C02F 11/02

Spôsob dvojstupňového čistenia odpadových vôd biologickou cestou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284313

Dátum: 20.12.2004

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/18, C02F 11/02, C02F 3/12...

Značky: tohto, čistenia, spôsob, biologickou, zariadenie, dvojstupňového, spôsobu, cestou, vykonávanie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri dvojstupňovom čistení odpadových vôd biologickou cestou so vznášaným aktivovaným kalom sa do vyrovnávacej nádrže privádzajú odpadové vody a vo fáze plnenia reaktora sa následne prečerpajú čerpadlom surovej vody do reaktora na dočistenie. Reaktor sa prevzdušňuje vo fáze plnenia z minimálnej na maximálnu hladinu, pričom vyrovnávacia nádrž sa prevzdušňuje vo fáze vyprázdňovania reaktora z hladiny maximálnej na hladinu minimálnu. Opísané je aj...

Prípravok na biologickú úpravu a spracovanie odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2714

Dátum: 07.11.2000

Autori: Hegedűs Ladislav, Poór Jozef, Sáry Lajos, Fulmer Zsuzsanna, Červenák Ján, Küsz László

MPK: C02F 11/02

Značky: úpravu, prípravok, odpadov, biologickú, spracovanie

Text:

...CCM 4645 MICROLUNATUS PHOSPHOVORUS CCM 4716 UNNAMED BACTERIUMPrípravok podľa technického riešenia pozostáva zo zmesi- 25 až 35 hmotnostných zmesi sušiny maštaľného hnoja a hydi nového trusu- 8 hmotnostných kvapalného alebo granulovaného hnojiva typu- 1 hmotnostného stopových prvkov dostupných pod obchodnýmnázvom MIKROLA alebo HARMAVIT, a ďalej z- 1 hmotnostného suspenzie vyššie uvedených mikroorganizmovzmiešaných rovnakým dielom....

Spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281321

Dátum: 04.03.1998

Autori: Zábranská Jana, Jeníček Pavel, Bošanská Monika, Dohányos Michal, Sýkora Miroslav, Krempa Peter

MPK: C02F 11/02, C12P 13/04, C12P 35/00...

Značky: spôsob, anaeróbneho, aminokyselin, biomasy, výroby, spracovania, antibiotik

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob anaeróbneho spracovania biomasy z výroby antibiotík a výroby aminokyselín, ktorý spočíva v tom, že k substrátu sa následne pridáva aktivovaný zahustený kal z čistiarne odpadových vôd na dosiahnutie výslednej sušiny substrátu 5 až 15 %, substrát sa potom podrobí anaeróbnej mikrobiálnej fermentácii za vzniku bioplynu, kvapalnej zložky a zvyškov organickej hmoty.

Způsob čištění vysokokoncentrovaných odpadů z živočišné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246756

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miroslav

MPK: C02F 3/14, C02F 11/02

Značky: vysokokoncentrovaných, způsob, čištění, výroby, živočišné, odpadů

Text:

...odpadů dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že se podstatné sníží aerace aktivační směsi,čímž se sníží energetická náročnost až na 0,8 kWh na 1 kg BSK 5 přivedené, tedy .až na 5 W na prase, přičemž objemové množství přebytečného kalu je méně než poloviční a činí u prasat 1,5 až 2,5 litru na prase a den.odpadá nutnost davkování chemikálií a postačí jakékoliv předčištěni kejdy, například sedimentace, produkujíci na odtoku...

Způsob likvidace odpadů po broušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242449

Dátum: 01.12.1987

Autori: Minceris Boris Iljie, Kulis Lioneinas Jonovie

MPK: C02F 11/02, C02F 11/00

Značky: způsob, likvidace, odpadů, broušení

Text:

...homogenizační hromady pro aglomeraci v množství do 2 hmotnostních vztaženo na hmotnost hromady a vzniklé směs se zpracuje aglomerací.Fyzikálními technikami se rozumí magnetické pasy s přítlačnýmí vélci, filtrační zařízení, okapové kontejnery atd. Skladováním v atmosferických podmínkách se rozumí technologická skládka vodohospodářsky zabezpečené kde je materiál volně ložený, přístupný proudění vzduchu, srážkám i slunečnímu svitu. Doba...

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anerobní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249020

Dátum: 12.03.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: kalů, kombinací, tepelných, následující, aerobní, anerobní, termofilní, bilancí, stabilizace, zapojení, stabilizaci, zlepšení

Text:

...tepla při kombinaci termofilní aerobní~stabi 1 izace kalů s anaerobní stabilizací.Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anaerobaí stabilizací sestává z izolovaného výměníku tepla g,ke kterému je napojeno přítokové potrubí lâ. U dna 2 výměníku tepla g je umístena soustava trubek 5 s děrováním §. Dále je ke dnu 2 výměníku tepla g rovněž připojeno odváděcí potrubí 2 kalu...

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při termofilní aerobní stabilizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248758

Dátum: 12.02.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: aerobní, zlepšení, tepelných, bilancí, stabilizaci, termofilní, zapojení

Text:

...bilancí při termofilní aerobní stabilizací sestává z tepelné izolované nádrže 1 reaktoru obsahující stabilizovaný kal Q, která je ve své spodní části propojena s tepelným výměníkem g pomocí tepelně izolovaného odváděcího potrubí 5.Tepelný výměník 3 je vytvořen jako plechová tlaková nádrž, rovněž tepelně izolovaná.Dno g tepelného výměníku 3 se nachází 300-500 mm pod vyústěním provzdušñovacího zařízení §, které je umístěno v nádrži l reaktoru....

Zařízení pro čištění vysokokoncentrovaných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247913

Dátum: 15.01.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/12, C02F 11/02

Značky: vysokokoncentrovaných, čištění, odpadů, zařízení

Text:

...aeračním zařízením 3. Přívodní potrubíg je ke každé aktivační nádrži ł napojeno samostatným vtokem 1.Aktivační nádržeł jsou vzájemné propojeny spojovacím potrubím 2 uloženým maximálně ve vo výši 1 m ode dna aktivačních nádržíł. Každá z aktivačníoh nádržíł je opatřena samostatným výtokem§ zaüstěným do společného výtokového potrubí 1 vyvedeného do dosazovací nádrže§.Dosazovací nádrž Q je opatřena jednak odtokovým potrubímg a jednak...