C02F 3/14

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2977

Dátum: 07.04.2006

Autor: Baumann Markus

MPK: C02F 3/00, C02F 3/14, C02F 3/20...

Značky: čistiace, zariadenie

Text:

...takže meranie stavu naplneniaV zavzdušňovacej hadici môže byť celkovo považovanéza meranie stavu naplnenia Vo Vyčerovacej nádrži. Vo Vnútri zavzdušňovacej hadice je znečistenie podstatne menšie než zvonku zavzdušňovacej hadice Vo Vyčerovacej nádrži. To je založené po prvý krát na tom, že V priebehu fázy zavzdušňovania existuje prudenie vzduchu, ktoré udržiava čistenú Vodu V zavzdušňovacej hadici V pohybe a bráni usadzovaniu nečistôt. Po...

Aeroselektor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3078

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30, C02F 3/14...

Značky: odpadových, čistenie, aeroselektor

Text:

...odplavovaniu usadenín recirkulovanou vodou z priradenej usadzovacej nádrže.Ďalšia výhoda aero selektora spočíva v tom, že na zabezpečenie vnútomej a vonkajšej recirkulácie sa nevyžaduje ďalšie technologické zariadenie. Dôsledkom pôsobenia vzduchových bublín unikajúcich z excentricky umiestneného prevzdušňovacieho prostriedku sa rozprúdi aktivačná zmes cez oxickú aanoxickú časť aktivácie atým dochádza kvnútornej recirkuláci aktivačnej...

Zariadenie na viacstupňové biologické čistenie odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2970

Dátum: 11.09.2001

Autor: Teterja Alexandr

MPK: C02F 3/14, C02F 9/00

Značky: čistenie, viacstupňové, biologické, zariadenie, prerušovanou, odpadových, prevádzkou

Text:

...odpadových vôd s prerušovanou prevádzkou využitím aktivačného systému s aktivovaným kalom pri znášani, obsahujúce minimálne dva predčistovacie reaktory a čistiaci reaktor sériovo zapojené ivnútorný cirkulaćný okruh tlakového vzduchu s prevzdušňovačmi umiestnenými vo všetkých reaktoroch, ktorého podstatouje, že vzájomné prepojené predčisťovacie reaktory sú úplne oddelené od čistiacehoreaktora, s ktorým je posledný z predčistovacích...

Jemnobublinný proplyňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270324

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tvarůžek Pavel, Miklenda Jiří

MPK: C02F 3/14, C02F 7/00, C02F 1/74...

Značky: proplyňovač, jemnobublinný

Text:

...dochází k uechmlckýndomán vytválených z pôvodná plenární plochy netkonć textílie. o tím k aamočlłtlní jejího povrchu. Při přeruĺení přívodu plynu ee prúduchy v natkaná textilu uzovlrojí a znesnadiíují průchod přípulných nečietot s proplyňovaná knpą llny do vnltřku proplyüovoče. Dále je výhodou konetrukčnĺ a výrobní jednoduchou proplyüovoče. která spočíva v upevnöní netknnł textílie na noanou desku v bodoch l v souvlelýoh pdeech.Příklodná...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména z malých zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269899

Dátum: 14.05.1990

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/00, C02F 3/14

Značky: malých, čištění, zdrojů, odpadních, biologické, zejména, zařízení

Text:

...vod ze septlku sestává ze dvou na sebe vzájemné navazujících částí a sice z vlastní čistírny g a celoplastováho septiku łg odpadních vod.Ělstírne g sestává z přívodního zařízení 2 odpadní vody a hnacího hřídele 3, na kterém jsou v sérii uloženy bíodisky 2. Přívodní zařízení 2 tvoří nekonečný korečkový dopravník lg, vedený přes tažné kolo Q pevně osazené ne konci hnacího hřídele 3, společně s 1 h 1 odisky.Délka korečkovéhodopravníku łg je...

Tlakový nátok pro čistírny odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269601

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vršecký Jan, Mattiello Enrico

MPK: C02F 3/08, C02F 3/14

Značky: čistírny, odpadních, nátok, tlakový

Text:

...zařízením nebo s rotačními kontaktory podle vynálezu spočívají v tom, že energie rozstříkávané kapaliny od aeračního zařízení a energie kapaliny přečerpávané rotačním kontaktorem je využita. Průtok kapaliny ve žlábku a v tlakovém potrubí je převeden do prostorů, kde je jeho energie použita k oxygenaci a míchání nádrže, biozony nebo k udržení dokonalé průchodnosti štěrbiny mezi aktivační nádrží, (biozony) a dosazovací nádrží u tzv. kapscvých...

