C02F 1/72

Spôsob lokalizovanej dezinfekcie pre veľké vodné objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19701

Dátum: 18.12.2013

Autor: Fischmann Fernando Benjamin

MPK: C02F 1/00, C02F 1/50, C02F 1/72...

Značky: lokalizovanej, velké, spôsob, vodné, objekty, dezinfekcie

Text:

...priehrady, si vyžadujú takú kvalitu vody, ktorá je V súlade s rôznymi normami, ktoré povoľujú bezpečné používanie týchto objektov. Pri hodnotení vhodnosti veľkých vodných objektov na rekreačné účely s priamym kontaktom sú najdôležitejšími normami mikrobiologické parametre vody. Napríklad kritériá EPA(Environmental Protection Agency - Agentúra pre ochranu životného prostredia) pre kúpanie sa s celotelovým kontaktom v rekreačných druhoch vôd...

Spôsob termofilnej aeróbnej úpravy koncentrovanej organickej odpadovej vody a zodpovedajúca prevádzka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20267

Dátum: 14.01.2011

Autori: Ravasio Pier Francesco, Collivignarelli Maria Cristina, Sancandi Alberto, Bertanza Giorgio

MPK: C02F 1/72, C02F 1/44, C02F 1/52...

Značky: zodpovedajúca, koncentrovanej, odpadovej, termofilnej, úpravy, aeróbnej, prevádzka, organickej, spôsob

Text:

...Dokument US 2004/159607 A 1 opisuje proces aeróbnej úpravy odpadu za mezoñlných podmienok, kde sú granule kalcitu použité ako nosič pre aeróbne mikroorganizmy. 0014 Dokument JPA 08232595 opisuje použitie Ca zlúčenín pridaných vprocese spracovania odpadu organickej povahy anaeróbnym spodným kalovým spôsobom typu sprietokom smerom hore, ktoré reagujú soxidom uhličitým vznikajúcim metánovou fermentáciou v reaktore tak, že vzniká CaCO 3....

Zariadenie na čistenie vody, hlavne z podzemného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286259

Dátum: 19.05.2008

Autor: Mjasnikov Dmitrij Georgievič

MPK: C02F 1/74, C02F 1/52, C02F 1/72...

Značky: vody, podzemného, zdroja, hlavne, čistenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení vody, hlavne z podzemného zdroja, sa voda pri atmosférických podmienkach súčasne okysličuje a intenzívne sa aerizuje ozónovou vzduchovou zmesou a nadväzne sa koaguluje, filtruje v tom istom priestore, pričom nezreagovaná časť ozónu sa priebežne deštruuje. Táto činnosť sa uskutočňuje zariadením, ktoré tvorí uzavretá reakčná nádoba, ktorej objem je funkčne rozdelený na tri nad sebou usporiadané časti (1.1, 1.2, 1.3), kde spodná časť...

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286074

Dátum: 13.02.2008

Autori: Čamaj Vladimír, Hojč Ján, Borišek Igor, Markoš Jozef, Kolísek Mikuláš

MPK: C02F 1/00, C07B 37/00, C02F 1/72...

Značky: odpadových, bis-(2-chlóretoxy)metánu, úpravy, spôsob, výroby, výstupov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu acetalizáciou paraformaldehydu 2-chlóretanolom s alkalicko-oxidačným konvertovaním polutantov obsiahnutých v odpadových vodách z tejto výroby na vstupné suroviny alebo biologicky ľahko odbúrateľné zlúčeniny.

Použitie peroxidov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 284452

Dátum: 16.03.2005

Autori: Willuweit Thomas, Ulrich Kai-uwe, Nowicki Stefan, Jakobson Gerald

MPK: C02F 1/72

Značky: peroxidov, zemin, alkalických, kovov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie peroxidov kovov alkalických zemín na imobilizáciu fosforečnanov a ťažkých kovov s výnimkou mangánu a železa vo vodách, ako sú stojaté, tečúce vody a odpadové vody, ďalej v pôdach, sedimentoch a/alebo kaloch.

Oxidácia organických zlúčenín pri vysokom pH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15100

Dátum: 24.02.2005

Autori: Robinson David, Brown Richard, Block Philip

MPK: B09C 1/00, C02F 1/78, C02F 1/72...

Značky: vysokom, zlúčenín, organických, oxidácia

Text:

...s cieľovými zlúčeninami v celej zóne kontaminácíe. Oxidačné druhy,ako je peroxid, ozón a hydroxylové radikály, majú v podloží relatívne krátku životnosť.Persulfátové radikály prežívajú dlhšiu dobu. Avšak je žiaduce mať ešte dlhšie žijúce aktívnedruhy k dispozicii pre rozklad organických druhov, aby sa zvýšila zóna reakcie bez siahania kviacerým ínjekčným bodom v celej oblasti kontaminácie.Pri pochopení tohto vynálezu môže byt užitočný US...

