C02F 1/62

Spôsob úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285261

Dátum: 06.09.2006

Autor: Azizian Farid

MPK: C02F 1/58, C02F 1/62, C02F 1/28...

Značky: spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy vody zahŕňajúci a) privedenie upravovanej vody do styku s prostriedkom na úpravu vody, ktorým je zrnitý materiál so strednou veľkosťou častíc najmenej 5 um a špecifickým povrchom najmenej 10 m2g-1 alebo výrobok vytvorený spájaním zrnitého materiálu, ktorý má nerozpustný povlak z hydratovaného oxidu železitého, na čas kratší ako 1 hodina a b) následne získanie upravenej vody, obsahujúcej zníženú koncentráciu As nie viac ako 10 ug/l...

Spôsob odstraňovania oxoaniónov a katiónov kovov z kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5897

Dátum: 16.09.2005

Autori: Hagen Wilfred Raymond, Van Loosdrecht Marinus Cornelis Maria, Hasan Muhammad Nahidul

MPK: C02F 1/62, C07K 14/435

Značky: kovov, kvapaliny, katiónov, odstraňovania, oxoaniónov, spôsob

Text:

...uvedený spôsob zahrňuje krok uskutočňovania absorpcie oxoaniónu v proteínovom obale feritínového materiálu. Je zvlášť výhodné, ak sav proteínovom obale uskutočňuje súčasné zrážanie železitého železa a oxoaniónov.Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu sa tento týka použitia hypertermoñlnéhoferitínu na odstránenie katiónov kovov a oxoaniónov z kvapaliny. Predovšetkým je výhodné,ak je toto použitie súvisí s odstránením katiónov kovov aoxoaniónov...

Adsorpčný materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11594

Dátum: 18.11.2004

Autor: Lindgren Göran

MPK: C02F 1/62, B01J 20/32, B01J 20/24...

Značky: adsorpčný, spôsob, materiál, výroby

Text:

...borovicová kôra, obsahuje významné množstvo olejnatých látok, a to ako v makro- tak aj v mikroskopických póroch. Z týchto olejnatých látok možno spomenúť aromatické látky, substituované alylovými skupinamia aromatické aldehydy. Okrem toho je známe, že kôra obsahuje tuky (glycerolestery mastných kyselín) a vosky. To vedie k hydrofóbnej interakcii, čo vysvetľuje to, prečo je kôra užitočná pri čistení únikov olejov.0017 Je tiež známe, že...

Spôsob úpravy vody kontaminovanej železom, mangánom a arzénom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1121

Dátum: 30.04.2003

Autor: Gaid Abdelkader

MPK: B01J 20/06, B01J 23/16, B01D 24/02...

Značky: úpravy, arzénom, železom, mangánom, spôsob, kontaminovanej

Text:

...forme zmesi zrnitého materiálu na báze železa a zŕn z oxidu manganičitého ale tiež vo forme nanesenejvrstvy/vrstiev zrnitého materiálu na báze železa avrstvy/vrstiev zŕn oxidu manganičitého.V prvom prípade, vrstva zmitého materiálu na báze železa bude prednostne umiestnená na vrchu, zatiaľ čo vrstva zŕn oxidu manganičitého bude prednostne umiestnená na spodku. Keďže sa používa vrstva zŕn hydroxidu železitého a vrstva zŕn oxidu manganičitého,...

Spôsob odstraňovania ťažkých kovov z odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278250

Dátum: 07.12.1994

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/62

Značky: ťažkých, spôsob, kovov, odpadových, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Odstraňovanie ťažkých kovov z odpadových vôd a roztokov podľa vynálezu je založené na úprave pH odpadovej vody na hodnotu 6 až 7, prídavku vodnej suspenzie hydroxidu vápenatého spojenou s rastom pH na hodnotu 7,1 až 11,0 a dispergovaní nenasýtenej mastnej kyseliny, napr. kyseliny olejovej v upravenej vode. Po vyplavení organickej fázy na hladine spracovávanej vody sa organická fáza premiestni do roztoku minerálnej kyseliny a zmes sa zahreje na...

Spôsob spracovania použitých moriacich kúpeľov s kyselinou chlorovodíkovou, obsahujúcich železo a zinok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278651

Dátum: 11.06.1991

Autor: Gremm Walter

MPK: B01D 11/04, C02F 1/62, C23G 1/36...

