C03C 23/00

Zariadenie a spôsob čistenia, leptania, aktivácie a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov a povrchu iných materiálov pokrytých SiO2

Načítavanie...

Číslo patentu: 287455

Dátum: 20.09.2010

Autor: Černák Mirko

MPK: H01J 37/32, H01L 21/00, C03C 23/00...

Značky: pokrytého, iných, následné, úpravy, materiálov, leptania, zariadenie, spôsob, kovov, povrchu, pokrytých, kysličníkmi, aktivácie, skla, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na čistenie, leptanie, aktiváciu a následné úpravy povrchu skla, povrchu skla pokrytého kysličníkmi kovov, povrchu iných materiálov pokrytých SiO2 a materiálov pokrytých vrstvou SiO2, na ktorej sa nachádza vrstva organického materiálu účinkom difúznej plazmy. Zariadenie obsahuje aspoň jeden systém elektród (1) pozostávajúci zo sústav elektród (2) a (3), ktoré sa nachádzajú vnútri telesa (4) z dielektrického materiálu....

Spôsob nanášania tenkej vrstvy a výsledný produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17363

Dátum: 04.01.2008

Autori: Nadaud Nicolas, Gy René, Kharchenko Andriy, Billert Ulrich

MPK: C03C 17/36, C03C 17/245, C03C 17/09...

Značky: vrstvy, tenkej, spôsob, nanášania, produkt, výsledný

Text:

...tepla, ktoré majú nevyhnutne radiačnú povahu, a v prípade podkladov veľkých veľkostí, šírky niekoľkýchmetrov, to zvyšuje náklady. V pripade sklených podkladov s malou hrúbkou,tento typ spracovania často zvyšuje riziko prasknutia.0011 Zahrievanie potiahnutého podkladu po ukončení nanášania,napríklad v rúre alebo peci pomocou infračerveného žiarenia vychádzajúceho z bežných vykurovacích zariadeni, ako sú infračervené lampy, má tiež svoje...

Spôsob a zariadenie na pásové a plošné spracovanie povrchov sklenených tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4980

Dátum: 14.11.2005

Autori: Gelderie Udo, Schwankhaus Norbert, Mueller Christian, Triebs Friedrich

MPK: C03C 23/00

Značky: tabúľ, spracovanie, povrchov, spôsob, zariadenie, plošné, sklenených, pásové

Text:

...platňa môžepohnút medzi dvomi dýzami bez toho, aby sa podkročil minimálny odstup alebo prekročil maximálny odstup. Tým sa zabezpečí, že plazmový lúč vychádzajúci zdýz nemôže ani zhasnúť, ani sa prlliš silno rozptýlit. Prlpustná hodnota posunu takto zodpovedá aj intervalu tolerancie, v ktorej plazmový lúč má optimálny účinok. Keď sa sklenená platňa nachádza v neutrálne polohe. t. j. presne v strede medzi dvomi dýzami, odstup medzi čelnou...

Spôsob zníženia emisií olova a/alebo bária predmetov z krištáľového skla, obsahujúceho olovo a/alebo bárium, pri styku s kvapalnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279093

Dátum: 03.06.1998

Autor: Sälzle Erich

MPK: C03C 15/02, C03C 21/00, C03C 23/00...

Značky: zníženia, bárium, predmetov, fázou, baria, emisií, olova, skla, olovo, kvapalnou, styku, krištáľového, obsahujúceho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zníženia emisie olova a/alebo bária predmetov dennej potreby, obsahujúcich olovo a/alebo bárium, z krištáľových skiel, obsahujúcich olovo a/alebo bárium, hlavne z tzv. skiel z olovnatých krištáľov a bárnatých skiel, pri styku s kvapalnou fázou, hlavne s vodnými, vodno-kyslými, alkoholickými a vodno-alkoholickými kvapalinami, napríklad roztokmi kyseliny octovej, vínom, whisky, likérmi a pod., pri ktorom sa predmety z...

Úžitkové sklo zdobené ľadovými farbami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 317

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kratochvíl Jiří

MPK: C03C 23/00, C03B 32/00

Značky: ľadovými, zdobené, užitkové, farbami

Text:

...vrstvou laku, V ktorom sú usporiadané zrnká najmenej jednej ľadovej farby a tieto zrnká sú od seba navzájom oddelené a mierne vystupujú 2 povrchu skla.Výhodou tohoto riešenia je netradičný dekor na skle, ktorý vytvára na skle zaujímavý vizuálny efekt, ktorý sa znásobuje na hrubostenných oblých plôškach. Ide v podstate o maliarsku techniku a teda o pomerne nenáročný spôsob zdobenia.Vzhľad skla pripomína posypanie jemnou farebnou...

Zařízení pro leptání a mytí dutých skleněných výrobků, zejména kalíškoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269624

Dátum: 11.04.1990

Autor: Veselý Karel

MPK: B08B 3/08, C03C 23/00

Značky: sklenených, leptání, mytí, dutých, zařízení, zejména, kalíškoviny, výrobků

Text:

...nad leptecí lázní v sekci IX, a při nalepování výrobků v sekci I, obr. 6 ovielý řez B-B sekcí IX a sekcí I, s ponořenými výrobky v leptací lázni v Iekoi IX, e při eouběžném nalepování výrobků v sekci I, obr. 7 svislý řez C-C sekcí XII při překládání výrobků z leptací palety do mycího koše, obr. S svislý řez C-C sekcí XII po překlopení lepteoí palety na nalepovecí dopravník, obr. 9 svislý řez D-D sekcí XIII při stahování ochranné voskové...

