann Dietmar

MPK: E04B 1/74, C04B 28/00, C04B 18/04...

Značky: stavebný, výrobok

Text:

...keramzit, pričom tieto látky sú prítomné jednotlivo alebo v ľubovoľných kombináciách. Prídavky môžu sa tiež kombinovať so spojivom. Napríklad je možné pridávanú látku obaliť spojivom.0015 Rovnako je možné zvýšiť podiel sojiva voči konvenčnom ľahkým stavebným výrobkom na báze drevenej vlny tak, aby sa záistila spracovateľnosť (zmiešanie s vláknami drevenej vlny a ďalšími látkami), avšak aby výsledný výrobok alebo jeho podstatná časť mala...

Nanášací materiál, jeho použitie a spôsob nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 839

Dátum: 27.02.2003

Autor: Bruckbauer Alexander

MPK: C04B 24/00, C04B 28/00, C04B 40/00...

Značky: materiál, použitie, nanášací, nanášania, spôsob

Text:

...náročných prác a k závažnému znečisteniu staveniska. Mráz, i krátky nočný mrazík, môže veľmi poškodiť výsledok práce. Za veľmi teplého počasia (naslnečnej strane) dochádza často k vytvoreniu povlaku, ktorým voda vo vrstve zostaneuzatvorená a tým môže dochádzať k tvoreníu pľuzgierov. Na odstránenie týchto nedostatkov sa vyvinuli dvojzložkové rozprašovacie systémy, u ktorých sa spoločne rozprašuje zrážacie činidlo (ktoré spravidla rovnako...