C03C 25/02

Spôsob výroby produktov zo syntetických sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282109

Dátum: 04.09.2001

Autori: Clausen Anders Ulf, Tonder Flemming Weiss

MPK: C03C 1/02, C03B 37/05, C03C 25/02...

Značky: produktov, výroby, syntetických, sklenených, vlákien, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby plnených produktov syntetických sklených vlákien, ktorý obsahuje zavedenie minerálnej taveniny do otáčajúceho sa zvlákňujúceho rotora a tým vrhanie tejto taveniny z rotora ako vlákien a formovanie v podstate prstencového oblaku vlákien, striekanie spojivového prostriedku do prstencového oblaku vlákien, unášanie vlákien osovo z rotora smerom ku zbieraciemu povrchu a zbieranie týchto vlákien na kolektorovom povrchu ako nejakej...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269034

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, úpravu, vlákien, lubrikácií, povrchu, prísada

Text:

...použitie je založené na empirickom zistení, že hexametafosforečnan sodný reaguje in situ po uložení vlákien, ktoré majú na povrchu fixovaný hexametafosforečnan sodný, do cementu, s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podla vynálezu spočíva hlavne v tom, že hexametafosforečnan sodný je bežne dostupná surovina, prakticky zdravotne nezávodná. Voči...

Prísada do lubrikácií na úpravu povrchu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 269033

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, lubrikácií, úpravu, prísada, povrchu, sklenených

Text:

...situ s hydroxidom vápenatým za vzniku povlaku, ktorý zvyšuje odolnost sklenených vlákien voči cementovej korôzii.výhoda riešenia podle vynálezu spočíva hlavne v tom, že použité suroviny sú bežne dostupné a prakticky zdravotne nezávadné. Voči riešeniu podla če. aut. osv. č. 249 961 sa zvyšuje odolnost voči cementovej korôzii až o 20 , hodnotené metodou SIC, tj. stanovenín pevnosti v tahu vlákien, ktorých stred bol uložený v cenentovej metrici...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 267790

Dátum: 12.02.1990

Autori: Oravec Eduard, Emmber Karol, Forró Juraj, Florovič Stanislav Ing

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, úpravu, lubrikácia, vlákien

Text:

...vlastnosti, predovšetkým tuhosč prameňov a pramon oov vlákien, je možné spolu s povrohovými vlsstnosĺami vlákien regulovst kombináciousty-.rěn-elaylát. Pridevky epoxidovanýoh s polyesterovýoh živia sú prsdovlstký-m vhodné pri formuláoii lubrilcáoií. toohnolőgiou strioknnie. Vyšli obsah epoxidovuxýoh živia Je potrebný v pripada lubrikáoii určených k výroba sklenených vlákien používaných hlavne pre textilná spracovanie na tkaniny.Všetky...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267398

Dátum: 12.02.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, skleněné, hydrofilyzované

Text:

...stability vodných kompozícii je možné v prípade potreby regulovať prídavkom regulátorov pH v stopovom množstve až 1 hmotnosti, napr. kyseliny octovej, čpavkovej vody, trietanolamínu.Hydrofilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie. je ich možné používať v kompozíciach silno alkalických, CS 267 398 B 1 2napr. na báze sodných solí polyakrylátov, z dôvodu neiónového...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267397

Dátum: 12.02.1990

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, hydrofilyzované, skleněné

Text:

...hmotnosti regulátorov pH, ako minerálne a organické kyseliny a ich soli.Hydrolilyzované sklenené vlákna podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a rovnomernosťou vodnej suspenzie v širokom rozsahu pH, no najväčšiu účinnosť majú vo vod ných kompoziciach pri pH 3 až 6. Sú pripravi CS 267 397 B 1 2teľné z bežných, komerčne dostupných surovín s minimálnou toxicitou. Vodné suspenzie na báze týchto vlákien sa vyznačujú minimálnou penivosťou,...

Hydrofilyzované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 267099

Dátum: 12.02.1990

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Matula Jozef, Bednář Alois

MPK: C03C 25/02

Značky: skleněné, vlákna, hydrofilyzované

Text:

...od technológie výroby a spracovania vlákien,regulovať prídavkom 0,1 až 2 hmotnosti filmotvorých látok ako deriváty celulözy, škrob,polyvinylalkohol, polyméry na báze vínylických a/alebo olefinických monomérov a proteíny.Z dôvodu, že sklenené vlákna upravené podľa vynálezu sú používané do vodných kompozícii,nie je potrebné ich sušič, t. j. môžu obsahovat aj vodu, spravidla v množstve 0,2 až 15 hmotnosti sklenených vlákien vody. V...

