C02F 3/12

Čistička odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 288077

Dátum: 20.05.2013

Autor: Bidenko Ivan

MPK: C02F 3/00, C02F 3/16, C02F 3/12...

Značky: odpadových, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička odpadových vôd zahŕňajúca vertikálne valcovitú aktivačnú nádrž (1) v dvojplášťovom uskutočnení, kde vnútorný plášť (3) je koncentricky usporiadaný proti vonkajšiemu plášťu (2) a kde vnútorný plášť (3) vymedzuje priestor, v ktorom sú usporiadané sedimentačné nádrže (6), ktorých prierez sa zužuje v smere nadol. V stredovej oblasti aktivačnej nádrže (1) sú usporiadané dve vzájomne rovnobežné deliace steny (4), ktoré vymedzujú medzi sebou...

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6337

Dátum: 03.12.2012

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/18, C02F 3/12

Značky: čistiareň, odpadových, domová

Text:

...snímaná napríklad tlakovým senzorom É, ktorý je umiestnený obvykle v aktivačnej nádrži 4 v rúrke á, ale rovnako tak môže byť umiestnený v prítokovej komore g,pokiaľ otvor g leží pod minimálnou hladinou Q. Súčasne je v činnosti cirkulačné čerpadlo Q s výtlakom l 7. vedeným do prítokovej komory g. Miešanim odpadových vôd s aktivovaným kalom v aktivačnej nádrží 4 za prítomnosti rozpusteného 02 dochádza k biologickému čisteniu odpadových vôd. V...

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287886

Dátum: 17.02.2012

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 1/52, C02F 3/12

Značky: separácie, najmä, odpadovej, zariadenie, vykonávanie, spôsob, čištění, suspenzie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody, kde sa flokulujúca suspenzia oddeľuje od kvapaliny filtráciou vo fluidizovanej vrstve vločkovaného mraku, v ktorom sa vločky tvoria zo separovanej suspenzie a fluidizácia sa udržiava vzostupným prúdením kvapaliny, pričom kvapalina so suspenziou vstupuje do fluidizovanej vrstvy zospodu a kvapalina zbavená suspenzie sa odoberá nad hladinou vločkového mraku predstavovanou rozhraním...

Čistička zahŕňajúca zariadenie na separáciu pevných látok a spôsob čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18552

Dátum: 08.07.2011

Autor: Prins Rienk

MPK: C02F 3/28, C02F 3/12

Značky: látok, čistička, zariadenie, pevných, čistenia, zahŕňajúca, separáciu, spôsob, odpadových

Text:

...ktoré umožňuje usadzovanie číastočiek hmoty v usadzovacej komore pod mechanickým separačným zariadením. Čiastočky hmoty nemôžu prekonať mechanické separačné zariadenie v opačnom, stúpajúcom, smere. Nevýhodou tohto systému je to, že sa používajú dva typy separačných zariadení a to, že externé separačné zariadenie vyžaduje potrubia prechádzajúce cez nádobu reaktora. Ďalej bude dochádzať k usadzovaniu kaIu v usadzovacom priestore pod...

Spôsob termofilnej aeróbnej úpravy koncentrovanej organickej odpadovej vody a zodpovedajúca prevádzka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20267

Dátum: 14.01.2011

Autori: Bertanza Giorgio, Ravasio Pier Francesco, Sancandi Alberto, Collivignarelli Maria Cristina

MPK: C02F 1/44, C02F 1/52, C02F 1/72...

Značky: spôsob, odpadovej, prevádzka, organickej, aeróbnej, zodpovedajúca, úpravy, koncentrovanej, termofilnej

Text:

...Dokument US 2004/159607 A 1 opisuje proces aeróbnej úpravy odpadu za mezoñlných podmienok, kde sú granule kalcitu použité ako nosič pre aeróbne mikroorganizmy. 0014 Dokument JPA 08232595 opisuje použitie Ca zlúčenín pridaných vprocese spracovania odpadu organickej povahy anaeróbnym spodným kalovým spôsobom typu sprietokom smerom hore, ktoré reagujú soxidom uhličitým vznikajúcim metánovou fermentáciou v reaktore tak, že vzniká CaCO 3....

