C02F 11/04

Zariadenie na výrobu bioplynu kontinuálnou suchou anaeróbnou fermentáciou biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7298

Dátum: 03.12.2015

Autor: Forró Vojtech

MPK: C02F 11/04, C07C 9/04, C12M 1/107...

Značky: bioplynu, výrobu, fermentáciou, zariadenie, suchou, kontinuálnou, biomasy, anaeróbnou

Text:

...dusíka vo fugáte, čo by mohlo zabrzdiť proces anaeróbnej digescie.Správne spracovaný a dostatočne vyzretý di gestát, resp. fugát je pre rastliny výborným hnojivom a Vďaka vysokému obsahu vody súčasne aj Závlahou. Aplikácia na pole počas suchých období, najmä keď sú rastliny ešte malé, je pre poľnohospodárske plodiny veľmi prospešná.Na základe prispôsobovania sa mnohých poľnohospodárskych podnikov sa dobytkárstvo zredukovalo na minimum,...

Mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu – bioreaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6393

Dátum: 01.03.2013

Autor: Fuska Štefan

MPK: A01C 3/02, C02F 11/04, C12M 1/00...

Značky: bioreaktor, anaeróbnu, mobilné, fermentáciu, zariadenie, suchú

Text:

...mobilné zariadenie na suchú anaeróbnu fermentácíu. Obrázok 3 znázorňuje bočný pohľad - prierez fermentačnou komorou bioreaktora.Mobilne zariadenie na suchú anaeróbnu fermentáciu - bioreaktor, vo forme kvádra, ktoré obsahuje jednu fermentačnú komoru g, na uloženie a spracovanie biomasy l, uzatvárateľnú plynotesnými dverami Q a oddelený technologický priestor g. Toto zariadenie ďalej obsahuje izolačný plášť 5 vybavený otvorom Q na odvod...

Kontajnerový fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5987

Dátum: 04.01.2012

Autori: Rusin Jan, Benčič Mário

MPK: C02F 11/00, C12M 1/107, C02F 11/04...

Značky: fermentor, kontajnerový

Text:

...od spôsobu vkladania kóje do kontajnerového fermentora.Uvedená konštrukcia kóje umožňuje prenikanie perkolám do biomasy a zároveň aj unikanie bíoplynu celým povrchom.Výhodou kontajnerového fermentora podľa predloženého technického riešenia je, že je mobilný a umožňuje produkciu bíoplynu a sfermentovaného substrátu spracovaním biomasy v anaeróbnom prostredí. Dalej,že umožňuje jednoduchú a rýchlu manipuláciu s biomasou pri nakladaní a...

Fermentačná stanica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5827

Dátum: 05.09.2011

Autori: Rusin Jan, Benčič Mário

MPK: C02F 11/04, C02F 11/00, C12M 1/107...

Značky: fermentačná, stanica

Text:

...fermentorom obsahujúcim riadiacu jednotku. Fermentor je ďalej prostredníctvom čističky prepojený so zásobníkom bioplynu a kogeneračnou jednotkou slúžiacou na výrobu elektrickej a tepelnej energie. Fermentor môže byť ďalej napojený na sklad sfermentovaného substrátu, sušičkou, so zariadením na výrobu brikiet a/alebo peliet a baliacou linkou.Je výhodné, ak fermentor ferrnentačnej stanice je kontajnerového typu, ktorý je mobilný,...

Roztok stopových prvkov pre bioplynové spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15048

Dátum: 19.12.2008

Autori: Kube Jürgen, Friedmann Hans

MPK: C02F 1/68, C02F 11/04, C02F 3/28...

Značky: bioplynové, stopových, prvkov, roztok, spôsoby

Text:

...prvkov, môžu sa stopové prvky používať v kyslom roztoku. Vzhľadom na nízku hodnotu pH bude rovnováha disociácie H 2 S a S 2 ku HgS posunutá a tým sa zabráni vyzrážaniu. Zabráni sa tak i vyzrážaniu ťažko rozpustných soli hydroxidov. Po zavedení do bioplynového reaktora sa však takto rozpustené stopové prvky opäť vyzrážajú ako sulfidy, pretože napríklad v bioplynovom reaktore je hodnota pH 6-8. 0013 Ďalšia možnosť ako urobiť stopové...

Vynálezy kategórie «C02F 11/04» v ZSSR.

Spôsob likvidácie pevných biodegradovateľných látok pri výrobe bioplynu s využitím anaeróbneho aktivovaného kalu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286482

Dátum: 29.10.2008

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 11/04, C12M 1/00, C12P 3/00...