Spôsob úpravy odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283753

Dátum: 04.12.2003

Autori: Finkeldei Caspar-heinrich, Woyciechowski Matthias, Preuss Andrea, Hasenzahl Steffen

MPK: C02F 1/72

Značky: úpravy, odpadových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadové vody sa upravujú látkami vytvárajúcimi hydroxyl v prítomnosti silikátov obsahujúcich titán ako katalyzátorov.

Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 283505

Dátum: 21.07.2003

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/72, C02F 1/64, C02F 1/70...

Značky: zrážacej, vodonosnej, zariadenie, redukčnej, vytváranie, vrstvě, zóny, oxidačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve medzi radom injektážnych studní, usporiadaných okolo jednej alebo viacerých odčerpávacích studní na vyčistenú vodu, pričom všetky injektážne studne majú vonkajšiu rúrku (1) prepúšťajúcu vodu. Aby sa zabránilo upchatiu tohto zariadenia, navrhuje sa podľa vynálezu, aby na hornom konci vonkajšej rúrky (1) bola namontovaná cirkulačná nádoba (2),...

Spôsob čistenia vôd na báze Fentonovej reakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280649

Dátum: 07.05.1999

Autori: Maro Ladislav, Prousek Jozef

MPK: C02F 1/56, C02F 1/32, C02F 1/52...

Značky: čistenia, fentonovej, spôsob, báze, reakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu spočíva v tom, že po prídavku heptahydrátu síranu železnatého FeSO4 . 7H2O v množstve 0,05 až 0,40 % hmotn. a peroxidu vodíka H2O2 v množstve 0,03 až 0,45 % hmotn. k znečistenej vode upravenej na pH = 2,0 až 4,0 sa vzniknutá zmes mieša počas 60 až 90 min. pri teplote 10 °C až 30 °C, potom sa nechá doreagovať počas 10 až 35 minút a ďalej sa zneutralizuje na pH = 7,0 až 8,0, napokon sa za intenzívneho miešania pridá flokulant na...

Spôsob degradácie fenolov vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277940

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sýkora Jan, Kentošová Ingrid, Brandšteterová Eva

MPK: C02F 1/32, C02F 1/02, C02F 1/30...

Značky: spôsob, vodnom, degradácie, prostředí, fenolov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno - acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(1,10-fenantrolín) komplexov medi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že roztok [Cu(phen)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10exp(-4) až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až...

Spôsob deštrukcie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277939

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sýkora Jan, Kentošová Ingrid, Brandšteterová Eva

MPK: C02F 1/02, C02F 1/32, C02F 1/30...

Značky: deštrukcie, fenolů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno-acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(2,2'-bipyridín) komplexov medi. Podstata riešenia spočíva v tom, že roztok [Cu(bpy)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10-4 až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až 1 : 60 sa...

Spôsob čistenia vody a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278329

Dátum: 07.07.1993

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/70, C02F 1/72, C02F 1/64...

Značky: zariadenie, spôsob, spôsobu, vykonávanie, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu vytvorenia oxidačnej a precipitačnej zóny vo vodnej nádrži medzi viacerými injekčnými nádržami usporiadanými okolo jednej alebo viacerých extrakčných nádrží na čistenú vodu. Do tejto zóny, ktorá je tvorená striedavo medzi každou dvojicou susedných injekčných nádrží, sa privádza kyslík, plyn obsahujúci kyslík alebo látka uvoľňujúca kyslík do vody v oboch nádržiach. Voda sa prečerpáva do jednej nádrže zdola hore, zatiaľ...

Způsob regenerace nycích louhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267470

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kocar Břetislav, Petrák Jan, Janík Petr, Černohorský Vladimír

MPK: C02F 1/72

Značky: regenerace, způsob, louhů, nycích

Text:

...že se použitý louh po přečerpání do regenerační nádoby zahřeje na teplotu varu, přidá se oxidačni činidlo s výhodou peroxid vodiku nebo chlornau sodný V množství 10 - O 000 ml/mj louhu a nebo so provzdušňuje po dobu I - 60 minut. Pak so do roztoku louhu přidá 20 - 2 000 5/m 3 fosľoročnnnu sodného a 20 - 20 000 c/mg chloridu váponatćho. Vzniklú sraženina se nechá usadit. Čirý roztok louhu nad usnzeným knlom sc po úpravě na potřcbnou...

Způsob degradace organických látek obsažených ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 259915

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gröpl Heřman, Drázský Josef, Fuchs Petr, Král Miloš, Krejčík Jaroslav

MPK: C02F 1/72

Značky: způsob, látek, vodě, degradace, organických, obsažených

Text:

...až 7 objemových dílů vzduchu na jeden objemový díl vody, na který se před jeho smísením s vodou působí ultrafialovým zářením.Degradace organických látek obsažených ve vodě je katalyzována kovy se snadno transformovatelnou valencí s výhodou solemi a oxidy železa, hliníku, chromu, manganu, molybdenu,vanadu, céru a mědi.Další výhodou způsobu dle vynálezu je to, že jeho použitím lze intentifikovat již provozovaná zařízení a že při jeho použití...