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 287560

Dátum: 10.01.2011

Autor: Ingerle Kurt

MPK: C02F 3/12

Značky: čistenia, spôsob, odpadových, biologického

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadová voda sa najskôr privádza do prevzdušňovateľnej aktivačnej nádrže (B-nádrže) a napokon striedavo do jednej z viacerých sedimentačných a cirkulačných nádrží (SU-nádrží) neustále hydraulicky spojených s B-nádržou, v ktorých nasleduje separácia aktivovaného kalu a čírej vody a po oddelení sa aktivovaný kal vracia do B-nádrže a vyčírená voda sa odvedie, pričom sa uskutočňuje v SU-nádržiach viackrát denne prevádzkový cyklus zahŕňajúci...

Zariadenie na spracovanie odpadovej vody a spôsob spracovania odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12804

Dátum: 11.11.2008

Autor: Klegraf Ferdinand

MPK: B01D 61/16, C02F 3/12

Značky: spôsob, zariadenie, odpadovej, spracovanie, spracovania

Text:

...Ďalej sa môže jednať o časť zariadenia na aerobné spracovanie aktivovaným kalom, zariadenia na anaerobné odstraňovanie fosforu, zariadenia na denitritikáciu alebo zariadenia na biologické spracovanie vo vírivom lôžku s biologicky pôsobiacim materiálom ñxovaným na nosičoch.0011 Zariadenie na mechanické čistenie zariadenia na spracovanie odpadovej vody môže obsahovať jeden alebo viacero jednotlivých prístrojov na mechanické čistenie, a to...

Čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18852

Dátum: 06.10.2008

Autor: Hedegaard Henrik

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30, C02F 3/06...

Značky: odpadových, čistiareň

Text:

...vodys prevzdušňovacou komorou obsahujúcou homý a dolný priestor, medzi ktorými je priehradka.Spodný priestor má vstupný otvor na prívod kvapalných splaškov a homý priestor má Výstupnýotvor na očístenú splaškovú vodu.0010 Dokument FR 2 826 952 zverejňuje systém na čistenie odpadovej vody obsahujúci nádobu s krytom, v ktorom sa nachádza manipulačný otvor. Tento systém tiež obsahuje jeden alebo viac prevzdušňovacích systémov a držiaky na aeróbne...

Zariadenie majúce bioreaktor a membránový filtračný modul na spracovanie prichádzajúcej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7189

Dátum: 29.05.2007

Autori: Futselaar Harry, Borgerink Rob

MPK: B01D 65/00, C02F 3/12

Značky: filtračný, spracovanie, membránový, bioreaktor, modul, zariadenie, prichádzajúcej, kvapaliny, majúce

Text:

...trubic alebo ich časti, čoho dôsledkom nastavaúčinného membránového povrchu a za účelom udržania prietoku cezprietokove trubice dôjde k zvýšeniu energie.0006 Aby sa zabránilo prenikaniu nečistôt a/alebo zablokovaniu je možne použiť protiprúdový filter membránoveho filtračneho modulu, ktorý bude zachytávať častice. Avšak dokázalo sa, že častice v tvare vlákien sú ešte stále schopné prechádzať cez filter a teda stále dochádza k vyššie opisaným...

Nový mikroorganizmus na čistenie odpadových vôd a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9409

Dátum: 20.04.2007

Autor: Da Costa Alexandre

MPK: C02F 3/12, C12N 1/20, C02F 3/34...

Značky: príslušný, nový, čistenie, mikroorganizmus, odpadových, spôsob

Text:

...nevýhodou procesu Anammox je slabá úroveň rastu použitých planktomycét baktérií, čo si vyžaduje veľmi dlhé fázy nábehu zariadení. Okrem toho, kultivačné podmienky týchto baktérií a ich udržanie v čistej kultúre býva veľmi ťažké. Nakoniec, čiastočná nitrifikácia (premena 50 amoniakov na dusitany) musí byť perfektne zvládnutá, čo sa ťažkoProces Sharon umiestnený pred úpravou Anammox umožňuje dosiahnutie čiastočnej...

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: C02F 3/10, C02F 3/08, B01J 19/30...

Značky: bioreaktor, čistenia, spôsob, biologického

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Anaeróbne čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9849

Dátum: 21.12.2006

Autori: Spork Christian, Trösch Walter, Mohr Marius, Krischke Wolfgang, Sternad Werner, Trick Iris

MPK: C02F 1/42, C02F 1/44, C02F 1/28...

