C03C 13/06

Kompozícia sklených vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 287939

Dátum: 19.04.2012

Autor: Wallenberger Frederick

MPK: C03C 3/087, C03C 13/06

Značky: sklených, vláken, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia sklených vláken, ktorá obsahuje 53 až 59 % hmotn. SiO2, 16 až 25 % hmotn. CaO, 8 až 16 % hmotn. Al2O3, 0,05 až 0,80 % hmotn. Fe2O3, 1 až 5 % hmotn. MgO a 0,05 až 1,5 % hmotn. Li2O, v podstate neobsahuje bór, nemá log 3 tvarovaciu teplotu vyššiu ako 1240 °C vzhľadom na referenčný štandard NIST 714, jej rozdiel deltaT medzi log 3 tvarovacou teplotou a teplotou likvidu je minimálne 50 °C a pomer SiO2 k (CaO + MgO) nie je väčší ako 2,35.

Minerálna vlna z roztaveného minerálneho materiálu, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284033

Dátum: 21.07.2004

Autori: Berthier Guy, Furtak Hans, Bernard Jean Luc, Battigelli Jean

MPK: C03B 37/04, C03C 13/06, C03B 37/095...

Značky: minerálna, tohto, materiálů, spôsob, zariadenie, spôsobu, výroby, minerálneho, roztaveného, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálna vlna s jemnosťou vlákien hodnoty Micronaire pod 6/5 g, s teplotou likvidu nad 1050 °C a s viskozitou pri tejto teplote likvidu menšou ako 320 Pas a obsahujúca hmotnostne menej ako 10 % a zvlášť menej ako 5 % nezvláknených častíc s veľkosťou väčšou ako 100 um na výrobu plsti z minerálnych vlákien, obsahujúca hmotnostne aspoň 9 % oxidov kovov alkalických zemín a výhodne hmotnostne aspoň 3 % oxidov železa. Opísaný je ďalej spôsob jej...

Spôsob výroby minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283402

Dátum: 09.06.2003

Autori: Jensen Soren Lund, Ranlov Jens, Christensen Vermund Rust

MPK: C03C 13/00, C03C 13/06, C03C 1/00...

Značky: minerálnych, vlákien, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedené vlákna sú vytvárané z taveniny vzniknutej zo zmesi nízko a vysoko halogénových odpadových materiálov. Tavenina obsahuje nad 15 % hmotn. vápnika, horčíka a železa vzhľadom na celkovú hmotnosť všetkých troch oxidov, pričom 80 až 98 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria nízko halogénové materiály, z ktorých každý obsahuje menej ako 0,5 % hmotn. Halogénu, a 2 až 20 % hmotn. minerálnych pevných látok tvoria vysoko halogénové minerálne...

Minerálne vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 283386

Dátum: 19.05.2003

Autori: Hakala Jan, Perander Michael

MPK: C03C 13/06

Značky: vlákno, minerálně

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálne vlákno obsahuje v % hmotn. SiO2 50 až 60, Al2O3 1 až 6, MgO 16 až 22, CaO 12 až 18, Na2O + K2O do 3, Fe2O3 1 až 8, P2O5 1 až 6, ďalšie do 3, pričom hmotnostný pomer CaO/MgO je < 1 a súčet CaO + MgO je 38 % hmotn.

Minerálne vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 282996

Dátum: 16.12.2002

Autori: Perander Michael, Hakala Jan

MPK: C03C 13/00, C03C 13/06

Značky: minerálně, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané minerálne vlákno s nízkym obsahom železa, ktoré má vysokú odolnosť proti teplu. Minerálne vlákno má nasledujúce zloženie v % hmotnosti: oxid kremičitý SiO2 35 až 45 %, oxid hlinitý Al2O3 18 až 25 %, oxid titaničitý TiO2 do 3 %, oxid horečnatý MgO 12 až 20 %, oxid vápenatý CaO 10 až 20 %, zmes oxidu sodného a draselného Na2O + K2O do 3 %, zmes oxidu železitého a železnatého Fe2O3 + FeO do 3 %, oxid boritý B2O3 do 3 %, oxid fosforečný...