Značky: spracovania, spôsob, kúpeľov, chlorovodíkovou, kyselinou, obsahujúcich, zinok, moriacich, použitých, železo

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania použitých moriacich kúpeľov s kyselinou chlorovodíkovou, obsahujúcich železo a zinok, extrakciou typu kvapalina/kvapalina, pri ktorom sa na oddelenie železa od zinku zmení všetko železo, nachádzajúce sa v moriacom kúpeli v dvojmocnej a trojmocnej podobe, predradenou redukciou na trojmocné železo. Zinok sa vyextrahuje organickými rozpúšťadlami obsahujúcimi komplexotvorné látky a po reextrakcii sa fáza obsahujúca železo a zinok...

Způsob odbourávání vinanových a chelatonových měďnatých komplexů ve vyčerpané chemické mědicí lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 268113

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: C02F 1/58, C02F 1/62

Značky: odbourávání, měďnatých, vyčerpané, komplexu, lázni, chelatonových, chemické, mědicí, způsob, vinanových

Text:

...při vyšší hodnotě pH, než-li při stupni pH 7, tvoří ruzpustné hydroxidy. A Pr 3 ilustraci vynáleĺu se uvádč 5 in 5 ĺledujici příklady provedení.Na 180 váhových dilů vyčerpaná chemické nědíci làznč /obsahující 660 mg/1 mědi/ se přida 12 vahových dilů pevného oxidu vàpennatého. Oxid vàpennatý se předem rozpusti ve 30 váhovych dilech vody při pracovni teplotě mistnosti. Hezitil se zapne oicháni, pomoci stlačeneho vzduchu, vyčerpanou mědici...

Způsob detoxikace odpadních arsenových vod z odsiřování koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261397

Dátum: 10.02.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Pokorný Josef, Sedláček Jiří

MPK: C02F 1/62, C10K 1/08

Značky: způsob, odpadních, plynů, odsířování, arsenových, koksárenského, detoxikace

Text:

...původního odpadu, ktorý lze skladovat 3 úměrně nižšími náklady, nebo výhodněji využít k přípravě základního vypíracího roztoku nebo ke krytí provozních ztrát,a to na místě dosud využívaného oxidu arsenitého.Způsob podle vynálezu využívá jen materiálů, aplikovaných V odsiřovacím procesu.Pro arážení sulfidů ersénu lze použit roztoku sulfidu sodného nebo plynný aulfán. Nejvýhodnější je však využití sulfánu,který je obsažen v základním, do...

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261068

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kráľ Bohumil, Kvašňák František, Kossaczky Elemír, Kordík Jozef, Nemčok Peter, Kúdola Vladimír, Bobok Daniel

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňovania, spôsob, roztokov, ortuti, odpadných

Text:

...ortuti vo vyčistenom roztoku na maximálnu hodnotu 0,2 mg/l. Transport tuhých fáz v systéme sa môže ralizovať čistenými odpadnými roztokmi hydrodynamicky. Medzi hlavné prednosti postupu podľa vynálezu je potrebné zaradit komplexnost riešenia,ked sedimentáciou sa oddelia spolu s tuhými podielmi aj väčšie čiastočky kov. ortuti a jemne disperg-jované čiasíočky sa po prevedení na ortutnaté zlúčeniny zachytia adsorpciou. Teda v porovnani s...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem koloidního a rozpuštěného stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 260710

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pitter Roman, Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: stříbra, čištění, obsahem, koloidního, způsob, rozpuštěného, odpadních

Text:

...6,0 až 9,5, vzniklé kaly se odseparují, rozpustí V kyselině chlorovodíkove a vzníklý chlorid stříbrný se oddělí. K okyselení odpadní vody se použije například kyselina sírová, k ialklalizaci například 20 roztok hydroxidu sodnéhao. Rozpuštěním kalu vzniklého přísadou flokulečního činidla s ohsahem hlinitých nebo železitých iontů dojde vysrážením ch.l-oridu stříbrnélm k regeneraci flokulačního činidla, a jeho kyselý roztok se použije k...

Sposob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258249

Dátum: 15.07.1988

Autor: Trebichovský Ctibor

MPK: C02F 1/62

Značky: roztokov, likvidácie, obsahujúcich, železa, vodných, spôsob, chloridy, koncentrovaných

Text:

...roztokov obsahujúcich chloridy železa a medi podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že sa koncentrovaný vodný roztok obsahujúci chloridy železa a medi prevedie na kašovitú až tuhú látku pôsobením 2 až 15 hmotnostných kovového hliníka a jeho zliatín.Spôsob likvidácie koncentrovaných vodných roztokov podľa vynálezu sa docieli toho,že sa dá vykonávať bez nároku na kvalifikáciu a potreby zvláštneho zariadenia. Látka získaná likvidáciou...