Značky: odpadových, anaeróbne, čistenie

Text:

...Druhá fáza môže byt okrem iného vytvorená vo forme reaktora s fluidným lôžkom. Na tento účel sa odpadová vodav stupni tvorby kyselín zohrieva prostredníctvom výmenníka tepla na približne 38 °C.Okrem reaktorov s fluidným lôžkom sa na známe anaeróbne čistenie odpadových vôdpoužívajú aj vyhnívacie veže, anaeróbne prevzdušňovacie nádrže, UASB-reaktory aleboZvyškové koncentrácie organického znečistenia dosiahnuté pri známom anaeróbnom spôsobe...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4470

Dátum: 04.05.2006

Autori: Jarabinsky Vladimir, Rusin Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: zariadenie, čistenie, biologické, odpadových

Text:

...podmienky v primámom aktivačnom priestore, v dôsledku ktorých dochádza k žiaducej selekcii splaškov - rozdeleniu nečistôt v splaškoch na usaditeľné, už schopné byt rozkladané aktivovaným kalom a neusaditeľné resp. ťažko usaditeľné (napr. tuky), vyžadujúee si dlhšiu zdržnú dobu v homej časti primámeho aktivačného priestoru, a to až do doby, ked sú schopné klesnúť do spodnej časti a byť spracované aktivovaným kalom. V prípade spenenia...

Spôsob spracovania odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285017

Dátum: 22.03.2006

Autor: Goronszy Mervyn Charles

MPK: C02F 3/20, C02F 3/12, C02F 3/30...

Značky: spôsob, odpadového, materiálů, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania odpadového materiálu, ktorý zahrnuje odstraňovanie zvolených zložiek z odpadu a zariadenia na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktoré obsahuje reaktor alebo rad reaktorov vzájomne prepojených rovnakou kvapalinou na príjem odpadu, ktorý má byť spracovaný, vo forme prítoku. Pritom je tvorený biomasou obsahujúcou odpad a mikroorganizmy, ktorá je akineticky zmiešavaná bez prevzdušňovania alebo mechanického prostriedku na posilnenie...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13738

Dátum: 27.02.2006

Autori: Rusin Jan, Jarabinsky Vladimir

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie, biologické

Text:

...látkového a hydraulického zaťaženia), avšak doterajší stav-3 techniky nerieši a neriadi kvalitatívny charakter a vlastnosti biomasy aktivovaného kalu. Vyplýva to najmä z mimoriadne vysokej citlivosti týchto malých čistiarenských jednotiek na vysoko premenlivý a nestabilný charakter surových odpadových vôd, ako aj z častých zmien štruktúry a vlastností biomasy aktivovaného kalu, výsledkom čoho je často sekundárne zhoršenie kvality...

Spôsob súčasného odstraňovania BSK a fosfátu z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13612

Dátum: 09.09.2005

Autori: Mulder Ronald, Abma Wiebe Ruurd, Vellinga Sjoerd Hubertus Josef

MPK: C02F 3/12, C02F 1/58, C02F 1/52...

Značky: súčasného, spôsob, odstraňovania, odpadovej, fosfátu

Text:

...vyššie uvedené nevýhody. Podľa vynálezu sa poskytuje spôsob súčasného odstraňovania BSK afosfátu z kvapaliny obsahujúcej amónium, BSK, fosfát a horčík, pričom tento spôsob zahŕňaa) zavádzanie kvapaliny do reaktora obsahujúceho BSK-oxidujúcu biomasub) zaistenie, že kvapalina v reaktore obsahuje stechiometrický prebytok amónia a horčíka vzhľadom k fosfátu, kde stechiometria sa týka stechiometrie struvitud) aeróbnu oxidáciu aspoň časti BSK v...

Čistiareň odpadových vôd so sústrednými nádržami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4491

Dátum: 14.04.2005

Autor: Wadl Siegfried

MPK: C02F 3/12

Značky: sústrednými, čistiareň, odpadových, nádržami

Text:

...a tátomanipulačná jednotka je vybavená aspoň jedným dopravným zariadením na kal.0010 Výhodne má dopravné zariadenie na kal dopravník vráteného kalu, vedúci k aktivačnej nádrži, pre dnový kal, vyskytujúci sa v dočisťovacej nádrži.0011 Ďalej je manipulačná jednotka účelne vybavená aspoň jedným zberačom plávajúceho kalu, vedúcim k aktivačnej nádrži a nachádzajúcim sa v dočisťovacej nádrži, pre spätné vedenie plávajúceho kalu do aktivačnej...