Lubrikace pro úpravu skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 266045

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Milan, Řezník Jan, Váhala Miroslav

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, vláken, lubrikace, sklenených

Text:

...a z acetylacetonátu přechodného kovu. Lubríkace dále obsahuje filmotvorný prostředek, s výhodou vodnou dispersí polyuretanové pryskyřice, v množství 1 až 20 3 hmotnosti, antistatický prostředek v množství 0,1 až 3 hmotnosti, reguláun pH ml až EA hmotnosti a zbytek do 100 hmotnosti tvoří voda. Polyaminofunkčni organokřemičitá sloučeninamá obecný vzorec ĽH-(NH-CH 2-CH 2 m-NH-(CH 2)J n SiX 4 n, kdem je celé číslo 1 až 5,n je celé číslo 1 až 3...

Zmes na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277899

Dátum: 12.07.1989

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: úpravu, vlákien, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa skladá z 0,1 až 6 % hmotn. katiónového tenzidu, 0,001 až 1 % hmotn. flokulačného činidla, 0,05 až 1,5 % hmotn. aminosilanov, 0,01 až 1 % hmotn. kyslých regulátorov pH a do 100 % hmotn. vody, prípadne 0,05 až 4 % hmotn. neiónových tenzidov, polyetylénglykolu a polyvinylalkoholu.

Prísada do lubrikácií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 261082

Dátum: 12.01.1989

Autori: Florovič Stanislav, Mariothová Marianna, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: lubrikácií, sklenených, úpravu, prísada, vlákien

Text:

...pri použití riešenia podľa vynálezu.vynález popisuje prisadu do lubrikácii na úpravu sklenených vlákien, obsahujúcich filmotvorné látky, väzbové prostriedky a 1 né bežné lubrikačné prísady, tvorená sulfatmi obecného vzorcaHa Htoczepx ni (C 2 HJŤOIY H 501,. R 2kde predstavuje R alkylnový alebo alkenylový zbytok s 8 až 18 atómami uhlíka a x y je 5 až 25.Toto použitie suvlfátov podla vynálezu je založené na zistení schopnosti eliminovať...

Sklenené vlákna s polymérnym povlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259399

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horváth Pavol, Forró Juraj, Mariothová Marianna, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, skleněné, polymérnym, povlakom

Text:

...V ..Technológiu úpravy vlákien a koncentráciuikompozicie je potrebné voliť tak, aby sklenené vlákna boli trvale povlečené povlakom V množstve 0,2 až 0,9 hmotnosti sklenených vlákien. Za týchto podmienok vyrobené vlákna majú dobré textilné vlastnosti, čo umožňuje ich spracovanie do formy rovingov, tkanin či sekaného vlákna s možnosťou ich priameho použitia ako výstuž nenasýtených polyesterových a epoxidových živic. Oproti známym...

Lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259395

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mariothová Marianna, Križková Antónia, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, úpravu, lubrikácia, sklenených

Text:

...strany dialkylftalátov, dialkylmaleinátov ako aj samotných tenzidov, ktoré zároveň v lubrikacii plnia aj funkciu zmáčadla a mazadla.K príprave lubrikácie je možné používat celý rad známych polyvinylacetátových disperitlí, s výhodou pripravených tak, že sú dobre zlučitelné s nenasýtenou polyesterovou žlvicou čs.aut. osv. č. 162 472, 139 240,197 045 a 218 085. Emulziu metakrylsilanu s príslušným esterom kyseliny ftalovej či maleinovej je možné...

Polyvinylacetátová lubrikácia na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 259292

Dátum: 17.10.1988

Autori: Florovič Stanislav, Mariothová Marianna, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, úpravu, lubrikácia, sklenených, polyvinylacetátová

Text:

...prísady, ktoré plnia viacej funkcií.Pri aplikačnom výskume sme zistili, že uvedené podmienky v plnej miere spĺňa lubrikácia podla vynálezu.vynález popisuje polyvinylacetátovú lubrikáciu na úprave sklenených vlákien pre výstuž nenasýtených polyesterových živic.Podstata riešenia spočíva vtom, že sa skladá z 0,7 až 2 hmotnosti sušiny polyvinylacetátovej disperzie, 01, až 0,8 hmotnosti kvartérnych oxyetylovaných aminov obecného vzorca2 e...

