C04B 18/04

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Kolář Karel, Sedláčková Simona, Svoboda Pavel, Novotný Tomáš, Štemberk Pavel, Záruba Jan, Klečka Tomáš

MPK: C04B 18/04

Značky: spôsob, prefabrikovaných, výroby, hmot, prvkov, najmä, poréznych, kompozitných, stavebných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Stavebné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6874

Dátum: 04.09.2014

Autor: Čáslava František

MPK: C04B 18/06, C04B 18/04, C04B 18/10...

Značky: prvky, stavebné

Text:

...a tým aj k zlepšeniu fyzikálnych a úžitkových vlastností vyrábaných stavebných prvkov. Obdobné platí aj pri použití vzdušného či hydraulického vápna, pokiaľ ide o kvalitu betónovej zmesi a vlastnosti stavebných prvkov.Vyhotovenie stavebných prvkov s protilovanými povrchmi sa zahĺbením znižuje hmotnosť výrobkov,znižuje spotrebu výrobných komponentov, výrobné náklady a cenu výrobku. Prispieva k ľahšej manipulácii s výrobkami a znižuje ich...

Stavebné prvky s komponentmi z recyklovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6697

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kozmér Ladislav

MPK: E04C 2/00, C04B 18/04, C04B 18/24...

Značky: stavebné, prvky, recyklovaných, materiálov, komponentmi

Text:

...prvky s komponentrni z recyldovaných materiálov podľa tohto riešenia pozostávajú z 45,0 až 87,0 objemových mletého triedeného použitého papiera, 1,0 až 10,0 objemových mletého triedeného použitého textilu, 4,0 až 15,0 objemových ccmentu, 4,5 až 24,0 objemových vody, 3,0 až 5,0 objemových xantánovej gumy a 0,5 až 1,0 objemových aditív do stavebných prvkov, výhodne stearanu vápenatého alebo zínočnatého. Stavebné prvky sú výhodne...

Antimikrobiálne účinná látka pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288106

Dátum: 11.07.2013

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 18/04, C04B 18/00

Značky: použitie, antimikrobiálne, výroby, spôsob, stavebníctvo, účinná, látka

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metalurgických trosiek alebo zmesi metalurgických trosiek s minimálnym obsahom CaO 5 % hm. a minimálnym obsahom sklovitej fázy 1 % hm., s množstvom častíc väčších ako 500 µm maximálne 99 % hm. z celkovej granulometrie ako antimikrobiálne účinnej látky pre stavebníctvo.

Zmes na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4844

Dátum: 04.10.2007

Autori: Daxner Jaromír, Dzimas Janis, Blattner Dušan

MPK: C04B 18/04

Značky: výrobu, prvkov, stavebných

Text:

...hydraulického minerálneho spoj iva a sadry.le známy patent ES 2 083 312 A, ktorý sa týka spôsobu výroby stavebných materiálov používajúcich organické vlákna upravene pyrolýzou, t. j. pri teplotách V rozmedzí 330 až 600 °C a následne sa spájajú s cementom a pieskom. Nejedná sa o výrobu stavebných materiálov z tepelne neupraveného papiera, hydraulíckého minerálneho spojiva a sadry.Je známy patent CH 241182, ktorý sa týka spôsobu výroby...

Vynálezy kategórie «C04B 18/04» v ZSSR.

Postup spracovania na výrobu zloženého cementového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3962

Dátum: 11.04.2005

Autor: Ronin Vladimir

MPK: C04B 18/04, C04B 40/00, C04B 7/00...

Značky: cementového, zloženého, postup, spracovania, výrobu, materiálů

Text:

...častice na priame nahradenie Portlandskéhocementu V betóne, obsahujúci zásobník na Portlandský cement, zásobník na popolček alebo iné prídavné materiály a zásobník na sušiaci prach alebo iný typ činidla regulujúceho nastavenie času,skladovaciu jednotku na polymérne aditívum, proporčné zariadenia,zmiešavacie zariadenia, mlecie zariadenia a zariadenia na vyprázdnenie a vyznačuje sa tým, že usporiadanie obsahuje mleciu jednotku 6 na predomletie...

Stavebný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2805

Dátum: 15.03.2003

Autori: Hermann Dietmar, Neuherz Willibald

MPK: E04B 1/74, C04B 18/04, C04B 28/00...

Značky: výrobok, stavebný

Text:

...keramzit, pričom tieto látky sú prítomné jednotlivo alebo v ľubovoľných kombináciách. Prídavky môžu sa tiež kombinovať so spojivom. Napríklad je možné pridávanú látku obaliť spojivom.0015 Rovnako je možné zvýšiť podiel sojiva voči konvenčnom ľahkým stavebným výrobkom na báze drevenej vlny tak, aby sa záistila spracovateľnosť (zmiešanie s vláknami drevenej vlny a ďalšími látkami), avšak aby výsledný výrobok alebo jeho podstatná časť mala...