Spôsob biologického získávania vody z odpadovej vody pomocou reaktora s fluidným lôžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5011

Dátum: 09.03.2005

Autor: Xiaohu Dai

MPK: C02F 9/02, C02F 3/12

Značky: biologického, lôžkom, reaktora, odpadovej, pomocou, spôsob, fluidným, získavania

Text:

...lôžkom. Dočistenie sa uskutočňuje sedimentáciou.0009 Zodpovedajúce Čističky odpadových vôd na získávaníe vody sú V dôsledku uskutočňovaných procesných krokov veľmi objemné a na zaistenie riadneho využívania vyžadujú rozsiahle skúsenosti.0010 Úlohou predkladaného vynálezu je zdokonaliť opísanýspôsob získavania vody z odpadovej vody tak, aby sa vodazodpovedajúca akosť získala pri prevádzkovom zjednodušenom postupe a kompaktnom usporiadaní...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284405

Dátum: 24.02.2005

Autori: Šalát Miroslav, Tkačov Oto, Štefkový Peter

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: odpadových, biologické, integrovaný, reaktor, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný reaktor na biologické čistenie všetkých druhov odpadových vôd s biologicky odstrániteľným znečistením je kompaktne riešený v jednej nádrži. Medzi denitrifikačnú zónu (1) a nitrifikačnú zónu (3) je vložená sedimentačná nádrž (2) v tvare písmena V, ktorá uvedené zóny oddeľuje a slúži na odseparovanie biologického kalu od vyčistenej vody protiprúdovou sedimentáciou. Odpadová voda je privádzaná do denitrifikačnej zóny (1), v ktorej je...

Membránový bioreaktor a spôsob čistenia odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4362

Dátum: 22.02.2005

Autor: Karl Seel

MPK: C02F 1/44, C02F 3/12

Značky: odpadových, membránový, spôsob, čistenia, bioreaktor

Text:

...a odtokovú nádrž spojenú s aktivačnou nádržou. Použitie mikrobubnového sitového triediča vo funkcii jemného sita umožní účinne zadržať látky ohrozujúce membrány aj pri vysokých prietokových množstvách odpadovej vody. To umožní väčšiu výkonnosť membránového bioreaktora bez zničenia membrány alebo obmedzenia0007 V mikrobubnovom sitovom triediči sa môže pritom použiť čistiace zariadenie s ostrekovačom na výtokovej strane filtra a záchytným a...

Spôsob dvojstupňového čistenia odpadových vôd biologickou cestou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284313

Dátum: 20.12.2004

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18, C02F 11/02...

Značky: spôsob, odpadových, biologickou, zariadenie, cestou, dvojstupňového, čistenia, vykonávanie, tohto, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri dvojstupňovom čistení odpadových vôd biologickou cestou so vznášaným aktivovaným kalom sa do vyrovnávacej nádrže privádzajú odpadové vody a vo fáze plnenia reaktora sa následne prečerpajú čerpadlom surovej vody do reaktora na dočistenie. Reaktor sa prevzdušňuje vo fáze plnenia z minimálnej na maximálnu hladinu, pričom vyrovnávacia nádrž sa prevzdušňuje vo fáze vyprázdňovania reaktora z hladiny maximálnej na hladinu minimálnu. Opísané je aj...

Biologické čistiace zariadenie s ponorným čerpadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1669

Dátum: 05.10.2004

Autor: Baumann Markus

MPK: C02F 3/12

Značky: čistiace, biologické, ponorným, zariadenie, čerpadlom

Text:

...uvedený v tejto súvislosti znamená potrubie, ktoré vytvára spojenie od usadzovacej komory cez deliacu stenu nachádzajúcu sa medzi komorami do komory na predbežné usadzovanie. Preto sa môže používať na recirkuláciu kalu a to sa podľa predloženého vynálezu aj predpokladá. Na druhej strane slúži pri svojom použití podľa vynálezu aj ako plniace potrubie na prepravu vody z komory na predbežné usadzovanie do usadzovacej komory. To sa označením...