Termoplastický polyamid vystužený silanizovaným skleneným vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257485

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vláknom, skleněným, vystužený, polyamid, termoplastický, silanizovaným

Text:

...° Hs ŕ°©° ©°° 2 °° 2 ° f CH 3 CH 3S 0,až l, a/alebo jeho zmesou a aminosilanom obecného vzorca IIkde predstavuje y celé číslo 0 alebo 1, R 2 metyl alebo etyl, v hmotnostnom pomere aromatický disilan aminosila rovnajúcom sa 10,02 až 10.Silanizované sklenené vlákna podľa vynálezu zlepšujú celý rad fyzikálnomechanických vlastnosti vystuženého termoplastického polyamidu, predovšetkým modul pružnosti v ťahu a ohybe. Týmto spôsobom sa bud...

Olejová prísada do kompozícií na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257484

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Martišovič Jozef, -, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, prísada, sklenených, kompozícií, olejová, úpravu

Text:

...je možné uskutočniť následovným postupom. Homogenizáciou mastných kyselín, ktoré sa používajú bud jednotlivo, ale najčastejšie v zmesiach ako mastné kyseliny izolované z různých olejov a tukov s polypropylénovým olejom sa pripraví olejová zložka. Príprava emulzií sa môže uskutočňovať pomocou známych metód za použitia mechanickej energie (rýchlobežné miešadlá, koloidné mlyny, mixéry) a ultrazvuku.kodľa zvoleného postupu a zariadenia môžu...

Silanizované sklenené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 257141

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Križková Antónia, Jány Ignác, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákna, skleněné, silanizované

Text:

...sklenené vlákna podla vynálezu výrazne zlepšujú svoju odolnosť voči abrázii, zvyšuje sa ich pevnosť V ťahu a odolnosť voči vode a agresivnemu prostrediu. Týmto spôsobom sa zlepšuje ich textilná spracovntelnosť, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje znížením prašnosti pri textilnom spracovaní a V znížení prietrhovosti sílanizovaných vlákien. Silanizované vlákna vo forme tkanín či rovingov alebo sekaného vlákna je možné používať ako výstuž...

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256745

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: amidy, dusíkatých, derivátov, polyfenolov

Text:

...zmiešaním živice s kyselinou bud tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplíkačným použitím.vynález je dalej objasnený formou príkladov, v ktorých zloženie je uvádzané v hmotnostnej koncentrácii.Do sklenenej banky, opatrenej miešadlom,spätným chiadíčom, kontaktným teplomerom a oddelovacím lievikom sa predložilo 100 g epoxidovej živice na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti 380, 27,7 g dietanolamínna 127,7 g etylalkoh-olu....

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256744

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav, Martišovič Jozef

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: derivátov, polyfenolov, dusíkatých, amidy

Text:

...skupin.V prípade potreby je možné syntézu uskutočňovať aj v prostredí organických riadidiel, pričom najväčší význam majú alk-oholy a éteralkoholy ako etylalkohol, etylénglykolmonoetyléter. Prípravu solí vo vode rozpustných kyselín, či už minerálnych alebo organických je možné uskutočniť jednoduchým zmiešaním živice s kyselín-ou buď tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplikačným použitím, za vzniku emulzií až roztokov vo vode.Vynález je...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256715

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 101/18, C03C 25/02, C07C 69/54...

Značky: akrylovej, kyseliny, dusíkaté, deriváty, esterov

Text:

...esterov kyseliny akrylovej obecného vzorcaPripravu zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietylamínu na pentaeritritoltriakrylát v mo-lárnom pomere 1 1. Neutralizaciou s kyselinou mravčou alebo octnovou je ich možné v pripade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrol konečného produktu je možné najpresnejšie určovať stanovením obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.vynález je dalej objasnený formou príklsadov.Do...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256714

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 69/54, C07C 101/18, C03C 25/02...

Značky: esterov, deriváty, akrylovej, kyseliny, dusíkaté

Text:

...odstraňovanie buď vody, alkoholu, kyseliny či soli príslušného halogenidu za účelom získaniačistého produktu, čo ešte komplikuje slabáTieto problémy sa v podstatnej miere odstránia pri výrobe zlúčenln podla vynálezu,ktorých synteza je založená na. edícii aktiv p neho vodíka aminu na akrylátovú skupinu.Predmetom v-ynálezu sú dusíkaté deriváty esterov. kyseliny akrylovej obecného vzorcanajpresnejšie určovat stanovovanim obsahu nenesýrtených...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256713

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02, C07C 69/54, C07D 207/08...