Značky: bioplynu, vykonávanie, spôsob, biodegradovateľných, likvidácie, aktivovaného, pevných, spôsobu, anaeróbneho, využitím, zariadenie, látok, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie pevných biodegradovateľných látok pri výrobe bioplynu, ktorého základom je fermentačný a metanizačný proces, pri ktorom pevné biodegradovateľné látky sa mechanicky rozdrvia a zmiešajú sa s anaeróbnym aktivovaným kalom na substrát, ktorý sa počas stáleho miešania bez prístupu vzduchu zohrieva na teplotu v rozsahu 30 °C až 60 °C so zádržnou dobou 1 až 40 dní pri hodnote pH 4,0 až 12,0 s následným prečerpaním do metanizačného...

Zariadenie na spracovanie odpadov s biomasou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9132

Dátum: 27.03.2008

Autori: Töröcsik Ferenc, Barabás Gyözö, Páll Ernö, Hajdú István, Szilágyi Mihály

MPK: B02C 19/22, C02F 3/28, C02F 11/04...

Značky: odpadov, biomasou, spracovanie, zariadenie

Text:

...drviace závitovky a hnacie jednotky, pričom dnová doska prijímacej misy je perforovaná a je vytvorená ako uloženie pre závitovky s otvorenou hornou časťou pre vloženie dvojice závitoviek, pričom v tomto uložení pre závitovky sú uložené dve drviace závitovky, pričom pod dnovou doskou je vytvorená komora pre uloženie jednej alebo viac miešacích závitoviek, a pričom na konci prijímacej misy opačnom voči hnacej jednotke drviacej závitovky je...

Spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285761

Dátum: 29.06.2007

Autori: Valach Jozef, Drtil Miloslav, Hutňan Miroslav, Mičo Štefan

MPK: C12P 3/00, C02F 11/04, C12M 1/00...

Značky: najmä, bioplynu, rezkov, řepných, řepného, spôsob, cukrů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby bioplynu z repných rezkov, najmä z výroby repného cukru, pri ktorom sa repné rezky zmiešajú s vodou na substrát s výslednou koncentráciou 1 až 10 % objemových, ktorý sa podrobí hydrolýze so zádržnou dobou 1 až 6 dní pri teplote 15 až 50 °C so súčasnou acidifikáciou pri pH 4,0 až 6,0 a s následným pôsobením metanizačných baktérií, ktoré uvoľňujú bioplyn v kontinuálnom alebo diskontinuálnom viacstupňovom režime.

Spôsob a aditívum na digesciu organickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11329

Dátum: 28.11.2006

Autor: Ejlertsson Jörgen

MPK: C02F 11/04, C02F 3/28, C12P 5/02...

Značky: digesciu, spôsob, organickej, aditivum, hmoty

Text:

...kovov. 0014 Tento cieľ bol dosiahnutý metódou výroby bioplynu anaeróbnou digesciou organickej hmoty, ktorej podstata spočíva vtom, že sa- do organickej hmoty pridáva kobalt, železo a kyselina chlorovodíková takým spôsobom, aby pomer medzi takto pridaným kobaltom a železom bol v rozmedzí od 1 80 do 1 15000, vyjadrené ako hmotnostný pomer, a ďalej aby pomer medzitakto pridaným železom a kyselinou chlorovodíkovou bol v rozmedzí od 1 3...

Použitie viackrát modifikovaného zeolitu pri získavaní bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2556

Dátum: 17.03.2005

Autori: Heinzel Ute, Boos Bernd, Lesjak Meinhard, Holper Josef

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04

Značky: modifikovaného, použitie, zeolitu, viackrát, získavání, bioplynu

Text:

...nárast nedisociovaných kyselín, ako napr. kyseliny octovej, kyselinymaslovej, kyseliny propiónovej, kyseliny valérovej, atď. Produkcia plynu klesá,narastá obsah oxidu uhličitého a dochádza k tvorbe peny.0011 Nielen amoniak, ale aj zvýšený počet zlúčenín síry v kvasnom substráte pôsobí inhibične na aktivitu metánových baktérií. V závislosti od hodnoty pH sa tvoria sulfidy, príp. sirovodik. Toxicky pôsobí predovšetkým sirovodik....

Spôsob a zariadenie na spracovanie organického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7000

Dátum: 20.05.2003

Autor: Järventie

MPK: C05F 1/00, C12G 3/00, C02F 11/04...

