C03B 37/05

Zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284437

Dátum: 09.03.2005

Autori: Mihovec Bojan, Štremfelj Branko, Trdič Francelj, Širok Branko

MPK: C03B 37/05

Značky: automatické, zariadenie, taveniny, nastavovanie, prúdu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny na prvý rotujúci disk (2) a potom aspoň na jeden ďalší rotujúci disk (3) zariadenia na rozptyľovanie minerálnej vlny na vlákna, pričom nádrž (11) na vypúšťanie prúdu taveniny je pohyblivá v prvom smere (Z), rovnobežne s osou prvého rotačného disku (2), a v druhom horizontálnom smere (X), kolmom na prvý smer (Z), a s najmenej jednou videokamerou (10) umiestnenou nad prúdom vlákien....

Zariadenie na zhotovovanie výrobkov zo sklených vláken (MMVF), spôsob zhotovovania týchto výrobkov a kaskádový rozmetač pre zariadenie na ich vyhotovovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284310

Dátum: 22.12.2004

Autori: Tonder Flemming Weiss, Jespersen Poul Holst

MPK: C03B 37/05

Značky: vláken, spôsob, zhotovovania, rozmetač, mmvf, týchto, zhotovovanie, zariadenie, vyhotovovanie, sklených, výrobkov, kaskádový

Zhrnutie / Anotácia:

Sklené vlákna sa vyrábajú rozvlákňovaním skloviny pomocou zariadenia obsahujúceho odstredivý rozmetač (1), komoru (2), ktorá má zberačovú časť (3) s rozmetačovým koncom (4) v blízkosti odstredivého rozmetača (1), ktorá je umiestnená dopredu od rozmetačového konca a ktorá obsahuje bočné steny (12), hornú stenu (14) a dohora stúpajúcu základňu, vymedzenú zberačom (16) na zhromažďovanie vlákien unášaných od rozmetača (1) a premiestňovanie týchto...

Axiálne odstredivé zariadenie na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284197

Dátum: 22.09.2004

Autori: Širok Branko, Štremfelj Branko, Kavčič Marjan, Mihovec Bojan

MPK: C03B 37/05

Značky: minerálnej, výrobu, zariadenie, axiálně, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálne odstredivé zariadenie (1) na výrobu minerálnej vlny (8) z vláken (7), ktoré sa získavajú z minerálnej taveniny (10) pomocou odstredivej sily, vyvolanej jedným alebo viacerými, obyčajne štyrmi, za sebou radenými rotujúcimi valcami (3) s čelami tvarovanými tak, aby tvorili ventilátor, ktorý vytvára dodatočný radiálny prúd (13) vzduchu, ktorý v spojení s axiálnym prúdom (12) vzduchu z dúchacích dýz (6) vytvára vírivý prúd (9) vzduchu, čím...

Zariadenie na výrobu syntetických sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282421

Dátum: 27.12.2001

Autor: Tonder Flemming Weiss

MPK: C03B 37/05, C03C 25/10, C03C 1/02...

Značky: vlákien, zariadenie, syntetických, sklenených, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu syntetických vlákien, obsahuje otáčavý zvlákňovací rotor (1) so zvlákňovacím obvodom (22) s polomerom R a s prednou a zadnou časťou, skonštruovanou na prijímanie minerálnej taveniny a jej vrhanie radiálne smerom von z obvodu ako vlákna. Ďalej obsahuje prostriedok na otáčanie zvlákňovacieho rotora s otáčacím hriadeľom (3), na ktorom je pripevnený zvlákňovací rotor (1), kanál (5) toku tekutiny v podstate neotáčavý a...

Spôsob výroby produktov zo syntetických sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 282109

Dátum: 04.09.2001

Autori: Tonder Flemming Weiss, Clausen Anders Ulf

MPK: C03C 1/02, C03C 25/02, C03B 37/05...

Značky: vlákien, produktov, spôsob, sklenených, výroby, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby plnených produktov syntetických sklených vlákien, ktorý obsahuje zavedenie minerálnej taveniny do otáčajúceho sa zvlákňujúceho rotora a tým vrhanie tejto taveniny z rotora ako vlákien a formovanie v podstate prstencového oblaku vlákien, striekanie spojivového prostriedku do prstencového oblaku vlákien, unášanie vlákien osovo z rotora smerom ku zbieraciemu povrchu a zbieranie týchto vlákien na kolektorovom povrchu ako nejakej...

Spôsob výroby umelých sklenených vláknových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280945

Dátum: 04.02.1998

Autori: Jensen Carsten, Grove-rasmussen Svend

MPK: C03B 37/05

Značky: sklenených, vláknových, výroby, umělých, spôsob, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky vyrobené sklené vlákna sú zhotovované použitím kaskády rotorov (4, 5, 6, 7) z taveniny nalievanej na najvyššie umiestnený rotor (4), pričom tavenina má nízku viskozitu (nie viac ako 18 poise) pri 1400 °C a má na najvyššie umiestnenom rotore (4) viskozitu neprekračujúcu 10 poise, najvyššie umiestnený rotor má obvodovú rýchlosť zrýchľovacieho poľa aspoň 30 km/s2 a druhý rotor (5) je umiestnený tak, že má stred na priamke vedenej zo...