Metóda čistenia odpadových vôd s kalovými granulami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5127

Dátum: 16.09.2003

Autori: Van Loosdrecht Marinus Cornelis Maria, De Kreuk Merle Krista

MPK: C02F 3/12, C02F 3/26, C02F 3/30...

Značky: granulami, odpadových, kalovými, čistenia, metoda

Text:

...pre spôsob podľa vynálezu sa nachádzajú V kale čistiarenských zariadení. Nie je potrebné ich izolovať, keďže špecifikované podmienky zabezpečujú, že tieto mikroorganizmy tvoria súčasť kalových granúl.Podmienky podľa vynálezu umožňujú vzniknúť zostave kalových granúl, ktoré sú výrazne rozľahlejšie a majú vyššiu hustotu ako kalové vločky získané podľa podmienok, aké sú známe z US 3,864,246 (pozri Obr. l), majúce sedimentačnú rýchlosť 10 m/h,...

Reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283582

Dátum: 12.09.2003

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: čistenie, odpadových, reaktor, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata uvedeného reaktora spočíva v tom, že aktivačný priestor (4) je rozdelený najmenej jedným priečinkom (5, 5a) na prvú oxickú časť (4a) a druhú anoxickú časť (4b), pričom prvá oxická časť (4a) je opatrená prevzdušňovacími elementmi (16), zatiaľ čo anoxická časť (4b) je vybavená prostriedkami (16, 37) na zabezpečenie suspenzie aktivovaného kalu, pričom separačný priestor (2) je spojený s prvou oxickou časťou (4a) prostredníctvom aspoň...

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283567

Dátum: 18.08.2003

Autor: Schlatte Anton

MPK: C02F 3/12, C02F 3/04

Značky: čistiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie odpadových vôd, hlavne pre decentralizovane umiestnené najmenšie sídliská, s predčisťovacím, prípadne usadzovacím zariadením (1), za ktorým je zaradený biologický čistiaci stupeň (13), za ktorým nasleduje vsakovacia šachta (17). Na umožnenie jednoduchej konštrukcie má biologický čistiaci stupeň (13) vo svojej hornej časti prítokovú rúrku (6) vedenú od predčisťovacieho, prípadne usadzovacieho zariadenia (1), pod ktorou je...

Spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1287

Dátum: 18.02.2003

Autori: Welander Thomas, Löfqvist Anders

MPK: C02F 3/22, C02F 3/12, C02F 3/10...

Značky: biologického, spôsob, čistenia

Text:

...proti opotrebeniu inými nosičovými prvkamia má steny umožňujúce dostatočný prietok Vody cez nosiče.Najvýhodnejšie spracovanie týchto nosičov zahrnujú časti hadičky vo vnútri s priečkami a na povrchu s výčnelkami. Tieto nosiče, s priemerom pohybujúcim sa V rozmedzí 8 až 15 mm boli úspešne používané viac ako 150 krát v MBBR postupe v rovnakom merítku.0007 Podobné nosiče pre MBBR postup sú opísané v Patent Abstracts of Japan, Vol. 14, No....

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3246

Dátum: 04.06.2002

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie

Text:

...umiestnené ponomé čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vnútomej recirkulácie denitriñkácie - nitritikácie s výtlakom na začiatok aktivačného čistiaceho reaktora. V dosadzovacej jednotke je umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponomým čerpadlom ovýtlaku do vonkajšieho medzikmžia. Riešenie3 neumožňuje regeneráciu kalu, čím sa mu znižuje jeho ekonomická efektivita a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a z aktivačného...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3147

Dátum: 05.02.2002

Autor: Schindler Zdeněk

MPK: C02F 3/00, C02F 3/12

Značky: čistenie, zariadenie, odpadových, biologické

Text:

...rozvody tlakového vzduchu k aeračným elementom, ktoré sú umiestnené na dne aktivačnej časti, sa používajú hadičky z materiálov na báze umelých hmôt, ktoré sú relatívne ohybné a majú malý priemer. To býva príčinou porúch upchávania prívodu vzduchuVyššie uvedené nevýhody odstraňuje navrhnuté riešenie. Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd má formu nádrže svertikálnym plášťom ahorizontálnym dnom,ktorá je rozčlenená na...