Vynálezy kategórie «C03C 13/06» v ZSSR.

Spôsob výroby umelých sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282239

Dátum: 22.10.2001

Autori: Kraglund Arne, Visler Torben, Christensen Vermund Rust, Ranlov Jens

MPK: C03C 13/06, C03C 1/02

Značky: sklenených, umělých, výroby, vlákien, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob zahŕňa vytváranie lisovaných brikiet z nerastného materiálu, vytváranie tavením navážky obsahujúcej brikety v peci a vytváranie vlákien, kde obsah taveniny a vlákien, meraných ako oxidy, zahŕňa oxid hlinitý v množstve aspoň 14 % hmotnostných a brikety sú tvorené materiálom, ktorý obsahuje použitý piesok oxidu hlinitého kontaminovaný zlievarenským odpadom. Kontaminovaný piesok oxidu hlinitého má obsah oxidu hlinitého najmenej 20 %...

Spôsob výroby umelých sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282198

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sorensen Lone Moller, Christensen Vermund Rust, Hoyer Hans, Faarborg Jorgen, Jensen Soren Lund, Sweeny Philip, Heldgaard Thomas

MPK: C03C 13/06, C03B 1/02, C03C 1/02...

Značky: spôsob, umělých, vlákien, výroby, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa tvarovanie tlakovo formovaných brikiet zrnitého anorganického materiálu spojeného spojivom, tvarovanie taveniny minerálnej vsádzky obsahujúcej brikety tavením v peci a tvarovania umelých sklenených vlákien z taveniny, kde tvarovanie tlakovo formovaných brikiet je uskutočňované zmiešaním zrnitého anorganického materiálu, páleného vápna, vlákien, melasy v prítomnosti vlhkosti v množstve 1 až 15 hmotn. % vzhľadom na celkovú hmotnosť...

Spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282195

Dátum: 08.10.2001

Autori: Christensen Vermund Rust, Faarborg Jorgen, Hoyer Hans, Sorensen Lone Moller, Jensen Soren Lund, Sweeny Philip

MPK: C03B 1/02, C03C 1/02, C03C 13/06...

Značky: spôsob, sklenených, výroby, vlákien, minerálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby minerálnych sklenených vlákien s nízkym obsahom oxidu hlinitého, zahrňujúci vytvorenie taveniny z roztavenej vsádzky obsahujúcej granule minerálneho materiálu a tvarovanie vlákien z tejto taveniny, kde tavenina a vlákna majú také zloženie, merané ako oxidy, že obsahujú oxid hlinitý v množstve pod 4 % hmotn. a aspoň 50 hmotn. minerálnej vsádzky sú lignínom viazané granuly s obsahom oxidu hlinitého pod 4 hmotn. vyrobené...

Kompozícia pre minerálne vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 282148

Dátum: 24.09.2001

Autori: Holstein Wolfgang, Lohe Peter, Steinkopf Bernd, Katzschmann Axel

MPK: C03C 13/06

Značky: minerálně, kompozícia, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia minerálnych vlákien, rozložiteľná vo fyziologickom prostredí, obsahuje nasledujúce zložky v hmotnostných percentách: SiO2 30 až menej ako 51 % hmotn., Al2O3 viac ako 11,5, hlavne viac ako 13 a až 25 % hmotn., CaO 2 až menej ako 23 % hmotn., Na2O + K2O viac ako 10 až 19 % hmotn., TiO2 + Fe2O3 6 až 18 % hmotn., a výhodne do 15 % hmotn. MgO.

Spôsob výroby minerálnych sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 280605

Dátum: 06.08.1997

Autori: Jensen Soren Lund, Sorensen Lone Moller

MPK: C03B 1/02, C03C 1/02, C03C 1/00...