Izolačná maltovina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 60

Dátum: 07.07.1993

Autori: Žižka Jan, Bartuška Miloš, Duda Milan

MPK: C04B 18/18, C04B 18/04

Značky: izolačná, maltovina

Text:

...známych spsobov využitia odpadových materiálov pri výrobe stavebných izolačných hmôt odstraňuje výrobne a eko-F nomicky nenáročná izolačná maltovina podľa úžitkového vzoru, u ktorých nielen plnivo, ale aj väzná suspenzia pozostáva z odpadových materiálov, ktoré nepotrebujú žiadne predbežné spracovanie. Maltovina pozostáva z 20 až 80 hmot. odpadovej papierenskej makulatúry, ktoré vzniká pri výrobe papiera, ktorá obsahuje 40 až 60 hmot....

Ochranná směs pro zabezpečení skládek odpadů, zejména toxických

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4

Dátum: 16.12.1992

Autor: Faltus Miroslav

MPK: B09B 3/00, C04B 18/04

Značky: směs, toxických, ochranná, zabezpečení, skládek, odpadů, zejména

Text:

...užívaným materiálům tvoří popílkovê suspenze nerozbřídatelný podklad pro pojiždění doprav prostředků, např. při navážení další vrstvy kontejnerů. Soućasně dobře chráni kontejnery před mechanickým poškozením.e) ro výstavbu skládek se využívají výsypky a jiné málo vhodné plochy z hlediska zakládání. Broto je výhodná nízká objemováhmotnost suspenzních směsí, které jsou součástí zatížení.Dále uváděné příklady provedení obsahují experimentální re...

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279921

Dátum: 16.09.1992

Autori: Poschenrieder Manfred, Hartmann Volker

MPK: B09B 1/00, B09B 3/00, B03B 9/00...

Značky: úpravy, zdrojov, kontaminovaných, spôsob, sedimentov, vodných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy kontaminovaných sedimentov z vodných zdrojov na deponovateľný materiál z ekologického hľadiska neškodný alebo na stavebný materiál z ekologického hľadiska neškodný, najmä na tesniace vrstvy. Spôsob spočíva v tom, že sa kontaminovaný sediment odvodní na obsah vody najviac 140 % hmotn., vztiahnuté na sušinu sedimentu, odvodnený sediment sa homogénne drví a rozdrvený sediment sa homogénne premieša so 4 až 15 % hmotn. kaolinitickej...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252571

Dátum: 17.09.1987

Autori: Procházka Miloslav, Pytelka Jindřich

MPK: C04B 18/04

Značky: pojivo, směsné

Text:

...fosfosádrcvce a vápna pro zpevňováni podkladnich vrstev vozovek pozemních komunikací podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačů,odpadního fosfosádrovce a karbidového vápna ve vzájemném hmotnostním poměru 3 až 101 až 322,5 až 4. Směsné pojivo je určeno použit v množství 25 až 50 hmotnosti směsi pro podkladni vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252570

Dátum: 17.09.1987

Autori: Procházka Miloslav, Pytelka Jindřich

MPK: C04B 18/04

Značky: pojivo, směsné

Text:

...fosfosádrovce a čistého vápna ve vzájemnám váhovém poměru 5 až 12,51,5 až 22,5 až 3. Směsné pojivo je možno použít V množství 30 až 60 hmotnosti směsi pro podkladní vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity pcpílků stejné účinnosti jako příslušné množství klasického pojiva, jako cementu a vápna, ale převážně využívá i...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252569

Dátum: 17.09.1987

Autori: Procházka Miloslav, Pytelka Jindřich

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačü,odpadního fosfosádrovce a hydrátu vápenatého ve vzájemném hmotnostním poměru 6 až 101,5 až 22 až 3. směsné pojivo je možno použít v množství 20 až 30 S hmotnosti směsi pro podkladmi vrstvy.Výhoda směsného pojíva podle vynálezu spočívá v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity popílkú stejné...

Hubené válcované betony

Načítavanie...

Číslo patentu: 239865

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vanik Jan, Hladík Josef, Veleovský Milan

MPK: C04B 18/04, C04B 18/16

Značky: betony, válcované, hubené

Text:

...s připadnýn doplněnin chybčjicich zrn drti úzkých frakcí.Podstatou předmětu vynúlezu je způsob výroby hubenćho váľcovaného betong vyznačujicí se tín, že pojivo hubenćho válcovaného betonu, tvoří cenentúrenské odprašky, v kombinaci s cenenten.Pro výrobu hubenćho válcovanćho betonu, tj. betonu s nízkým obsahen cementu a vody, se použije oenentu a cenentárenských odpraškü, nahrazujicich 40 až 60 předepeané davky cementu. Cenentárenskć odpraěky...

Kamenivo na výrobu betónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239374

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sikorai Štefan, Waradzin Walter, Bárta Jozef

MPK: C04B 18/04

Značky: výrobu, kamenivo, betónov

Text:

...silikátov-é drvené kamenivo frakcie 4-8 mm V množstve 9-13 hmotnostný/ch pero., silikátové drvené kamenivo frakcie 8-16 mm v množstve 10-15 hmotnostných pero., silikátové drvené kamenivo frakcie 16-22 mm v množstve 15-19 hmotnostných 0/0, za pridania slinkového spojiva v množstve 10-25 hmotnostných a vody v množstve 7-11 hmotnostných 0/0.Výhoda výroby betónov podľa predmetu vynálezu spočíva v tom, že použitie drobnej frakcie z vysokopecnej...