C03C 4/00

Krištáľové sklo s indexom lomu vyšším ako 1,53 bez obsahu zlúčenín olova, bárya a arzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17638

Dátum: 01.09.2011

Autori: Sázavová Kveta, Rada Miroslav, Kořensky Jan, Vavřena Jiří

MPK: C03C 4/00, C03C 3/097

Značky: indexom, obsahu, olova, zlúčenín, barya, arzenu, vyšším, krištáľové

Text:

...bezpečné sklá rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria sklá, ktorých hustota a index |omu sú porovnateľné s olovnatým krištáľom. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 1 nižšie. Druhú skupinu tvoria sklá, u ktorých hustota nie je podľa smernice 69/493/ECC dodržaná a ich index |omu je s olovnatým krištáľom porovnateľný alebo nižší. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 2 a tabuľke 3 nižšie.0009 Ako vyplýva z uvedených tabuliek, boli ako náhrada PbO...

Lítium silikátová sklokeramika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16639

Dátum: 02.02.2006

Autori: Rheinberger Volker, Schweiger Marcel, Bürke Harald, Apel Elke, Van T' Hoen Christian, Höland Wolfram

MPK: A61K 6/06, A61K 6/027, C03B 32/02...

Značky: lítium, sklokeramika, silikátová

Text:

...Iítium disilikát. Toto má zvláštnu dôležitosť. Kým Iítium metasilikátové sklokeramika v podstate bez Iítium disilikátu vedie konkrétne k vynikajúcej opracovateínosti, Iítium disilikátová náhrada v podstate bez ľahko rozpustného lítium metasilikátu má veľmi dobrú chemickú stabilitu.0023 Takto sa zistilo, že je výhodné, že molárny pomer Sĺog U 20 je najmenej 2,2 1, výhodne najmenej 2,3 1 a najvýhodnejšie v rozsahu od 2,3 1 do 2,5 1.0024...

Kompozícia farebného skla, okenné sklo a použitie okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284854

Dátum: 19.12.2005

Autori: Massol Jean-jacques, Alvarez-casariego Pédro

MPK: C03C 4/00, C03C 3/076

Značky: okenného, skla, kompozícia, použitie, okenné, farebného

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia farebného skla obsahujúca nasledujúce oxidy v množstvách vyjadrených v percentách hmotnostných : SiO2 64 až 75 %, Al2O3 do 5 %, B2O3 do 5 %, CaO 5 až 15 %, MgO do 5 %, Na2O 10 až 18 %, K2O do 5 %, a ako farbiace prísady: Fe2O3 (celkové železo) 0,45 až 2,5 %, s obsahom FeO 16 až 55 % celkového obsahu železa vyjadreného vo forme Fe2O3, CoO 0,001 až 0,002 %, Se do 0,0025 %, pričom toto sklo má celkový koeficient priepustnosti energie...

Tmavo šedá sodnovápenatokremičitá sklená kompozícia, ktorá je určená na výrobu zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7440

Dátum: 21.03.2005

Autori: Teyssedre Laurent, Homo Lionel

MPK: C03C 4/00, C03C 3/076

Značky: šedá, určená, ktorá, tmavo, zasklenia, sodnovápenatokremičitá, sklená, výrobu, kompozícia

Text:

...selénu. Z toho vyplýva, že väčšina selénu(približne 90) je v atmosfére pece, čo znamená, že kominy musia byt vybavené elektrostatickými ñltrami pre zadržanie selénu prítomného v spalinách a v prachu. K už veľmi vysokým nákladom na tieto filtračné zariadenia sa ešte pridáva problém srecykláciou prachu zadržaného filtrami, pretože len časťtohto prachu môže byt vrátená späť do pece.0010 Nakoniec, selén je vysoko toxický aj pri nízkej...

Krištáľové bezolovnaté a bezbárnaté sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6409

Dátum: 09.03.2005

Autori: Maier Johannes, Sprachmann Gerold

MPK: C03C 3/076, C03C 4/00

Značky: bezbárnaté, bezolovnaté, krištáľové

Text:

...hraníciam rozsahov podľa vynálezu dosahujú požadovaný index lomu len výnimočnes použitím vysoko jedovatého oxidu arzénu.0007 Vo W 0 00/09456 sú udávané rozsahy ZnO 15 až 30 , čím zase všetky príklady uskutočnenia vykazujú oproti vynálezu podstatne vyšší obsah ZnO. Napriek tomu sa výnimočne dosahuje požadovaný index lomu, buď s použitím oxidu bárnatého, ktorému sa chcevynález práve vyhnúť alebo obsahom ZnO, ktorý spôsobuje, že sklo je...

Použitie sklenených kompozícií na prípravu zubných sklenených implantátov a podporných implantátov a spôsob výroby sklenených implantátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283669

Dátum: 27.10.2003

Autor: Németh László

MPK: A61C 13/00, C03C 3/091, A61K 6/02...

Značky: použitie, podporných, sklenených, přípravu, zubných, výroby, implantátov, spôsob, kompozícií

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenený materiál obsahuje vysoké percento oxidu boritého, čo umožňuje znížiť obsah alkalického oxidu. Takto získané zubné sklenené implantáty sú biokompatibilné a môžu sa použiť na prípravu zubných mostíkov, najvýhodnejšie vtedy, keď chýba vedľajší zub ako podpora na mostík.

Sklo ako pomocný prostriedok spekania a tvarovaný výrobok s otvorenými pórmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8513

Dátum: 16.10.2003

Autori: Gildenhaar Renate, Berger Georg, Spitzer Andrea

MPK: A61L 27/12, A61L 27/42, A61L 27/10...

Značky: spekania, výrobok, prostriedok, pomocný, tvarovaný, výroby, spôsob, otvorenými, pórmi

Text:

...kalcium fosfát, pričom spôsob sa vyznačuje tým, že obsahujúce 68-78 hmot. S 102, 5-12 hmot. MgO a 12-27 hmot. N 820 sa roztaví, apomelie dokiaľ sa získa veľkost zrna D 59 0,7-2 m a zmieša s ll-trikalcium fosfátom majúcim veľkosť zrna D 50 1-7,5 m, zmes dosiahne požadovaný tvar známym spôsobom atvarovaný výrobok sa vyrobí spekaním uvedenej zmesi pri teplote 1 150 a 1 350 °C, pričom veľkosť zrna B-TCP nemusí byt menší než ako je...

Sklo znesiteľné pre telesné tkanivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278853

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ditz Hermann, Paschke Hartmut, Gaschler Ludwig

MPK: C03C 3/087, C03C 4/00

Značky: znesiteľné, použitie, tělesně, tkanivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo, ktoré obsahuje v % hmotn. 65 až 68 % hmotn. oxidu kremičitého, 12 až 14 % hmotn. oxidu sodného, 2,5 až 4 % hmotn. oxidu draselného, 15 až 17 % hmotn. celkového obsahu oxidov alkalických kovov, 2 až 3 % hmotn. oxidu horečnatého, 4,2 až 5,5 % hmotn. oxidu vápenatého, 3 až 4 % hmotn. oxidu hlinitého, 2,7 až 4,1 % hmotn. oxidu železnatého, počítané na báze oxidov, pričom všetok obsah železa je maximálne 7 %, počítané na oxid železitý. Sklo...