Způsob předčištění alkalických odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 242646

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kadlec Karel, Provazník Josef, Fencl Vladimír, Resl Jaroslav

MPK: C02F 1/72

Značky: alkalických, způsob, předčištění, odpadních

Text:

...trubkového reaktoru se dodává vzduch v množství 0,5 až 10 mi/m 3 H 20, s výhodou 0,8 až 1,6 mi/m 3 H 20. Takto předčištěné vody lze již dočistit biologickým čištěním.Uvedený postup bude blíže objasněn v následujících příkladech.- 0 ADo proudu odolejované vody ze zpracování ropy v množství 220 m 3/h byla přidána alkalická odpadní voda z oxosyntezy v množství 5-m 3/h. K takto vzniklé směsi byl přídán síran.železnatý v množství 150 g/m 3 H 20...

Způsob odstraňování kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256757

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šťastná Miroslava, Hejzlarová Eva, Špaček Václav

MPK: C02F 1/58, C02F 1/72

Značky: odpadních, kyanidů, odstraňování, způsob

Text:

...sodného a hydrosiřičitanu sodného, s výhodou hýdrcaiřičitanu sodného. Podstatou vynálezu je úprava složení roztoku před oxidací přídavkem rozpustné soli zinku a nebo mědidtak, aby molání poměr zinku a nebo mědi ku železu byl minimál ně 2,2 l, to znamená, aby na jeden molární díl.železa připadalo minimálně 2,2 molárního dílu zinku a nebo mědi. Na úpravu koncentrace zinku nebo mědi v roztoku je možné použít jako jejich rozpustných solí...

Jemnobublinové aeračné elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256560

Dátum: 15.04.1988

Autori: Belica Peter, Tollár Zoltán, Baller Juraj, Gambatý Marián

MPK: C02F 3/14, C02F 1/72

Značky: aeračné, elementy, jemnobublinové

Text:

...potiahnuté gumovou perforovanou hadicou, ktorá má vonkajšiu vrstvu s menším obsahom organických substancií.Nevýhodou oboch zariadení je ich technická zložitosť, zraniteľnosť pri montáži a demontáži a vyššia výrobná cena.Teraz sa zistilo, že popísané nedostatky do značnej miery odstraňujú jemnobublinové aeračné elementy podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že aeračné elementy sú potiahnuté vrstvenou polyesterovou textíliou tvorenou...

Způsob čištění odpadních vod od.gama. -pikolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247115

Dátum: 28.09.1987

Autori: Hofbauer František, Bazala Zdenik, Blažek Oldoich, Douda Vlastimil

MPK: C02F 1/72

Značky: čištění, odpadních, způsob, pikolínu, od.gama

Text:

...BHCOKHÍÄ BHXOĽ IIOHGŠHOFO ITDOIIYKTa. HOJIRIBPIKHBaHHE Temneparypu BnHTepBane 90-95 ° B Teuenue 1,5-2 q önaronpHaTcTByeT npoxomnennm peaxunu H oöecnequnaew MaKCHMaHbHOe oxucnenue Ä-nnxonnna no Kapöononoä KHCHOTHo Ľna Bmnanennn KpncTannoB nupnnnn-4-Kapőonosoň KHCHOTH B 0 CTaTKeHOCHe owroua nononr peaxunm cpem o pH 3-4.Cnocoö oçymecwsnxmr cnenymmn oöpason. .Honemàmúe oqncwxe croquue Bom,cqgepxamaç 5-nnxonuu, noamw B peaxrop,rue Harpesamr HX no...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229231

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: C02F 1/72, B01F 3/04, B01F 5/00...

Značky: plynů, zařízení, kapalin, směšování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na směšování kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že střední díl vytvořený z válce, kuželovitého rozšíření a trubky s přírubou je válcem nasunut na válcové zakončení vstupního dílu a trubkou na výstupní trubku výstupní části opatřenou připojovací přírubou a šikmo uloženými. podélně tvarovanými přepážkami na vnitřním povrchu, přičemž...

Zařízení ke směšování kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229230

Dátum: 01.03.1986

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01F 3/04, C02F 1/72, B01F 5/00...

Značky: zařízení, plynů, směšování, kapalin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke směšovaní kapalin a plynů a řeší konstrukční uspořádání a provedení jednotlivých částí průtokového směšovače. Podstata spočívá v tom, že válec (3) středního dílu s přívodem (9) opatřený přírubou (10) a vestavbou tvořenou dvěma protilehlými komolými kužely (4, 5) uchycenými základnami na jeho vnitřním povrchu je jedním koncem nasunut na válcové části (1) vstupního dílu opatřené redukcí (2) a druhým koncem na trubce...