C04B 16/02

Spôsob zhotovovania budov a ich častí z ekologického stavebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6086

Dátum: 03.04.2012

Autor: Kočíš Ivan

MPK: C04B 18/24, C04B 28/00, C04B 16/02...

Značky: spôsob, stavebného, materiálů, budov, částí, ekologického, zhotovovania

Text:

...toho istého množstva dreva vo forme drevených stavieb domov. Je ekologickejšie, svojou úlohou zaisťuje aj dobré tepelnoizolačné vlastnosti stien a tým aj šetrenie energie. Svojimi funkciami materiál šetrí veľké množstvo kvalitného stavebného dreva.Drobený celulózový materiál s penocementom dáva optimálne vyplnenie stenového priestoru, dobré výsledné tepelnoizolačné vlastnosti, hladké, ale opracovateľné povrchy a pevnosť povrchu na úrovni...

Hmota na povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1019

Dátum: 03.12.1995

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 16/02, C04B 18/20, C04B 18/18...

Značky: úpravy, povrchové, hmota

Text:

...riešenia sa môže doplniť, vztiahnuté na 100 hmot. dielov brúsneho prachu, pridaním 1 až 1000 hmot. dielov anorganického plniva. Ako anorganické plnivo môže byť použitý napriklad plavený kaolín, mletý vápenec, alebo vápenný hydrát.Zloženie hmoty na povrchové úpravy podľa technického riešenia sa môže účelne doplniť pridaním konzervačných a protipliesňových prostriedkov, ako sú napriklad organocíničité zlúčeniny,ďalej prostriedkov na...

Spôsob výroby stavebných komponentov s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277807

Dátum: 06.07.1994

Autori: Morawski Pavol, Morawszki Pavel, Šmída Petr, Švec Radek

MPK: D21J 1/00, C04B 16/02

Značky: stavebných, celulózy, spôsob, výroby, obsahom, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa k odpadovej celulózovej hmote vzniknutej pri výrobe papiera a/alebo celulózy obsahujúcej aspoň 50 % hmotn. podielu s krátkymi vláknami, 1 až 35 % hmotn. aspoň jednej sprievodnej odpadovej zložky vybranej zo skupiny, zahrňujúcej nerozvarenú sukovinu, kaolín, papierenský popolček, reakčné produkty bieliacich prísad, ďalej do 2 % hmotn. nečistôt, ktoré sa do hmoty dostanú napríklad pri manipulácii s odpadom, a od...

Způsob výroby velmi pevných sádrových stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266395

Dátum: 13.12.1989

Autori: Thiel Egbert, Rietz Helmut

MPK: C04B 16/02

Značky: prvků, výroby, velmi, stavebních, způsob, sádrových, pevných

Text:

...CTPMXKM ľ) KGHBCTBIZ ÉičIITIJJID-Ilłľľłřtllíl VI. KDDMF TOPO. CHVIXl-lłl/IW úóbüMHÚFD 00 GB.FVIITCUBHF CTFÚMTEnbHue BJIÉMBHTM npmocperanr XOPDIUIME CUOŇCTDE üdľłaóúTKlłl, Kill( npmamrmmnarame. ľll/IJXIĽD-IMFŠ. OFJESOBBHME.ĺĺükpíllllł-ZHMB BFll-šMeřlm SBTBEDÄÉBEÄHMH HU JIGBJIEFIMEM HÚXBT dhlTb XIOCTMFHYTÚ m CHGY ľlpldłłůľlłlłł-łlłlçl MQBECTł-Iłix MCKÚPMTBJIBŇ BBTBGPĽEBBHMŇ. HBHPVIMEFJ cynnoara HBTPMH. ÚPVIMGłFCüHMB MÚBFJĽITD-łHX FMÄPOOGGD-HX...

Vyhořívací dřevitá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264665

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vobořil Václav, Hubková Anna, Kutzendörfer Jaroslav, Pešek Jiří

MPK: C04B 38/06, C04B 16/02

Značky: dřevitá, hmota, vyhořívací

Text:

...do 5 mm, zrnitost uhlíkaté látky do 0.09 mm. Aby bylo dosaženo rovnoměrného naneseni uhlikaté látky na povrch dřevité hmoty doporučuje se kromě intenzivniho promíseni složek předem ovlhčit dřevitou hmotu vodou. výhodněji pak roztokem některého ze známých lepidel, jako je dextrin, suliítový výluh, škrob, karboxymetylcelulôza, polyvinylalkohol, polyakryláty aj. Koncentrace roztoku lepidla činí obvykle 10 až 20 . Po smí CS 264 665 Blchání...

Směs pro výrobu keramických a žáruvzdorných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252664

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kiefman Josef, Vodička Luděk, Zajíčková Irena, Mostecký Jiří Akademik, Srbek František, Crha Rudolf

MPK: C04B 16/02, C04B 24/38, C04B 26/24...

Značky: výrobu, směs, žáruvzdorných, výrobků, keramických

Text:

...anorganických podílů se spalinami.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu směs pro výrobu keramických a žárovzdornýoh výrobků, zejména brusných nástrojů, sestávajících z plniva, pojiva a dočasné zpěvňujícího prostředku, tvořeného sulfítovými výluhy. Jeho podstata spočívá v tom, že se použije sulfitového výluhu, zahuštěného na S 0 až 60 S hmot. sušiny v množství od 2 do 6 S hmot.Výhodou směsí podle vynálezu je především to, že se...