C03C 15/00

Súbor na značenie skiel automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3561

Dátum: 05.08.2003

Autor: Bábi Ján

MPK: C03C 15/00

Značky: skiel, automobilů, značenie, súbor

Text:

...skiel automobilu sa vyrobí tým spôsobom, že niektorý z uvedených identifikačných znakov motorového vozidla, uvedený vo veľkom technickom preukaze, sa vyrazí do podkladu - plastovej karty alebo fólie. Tento prostriedok na vytváranie značenia skla sa priloži na želané miesto na skle automobilu a prostredníctvom štetca sa nanáša chemická látka na leptanie. Po uplynutí technologickej prestávky,stanovenej v závislosti od zloženia aplikovanej...

Zmes na leptanie povrchu skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3529

Dátum: 03.06.2003

Autor: Dořičák Tomáš

MPK: C09K 13/04, C03C 15/00

Značky: povrchu, leptanie

Text:

...90 až 95 objemovými dielami kyseliny sírovej a 5 až l 0 objemovými dielami kyseliny fluorovodíkovej.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZmes obsahujúca 80 až 87,5 objemových dielov kyseliny sírovej a 12,5 až 20 objemových dielov kyseliny fluorovodíkovej podľa nároku, sa najskôr dôsledne vzájomne premieša. Následne sa takto pripravená zmes zahreje na teplotu V rozsahu 20 až 50 °C. Tým je zmes pripravená pre následné leptanie...

Leptacie činidlo na sklo na báze organických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3411

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kaszonyi Alexander

MPK: C03C 15/00, C09K 13/00

Značky: zlúčenín, organických, leptacie, činidlo, báze

Text:

...naleptaný povrch po umytí vodou je ešte priehľadný. Priememe za prvú minútu účinkovania leptacieho činidla nastanú také zmeny na povrchu skla, že sa zmení zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre viditeľnej po umytí vodou a vysušení. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte význanmejšie prehĺbi. Obvykle...

Leptacie činidlo na sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3410

Dátum: 09.01.2003

Autor: Kaszonyi Alexander

MPK: C09K 13/00, C03C 15/00

Značky: činidlo, leptacie

Text:

...povrchu skla, že sa zmení zlom svetla na naleptanom povrchu. Tým na povrchu skla vznikne trvalá zmena vo forme priehlbiny a matnej plochy, dobre vidíteľnej po umytí vodou a vysušení. Miera leptania a viditeľnosť zmien povrchu skla sa v priebehu ďalších dvoch až desiatich minút sa ešte významnejšie prehĺbí. Obvykle však v priebehu 4-5 minút prebehnú všetky potrebné chemické reakcie a fyzikálnochemické zmeny na to, aby miesta, ktoré boli v...

Zasklievací dielec, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283073

Dátum: 27.12.2002

Autori: Behrend Ulrich, Krumm Helmut, Cordes Hans, Cornils Gerd, Schwartz Ludwig, Kahn Ilan

MPK: B29C 45/14, B29C 47/02, B05D 5/08...

Značky: spôsobu, výroby, spôsob, zasklievací, vykonávanie, dielec, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací dielec, predovšetkým automobilové sklo určené na lepenie do otvoru v karosérii, vybavené obvodovým profilom vytvoreným vytláčaním na mieste, má obvodový profil (2) je vybavený najmenej jedným spojovacím doplnkom (300) z polymérovej hmoty, vytvrdenej na mieste, a tvarovo nadväzujúcim na obvodový profil (2). Pri spôsobe sa na korigovanie tvaru alebo obmenenie vlastností uvedeného obvodového profilu (2) v danom mieste profilu vstrekuje...

Úžitkové sklo so žilkovaným typom dekoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 316

Dátum: 08.12.1993

Autori: Kratochvíl Jiří, Šídová Tamara

MPK: C03C 15/00

Značky: typom, žilkovaným, dekoru, užitkové

Text:

...môže byť využité najmä transparentné sklo, je možnépoužiť tiež východiskové opakové sklo.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je dalej opísané na príkladných vyhotoveniach, znázornených na pripojených výkresoch, z kto rých predstavujeobr.2 úžitkové sklo s nanesenými írisujúcimi farbami a ryté na styčných plochách vzorov a prekryté transparentnou farbou aobr.3 úžitkové sklo s nanesenými írisujúcimi farbami a zlatené.Úžitkové sklo na...