Způsob provzdušňování biologických podélně protékaných nádrží na čištění odpadních vod jakož i míchání odpadní vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268169

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nagy Olivér, Kovács Attila, Nagy Zoltán, Koltai András, Doma György

MPK: C02F 3/14

Značky: jakož, provzdušňování, odpadní, čištění, nádrží, způsob, míchaní, biologických, podélné, odpadních, zařízení, protékaných, provádění

Text:

...nahoře naproti tomu komoramí É lomícími se do vodorovné ro viny. Komory 6 jsou výstupnímí otvory Ä ležícími ve svislé rovine spojeny pod hladinoukapaliny 5 okolním prostorem naplněným kapalinou. Na svislý úsek prostoru 1 navazují üstrojí Q pro rozptylování plynu a s nimi spojená rozváděcí plynová potrubí 3. ústrojí Q pro rozptylování plynu jsou upravena obecně na dně prostorů 1 naplněných kapalinon, avšak někdy je üčelnější vestavět tato...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tomek Jindřich, Fuchs Petr, Grünwald Alexandr

MPK: C02F 3/14

Značky: způsob, využití, čištění, odpadních, kyslíku, biologického, zvýšeného

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jindřich Luboš, Hromada Vladimír, Bučko Zdeněk, Hladký Václav

MPK: C02F 3/14

Značky: odpadních, dusíkatých, tlakového, způsob, látek, uhlí, amoniakálního, průmyslových, zplyňování, odstraňování

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Zariadenie na čerpanie a prevzdušňovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258743

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: zariadenie, prevzdušňovanie, čerpanie

Text:

...ventilátor namiesto zložitejšieho kompresora. Značnou výhodou zariadenia podľa vynálezu je aj dobré premiešanie zmesí plynových bnblín v čerpanej kvapaline. Zariadenie podľa vynálezu je konštrukčne velmi jednoduché, funkčne spoľahlivé a výhodné aj pri zmenách prietokových množstiev plynu a čerpanej kva 4paliny. Zariadenie podľa vynálezu sa může výhodne využiť aj na čerpanie podzemnej vody a jej súčasné prevzdušñ-ovanie bublinami...

Aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258742

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aerátor

Text:

...spočíva v tom, že v prevzdušňovacej komore je v smere kolmom na smer prúdenia vody umiestnená prevzdušňovacia rúra na jednom konci uzatvorená dnom, ktorá má po obvode v miestach najnlžšieho tlaku, rozmiestnené prevzdušňovacie otvory. Na výtokovú časť prevzdušňovacej komory je súose napojený výtokový konfúzor a výtokový usmerňovač.Umiestnením prevzdušňovacej rúry v prevzdušñovacej komore do smeru kolmého na smer prúdenia vody rozdelí sa prúd...

Aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258741

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: aerátor

Text:

...súose umiestneným vtokovým usmerňovačom aprípadne aj deliacou stenou. V smere kolmom na smer prúdenia vody sú V prevzdušňovacej komore, prípadne po oboch stranách deliacej steny otočne uložené dierované rúry s pripojeným zavzdušňovacím potrubim. Po obvode dierovaných rúr sú V radiálnych smeroch rozmiestnené lopatky.otočným uložením dierovaných rúr v smere kolmom na smer prúdenia vodydocieli intenzívne premiešame jnrivádzaného vzduchu...

Obehová aktivačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 258740

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: nádrž, oběhová, aktivačná

Text:

...potrubie od čerpadla a prívod vzduchu. Na ich výtokovú časť je napojená výtoková komora a rozdelovacie potrubie prevzdušnenej vody.Použitý špeciálny dvojprúdový aerátor umožňuje zlepšenie prestupu kyslíka do vody v důsledku intenzívneho preniiešania vzduchu vo vode s VYÍVÍLFGITÍIIJ zmesi mikrobublin.Zariadenie podľa viynálczu je konštrukčne jednoduché, nemá okrem čerpadla vody a dúchadla vzduchu žiadne pohyblivé časti nevyžaduje väčší...

Obehová aktivačná nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 258739

Dátum: 16.09.1988

Autor: Žajdlík Miroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: nádrž, oběhová, aktivačná

Text:

...injektorov sa zabezpečí v prevažnej časti priestoru nádrže jeho efektívne využitie na biologické čistenie odpadovej vody s rovnomerným rozloženim horizontálnych zložiek rýchlostí prúdenia v zvislých i horizontálnych proflloch nádrže. Aktivovaný kal je dobre prevzdušne 4ný a rovnomerne rozptýlený tak, že nesedimentuje na dno nádrže. Dobre premiešanie a prevzdušnenie obsahu nádrže má významný vplyv aj na úsporu energie potrebnej na prevádzku...

