C02F 3/00

Zariadenie na biologické čistenie a dočisťovanie odpadových vôd a spôsob biologického čistenia a dočisťovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6696

Dátum: 04.03.2014

Autori: Cséfalvay Juraj, Pénzes Ladislav

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, biologického, čistenia, spôsob, dočisťovanie, biologické, čistenie, dočisťovania, zariadenie

Text:

...že väčšie čiastočky vplyvom gravitácie sa hromadia v spodnej časti a menšie čiastočky vo vrchnej časti stĺpca filtračného média. V homej časti filtra, kde sú najmenšie čiastočky piesku sa zachytí najviac znečisťujúcich látok. Tento filtračný systém nie je vhodný na ma 10lé individuálne systémy čistenia odpadových vôd, lebo unikajúce kalové vločky ho môžu ľahko upchať, navyše je potrebné zariadenie na intenzívne pranie piesku.Podľa prietoku sa...

Sanačná stanica na likvidáciu ekologických záťaží pomocou biodegradačných enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6446

Dátum: 03.06.2013

Autori: Strhár Tibor, Karlin Gabriel

MPK: C02F 1/78, C02F 3/00, C02F 1/32...

Značky: stanica, enzýmov, likvidáciu, biodegradačných, pomocou, sanačná, ekologických, záťaži

Text:

...napojená na sanačný vrt. Slúži na odčerpávaníe kontaminovanej podzemnej vody z podložia do čistiaceho zariadenia. Vít môže byť tvorený zjednej studne alebo systému studní v závislosti od hydrogeologických vlastností kontaminovaného podložia, rozsahu znečistenia atď. Podzemná voda sa odčerpáva pomocou čerpadla vybaveného štrbinovým košom. Toto zariadenie zabezpečuje požadovaný prietok a tlak na sanačnú stanicu. Výstupný materiálový tok v...

Čistička odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 288077

Dátum: 20.05.2013

Autor: Bidenko Ivan

MPK: C02F 3/16, C02F 3/00, C02F 3/12...

Značky: odpadových, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička odpadových vôd zahŕňajúca vertikálne valcovitú aktivačnú nádrž (1) v dvojplášťovom uskutočnení, kde vnútorný plášť (3) je koncentricky usporiadaný proti vonkajšiemu plášťu (2) a kde vnútorný plášť (3) vymedzuje priestor, v ktorom sú usporiadané sedimentačné nádrže (6), ktorých prierez sa zužuje v smere nadol. V stredovej oblasti aktivačnej nádrže (1) sú usporiadané dve vzájomne rovnobežné deliace steny (4), ktoré vymedzujú medzi sebou...

Elektrochemické postupy na separáciu produktov pochádzajúcich z biologických premien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20578

Dátum: 30.01.2013

Autori: Stevens Christian, Rabaey Korneel

MPK: C02F 1/469, B01D 61/44, B01D 61/42...

Značky: produktov, separáciu, premien, elektrochemické, biologických, pochádzajúcich, postupy

Text:

...pH roztoku, rovnako ako transportu acetátu z média do opačného priestoru. Do tohto priestorusa priviedol obnovovací (recovery) roztok. Avšak postup stále viedol k slabému roztokuvytvoreného acetátu vobnovovacom priestore. Okrem toho naposledy uvedená štúdia je veľmi podobná skoršej práci Nomura a kolektív (Applied and Environmental Microbiology 54 (l), str. 137 - 142, 1988), V ktorej sa produkcia acetátu zlepšila z etanolu v ED zväzku. Hongo...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5466

Dátum: 07.06.2010

Autori: Horečný Henrich, Čepela Vojtech

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, reaktor, čistenie

Text:

...separátora, kde bol inak doteraz v tesnej blizkosti umiestnený vstup vnútomej cirkulácie a vstup vody do separátora. Posunutím výšky vstupu vody do separátore dochádza k optimalizovaniu tvorby a aktivácie kalu.S cieľom dosiahnuť aspoň čiastočne laminárne prúdenie vody do vstupu v separátore je dobré, ak vstup čistenej vody do separátora je opatrený trubicami na upokojenie toku vody, výhodne vo forme nadväzujúcich polovíc rúry.Vo výhodnom...