Značky: spracovanie, materiálů, zariadenie, organického, spôsob

Text:

...do takej miery, ako voľný amoniak, pretože vznikajúca tlmivá zlúčenina zabraňuje výkyvom pH, ktoré sú nepriaznivé pre mikróby. Týmto sa kal vznikajúci v druhom reaktore, ktorý obsahuje masu určenú na hydrolýzu a bioplyna ktorý obsahuje tlrnivú zlúčeninu alebo tlmivé zlúčeniny, môžu recyklovať do prvého reaktora.0011 Organický materiál určený na spracovanie môže byt rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. V predloženom dokumente sa Organický...

Zařízení na anaerobní čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268523

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vellinga Sjoerd

MPK: C02F 3/28, C02F 11/04

Značky: čištění, zařízení, anaerobní, odpadních

Text:

...nádrže l za enaerobních podmínek, přičemž kvasný proces probíhš v důsledku vzájemného kontaktu mezi částicemi kalu a látkami, které jsou rozpustné ve vodě, zejména mastnými kyselínami, a při kvašení vzniká metan. Část částic kalu absorbuje tolik metanu,že sa tyto částíce atávají lehčímí než okolní kapalína. Aby se dosáhlo klídného proud§ ní nmňnt knpnltny o knlnm n plynom boz vířívých prouda v nejvyšůí čáoti ronktorovo nádrža l a aby so...

Zařízení ke kontinuelnímu anaerobnímu ošetřování tuhých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258754

Dátum: 16.09.1988

Autor: Krajina Vladimír

MPK: A01C 3/02, C02F 11/04

Značky: ošetřování, organických, anaerobnímu, kontinuelnímu, tuhých, látek, zařízení

Text:

...jež nejsou znázorněny ani blíže popsány, nebot nejsou předmětem tohoto vynálezu a lze je realizovat jakýmkoliv pro odborníka známým a běžnýmKontejner g se ihned po odběru, např. z chléva, naplní organickým odpadem jako třeba jednodenním vyvážením slamnaté mrvy známých hodnot. kterým odpovídá pro dosažení kvalitního substrátu určitý známý ubytek váhy suäiny výchozí látky.Jiné obecné odpady organických látek lze v této fázi upravit hutněním,...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Straka František, Kužniar Josef, Kruntorád František, Hušek Vladimír

MPK: C02F 11/04

Značky: tohoto, ztekutitelných, tekutých, provádění, likvidace, způsobu, odpadů, potravinářských, zapojení, způsob

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Zariadenie na vyhnívanie organických látok bez prístupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strnad Petr, Krejeí Ivan

MPK: C02F 11/04

Značky: vzduchu, zariadenie, látok, přístupu, organických, vyhnívanie

Text:

...sa potom prečerpáva do potrubia v stenách nádob, ktoré je potrebné prihrievat. V priebehu anaerobného vyhnívania vzniká aj bioplyn, ktorý sa z nádrže odvádza pre ďalšie využitie ako palivo. Po skončení vyhnívaziia sa veko odloží, kontajnery s vyhnitou organickou látkou sa vyberú. a odvezü sa na skládku, kde sa vyprázdnia. Prázdne kontajnery sa vrátia do prázdnej nádrže.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že podzemná nádrž sa dá vyhotoviť...

Komplexní bioplynová jednotka na fermentaci organických substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253003

Dátum: 15.10.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš, Telecký Václav

MPK: C02F 11/04

Značky: substrátů, jednotka, organických, komplexní, fermentaci, bioplynová

Text:

...zápachem. Organický subetrdt je po celou dobu skladování a fnrmentace chráněn proti působení povětrnoatních vlivů, a tím se sníží ztráty živín a lépe se využije vyvíjeného bioplynu.Zařízení Je lehké a levné a manipulace s ním je velmi jednoduchú a bezpečnú. Bioplynová jednotka plní i funkci plynojamu. Dvojitý pldšt fermentoru zabraňuje úniku tepla z prostoru jednotky a zvýšením tlaku v prostoru mezipldště lze vytěanit bioplyn z prostoru...

Těsnění fermentačních jednotek na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252204

Dátum: 13.08.1987

Autori: Losenický Karel, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: fermentačních, výrobu, jednotek, bioplynu, těsnění

Text:

...jednotkami, odpadá jejich usazování do vodních žlábků, čištění žlábků, plnění vodou, nebezpečí zamrzání atd. Hlavní výhodou je však to, že těsnění se při poruše velmi rychle a lehce vymění za nové. Poškození žláhků vodních uzávěrů je prakticky neopravitelné nebo velmi obtížně a se značnými finančními náklady.Příklad utěsnění fermentační jednotky je zakreslen na přiloženém výkrese, s to na obr. 1 až 3. Na obr. 1 je zakreslena V nárysu...