Značky: vlákien, výroby, spôsob, minerálnych, sklených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z uzatvorenia lisovaných granúl z kusového minerálneho materiálu, ktorý obsahuje kontaminovaný zlievarenský piesok. Tavenina je vytvorená tak, že sa v peci roztaví vsádzka obsahujúca granuly a z taveniny sa vytvoria vlákna. Tavenina i granuly majú také zloženie, merané ako oxidy, že obsahujú oxid hlinitý v množstve neprevyšujúcom 4 % hmotnostné.

Výrobok obsahujúci sklenené umelé vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 281347

Dátum: 06.03.1996

Autor: Jensen Soren Lund

MPK: C03C 13/06, C03C 13/00

Značky: obsahujúci, výrobok, vlákna, umělé, skleněné

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok je vytvorený zo zmesi obsahujúcej v hmotnostných percentách oxid kremičitý SiO2 45 až 60 %, oxid hlinitý Al2O3 0,5 až 4 %, oxid titaničitý TiO2 0,1 až 4 %, oxid železnatý FeO 5 až 12 %, oxid vápenatý CaO 10 až 25 %, oxid horečnatý MgO 8 až 18 %, oxid sodný Na2O do 2,5 %, oxid draselný K2O do 2 %, oxid fosforečný P2O5 3 až 10 %, ostatné oxidy do 10 %.

Minerálna kompozícia na výrobu minerálnych vlákien a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280332

Dátum: 06.12.1995

Autori: Christensen Vermund Rust, Guldberg Marianne

MPK: C03C 13/06, C03C 3/078

Značky: minerálnych, vlákien, kompozícia, výrobu, použitie, minerálna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná minerálna kompozícia, ktorá je tepelne stála a má vysokú rýchlosť rozpúšťania v biologických kvapalinách. Táto kompozícia obsahuje 53,5 až 64 % hmotn. SiO2, <= 4 % hmotn. Al2O3, 10 až 20 % hmotn. CaO, 10 až 20 % hmotn. MgO a 6,5 až 9 % hmotn. FeO, pričom celkový obsah FeO a Fe2O3 je udávaný ako FeO. Z tejto kompozície je vyrábaný minerálny vláknitý materiál, ktorý je používaný na účely tepelnej alebo akustickej izolácie alebo ako...

Minerálne vlákno, ktoré sa rozkladá v prítomnosti fyziologického média a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280187

Dátum: 15.01.1992

Autori: Holstein Wolfgang, Thelohan Sylvie, Furtak Hans, Demeringo Alain

MPK: C03C 13/06, C03C 3/078, C03C 3/097...

Značky: vlákno, fyziologického, přítomnosti, minerálně, media, použitie, rozkladá

Zhrnutie / Anotácia:

Minerálne vlákno obsahuje okrem nečistôt, ktorých celkový obsah je maximálne 3 % hmotn., nasledujúce zložky: oxid kremičitý SiO2 37 % až 58 % hmotn., oxid hlinitý Al2O3 3 % až 14 % hmotn., oxid vápenatý CaO 7 % až 40 % hmotn., oxid horečnatý MgO 4 % až 16 % hmotn., oxid fosforečný P2O5 1 % až 10 % hmotn., celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý Fe2O3 až 15 % hmotn., pričom celkový obsah oxidu sodného Na2O a oxidu draselného K2O je...

Nekonečná vlákna z vyvřelých hornin, zejména čedičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248881

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bareš Richard, Sisr Oldřich

MPK: C03C 13/06, C04B 14/14

Značky: zejména, vlákna, čedičů, hornín, vyvřelých, nekonečná

Text:

...vláken vůči alkáliim v souvislosti s dodržením mechanických vlastnostiUvedené nevýhody se odstraní nebo podstacně omezí řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vlákna obsahují v hmotnosti koncentraci 50 až 62 oxidu křemičitého SiO 2, 10 až 15 , oxidh hlinitého A 12 O 3, 2 až 5 2 oxidu hořečnatého M 90, 5 až 12 oxidu vápenatého Cao, 5 až 12 oxidu sodného Nazo anebo draselného KZO, 3,5 až 14 oxidu železnatého Feo...