Spôsob čistenia vôd a zariadenie na čistenie vôd podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5314

Dátum: 07.12.2009

Autor: Tocchetto Davide

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenia, čistenie, podľa, spôsob, spôsobu, zariadenie, tohto

Text:

...čistenia.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje zariadenie na čistenie vôd z hora obr. 2 znázorňuje zariadenie na čistenie vôd v bočnom reze obr. 3 znázorňuje vrstvy a obsah hlavnej nádrže v bočnom reze.Na obr. l a obr. 2 je znázomené zariadenie na čistenie vôd, ktoré pozostáva z konvenčnej Čističky 1 Vybavenej plynovým distributérom 2. Hlavná nádrž 11 konvenčnej...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5287

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: podzemná, čistiareň, odpadových, komôrkového

Text:

...Čistiarne odpadových vôd sa spravidla realizujú ako monolitické, alebo prefabrikovane z plošných stavebných dielcov, pripadne priestorových stavebných dielcov kruhového alebo obdlžnikového pôdorysu, čo nie je z hľadiska stavebného aj technológie čistenia optimálne. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky zmierňuje podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu, vytvorená z priestorových stavebných dielcov osadených na...

Podzemná in situ bioremediácia použitím mieste-špecifických mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13992

Dátum: 01.12.2008

Autori: Permild Erik, Mogensen Anders Skibsted

MPK: B09C 1/10, C02F 3/00, B09C 1/00...

Značky: podzemná, mikroorganizmov, bioremediácia, mieste-špecifických, použitím

Text:

...Tu sú prezentované novátorsné mikrobiálne druhy roduDesulfitobacterium, ktoré sú schopné dehalogenáciehalogénovaných organických látok pod povrchom.0009 Hlavný nedostatok tohto pristupu je, že mikroorganizmy,ktoré sú dobre výkonné pri definovaných laboratórnych podmienkach, sú často slabo výkonné, ked sa podrobia in-situ podmienkam miestne-špecifického environmentu a autochtónnym mikroflórmn. Hlavný dôvod je, že stabilná mikroflóra je často...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4985

Dátum: 05.02.2008

Autor: Pijak Pavol

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenie, biologické, odpadových, zariadenie

Text:

...sedimentačnej (dosazovacej) nádrži je súčasne umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponorným čerpadlom, ktorého výtlak je zaústený do vonkajšieho medzikružia primámej sedimentácie. Uzatváracie ar 10matúry vypúšťania sedimentu, vypúšťania nádrží a vyčistenej vody sú pritom umiestnené v podzemnej šachte. Riešenie neumožňuje regeneráciu kalu, čím má zníženú ekonomickú efektivitu a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a...

Paralelná výroba kyseliny a bázy z vodného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7789

Dátum: 22.10.2007

Autori: Van Der Heijden Petrus Cornelis, Tholen Johannes Petrus Paulus, Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef

MPK: C02F 1/00, B01D 61/00, C02F 11/00...

Značky: paralelná, vodného, bázy, prúdu, výroba, kyseliny

Text:

...vodivosti vo vodnom systéme, vrátane biologického systému. Proces podľavynálezu na separáciu katiónov z vodného prúdu a/alebo kontrolu pH vodného prúdu zahŕňa- poskytnutie elektrolytickej nádobky (10) obsahujúcej anódovú komoru (1), elektrolytickú komoru (2), medzikomoru (3) a katódovú komoru (4), anódu (5), ktorá je umiestnená V danej anódovej komore (l), a katódu (6), ktorá je umiestnená v danej katódovej komore (4), kde daná anódová...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4698

Dátum: 01.03.2007

Autori: Horečný Henrich, Čepela Vojtech

MPK: C02F 3/00

Značky: reaktor, odpadových, čistenie

Text:

...Ten v tvare malých bubliniek strháva nečistoty z rizikového priestoru škrtiaceho prvku a zároveň svojou funkciou mamutieho čerpania stabilizuje prietokove pomery.Charakteristika škrtiaceho prvku môže byt určená prierezom, ktorého návrh závisí od maximálneho navrhovaného prietoku čístiame, koeficientu nerovnomemosti nátokuodpadových vôd. Prierez je možné meniť, či už kontinuálne- škrtením, napriklad pomocou posuvného doskového zasúvača...

Čistiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2977

Dátum: 07.04.2006

Autor: Baumann Markus

MPK: C02F 3/20, C02F 3/00, C02F 3/14...