Jemnobublinové aeračné elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256560

Dátum: 15.04.1988

Autori: Belica Peter, Baller Juraj, Gambatý Marián, Tollár Zoltán

MPK: C02F 1/72, C02F 3/14

Značky: aeračné, jemnobublinové, elementy

Text:

...potiahnuté gumovou perforovanou hadicou, ktorá má vonkajšiu vrstvu s menším obsahom organických substancií.Nevýhodou oboch zariadení je ich technická zložitosť, zraniteľnosť pri montáži a demontáži a vyššia výrobná cena.Teraz sa zistilo, že popísané nedostatky do značnej miery odstraňujú jemnobublinové aeračné elementy podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že aeračné elementy sú potiahnuté vrstvenou polyesterovou textíliou tvorenou...

Čeřidlo vody pro areaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 255563

Dátum: 15.03.1988

Autori: Drábek Bořivoj, Moravus Jaroslav

MPK: C02F 3/14

Značky: čeřidlo, odpadních, areaci

Text:

...velký příkon energie nebo vytvářejí silný proud vody, ale s malou okysličovací schopnostíUvedené nevýhody řeší zařízení dle vynálezu, jehož podstatou je směšovací zařízení umístěné u dna aerační nebo aktivační nádrže.Je sestaveno z tělesa čeřidla, kterým prochází trubka přívodu stlečeného vzduchu vedeného do trysek výstupu vzduchu, z nichž vzduch vystupuje do čištěné vody. Tělesem čeřidla prochází čištěná vode, která proudí výstupními...

Způsob čištění vysokokoncentrovaných odpadů z živočišné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246756

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miroslav

MPK: C02F 3/14, C02F 11/02

Značky: vysokokoncentrovaných, výroby, způsob, čištění, živočišné, odpadů

Text:

...odpadů dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že se podstatné sníží aerace aktivační směsi,čímž se sníží energetická náročnost až na 0,8 kWh na 1 kg BSK 5 přivedené, tedy .až na 5 W na prase, přičemž objemové množství přebytečného kalu je méně než poloviční a činí u prasat 1,5 až 2,5 litru na prase a den.odpadá nutnost davkování chemikálií a postačí jakékoliv předčištěni kejdy, například sedimentace, produkujíci na odtoku...

Zařízení k povrchové mechanické aeraci kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246209

Dátum: 15.09.1987

Autor: Daneev Panajot Jordanov

MPK: C02F 3/14

Značky: povrchové, aerací, zařízení, mechanické, kapaliny

Text:

...než 0,02.Prutočná konstrukce naruší usmyknutí horní tenkou vrstvu kapaliny (zpravidla jen několik cm) a přispěje tak k lepšímu využití kinetické energie k uvedení spodnějších vrstev kapaliny do pohybu a v kratší dráze kapaliny od povrchového mechanického aerátoru. Je však třeba, aby průtočná konstrukce pod hladinou měla v průtokovém řezu, tj. v ploše kolmé na proudnice kapaliny v usmyknuté vrstvě, poměr ploch konstrukčních prvků k volnému...

Přívodní a provzdušňovací zařízení pro biologické čističky odpadních vod z menších provozů a domácností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251581

Dátum: 16.07.1987

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14

Značky: provozu, domácnosti, čističky, přívodní, provzdušňovací, biologické, zařízení, odpadních, menších

Text:

...neboč tato zařízení jsou málo účinná tím, že působí mělce pod hladinou.Všechny uvedené nedostatky odstraňuje řešení předmětu vynálezu přívodního a provzdušñovacího zařízení pro biologické Čističky odpadních vod z menších provozu a domácností sestávající z korečkového dopravníku odpadní vody s napínací a vodicí kladkou a provzdušñovací zôny s nabíracím kolem, které jsou uloženy na společném hřídeli s biodisky, kde napínací a vodicí kladka...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, zejména splaškových z menších provozů a domácností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251568

Dátum: 16.07.1987

Autor: Heřman Antonín

MPK: C02F 3/14

Značky: domácnosti, menších, provozu, splaškových, odpadních, čištění, biologické, zařízení, zejména

Text:

...zčásti pod nabíracím kolem a ukotvené v provzdušňovací nádrži, jejíž dno je opatřeno výstupným odkalovacím ventilem. Provzdušñovací deska s vlnitým povrchem může být s výhodou uchycena pod úhlem 50 °.Přiklad provedení zařízení pro biologické čištění odpadních vod je znázorněn na výkrese,který je proveden v řezu.Obsah jímky 5, která slouží jako vyrovnávací nádrž a současně jako I. stupeň předčištění,s tím, že se zde rozkládají hrubé mechanické...