Anaerobní fermentor na výrobu bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252124

Dátum: 13.08.1987

Autori: Fiala Miloš, Losenický Karel

MPK: C02F 11/04

Značky: výrobu, bioplynu, fermentor, anaerobní

Text:

...a lacínějäích menípuledníeh proetředkd napr. vyeokozdviłąýeh vozíkd, oproti poułítí velkých a druhých portdlových jeŕdbd. V ndvaznoetí na tuto zadnu odpadí nutnoet budovdní jeŕábovd drdhw a jejích zdkledd a úloind ploche rementoru není oaezena roztečí jeřebová drdhy. Inatelecí vyteeňovacího vaku ee mm I al 2 S z celkově vyvínutdho plynu e zvýeí ee bezpečnou. pr. zenípulecí ee zařízením. Vytězňovdnín proetom ferlentoru lze vykrýt uzrdítd...

Zařízení k výrobě bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245457

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beiermann Norbert, Tietze Günter, Sieber Bernd, Kretschmer Horst, Meškov Vladimír Ivanovie

MPK: C02F 11/04

Značky: zařízení, bioplynu, výrobe

Text:

...cwenean ncnwmaonama uomnocm. Ynpomwrca Koscmpyxuna. cnmzaewcz ncnannsoname nonommmennnoü aneprnn, yuensmammea aampavru na ammmamamm n panom. A IIo Mape aanodnocm npomsomrca ropmax none B peayamrare nponecca nepenántaams nonyqaercn nonwmmmumno ynoópemse, nomopoe no cpanxemn c ncxomzmn nponynrom uenme aarpasasew oxpyxammm open.Cornacao nsoópere sro noomaswcs mou, mo ornanaer ycmpoücmo um nepeuenmama n HBOÓXOJIEMEŘ mm Hero panxon aneprm,...

Způsob stimulace tvorby bioplynu při anaerobní methanové fermentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242979

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koíž Petr, Lupínek Josef, Zerzán Zdenik, Máša Jaroslav

MPK: C02F 11/04

Značky: způsob, kalů, tvorby, anaerobní, methanové, bioplynu, fermentaci, stimulace

Text:

...i ke snížení množství získaného produktu - stabilizovaného kalu v důsledku hlubšího rozkladu. získaný stabilizovaný kal vykazuje dobré odvodňovací vlastnos ti.Stimulační účinek postupu dle vynálezu spočíva v tom, že buněčný obsah uvolněný z buněk anaerobních mikroorganismů jejich rozrušením, obsahuje řadu růstových faktorů, vitamínů a anorganických látek působících stimulačně na všechny druhy mikroorganismů podílejících se na procesu...

Vícedílné zařízení na jímání bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247814

Dátum: 15.01.1987

Autori: Losenický Karel, Kokeš Josef, Fiala Miloš

MPK: C02F 11/04

Značky: jímání, zařízení, bioplynu, vícedílné

Text:

...zvedání jednotlivých dílů zařízení a žlaby s těsněním ve funkci plynotěsných uzávěrů. VVíko vrchního lubu je opatřeno závěsem a popř. flexibilní membránou, která bud automaticky půeobením vlastní hmotnosti, popř. za pomoci plynu z vnějšího zdroje způsobuje vytlačovaní zbytků bioplynu z prostoru zvonu před odstavením fermentorů.Tvar lubu může být válcový či kuželový, ale není podmínkou. Z důvodu lepšího využití půdorysného prostoru uložiště...

Zařízení k jímání kalového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234117

Dátum: 01.10.1986

Autori: Doubravský František, Žilka Miloslav

MPK: C02F 11/04

Značky: plynů, jímání, kalového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k jímání kalového plynu především v zemědělství z tekutého hnoje v otevřených nádržích jakéhokoliv typu. Zařízení se skládá ze sběrače nebo sběračů, zvonu jako pomocného plynojemu. Celé zařízení může být s výhodou opatřeno plováky ke stabilizaci polohy celého zařízení na hladině kapaliny. Ve srovnání s dosud běžnými způsoby odpadá zařízení pro kontrolu hladiny, odpadá nebezpečí výbuchu plynu a při zřizování lze použít...