Značky: čistiace, zariadenie

Text:

...takže meranie stavu naplneniaV zavzdušňovacej hadici môže byť celkovo považovanéza meranie stavu naplnenia Vo Vyčerovacej nádrži. Vo Vnútri zavzdušňovacej hadice je znečistenie podstatne menšie než zvonku zavzdušňovacej hadice Vo Vyčerovacej nádrži. To je založené po prvý krát na tom, že V priebehu fázy zavzdušňovania existuje prudenie vzduchu, ktoré udržiava čistenú Vodu V zavzdušňovacej hadici V pohybe a bráni usadzovaniu nečistôt. Po...

Reaktor na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4382

Dátum: 02.02.2006

Autori: Horečný Henrich, Čepela Vojtech

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, čistenie, reaktor

Text:

...Týmto usporiadaním sa umožní vytvorit priamo vo vstupnej časti reaktora kalojem pre ukladanie kalu. Zároveň je možné použiť presmerovaný výstup recirkulačného čerpadla na rozohnanie flotovaného kalu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde je na obr. l znázomený pohľad na bokowsný prierez reaktorom na čistenie odpadových vôd a na obr. 2 je znázomený nárys uvedeného reaktora na čistenie...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4324

Dátum: 01.12.2005

Autori: Pénzes Ladislav, Cséfalvay Juraj

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, čistenie, odpadových

Text:

...periodicky sa vháňa tlakový vzduch, pripadne tlaková voda cez otvor do dutého telesa regulátor prietoku pod výtokovou clonou a tlakový vzduch alebo tlaková voda vytláča vyčistenú vodu, ktorá sa nachádza v regulátore prietoku v priestore medzi plášťom regulátora prietoku a prepúšťacím potrubím vnútri regulátora prietoku, najprv cez ochranné sito a až po dosiahnutí úrovne vtokového otvoru prepúšťacieho potrubia začne unikat natlakovaná voda...

Čistiareň odpadových vôd s možnosťou nárazovej akumulácie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4320

Dátum: 03.11.2005

Autor: Cyprian Michal

MPK: C02F 3/00

Značky: akumulácie, čistiareň, odpadových, nárazovej, možnosťou

Text:

...7, ktoré je vyústené nad hrablieovým košom ll v dvojdielnej mechanickej sekcii 2, oddelenej od ďalších častí nádrže 1. Druhý segment je aktivačnou zónou 4. Do priestoru aktivačnej zóny 4 je zhora vsadený separačný diel 5 s dnom na dne nádrže 1. Z jeho strednej časti je šikmo hore vyvedené vyrovnávacie potrubie 6, v ktorom je urobený otvor 9 a ktoré je ukončené V aktivačnej zóne 4 ako otvorené. Nátokový okraj 3 vyrovnávacieho potrubia 6 je...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd, najmä komunálnych

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3856

Dátum: 07.07.2004

Autori: Schindler Michal, Schindler Zdeněk

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, vôd, odpadových, najmä, komunálnych, čistenie, biologické

Text:

...vôd. Zariadenie je vhodné najmä na čistenie komunálnych odpadových vôd, ako z domácnosti, reštaurácii, hotelov, nemocníc, predajných komplexov, kancelárií, športovísk a podobne, a tiež je vhodné na čistenie určitého spektra vôd priemyslových, ako napríklad prevádzok spracovania mäsa, mliekamí, konzervámí a podobne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresov,kde znázorňuje obr. l pohľad z boku do...

Spôsob premývania biofiltra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7740

Dátum: 14.11.2003

Autor: Lahtinen Heikki

MPK: C02F 3/00, B01F 5/00, C02F 1/00...

Značky: biofiltra, premývania, spôsob

Text:

...je založená na biologickej aktivite na povrchu filtra. Pri rýchlych filtroch je filtračná rýchlosť podstatne vyššia ako pri pomalých filtroch. Filtračná rýchlosť môže byť napríklad od 2 m/h do 50 m/h. Pri rýchlych filtroch nemá biologická aktivita taký veľký význam, ako pri pomalom filtrovaní.0011 Z hľadiska ñmgovania zariadenie je tiež dôležité, ako efektívne je možné zariadenie čistiť. Zrazenina nahromadená vo íiltroch znižuje výkon filtra...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3651

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie

Text:

...zariadenia a vonkajším povrchom aktivačného čístiaceho reaktora do aspoň jedného miesta technicky značne uľahčuje odber usadeného kalu z usadzovacej nádrže. Uvedené skutočnosti pritom výrazne vplývajú na zníženie realizačných a prevádzkových nákladov na čistenie odpadových vôd podľa technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad konštrukcie zariadenia podľa technického riešenia je schematicky znázomený na pripojených...