Aeroselektor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3078

Dátum: 03.12.2001

Autor: Kurilec Ján

MPK: C02F 3/12, C02F 3/14, C02F 3/30...

Značky: odpadových, aeroselektor, čistenie

Text:

...odplavovaniu usadenín recirkulovanou vodou z priradenej usadzovacej nádrže.Ďalšia výhoda aero selektora spočíva v tom, že na zabezpečenie vnútomej a vonkajšej recirkulácie sa nevyžaduje ďalšie technologické zariadenie. Dôsledkom pôsobenia vzduchových bublín unikajúcich z excentricky umiestneného prevzdušňovacieho prostriedku sa rozprúdi aktivačná zmes cez oxickú aanoxickú časť aktivácie atým dochádza kvnútornej recirkuláci aktivačnej...

Malokapacitné biologické čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282315

Dátum: 19.11.2001

Autori: Peukert Volkmar, Koch Reinhard

MPK: B01D 21/02, C02F 3/12, C02F 3/30...

Značky: biologické, malokapacitné, čistiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nádrže (1) na predbežné čistenie vody a ukladanie kalu, ktorá je vybavená prívodom (6) odpadovej vody a za ktorou je zaradený biologický stupeň (2) s biológiou oživeného kalu/biológiou vrstiev a odpojiteľným zavzdušňovacím zariadením (4), ktorý je sčasti vyplnený mikroorganizmami oživiteľnými kultivačnými telieskami (5) s povrchom najmenej 800 m2 na m3 sypného objemu, v ktorom je na zadržiavanie kultivačných teliesok (5)...

Jednonádržové čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282083

Dátum: 31.08.2001

Autori: Koch Reinhard, Peukert Volkmar

MPK: C02F 3/12, C02F 3/30

Značky: čistiace, jednonádržové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie využíva technológiu biologického čistenia s pomocou oživeného kalu a biovrstiev. Časť mikroorganizmov, ktoré sú potrebné na čistenie odpadovej vody, je pritom usadená na kultivačných telieskach (4), ktoré majú mernú hmotnosť vyše 1,0 g/cm3, výhodne v rozmedzí 1,1 až 1,3 g/cm3 a sú rozvirované zavzdušňovacím zariadením (5). Po sedimentácii vytvárajú tieto kultivačné telieska (4) presne vymedzené biologicky aktívne pevné...

Spôsob odplyňovania aktivovaného kalu pri čistení odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281636

Dátum: 10.04.2001

Autor: Gólcz Andrzej

MPK: C02F 11/00, B01D 21/00, C02F 1/20...

Značky: tohto, spôsob, aktivovaného, čištění, odpadových, zariadenie, odplyňovania, spôsobu, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je spôsob čistenia odpadových vôd, predovšetkým pri kontinuálnom čistení, ako aj sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd, predovšetkým na kontinuálne čistenie odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových vôd podľa vynálezu spočíva v tom, že prevzdušnená zmes odpadových vôd s aktivovaným kalom sa pred odvedením do sekundárnej sedimentačnej nádrže odplyní. Sústava zariadenia na čistenie odpadových vôd zahrnuje...

Prostriedok na zníženie vysokého obsahu vegetáciou prijatelného draslíka v pode

Načítavanie...

Číslo patentu: 260289

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beška Emanuel, Královič Ján

MPK: C02F 3/12, C09K 17/00

Značky: v, prijatelného, obsahu, vysokého, prostriedok, vegetáciou, draslíka, zníženie

Text:

...asimiluje a sú dobrým doplnkom minerálnych hnojív. Pre aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy by nemali obsahovať nežiadúce a škodlivé látky ako sú ťažké kovy a chlorované bifenyly. Ich aplikáciou sa zvyšuje sorpčná kapacita pôdy, zvyšuje sa obsah humusu a zlepšujú sa fyzikálne vlastnosti pôdy.Tekuté a pevné priemyselné odpady s vysokým obsahom biodegradabilných látok z potravinárskeho a hydrolýzneho priemyslu sú vhodnými surovinvami na...

Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278544

Dátum: 10.09.1997

Autori: Holub Vladislav, Uher Jaroslav, Koutecký Vlastimil, Pultr František

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18, C02F 3/08...

