C03C 3/087

Kompozícia sklených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 287939

Dátum: 19.04.2012

Autor: Wallenberger Frederick

MPK: C03C 13/06, C03C 3/087

Značky: sklených, kompozícia, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia sklených vláken, ktorá obsahuje 53 až 59 % hmotn. SiO2, 16 až 25 % hmotn. CaO, 8 až 16 % hmotn. Al2O3, 0,05 až 0,80 % hmotn. Fe2O3, 1 až 5 % hmotn. MgO a 0,05 až 1,5 % hmotn. Li2O, v podstate neobsahuje bór, nemá log 3 tvarovaciu teplotu vyššiu ako 1240 °C vzhľadom na referenčný štandard NIST 714, jej rozdiel deltaT medzi log 3 tvarovacou teplotou a teplotou likvidu je minimálne 50 °C a pomer SiO2 k (CaO + MgO) nie je väčší ako 2,35.

Sklené vlákna a kompozity s organickou a/alebo anorganickou matricou obsahujúcou tieto vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14134

Dátum: 22.04.2009

Autor: Lecomte Emmanuel

MPK: C03C 13/00, C03C 3/087

Značky: matricou, vlákna, organickou, anorganickou, kompozity, obsahujúcou, sklené, tieto

Text:

...33 MPa/kg/m 3.0011 V norme ASTM D 578-98 sú oplsané aj iné vlákna z E-skla, pripadne bez bóru. Tieto vlákna majú nasledovné zloženie (v hmotnostných percentách) 52 až 62 SÍO 2 12 až 16 Algog 16 až 25 CaO O až 10 B 203 0 až 5 MgO 0 až 2 N 320 Kgo 0 až 1,5 TiO 2 0,05 až 0,8 P 8203 0 až 1 F 2.0012 Podmienky zvlákňovania E-skla bez bóru sú menej výhodné ako podmienky zvlákňovania E-skla s bórom, ale z ekonomického hladiska...

Bezolovnaté technické sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283612

Dátum: 29.09.2003

Autor: Petrík Tibor

MPK: C03C 3/076, C03C 3/083, C03C 3/087...

Značky: bezolovnaté, technické

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané bezolovnaté technické sklo určené na použitie najmä v elektrotechnickom priemysle pri výrobe žiaroviek, žiariviek a iných svetelných zdrojov alebo ich časti, obsahujúce 62 - 72 % hmotnostných SiO2 %, 5 - 10 % hmotnostných Na2O, 1 - 6 % hmotnostných Al2O3, 0,1 - 4 % hmotnostných CaO, 0,1 - 3 % hmotnostných MgO, 3 - 8 % hmotnostných K2O, 7,1 - 12 % hmotnostných BaO, 1 - 4 % hmotnostných SrO, 0,1 - 3 % hmotnostných Li2O, 0,1 - 3 %...

Zloženie skla určené na výrobu zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13469

Dátum: 19.03.2003

Autori: Teyssedre Laurent, Sachot Dominique

MPK: C03C 3/087, C03C 4/02, C03C 4/08...

Značky: výrobu, zloženie, zasklenia, určené

Text:

...že neutrálne šedé sklá môžu byť získané zo zloženia obsahujúceho oxid železa (0,3-0,7), selén (1-15 ppm) a eventuálne oxid kobaltu ( 0-15 ppm). Vyrobené sklá majú štandardný posun farby (anglicky standard color shift) menší ako 6. W 0 03/004427 opisuje zloženie šedého skla na výrobu plochých skiel, obsahujúceho 0,25-0,65celkového železa, menej ako 20 ppm C 00, 40-250 ppm NiO a 0-5 ppm Se so súradnicovou čistotou s výhodou nižšou ako 5 . Tento...

Zloženie modrého skla určeného na výrobu zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15577

Dátum: 11.12.2002

Autori: Sachot Dominique, Teyssedre Laurent, Jeanvoine Pierre

MPK: C03C 4/02, C03C 1/10, C03C 3/087...

Značky: zloženie, výrobu, modrého, určeného, zasklenia

Text:

...prípade železo(0,4 až 1,0 ), oxid kobaltu (4 až 40 ppm) a eventuálne oxid chrómu (až 100 ppm) na vytvorenie skla majúceho dominantnú vlnovú dĺžku pohybujúcu sa od 485 do 489 nm a súradnicovú čistotu pohybujúcu sa od 3 do 18 . Vytvorenie tohto skla je uskutočnené s redoxom v rozmedzí medzi 0,35 a 0,60, čo nie je hodnota obvyklého redoxu pre proces float. Je teda potrebné v tomto prípade použít špecifické vyhrievacie prostriedky na tavenie...

Sklo znesiteľné pre telesné tkanivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278853

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ditz Hermann, Gaschler Ludwig, Paschke Hartmut

MPK: C03C 3/087, C03C 4/00

Značky: znesiteľné, použitie, tělesně, tkanivo

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo, ktoré obsahuje v % hmotn. 65 až 68 % hmotn. oxidu kremičitého, 12 až 14 % hmotn. oxidu sodného, 2,5 až 4 % hmotn. oxidu draselného, 15 až 17 % hmotn. celkového obsahu oxidov alkalických kovov, 2 až 3 % hmotn. oxidu horečnatého, 4,2 až 5,5 % hmotn. oxidu vápenatého, 3 až 4 % hmotn. oxidu hlinitého, 2,7 až 4,1 % hmotn. oxidu železnatého, počítané na báze oxidov, pričom všetok obsah železa je maximálne 7 %, počítané na oxid železitý. Sklo...