Značky: deriváty, kyseliny, akrylovej, esterov, dusíkaté

Text:

...1 1. Neutralizáciou s kyselinou mravčou a octovou je ich možné v pri pade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrolu koneč~ ného produktu je možné najpresnejšie určovat stanovovaníln obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.zlúčeniny vyrobitelné podľa vynálezu sú vhodné ako surovina k príprave polymérov.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do banky sa predložilo 40 g 5 D (Vo-ného roztoku...

Polyuretanové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255390

Dátum: 15.03.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj, Janigová Ružena

MPK: C03C 25/02

Značky: polyuretanové, sklenených, vlákien, úpravu, lubrikácie

Text:

...na dĺžku 3 až 12 mm. V kyslom prostredí za použitia kyseliny mravčej tvoria stabilné roztoky. Sú pripraviteľné reakciou epoxidovej živice na báze dianu s amínosilanom ako 3-aminopropyltrietoxysllan alebo 3- 2 ~amínoetyl aminopropyltrimetoxysilan. K zosieteniu týchto produktov nie sú potrebné tvrdidlá akoVynález je ďalej ohjasnený formou príkladov.D 0 kotla s miešadlom sa pridá 200 g kyseliny octovej a 30 l vody. Za miešania sa pridá B...

Polyuretanové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 255389

Dátum: 15.03.1988

Autori: Florovič Stanislav, Janigová Ružena, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, úpravu, lubrikácie, polyuretanové, sklenených

Text:

...až 2 0/0 hmotnosti aspoň jednej prisady skupiny mazadiel, zináčadiel. a regulátorov pH.Zvýšená stabilita lubrikácií umožňuje pripravovať jednorazové väčšie množstvá lubrikačných kompozícii, čo má kladný dopad na kvalitu vyrábaných sklenených vlákien a výrobkov na ich báze. Zlepšenie textilných vlastnosti vlákien v pripade potreby je možné dosahovať aj pomocou kationických mazadiel. Lubrikáciami upravené sklenenévlákna sú zvlášť vhodné ako...

Poly-esterové lubrikácie na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 242337

Dátum: 15.11.1987

Autori: Beránek Jaromír, Jidda Miioslav, Pavlica Ivo

MPK: C03C 25/02

Značky: poly-esterové, lubrikácie, vlákien, úpravu, sklenených

Text:

...zahrňujúcich napríklad oxyetylované alkylfenoly, mastné kyseliny a alkoholy, katalyzátory hydrolýzy,napriklad kyselinu octovú, dihydrotostorečňany a regulatory pH vo vode rozpustné kyseliny a zásady tak, aby pH lubrikácií bolo menšie ako 7, optimálne 4,5 až 6,5.Sklenené vlákna upravené lubrikáciou podla vynálezu je možné hneď po ich výrobe sušiť v kontinuálnych sušiarňach pri teplotách 110 až 14 D°C bez nebezpečia sfarbenia sklenených...

Sklenené vlákna dispergovateľné vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 231243

Dátum: 15.06.1986

Autori: Florovič Stanislav, Baláž Jozef, Forró Juraj, Múdra Elena, Matula Jozef, Hrubala Henrich, Horák Radmil, Miškolci Anton

MPK: C03C 25/02

Značky: skleněné, vlákna, dispergovateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sklenených vlákien dispergovateľných vo voke s povlakom dispergačného prostriedku v množstve 0,01 až 1 % hmotnosti na hmotnosť vlákien. Ako dispergátor používa esteramíny vzorca I kde x je 1 alebo 2, R1 je H alebo -OC-R2-COOH, R2 je vinylén alebo 1, 2 - fenylén a R3 je alkyl alebo alkenyl s 8 až 18 atómami uhlíka, prípadne sodné, draselné, amóniové, trietanolamínové, anionické soli alebo kationické soli s alifatickými...

Mazadlo na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 241329

Dátum: 16.07.1985

Autor: Ježek Pavel

MPK: C03C 25/02

Značky: vlákien, mazadlo, sklenených, úpravu

Text:

...rôznych olejov a voskov. zlúčeniny .amflpatického charakteru sa prejavujú podobne v dôsledku orientácie na povrchvu sklenených vlákien. Tieto problémy sa v ,podst-atnej miere od stránia pri použití mazadla podľa vynále Príkladzzu. Podstataivyneěezue spočívaďv- tom že ako Íůazadlůp saesteramin vzorce v l Š čToto nové použitie uvedenéhtmeätervamínu je založenéna jeho- schopnosti znižovať napätie pri trení vlákien s rôznymiL-textilnými...