Způsob konzervace skleněných, zejména starožitných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268867

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šála Ivan, Šubrt Richard

MPK: C03C 23/00

Značky: sklenených, zejména, konzervace, předmětů, starožitných, způsob

Text:

...ultrazvuku. Nově navržený způsob konzervace skleněných předmětů podle vynáiezu se vyznačuje jednoduchou a spolehlivou technologií. přičemž je zaruěena reversihilita konzervačního postupu a zároveň je vyloučeno riziko poškození konzervoveného předmětu.hy ekel, se kterými se setkáváme v konzervétorské praxi.Navržený způsob konzervace skleněných sbírkových artefaktů je dokonalý, časově nenáročný a ekonomicky výhodný.Konzervace sodno-draselného...

Způsob odstraňování modrého filmu sulfidu měďnatého z povrchu skleněných výrobků, opatřených červenou lazurou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259409

Dátum: 17.10.1988

Autori: Rejzková Vlasta, Karas Jan

MPK: C03C 23/00

Značky: výrobků, způsob, odstraňování, měďnatého, modrého, opatřených, sulfidů, filmu, povrchu, lazurou, sklenených, červenou

Text:

...podniku ,kvalitne a především rychle .a s minimálními náklady .modrý film odstranit. V íSulfid měďnatý lze z povrchu skla odstranit způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočíva v t~om,.že se výrobky, mající modrý film, ponoří do 1 až 50 0/0 roztoku kyanidu súdneho a/nebo kyanidu clraselnéhuo při pokojové nebo zvýšené teplote. Rozpuštění modrého filmu lze přitom kontrolovat vizuálně a operační ěas~~-1 ze podle potřeby buď...

Spôsob selektívneho vytvárania dekoru na tuhých osovo-symetrických výrobkoch laserom a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258703

Dátum: 16.09.1988

Autori: Fašková Mária, Urbánek Peter, Cvopa Rudolf, Farkas Péter, Drbohlav Jaroslav

MPK: C03C 23/00

Značky: osovo-symetrických, dekoru, výrobkoch, tohto, vykonávaniu, spôsob, vytvárania, laserom, tuhých, selektívneho, zariadenie, spôsobu

Text:

...koeficient absorpcie materiálu tejto vrstvičky na vlnovej dĺžke Nd YAG laseru je viac než 75 0/0. Laserový lúč privedieme identický V tolerancii maximálne i 10 mm s osou symetnie dutého výrobku. Lúč je spracovaný opticko-mechanickým spôsobom a. posobi. z vnútra dutélro výrobku na vonkajšiu vrstvu dutého výrobku, t. j. pôsobí napr najprv cez číre sklo na vrstvičku vonkajšiehoplášťaďazúry alebo listru alebo sklárskej farby alebo drahého kovu....

Směs pro úpravu povrchu skla před napařováním hliníku ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251246

Dátum: 11.06.1987

Autori: Borisova Irajda, Raskazova Margarita, Afonina Nina, Filippova Nina

MPK: C03C 23/00

Značky: hliníku, napařováním, úpravu, směs, před, vakuu, povrchu

Text:

...nepememaúayw nonnpymmym cycnenaum, coçronmym na nyoxucn uupxouua, cepąoü KHCHOTM H Roam. NCrexno yxnanusamr Ha TpaHcn 0 pTep nonnpbnanbno-Moequo-cymnnbnoň Mamnnm no BGDXHOCTBW, npennaauaqeunoň uns anmMHHHp 0 BaHHH, eaépx H nonamr ua nepnuunymMoňxy xononuoñ Bononposonnoñ Bonoň, nanee.cTeKno nocwynaer Ha nononnpoaxy Honohupoaxy n 0 BepxHocTH cTeKna npononar apamammumucn nuckonuuu nonnpoBanLHu~ xaun c paöoueň noàepxuocrbm na Boůnoxą, non...

Zařízení k čištění skleněných předmětů rotačních tvarů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250539

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmíd Rudolf, Jeřábek Radovan, Šilhánek Václav

MPK: C03C 23/00

Značky: kapalině, pomocí, tvaru, ultrazvukových, čištění, zařízení, kmitů, rotačních, sklenených, předmětů

Text:

...zdroje 8, 9, 10 na druhé polovině mycí vany 2, přičemž zdroje 7 a 10 jsou instalovány navzájem na protilehlých bočních stěnách 4. V mycí vaně 2 je svou dolní částí, téměř polovinou, uloženo oběžné kolo 11, napojené na pohonnou jednotku 12.Oběžně kolo 11 je na obvodu opatřeno řadou ponořovacích košů 13. Každý ponořovací koš 13 (obr. 4 má tvar dutého válce,jehož plášť 14 je opatřen řadou otvorů 15 a čelní strana 16 směrem ke středu je opatřena...

Zařízení k čištění dutých skleněných předmětů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232185

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rezek Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C03C 23/00, B08B 3/12

Značky: ultrazvukových, kapalině, čištění, dutých, zařízení, kmitů, předmětů, pomocí, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká odvětví výroby skla, zejména kalíškoviny, odlívek, váz apod. předmětů a řeší problém odstraňování nečistot z předmětů, zejména po jejich zušlechtění broušením a pod. technologiemi mechanizovaným způsobem. Zařízení zahrnuje dopravník (8), nad nímž je otočný stůl (6) a v řadě uspořádané předmáčecí vany (4), oplachové vany (5) a mycí vany (2) se zdroji (3) ultrazvukových kmitů. Výrobky se ukládají do ponořovacích košů (21) mezi...