Čistička odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3426

Dátum: 09.01.2003

Autor: Horvát Peter

MPK: C02F 3/00

Značky: čistička, odpadových

Text:

...procesu spočíva v jemnobublinnej aerácii s využitím prevzdušňovacích elementov, ktoré zabezpečujú rozptýlenie kyslíka. Biologické čistenie je uskutočňované nízko zaťažovou aktiváciou s oddelením funkcie miešania a aerácie, čo zabezpečuje riadené procesy nitriñkácie a denitriñkácie. Pohyb vody v cirkulačnej nádrži zabezpečujú ponorné vrtuľové miešadla, ktorých spúšťanie umožňuje zvyšovať rýchlosť pohybu vody, čím je možné predĺžiť dráhu...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3246

Dátum: 04.06.2002

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 3/12, C02F 3/00

Značky: odpadových, zariadenie, čistenie

Text:

...umiestnené ponomé čerpadlo vratného kalu a čerpadlo vnútomej recirkulácie denitriñkácie - nitritikácie s výtlakom na začiatok aktivačného čistiaceho reaktora. V dosadzovacej jednotke je umiestnená zberná nádoba plávajúcich nečistôt s ponomým čerpadlom ovýtlaku do vonkajšieho medzikmžia. Riešenie3 neumožňuje regeneráciu kalu, čím sa mu znižuje jeho ekonomická efektivita a nakoľko vyžaduje protismemú prepravu kvapaliny do a z aktivačného...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3147

Dátum: 05.02.2002

Autor: Schindler Zdeněk

MPK: C02F 3/00, C02F 3/12

Značky: odpadových, biologické, zariadenie, čistenie

Text:

...rozvody tlakového vzduchu k aeračným elementom, ktoré sú umiestnené na dne aktivačnej časti, sa používajú hadičky z materiálov na báze umelých hmôt, ktoré sú relatívne ohybné a majú malý priemer. To býva príčinou porúch upchávania prívodu vzduchuVyššie uvedené nevýhody odstraňuje navrhnuté riešenie. Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd má formu nádrže svertikálnym plášťom ahorizontálnym dnom,ktorá je rozčlenená na...

Spôsob čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280915

Dátum: 08.10.1997

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/00

Značky: zariadenie, spôsobu, čistenia, vykonávanie, odpadových, tohto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsobu čistenia odpadových vôd biologickou cestou využíva aktivačný systém s aktivovaným kalom vo vznášaní. Do vyrovnávacej nádrže (1) čistiarne sa privádzajú odpadové vody a následne sa prečerpávajú do aktivačnej nádrže (3), z ktorej sa po vyčistení odvádzajú do dosadzovacej nádrže (4) a z nej, po usadení zvyšného kalu, do odtoku. Pri poklese hladiny odpadových vôd vo vyrovnávacej nádrži (1) pod stanovenú minimálnu hladinu sa automaticky...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279742

Dátum: 11.10.1995

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: podzemná, komôrkového, odpadových, čistiareň

Zhrnutie / Anotácia:

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu vytvorená zo stenových stropných doskových dielcov, osadených na základovej doske. Jednotlivé technologické časti ako mechanická predčistiareň (1), čerpacia komôrka (2), anoxická aktivačná komôrka (3), oxická aktivačná komôrka (4), dosadzovacia komôrka (5) a kalojem (6) majú pôdorysný modul rovnostranného trojuholníka a sú usporiadané do komplexu nádrže pôdorysného tvaru šesťuholníka s...

Štrbinová nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 879

Dátum: 11.07.1995

Autori: Horvát Peter, Sága Pavel

MPK: C02F 3/00

Značky: nádrž, štrbinová

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaŠtrbinová nádrž pozostáva z telesa 3, v ktorom je štrbinový žľab 3 e anaerobný filter 3. Štrbinový žľab g pozostáva zo vstupnej komory 23, ktorá je prepojovacimi otvormi 2324 spojená so strednou komorou 23, ktorá je prepojovecimi otvormi 2425 spojená s výstupnou komorou 33. Vo vstupnej komore 23 je technologické medzera § 39 na odber kalu. Štrbinový žľab 3 v spodnej časti prechádza do zúženia, ktoré je...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 767

Dátum: 12.04.1995

Autor: Stanovský Jozef

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, čistenie, zariadenie, biologické

Text:

...aktivačnej nádrže s postranne osadenými dosadzovacími nádržami, podľa technického riešenia je možné vytvoriť z ocele alebo betónu, prípadne v kombinácii ocele a betónu.Ďalšou výhodou riešenia je, že pri nízkych nákladoch,jednoduchou výmenou strojného zariadenia - povrchový aerátor za ponorný prevzdušňovač - a osadením prepážok pred otvormi medzi aktivačnou nádržou a dosadzovacími nádržami, je možné intenzifikovať existujúce čistiarne...

Čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 434

Dátum: 11.05.1994

Autori: Sága Pavel, Remeta Miroslav, Horvát Peter

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, čistiareň

Text:

...potrubím 5 s rozvádzacou šachtou §. Odtok QQ aktivačnej nádrže § je nad zónou odkaľovacieho priestoru a je spojený prepojovacím potrubím Z so sútokovou šachtou §. V moduiovom riešení je to prvým prepojovacím potrubím Z 1 a druhým prepojovacím otrubím ZZ. Sútoková šachta § je prepojovacím potrubim 2 spojená s nátokovýn potrubím 19 koreňovej Čistiarne 29, kde v moduiovom uskutočnení nátokové potrubie 1 Q 1 je prvej koreňovej čistiarne QQ 1a...

Zariadenie na odťahovanie kalu z dosadzovacích nádrží v čistiarňach odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 333

Dátum: 02.02.1994

Autor: Braxator Franz

MPK: C02F 3/00, B08B 13/00

Značky: čistiarňach, odpadových, zariadenie, nádrží, dosadzovacích, odťahovanie

Text:

...potrubia.Pritom nasávacie otvory odsávacieho potrubia môžu bytobdĺžnikového tvaru. s výhodou so zaoblenými rohmi.Tesniace prvky sú tvorené pásmi z gumy alebo iného pružnéhomateriálu. Vodiaca plošina je s výhodou obdĺžnikového tvaru a jej hrany v smere pohybu sú skosene. Zhrabovacia plošina je s výhodoua m Podstatou činn sti riešenia je plošné odsávanie v celom priereze sedimentačnej ča łi dosadzovacej nádrže vytvorenés,spojením spodnej...

Klietkový biokontaktor čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278451

Dátum: 08.12.1993

Autori: Pultr František, Koutecký Vlastimil, Vrba František, Veselý Jiří

MPK: C02F 3/00, C02F 3/18

Značky: čističky, odpadových, klietkový, biokontaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Klietkový biokontaktor má viachrannú klietku (1). Medzi vodorovnými styčnými hranami (7) klietky (1) a krytom (3) hriadeľa (2) sú umiestnené priečky (4), ktoré majú tri rady kruhových otvorov (5), ktoré sú v rade rovín kolmých na os otáčania klietky (1). Hadicové segmenty (6) z plastu, napr. segmenty elektroinštalačných článkových rúrok v tvare otvorených slučiek sú v klietkach umiestnené tak, že vrchol oblúka slučky prechádza otvorom (5)...

Elevátorová čistička biologicky čistenej odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 277998

Dátum: 08.12.1993

Autori: Pultr František, Koutecký Vlastimil, Vrba František, Veselý Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: čistička, čistenej, elevátorová, biologicky, odpadovej

Zhrnutie / Anotácia:

Elevátorová čistička s vaňou (8) biozóny umiestnenou v hornej časti usadzovacej nádrže (9) vsadenej do septiku (10) má vaňu (8) biozóny nad úrovňou hriadeľa napínacej remenice (12) prehradenú priehradkou (7), ktorá má v strede spodného okraja výrez (14) a z oboch strán zaťažovacie dosky (15), ktorých bočné okraje sú vsadené medzi lišty, ktoré sú umiestnené na protiľahlých stranách vane (8) biozóny. Biokontaktory (1) sú vytvorené z vonkajších...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277722

Dátum: 12.11.1991

Autori: Dvořáčková Ľudmila, Bobáľ Miloš, Košč Pavel, Mazáň Štefan, Gažo Marián, Lakomčík Peter

MPK: C02F 3/00, C02F 1/00

Značky: draselných, benzylpenicilínu, fenoxymetylpenicilínu, kvapalného, spracovania, odpadů, solí, spôsob, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zlepšeného spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu, keď sa úpravou matečných lúhov kyselinou fosforečnou za prítomnosti acetónu získa kryštalický dihydrogénfosforečnan draselný. Po jeho odseparovaní sa úpravou hodnoty pH matečných lúhov hydroxidom alebo hydrogénuhličitanom sodným získa ochladením trihydrát octanu sodného. Použitý acetón sa zregeneruje destiláciou. Získaný...