C02F 3/18

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6337

Dátum: 03.12.2012

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18

Značky: odpadových, čistiareň, domová

Text:

...snímaná napríklad tlakovým senzorom É, ktorý je umiestnený obvykle v aktivačnej nádrži 4 v rúrke á, ale rovnako tak môže byť umiestnený v prítokovej komore g,pokiaľ otvor g leží pod minimálnou hladinou Q. Súčasne je v činnosti cirkulačné čerpadlo Q s výtlakom l 7. vedeným do prítokovej komory g. Miešanim odpadových vôd s aktivovaným kalom v aktivačnej nádrží 4 za prítomnosti rozpusteného 02 dochádza k biologickému čisteniu odpadových vôd. V...

Spôsob dvojstupňového čistenia odpadových vôd biologickou cestou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284313

Dátum: 20.12.2004

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/18, C02F 3/12, C02F 11/02...

Značky: spôsobu, spôsob, čistenia, odpadových, vykonávanie, tohto, dvojstupňového, cestou, biologickou, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri dvojstupňovom čistení odpadových vôd biologickou cestou so vznášaným aktivovaným kalom sa do vyrovnávacej nádrže privádzajú odpadové vody a vo fáze plnenia reaktora sa následne prečerpajú čerpadlom surovej vody do reaktora na dočistenie. Reaktor sa prevzdušňuje vo fáze plnenia z minimálnej na maximálnu hladinu, pričom vyrovnávacia nádrž sa prevzdušňuje vo fáze vyprázdňovania reaktora z hladiny maximálnej na hladinu minimálnu. Opísané je aj...

Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278544

Dátum: 10.09.1997

Autori: Holub Vladislav, Pultr František, Koutecký Vlastimil, Uher Jaroslav

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18, C02F 3/08...

Značky: zariadenie, čističky, biozóny, samočinnú, tekutiny, odpadových, dávkovania, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zhotovené vo forme zvislého elevátora s hnacou remenicou (6) upevnenou na hriadeli (5) nesúcom bioreaktor (4). Remenica (6) je umiestnená nad hladinou (15) znečistenej vody v zásobníkovej nádrži (1) blízko medzisteny (3) oddeľujúcej priestory zásobníkovej nádrže (1) a komory biozóny (2). Remenicu (6) poháňa nekonečný pás (7), na ktorom sú rovnomerne umiestnené korčeky (8) valcovitého tvaru, na oboch koncoch zalepené vrchnákmi (11)...

Klietkový biokontaktor čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278451

Dátum: 08.12.1993

Autori: Veselý Jiří, Koutecký Vlastimil, Vrba František, Pultr František

MPK: C02F 3/00, C02F 3/18

Značky: biokontaktor, klietkový, odpadových, čističky

Zhrnutie / Anotácia:

Klietkový biokontaktor má viachrannú klietku (1). Medzi vodorovnými styčnými hranami (7) klietky (1) a krytom (3) hriadeľa (2) sú umiestnené priečky (4), ktoré majú tri rady kruhových otvorov (5), ktoré sú v rade rovín kolmých na os otáčania klietky (1). Hadicové segmenty (6) z plastu, napr. segmenty elektroinštalačných článkových rúrok v tvare otvorených slučiek sú v klietkach umiestnené tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom (5)...

Zařízení k přečerpávání a k provzdušňování vody, zvláště odpadní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5

Dátum: 07.07.1993

Autor: Dostál Antonín

MPK: C02F 3/18

Značky: odpadní, vody, zařízení, provzdušňování, zvláště, přečerpávání

Text:

...soustava.jakož i soustava s otevřenými trubkami. pracuje s malou účinností a nijak nepřispívá k zlepšení kyslíkových poměrů v od~ padní vodě v řečené usazovací nádrži. resp. v jiné hydraulic ké soustavě čistírny odpadní vody.Další nevýhodou dosavadních známých zařízení je jejichurčitá provozní nespolehlivost. vyplývající ze způsobu ulože ní hřídele spodní řemenice pro otevřené trubky nebo korečkovýdopravník. Hřídel a řemenice jsou...