Značky: dávkovania, tekutiny, reguláciu, odpadových, biozóny, zariadenie, samočinnú, čističky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zhotovené vo forme zvislého elevátora s hnacou remenicou (6) upevnenou na hriadeli (5) nesúcom bioreaktor (4). Remenica (6) je umiestnená nad hladinou (15) znečistenej vody v zásobníkovej nádrži (1) blízko medzisteny (3) oddeľujúcej priestory zásobníkovej nádrže (1) a komory biozóny (2). Remenicu (6) poháňa nekonečný pás (7), na ktorom sú rovnomerne umiestnené korčeky (8) valcovitého tvaru, na oboch koncoch zalepené vrchnákmi (11)...

Čistiareň odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivačnej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1101

Dátum: 06.03.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: prietokom, přerušovaným, čistiareň, odpadových, nádrže, aktivačnej

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaČistiareñ odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivač vnej nádrže sa skladá z troch funkčne samostatných nádrzí, ktoré sú obvykle spojené do jedného stavebného objektu z plastu. Odpadové vody pritekajú do vyrovnávacej nádrže A, ktorá zároveň plní funkciu nádrže primárnej sedimentácie a skladovacej nádrže prebytočného kalu z aktivačnej nádrže 3 Z plnej vyrovnávacej nádrže i odtekajú odpadové vody po...

Spôsob čistenia odpadových vôd s použitím aktivovaného kalu na zvýšenie výťažku čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279864

Dátum: 07.02.1996

Autori: Wamser Norbert, Capdeville Bernard (zomrel), Clauss Frédéric, Tropper Harald, Hangl Manfred

MPK: C02F 3/12, C02F 1/28

Značky: odpadových, čistenia, spôsob, výtažků, zvýšenie, aktivovaného, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia výťažku čistenia v aktivačnej nádrži čistiarne odpadových vôd s použitím aktivovaného kalu, pri ktorom sa do biomasy zavádza mastenec, pyrofylit, kaolín alebo sľuda, prípadne v kationizovanej forme, s veľkosťou častíc pod 100 um v množstve až 2,0 g/l odpadovej vody. Je pozorované významné zlepšenie delenia na pevnú látku a kvapalinu na výstupe z aktivačnej nádrže, rovnako ako zvýšenie výťažku čistenia, uhlíkatého znečistenia,...

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278057

Dátum: 08.11.1995

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 3/12

Značky: zariadenie, vykonávanie, biologického, čistenia, spôsob, odpadových, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení odpadových vôd, najmä s obsahom dusíkatých látok, sa surová odpadová voda mieša s jednou časťou aktivovaného zahusteného kalu v anoxickej zóne a s druhou časťou aktivovaného zahusteného kalu v oxickej zóne so zvýšeným okysličením. V oxickej zóne so zníženým okysličením a v separátore sa vyčistená voda oddeľuje od aktivovaného kalu, ktorý sa recirkuluje do oxickej zóny so zvýšeným okysličením a do anoxickej zóny v pomere 1:3....

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 513

Dátum: 06.07.1994

Autor: Sojka Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: čistiareň, domová, odpadových

Text:

...kalu z dousadzovacej časti, ktorý je spodkom prepojený s kalo~ vým priestorom ll Oba filtre Q, 2 sú vyplnené sekanými fleXibilnými trubkami.Zo vstupného otvoru l priteká voda do usadzovacieho priestoru g. Voda z nad usadeniny preteká pod prednou nornou stenou gg a potom z dola nahor anaerobným filtrom Q. Usadzovaním sedimentujúcich nerozpustených látok a pôsobením anaerobných a fakultatívnych mikroorganizmov v anaerobnom filtre Q sú...

Technologická jednotka na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 496

Dátum: 06.07.1994

Autori: Stanovský Jozef, Bystrický Walter

MPK: C02F 3/12

Značky: čistenie, jednotka, odpadových, technologická, biologické

Text:

...s výsečou, je možné vo vytvorenom priestore osadiť strojovňu biologickej čistiarne odpadových vôd. Pripadne je možne združovať skupiny čistiarenských objektov.Úpravou vzájomného. pomeru vnútorných priemerov jednotlivých nádrži v technologickej jednotke podľa technického riešenia je možne vytvoriť typový rad biologických čistiarni s rôznou kapacitou čistenia.Technologickú jednotku podľa technického riesenia je výhodné vytvoriť z ocele so...