C03B 37/00

Spôsob výroby minerálnej vlny, zliatiny na báze kobaltu na tento spôsob, výrobok použiteľný na výrobu alebo konverziu skla za tepla a použitie tohto výrobku na výrobu minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286499

Dátum: 05.11.2008

Autori: Liebaut Christophe, Bernard Jean Luc, Berthod Patrice

MPK: C22C 19/07, C03B 37/04, C03B 37/00...

Značky: výrobok, konverziu, tepla, báze, použitie, tohto, zliatiny, výrobků, kobaltu, vlny, výroby, spôsob, minerálnej, použitelný, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby minerálnej vlny vnútorným odstredením sa leje roztavená minerálna hmota do zvlákňovacieho taniera, ktorého obvodová lamela je vybavená množinou otvorov, ktorými zo zvlákňovacieho taniera vystupujú filametny roztavenej minerálnej hmoty, ktoré sú potom odťahované pôsobením plynu za vzniku minerálnej vlny, pričom teplota minerálnej látky vo zvlákňovacom tanieri sa rovná aspoň 1100 °C a zvlákňovací tanier je vytvorený zo zliatiny...

Spôsob a zariadenie na výrobu minerálnej vlny použitím kaskádového rozvlákňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 608

Dátum: 23.06.2003

Autor: Grove-rasmussen Svend

MPK: C03B 37/04, C03B 37/00

Značky: rozvlákňovača, použitím, minerálnej, výrobu, kaskádového, zariadenie, spôsob

Text:

...používa na podporu rozvlákňovania rovnako ako na unášanie vlákien a obvykle sa aplikuje spojivo. Je nevyhnutnévopred zvoliť množstvo prívodu vzduchu a aplikáciu spojiva prekaždú polohu okolo rozvlákňovača a túto voľbu je potrebné vykonať na základe množstva vytvoreného vlákna, ktoré sa v každej polohe očakáva. Pokiaľ sa vlákno tvorí napr. prevažne na jednej strane prístroja, ak sú prívod vzduchu a dodávka spojiva poskytované na základe...

Zostava lejacej hubice na vytváranie vlákien s podporou príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1364

Dátum: 12.05.2003

Autori: Sullivan Timothy, Bemis Byron

MPK: C03B 37/00

Značky: vlákien, zostava, podporou, lejacej, vytváranie, hubice, príruby

Text:

...sa, ako je znázomené na obr. 1 stavu techniky, priruba 34 oddeľuje alebo odtlačuje od bloku 12 lejacej hubice. Pri oddeľovani príruby 34 od bloku 12 lejacej hubice môže medzi prírubou 34 a blokom 12 lejacej hubice prenikať väčšie množstvo roztaveného skla G. So zväčšovaním množstva roztaveného skla G prestupujúceho medzi prírubou 34 a blokom 12 lejacej hubice sa roztavené sklo G, ešte než dosiahne okraj príruby 34,neochladzuje dostatočne. V...

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný František, Beran Jaroslav

MPK: C03B 37/00

Značky: způsob, výroby, zejména, vláken, keramických, žáruvzdorných

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Ekologické pojivo pre vláknité izolačné rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 85

Dátum: 07.07.1993

Autor: Veverka Josef

MPK: C03B 37/00, C08L 31/02, C08L 31/04...

Značky: vláknité, rohože, ekologické, pojivo, izolačné

Text:

...vznik homogenní směsi výchozích komponent a vytvrzené polymerní kompozice,zatímco odpěñovače lze použít pro snížení pěnivosti pojiva při jeho přípravě a aplikaci. skladovací stabilitu pojiva lze zvýšit přídavkem konzervačních a biocidních prostředků. Soli a povrchové aktivní látky usnadňují nanášení pojiva na vlákno a povrchové aktivní látky příznivě působí při probarvování pojiva. Volbou pigmentů a barviv lze ovlivnit zbarvení vyrobené...

Forma ke slinování svazku optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269377

Dátum: 11.04.1990

Autori: Semorád Jan, Nejedlý Josef

MPK: C03B 37/00, C03B 23/20

Značky: optických, forma, slinování, vláken, svazků

Text:

...pod úhlem/ĺzkosení, obr. 4 příční řez formou v rovine B - B z obr. 3. obr. 5 příčný řez formou v rovině B - B s funkčními ploohami tvarovacích dílo kruhověho prdřezu, obr. 5 náryaný pohled ačäítečným řezem pro skládáníoptickÝch vláken do tvaro cs 259 317 m 3vacích dílů, obr. 7 půdorysný pohled k obr. 5, obr. 3 částečnf příčný řez z obr. 3 v rovině B - B demonstŕující uložení äestihrannýoh optických vláken vo vnitřním prostoruForma l viz obr. 1...

Koronizační trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 268735

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šorm Vlastimil

MPK: C03C 25/00, C03B 37/00

Značky: koronizační

Text:

...3upevněn nejuéně jedním segnenten 2, uuístěnýu z vnitřní strany plášte ł v čele středicího čepu 3. Seguent Ž plní funkci tuhého upevnění středicího čepu 3 B zároveň za jiětuje stálou ůhlovou polohu navíjecíbo hřídele Ä ke koronizačnínu trnu.V příklodneu provedení ne obr. 2 jsou segmenty Ž předstevovdny dvěma pásy upevněnými k vnitřku trubkovóho pláětě ł A k čelu středicího čspu 3 uvnitř pláltě ł. Obe pásová segmenty Ž jsou umístěny...