Suchá dolomitová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1483

Dátum: 07.05.1997

Autor: Hečko František

MPK: C05D 3/00, C04B 35/03, C03C 3/087...

Značky: dolomitová, sucha

Text:

...vlhkého dolomitového piesku s páleným vápnom frakcie O až 7 mm, pričom exotermickou reakciou páleného vápna s vodou sa časť vlhkosti pohltí a zvyšná časť vody sa vysokou teplotou (nad 100 °C) odparí. Väčšia časť páleného vápna (približne 70 ), zvlášť jemnej frakcie, sa pritom premení na suchý vápenný hydrát.Homogenizácia dvoch základných zložiek, a to taženého dolo mitového piesku a páleného vápna, sa uskutočňuje napr. na bežnej betonárke...

Bezolovnaté krištáľové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 277737

Dátum: 09.03.1994

Autori: Šašek Ladislav, Rada Miroslav

MPK: C03C 3/087, C03C 3/078, C03C 3/083...

Značky: krištáľové, bezolovnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Bezolovnaté krištáľové sklo, vhodné na ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla najmä luxusného charakteru s vyšším indexom lomu obsahuje v % hmotn. 50 až 65 oxidu kremičitého SiO2 , 0,1 až 10 oxidu hlinitého Al2O3, 0,5 až 17 oxidu zirkoničitého ZrO2, 10 až 22 oxidu draselného K2O a/alebo oxidu sodného Na2O, 2 až 10 oxidu vápenatého CaO a/alebo oxidu horečnatého MgO pričom obsah oxidu železitého Fe2O3 je v rozmedzí 0,01 až 0,025 % hmotn.. Ďalej...

Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 277681

Dátum: 08.12.1993

Autori: Šašek Ladislav, Rada Miroslav, Rybaříková Ludmila

MPK: C03C 3/087, C03C 3/083

Značky: nízkým, olova, krištáľové, výluhom, olovnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova, vhodné pre ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla, najmä luxusného charakteru, s vyšším indexom lomu obsahuje v % hmot. 50 až 60 oxidu kremičitého, 24 až 27 oxidu olovnatého, 0,1 až 3,5 oxidu hlinitého, 0,1 až 2 oxidu boritého, 1,5 až 7 oxidu vápenatého, 6,5 až 11,5 oxidu draselného a 0,5 až 4,5 oxidu sodného, obsah oxidu železitého je v rozmedzí 0,01 až 0,02 % hmot., pričom suma mol. % oxidu...

Kompozícia farebného skla a použitie tejto kompozície na výrobu okenného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280660

Dátum: 06.10.1993

Autori: Massol Jean-jacques, Alvarez-casariego Pédro

MPK: C03C 3/087, C03C 4/02

Značky: použitie, tejto, výrobu, okenného, farebného, kompozície, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia farebného skla, ktorej podstatou je, že ako základné zložky obsahuje 64 až 75 % hmotn. oxidu kremičitého, 5 až 15 % hmotn. oxidu vápenatého a 10 až 18 % hmotn. oxidu sodného, a ako farbiace prísady obsahuje 0,5 až 1,5 % hmotn. celkového železa vyjadreného ako Fe2O3, pričom 16 až 55 % hmotn. z celkového železa vyjadreného ako Fe2O3 je tvorené oxidom železnatým, 0,003 až 0,015 % hmotn. oxidu kobaltnatého a 0,025 až 0,09 % hmotn. oxidu...

Obalové hnedé ambrové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 277743

Dátum: 15.04.1992

Autori: Hradecký Zdeněk, Šašek Ladislav, Rada Miroslav

MPK: C03C 3/083, C03C 3/087

Značky: hnědé, obalové, ambrové

Zhrnutie / Anotácia:

Obalové vysokohlinité ambrové sklo, vhodné najmä na automatizovanú strojovú výrobu fliaš a obalového skla obsahuje 60 až 70 % hmotn. oxidu kremičitého, 4,0 až 8,5 % hmotn. oxidu hlinitého, 10 až 15 % hmotn. oxidu sodného, 0,5 až 5,0 % hmotn. oxidu draselného, 7,0 až 11,0 % hmotn. oxidu vápenatého, 3,0 až 6,0 % hmotn. oxidu horečnatého, 0,01 až 0,2 % hmotn. oxidu sírového, 0,01 až 0,2 % hmotn. polysulfidov železa a alkalických kovov. Celkový...

Farebné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280640

Dátum: 12.11.1991

Autori: Casariego Alvarez Pédro, Massol Jean-jacques, Combes Pierre

MPK: C03C 4/02, C03C 3/087

Značky: farebne

Zhrnutie / Anotácia:

Farebné sklo na výrobu zasklievacieho materiálu, hlavne na otváracie strechy automobilov, na báze klasického sodnovápenatokremičitého skla, ktoré ako farbivá obsahuje oxidy železa vyjadrené ako oxid železitý Fe2O3 v množstve 1,4 až 4 % hmotn., pričom obsah železa vo forme oxidu železnatého predstavuje 16 až 40 % hmotn. celkového železa, oxid kobaltnatý CoO v množstve až do 0,05 % hmotn., pričom obsah CoO je väčší ako 0,02 % hmotn., ak je obsah...