C02F 3/10

Bioreaktor a spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14141

Dátum: 22.12.2006

Autor: Zaitsev Gennadi

MPK: C02F 3/10, B01J 19/30, C02F 3/08...

Značky: čistenia, biologického, spôsob, bioreaktor

Text:

...by boli upchaté biomasou. Okrem toho ak by stupeň plnenia v bioreaktore typu spohyblivým Iožiskom mal byť zvýšený, vyžadovalo by to nepriaznivo veľké množstvo vzduchu a energie pre udržanie nosičov v pohybe, čo by potom významne zvýšilo mechanické namáhanie pôsobiace na biomasu a to by potom viedlo k odlupovaniu bioñlmu z povrchu nosičov, čo by potom viedlo k zastaveniu bíologického procesu. Ďalšou veľkou nevýhodou je to, že reaktor musi...

Spôsob biologického čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1287

Dátum: 18.02.2003

Autori: Löfqvist Anders, Welander Thomas

MPK: C02F 3/12, C02F 3/10, C02F 3/22...

Značky: biologického, spôsob, čistenia

Text:

...proti opotrebeniu inými nosičovými prvkamia má steny umožňujúce dostatočný prietok Vody cez nosiče.Najvýhodnejšie spracovanie týchto nosičov zahrnujú časti hadičky vo vnútri s priečkami a na povrchu s výčnelkami. Tieto nosiče, s priemerom pohybujúcim sa V rozmedzí 8 až 15 mm boli úspešne používané viac ako 150 krát v MBBR postupe v rovnakom merítku.0007 Podobné nosiče pre MBBR postup sú opísané v Patent Abstracts of Japan, Vol. 14, No....

Zostava na biologické čistenie vody zahrňujúca zariadenie na rast baktérii a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4979

Dátum: 26.09.2002

Autor: Lord Garfield

MPK: C02F 3/10

Značky: spojený, zariadenie, biologické, bakterií, zostava, čistenie, zahrnujúca, spôsob

Text:

...voda, septikový a podobne by sa nemali považovat za obmedzenie rozsahu súčasného vynálezu a zahŕňajú akékoľvek iné druhy kvapalín alebo technických aplikácii, s ktorými sa súčasný vynález može použiť a mohol by byť užitočný.0024 Okrem toho, v kontexte súčasného vynálezu možno voľne použiť výrazy voda,kvapalina, odpadové voda, výstup a akékoľvek iné ekvívalentné výrazy známe v problematike používané na označovanie látky vykazujúcej vlastnosti...

Výplňové teliesko, najmä na biologické telesá čistiarní odpadových vôd, chladiace veže a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279755

Dátum: 12.03.1999

Autori: Gyulavári Imre, Molnár József, Kormos Vladimir

MPK: C02F 3/10

Značky: biologické, výplňové, zariadenia, teliesko, odpadových, veže, najmä, vôd, podobně, chladiace, tělesa, čistiarní

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňové teliesko má kanály (2) slúžiace na prietok zmesi kvapaliny a plynu, usporiadané kolmo a otvorené na svojich koncoch (3), a podstatný znak riešenia spočíva v tom, že medziľahlý (stredný) úsek (4) kanálov (2) má konštantný alebo takmer konštantný prierez a k tomuto medziľahlému úseku (4) sú dole a hore pripojené úseky (5, 6, 7, 8), ktoré majú premenný prierez.

Nosné teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280445

Dátum: 08.05.1996

Autori: Rabenstein Klaus, Herding Walter, Vogel Peter

MPK: C02F 3/10

Značky: nosné, výroby, spôsob, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Nosné teleso bioreaktorov s pevným lôžkom na čistenie tekutín pomocou mikroorganizmov je plochým útvarom s menšou hrúbkou v porovnaní so svojou plochou, ktorý má pórovitú štruktúru s pórmi, ktorými môže prechádzať tekutina a ktoré môžu osídľovať mikroorganizmy, je zhotovené z plastových častíc (70) spojených účinkom tepla. Nosné teleso (14) je vybavené dištančnými rebrami (28) zhotovenými integrálne s jeho plastovým materiálom na definovanie...

