C04B 22/14

Spôsob prípravy urýchľovača betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287541

Dátum: 20.12.2010

Autor: Hofmann Thomas

MPK: C04B 22/14

Značky: betonů, urýchlovača, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy urýchľovača pre striekaný betón spočíva v (i) rozpustení síranu hlinitého a hydroxidu hlinitého vo vode, ktorá prípadne obsahuje aspoň jeden v nej rozpustený amín za vzniku číreho roztoku a (ii) prípadné pridanie aspoň jedného stabilizátora a aspoň jedného odpeňovacieho prostriedku, pričom výsledný produkt obsahuje od 3 až do 12 % hmotn. síranu hlinitého, merané ako oxid hlinitý, do 30 % hmotnostných amorfného hydroxidu...

Spôsob výroby hydraulického spojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15960

Dátum: 07.04.2006

Autori: Auer Gerhard, Vössing Michael, Laubach Benno

MPK: C04B 22/14, C04B 28/02

Značky: spojiva, spôsob, výroby, hydraulického

Text:

...s význakmi nároku 1.0011 Jadrom tohto vynálezu je opatrenie, podľa ktorého redukčné činidlo obsahujúce síran železnatý obsahuje aspoňsčasti monohydrát síranu železnatého (FeSO 4 x H 2 O) a aspoň časťtohto redukčného činidla sa pri výrobe cementu melie zároveň s cementovým slinkom. Výhodne sa s cementovým slinkom melie všetko redukčné činidlo.0012 Mlyn použitý pre spôsob podľa tohto vynálezu, nie je nijako zvlášť obmedzený. Môžu sa použiť...

Prísada na zníženie obsahu vodorozpustného chrómu Cr(VI) v cemente a cement alebo suchá omietková zmes s obsahom uvedenej prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4172

Dátum: 02.06.2005

Autori: Jaklovský Štefan, Képes Róbert, Smrčková Eva

MPK: C04B 22/14, C04B 22/00

Značky: sucha, cr(vi, přísady, vodorozpustného, obsahom, prísada, cement, uvedenej, cemente, chromu, omietková, obsahu, zníženie

Text:

...sa rnlelo s 2,5 kg prírodného zeolitu (hydratovaný alumosilíkát alkalických kovov a kovov alkalických zemín - rnínerál klinoptilolit, ťažený v lokalite Nižný Hrabovec) počas 20 minút. Získala sa homogénna zmes (zmes l) s obsahom 50 hmotn. hydrátu síranu železnatého, ktorá mala veľmi dobré sypné vlastnosti, ktoré sa zachovali aj po l roku skladova SK 4172 Unia. Pripravená prísada - zmes l obsahovala 50 hmotn. technických hydrátov síranu...

Sypký, aglomerovaný síran železa s nosným materiálom, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9094

Dátum: 23.05.2005

Autor: Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C04B 22/14, C01G 49/14, C05D 9/02...

Značky: materiálom, nosným, železa, síran, aglomerovaný, výroby, spôsob, sypký, použitie

Text:

...pohybom vytvára guľôčkový granulát s rôznym priemerom. Pri tanierovom granulátorí sa vloží peletovaný materiál na strednú časť skloneného, otáčavého taniera, a rotačným pohybom sa počas pracovnej operácie tvaruje do formy požadovaných aglomerátov.0016 Na získanie požadovaných veľkostí zŕn je možné prípadne zo získaného produktu oddeliť nežiadúcu veľkosť zŕn. Tak je možné napríklad získaný aglomerovaný síran železa s obsahom inertného...

Urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do hydraulických spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 283122

Dátum: 03.01.2003

Autori: Lunkenheimer Rudolf, Sedelies Reinhold, Altmann Horst, Potencsik Istvan, Breker Johannes

MPK: C04B 22/08, C04B 22/14, C04B 24/04...

Značky: tuhnutia, tvrdnutia, spojív, hydraulických, urychlovač

Zhrnutie / Anotácia:

Urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia je možné získať tak, že nasledovné zložky: zložka a) zásadité hlinité soli a/alebo hydroxid hlinitý, zložka b) síran hlinitý a/alebo kyselina sírová, zložka c) organické karboxylové kyseliny alebo zmesi aspoň dvoch organických karboxylových kyselín, zložka d) hlinité soli organických karboxylových kyselín, zložka e) organické a/alebo anorganické sírany, a/alebo hydrogensírany, a/alebo uhličitany, a/alebo...

Prísada do cementových zmesí, zariadenie na jej výrobu, cementové zmesi s jej obsahom a použitie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2319

Dátum: 10.12.1999

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: C04B 22/14, C04B 22/04

Značky: cementových, zariadenie, výrobu, prísada, zmesí, cementové, obsahom, použitie, přísady

Text:

...cementovej zmesi - cemenom a kamenivom pri jej výrobe priamo na mieste použitia. Pri dispergácii tuhej fázy do podoby suspenzie za účelom umožnenia dávkovania nealkalických urýchlujúcich prísad do cementových zmesí spolu so zámesovou vodou je spravidla potrebný prídavok ďalších látok, ktoré môžu mat protichodné účinky - ako je ztekutenie cementových zmesi pri pridávaní dispergátorov a plastiñkačných prísad, alebo nežiadúce vedľajšie...

Bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí na báze cementu, najmä do striekaných betónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2174

Dátum: 07.05.1999

Autori: Bruthans Zdenko, Havran Boris

MPK: C04B 22/14

Značky: najmä, urychlovač, tvrdnutia, cementů, zmesí, tuhnutia, bezalkalický, betónov, báze, striekaných

Text:

...zmesi trietanolamínu a dietanolamínu.S odvolaním sa na vyššie uvedenú podstatu technického riešenia, možno pridaním 2 až 30 hmotn. dielov sódy získaturýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí vo forme prášku alebo roztoku.Naopak, zámenou sódy za 40 až 50 hmotn. dielov vody možno získat urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí ako roztok.Výhody bezalkalického urýchľovača tuhnutia a tvrdnutia zmesí spočívajú najmä V tom, že nahradzuje bežne...

Cementová zmes s úrychleným nárastom pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 257142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 22/14

Značky: cementová, pevnosti, nárastom, urýchleným

Text:

...známe prísady je možné napríklad použiť- plastifikačné prísady, ako sú kondenzačné produkty kyseliny ý-naftalénsulfonovej s formaldehydom, alebo soli kyseliny lignosulfonov-ej- prevzdušňujúce prísady, ako sú soli kyseliny abietovej alebo sulfonované či sulfatované mastné alkoholy- retenčné prísady, ako sú vo vode rozpnstné deriváty celulózy- protizmrazovacie prísady, ako je napríklad mravčan vápenatý a dusičnan sodný alebo močovina-...