Způsob rekuperace suroviny pro tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260954

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kälber Christiana, Tietge Bernhard

MPK: C03B 37/00

Značky: tavení, rekuperace, suroviny, způsob

Text:

...non munbepuum nurarenem nocpecrnon H 3 BecTHoů poöHnhnoñ,ycTauosKu H noponwca c nomomhm HeCKOHbKHX nxnmqennmx nocnenonawenbno unn napannenbno pancnoprumx ycrpoücra K npoxonoü nequ c rasonum Hnu 3 neKTpuqecKuM owonneuueu,npeuMymecTBeHHo nsycwynenqawomy, TGDMM qecKoMy paspoöneunm.B nepsoñ TEMHEDBTYPHOŘ creneuu npenupnwenbuo paspoónennue Henpepmanue cwexnononoxuncmme npnunbnme orxom narpenamTcH no Temneparypu 450830 °C,npeuMymecTnenno 830...

Zařízení k dávkování skleněných kuliček pro výrobu skleněného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260000

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ropek Josef, Stráník Václav

MPK: C03B 37/00

Značky: výrobu, zařízení, sklenených, skleněného, kuliček, vlákna, dávkování

Text:

...dávkoveč uložen ne pružinách.Příkledné provedení dávkovacího zařízení podle vynále-1 zu je popeáno dále a je echematicky znázorněne na připoje-dúvkovací zařízení, obr. 2 půdoryený řez z obr. 1 v rovinä C~ 6,2 obr. 3 evialý řez z obr. 1 V rovině A-A e obr. 4 ozonometrický pohled na dávkovací zařízení.Mezi velkoobjemovým zásobníkem ł akleněných kuličok a dávkovecím žlebem g je umíetěn dávkoveč 3. Dávkovač 3 je upevněn vo vodícím rámu A na...

Způsob výroby minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244944

Dátum: 15.07.1988

Autori: Bojanovský Josef, Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: C03B 37/00

Značky: minerální, výroby, způsob

Text:

...idu-stk 70 až 74 0/0, kyslík 8 až 12 0/0, oxid uhelnatý 10 až 14 °/0,vodní pára a jiné látky 2 .až 4 0/0. Po do-datečném spalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý se stupněm účinnosti alespoň 99 0/0 vyhliži složení nasledovné dusík 70 až 74 , kyslík 1 až 4 °/0, oxid uhličitý 18 až 22 °/0 a zbytek 2 až 4 . Roztavený če»dič ve formě lávy přichází »do zvlá-kñovacího zařízení, odkud se přes usazovací komoru vede do vytvrzovací komory 5. Do...

Způsob dávkování přísad snižujících povrchové napětí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253696

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Polášková Ivanka

MPK: C03B 37/00

Značky: přísad, dávkování, způsob, taveniny, napětí, snižujících, povrchové

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že přísady snižujíoí povrchové napětí taveniny, např. oxid titaničitý, se přidávají v množství 0,5 až 10 hmotnostních do směsi dezintegrovaná přetavené silikátově moty s plastickým minerálním pojivem, z níž se po homogenizaoi lisují kusové produkty. např. vejčité brikety, kterými se po jejich vysušení proklédá vaázka kupolové pece až do obsahu 0,2 až 2 přísad, vztaženo na hmotnost vsázky.Výhodou způeobu...

Způsob zpětného získávání skla ze sklovláknitého odpadu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230995

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ambrovič Anastáz, Šust Antonín, Pekař Jaroslav, Ludvík Jiří, Pajurek Jiří, Lenoch Václav, Sykora Antonín

MPK: C03B 37/00

Značky: zařízení, tohoto, sklovláknitého, provádění, zpětného, způsobu, získavání, odpadů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení ke znovuziskání skla ze sklovláknitého odpadu, obsahujícího organické látky, které se odstraní působením odpadového tepla spalin z tavici pece a čisté, předtavené sklo natéká přímo do tavicí pece. Zařízení se sestává z upravovaci komory se šikmo lomeným dnem, kde kratší část má sklon 20 ° až 80 °, delší část sklon 3 ° až 19 °. Poměr délek delší části ke kratší části je 1,2 až 10.

Způsob výroby předmětů z minerální vaty s kolmou orientací vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 239348

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kmec Jozef, Vagaský Dušan

MPK: C03B 37/00

Značky: vláken, výroby, předmětů, orientaci, způsob, minerální, kolmou

Text:

...npmem B aasncmnocmn or nem npmenerma peamsynm pammmue pasmepu IIBĽBJEHŽ c QaBJIINHOÍ IIpOÉI-IOCTBB).Bnaronapa nmerpamm B npouecce HBPOTOBHGEIH B ocnonmxx upoMznmemm ycmanomcax saTpaTu na .uameimposaxme no cpaBHeHm c 0631111514111 cnocoöamn nwm dum cmuaem Ha - OTOJILKO, zmoóu npmserzenne cnocoóa orpammnanocn He TOJIBRO zanemimm c BHCOIcvmm mpeóozaałmmm K npeneJLy npormocm npn warm, H 0 n Tamxe Moralo pacnpocmpanamnca n Ha npyrne...

Způsob výroby tenkých blan a folií a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229398

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ryšánek Vladimír, Frank Helmar

MPK: C03B 37/00

Značky: zařízení, tenkých, provádění, fólií, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nanášení roztavená látky na otáčející se válec se provádí za přítomnosti ionizovaného plynu, například argonu, za atmosférického tlaku. U zařízení je před nanášecí trysku umístěn kartáč, doléhající na otáčející se válec a připojený na zdroj stejnosměrného napětí.