C03C 3/078

Minerálna kompozícia na výrobu minerálnych vlákien a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280332

Dátum: 06.12.1995

Autori: Guldberg Marianne, Christensen Vermund Rust

MPK: C03C 13/06, C03C 3/078

Značky: minerálna, kompozícia, výrobu, použitie, vlákien, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná minerálna kompozícia, ktorá je tepelne stála a má vysokú rýchlosť rozpúšťania v biologických kvapalinách. Táto kompozícia obsahuje 53,5 až 64 % hmotn. SiO2, <= 4 % hmotn. Al2O3, 10 až 20 % hmotn. CaO, 10 až 20 % hmotn. MgO a 6,5 až 9 % hmotn. FeO, pričom celkový obsah FeO a Fe2O3 je udávaný ako FeO. Z tejto kompozície je vyrábaný minerálny vláknitý materiál, ktorý je používaný na účely tepelnej alebo akustickej izolácie alebo ako...

Farebné sýte nenabiehavé bezolovnaté sklo, určené najmä na výrobu rokajlu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 421

Dátum: 06.04.1994

Autori: Sopr Martin, Kobr Rudolf, Šebesta Libor

MPK: C03C 3/078, C03C 3/083, C03C 3/076...

Značky: nenabiehavé, syté, sklo, výrobu, rokajlu, bezolovnaté, farebne, určené, najmä

Text:

...obsahuje nasledovné zložky v uvedenom množstve,vyjadrenom v hmotnostnej koncentrácii oxid kremičitý SiO 2 S 9 až 69 , oxid sodný Na 2 O 13 až 20 , oxid draselný KZO 4 až 10 . oxid vápenatý CaO 0,1 až 1 , oxid horečnatý MgO 0,1 až 0,8 ,oxid bárnatý Ba 0 4 až 6,5 , oxid zinočnatý ZnO 2,5 až 4 , oxid hlínitý Al 2 O 3 1 až 3 , oxid boritý B 203 1 až 3 , fluoridy 3,5 až 5 , oxid fosforečný P 205 0,4 až 0,9, sírany S 042- 0,1 až 0,6 a ďalej...

Bezolovnaté krištáľové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 277737

Dátum: 09.03.1994

Autori: Šašek Ladislav, Rada Miroslav

MPK: C03C 3/087, C03C 3/083, C03C 3/078...

Značky: krištáľové, bezolovnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Bezolovnaté krištáľové sklo, vhodné na ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla najmä luxusného charakteru s vyšším indexom lomu obsahuje v % hmotn. 50 až 65 oxidu kremičitého SiO2 , 0,1 až 10 oxidu hlinitého Al2O3, 0,5 až 17 oxidu zirkoničitého ZrO2, 10 až 22 oxidu draselného K2O a/alebo oxidu sodného Na2O, 2 až 10 oxidu vápenatého CaO a/alebo oxidu horečnatého MgO pričom obsah oxidu železitého Fe2O3 je v rozmedzí 0,01 až 0,025 % hmotn.. Ďalej...

Krišťáľové sklo s vysokou priepustnosťou pre svetlo, bez olova a bária

Načítavanie...

Číslo patentu: 280058

Dátum: 10.11.1993

Autori: Brix Peter, Clement Marc, Gaschler Ludwig

MPK: C03C 3/085, C03C 3/093, C03C 3/078...

Značky: vysokou, světlo, krištáľové, baria, priepustnosťou, olova

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové sklo s vysokou priepustnosťou svetla, bez olova a bária, vhodné na výrobu vysokokvalitných pohárov a ďalších predmetov v domácnosti s priepustnosťou svetla aspoň 85 %, indexom lomu vyšším ako 1,52, hustotou aspoň 2,45 g/cm3, podielom oxidu draselného a zinočnatého K2O + ZnO vyšším ako 10 % hmotnostných, s vysokou odolnosťou proti hydrolýze a dobrou odolnosťou proti solarizácii. Ide o alkalicko-vápenato-kremičitanové sklo, obsahujúce...

Minerálne vlákno, ktoré sa rozkladá v prítomnosti fyziologického média a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280187

Dátum: 15.01.1992

Autori: Thelohan Sylvie, Furtak Hans, Holstein Wolfgang, Demeringo Alain

MPK: C03C 3/097, C03C 13/06, C03C 3/078...

Značky: použitie, rozkladá, přítomnosti, media, minerálně, fyziologického, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálne vlákno obsahuje okrem nečistôt, ktorých celkový obsah je maximálne 3 % hmotn., nasledujúce zložky: oxid kremičitý SiO2 37 % až 58 % hmotn., oxid hlinitý Al2O3 3 % až 14 % hmotn., oxid vápenatý CaO 7 % až 40 % hmotn., oxid horečnatý MgO 4 % až 16 % hmotn., oxid fosforečný P2O5 1 % až 10 % hmotn., celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý Fe2O3 až 15 % hmotn., pričom celkový obsah oxidu sodného Na2O a oxidu draselného K2O je...

Vynálezy kategórie «C03C 3/078» v ZSSR.

Křemičité sklo propouštějící infračervené záření ve spektrálním rozsahu 780 až 2500 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 263299

Dátum: 11.04.1989

Autori: Süsser Václav, Baborák Radko, Baloun Zdeněk

MPK: C03C 4/08, C03C 3/078

Značky: propouštějící, infračervené, křemičité, záření, spektrálním, rozsahu

Text:

...sodným Na 2 C 03.Dále bylo použito čistých redukujících látek, cukru, škrobu, dextrinu a barvicích surovinu selenu Se a antímonu Sb. Selen Se byl vnesen v elementrání podobě, antímon Sb ve formě oxidu antimonitého Sbzoa.Jelikož je známo, že spektrální prostup skla v infračervené oblasti nepříznivě ovlivñují nečistoty, tvořící přímési použitých výchozích surovín, jako jsou barvicí ionty chromu Cz,mědi Cu a zejména železa Fe, je nutno...