Spôsob čistenia vody a reaktor na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279389

Dátum: 07.12.1994

Autor: Odegaard Hallvard

MPK: C02F 3/30, C02F 3/10

Značky: reaktor, tohto, čistenia, spôsob, uskutočnenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia vody, pri ktorom sa odpadová voda dávkuje do reaktora obsahujúceho nosičové telieska, na ktorých rastie biologický film, ktorý napomáha požadovanej premene nečistôt, spočíva v tom, že sa použijú nosičové telieska, pozostávajúce z častíc z plastickej hmoty, ktoré majú povrch aspoň 1,5 až dvakrát väčší ako vonkajšia strana hladkých povrchov s rovnakým rozmerom, špecifickú hmotnosť v rozsahu od 0,90 do 1,20 kg/dm3, zvyčajne od 0,92...

Plastová vložka pro biologickou úpravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265214

Dátum: 13.10.1989

Autori: József Nádudvari, László Ragács

MPK: C02F 3/10, C02F 3/00

Značky: plastová, úpravu, kapalin, vložka, biologickou

Text:

...jsou jednotlivé desky vzájemně spojeny bez pomoci lepidla. Profily M mohou mit rovinné nebo zakřivené povrchové plochy.Spojovací přímky a střední přímky profilů M jsou skloněny v úhlu 5 ° ke svislici při praktickém provedení pro konstrukcí. Zebrované plochy jsou zejména opatřeny žebry protilu M nebo střídavě profilu M a V, přičemž spojovací přímky a střední přimky profilú, sestávajících z rovinných deskových úseku, jsou vodorovné.V daném...

Ponorný nosič biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262084

Dátum: 10.02.1989

Autori: Miklenda Jiří, Kos Miroslav

MPK: C02F 3/10

Značky: ponorný, nosič, biomasy

Text:

...škály souběžně probíhajících procesů biodegradace znečištění,jako .například na povrchu lnárostu a v suspendov-ané biomase probíhá nitrifikace a v hloubce nárostu pak denitrifikace. Souběh těchto procesů a současné působení mikroorganismů ve vznosu i přisedlých na nosiči zvyšuje jakost vyčištěné vody nebo zvy 4šuje výkon jednotkového objemu aktivační nádrže, přičemž povrch paralelních vrstev nárostu je dostatečně omývan a zásobován...

Náplň biologického fiitru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palík František, Šebek Zdenik

MPK: C02F 3/10

Značky: biologického, fiitru, náplň

Text:

...důvodů větší tloušťku než je tlouštka stěny dosud používaných elementů z flexibilních drenážních trubek, a tím se současně prodlužuje životnost náplně. Stavebnicový systém konstrukce bloků z jednotlivých elementů umožňuje sestavovat tyto přímo na místě, z čehož výplývá snížení přepravních nároků.Na výkresu je na obr. 2 naznačen příklad provedení jednotlivého elementu - desky 1. Sestava těchto elementů do bloku 2 je znázorněna na obr. 3 V...

Náplň pre biologický reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 244999

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šitov Igor Konstantinovie, Lavrininko Alexadd Ivanovie, Neubahrth Walter, Minov Oleg Nikolajevie, Kojazev Vladimir Serafimovie, Tichomirov Jurij Pavlovie, Marten Heinz

MPK: C02F 3/10

Značky: reaktor, biologicky, náplň

Text:

...V reakto-re pozdĺžne dutiny.Príklady prevedenia náplne podľa vynálezu sú znázornená na pripojených výkresoch. Prvé tri obrázky sú kreslené v axonometrickom pohľade, kde na obr. 1 je znázornený príklad prevedenia prvku náplne, na obr. 2 iný priklad a na obr. 3 detail Vrubkovanie. Obr. 3 V reze demonštruje Ikombináciu dvoch prvkov ďalšieho typu a obr. 5 ukazuje schematicky pôdorys kladenia jednotlivých prvkov.Na obr. 1 je nakreslená tvarovka 1,...

Zařízení k čištěnÍ odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243407

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trubáeek Karel

MPK: C02F 3/10

Značky: čištění, odpadních, zařízení

Text:

...1,6 si 2,4 násobak vzdálenosti naai dělioí stěnou o aouesdnt obvodovou stčnou oktivační nddrla.Proti dosud ultvanýa narizeni dosahuje se konstrukcí podla vynáleau vyllího účinku v tom, o ve llabaoh, ktori nejsou oddčleny dälici stěnnu pmudt aktivačni nula sousmčrnč,tím se snsčně sniluji atrdty tieni při průtok a aniluje sa rovnčl spotŕaba elektrickú anorgie na udrleni ektivační směsi v obänu.llovnčl se snačnč sniluja spotřeba stavebního...