Způsob odstraňování těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257658

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: kovů, těžkých, způsob, odpadních, odstraňování

Text:

...míchiní, avšak nourčujo aojí dobu. Tuto zahrnuje tzv. Canpovo číslo ggkdo t jo doba mtchání (viočkování).vo všech součaoných diatiotch staniotoh jo však celý proooo vodou pouzo jako procoo neutralizaoo bo ohledu na nutnost rání ousponzo. Tím dochází ko snačnému vynáäeni těžkých kovů do odtoku.Uvedené ne 1 os 1 c.t 1 c,r odstraňuje 211251505 podle Vjfľliĺlůñll, gisaš-.ořš podstata apočtvá x Lom, že proooo koaguluco so provádí za...

Způsob odstraňování komplexně vázaných iontů těžkých kovů z roztoků, zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256692

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: roztoku, způsob, těžkých, odpadních, zejména, odstraňování, vázaných, iontů, komplexne, kovů

Text:

...při konečném vypouštění odpadních vod.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom, že tímto způsobem lze poměrně snadno snížení koncentrace těžkých kovů V odpadních vodách pod 0,3 mg.11, přičemž postup není technologicky náročný a ekonomicky je značné výhodný.vynález jedá 1 e vysvětlen na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Bylo zpracováno celkem 2 m 3 odpadní vody z výroby plošných spojů obsahující 200 mg.11 Cu a 300 mg.l~ 1...

Způsob izolace kobaltu z odpadních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255044

Dátum: 15.02.1988

Autori: Skalský Jiří, Mastný Libor, Švec František, Kálalová Eliška

MPK: C02F 1/28, C02F 1/62

Značky: izolace, způsob, roztoku, kobaltu, odpadních

Text:

...kapacity žíská kvantitativně zpět elucí minerální kyselinou, načež se sorpční lože po promytí vodou regeneruje promytím roztokem alkálie. Způsob zachycování kobaltu sorpcíspočívá v průchodu odpadního roztoku sloupcem níže popsaného sorbentu. Zpracovávaný roztok je upraven na pH 5 až B, s výhodou 6 až 7 a může obsahovat neomezený přebytek dalších iontů, zejména kovů alkalických a alkalických zemin. Je účelne, aby obsah kobaltu nepřekračoval...

Způsob odstraňování iontů dvojmocného paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253679

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: C22B 11/04, C02F 1/28, C02F 1/62...

Značky: paládia, způsob, odstraňování, iontů, dvojmocného

Text:

...roztoku 2 po probčhlé sorpci při pH O až l 4 se kasoin od vodného roztoku oddělí.ľákladní výhoda způsobu podle vynálezu spoćívá vo snad ném odstraňování iontů dvojmocného palaâia za použití snadnodostupného kaseínu. Bylo totiž zjištěno, že ionty dvojmocnćho paladia se snadno sorbují na kasein v kyselé i alnalické oblasti. Za ořítomnosti nikelnatých iontů dochází i K jejich částečně sorpoi. Sorpce nikelnatých iontů je však podstatné nižšínež...

Způsob odstraňování mědi z odpadních rozpouštědel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253047

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mastný Libor, Šrámek Jaromír, Švec František, Kálal Jaroslav, Hlubuček Vratislav, Kálalová Eliška

MPK: C02F 1/62

Značky: odpadních, odstraňování, rozpouštědel, způsob, mědi

Text:

...potíží může být jejich navázání na polymerní skelet. Ta však byla překonána syntézou nerozpustných polymerních látek na bázi glycidylmethakrylátu podle č. AO 175 112,které se kromě vysoce reaktivních epoxidových skupin vyznačují i makroporozitou, tedy v 1 ast~ ností, která je jednou z nezbytných podmínek úspěšného nasazení v nevoąném prostředí. Epoxi~ dová skupina může být snadno zreagována a získány sorbenty s nejrůznějšími...

Spôsob odstraňovania ortuti z odpadných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251466

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bobok Daniel, Kvašňák František, Škvarenina Stanislav, Kossaczky Elemír, Kúdola Vladimír

MPK: C02F 1/62

Značky: spôsob, odpadných, roztokov, odstraňovania, ortuti

Text:

...karbidov po suchej destilácii kaučukových odpadov, alebo ich aktívovaných produktov,ako adsorbentov na zachytávanie ortuti z odpadových vôd sa LlVádZa v jap. platenie č. 75 116386. V práci Rosenzweig M. D., Chem. Eng. 62, 2, 60 1975 sa v súvislosti s opisom procesu BMS uvádza, že ako adsorbent na zachytávanie ortuti sa používa aktívne uhlie impregnované sirnymi zlúčeninami. Pred adsorpciou sa pH odpadovej vody upravuje na hodnotu 45...

Způsob odstraňování komplexů těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240175

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zlobin Valerij Filipovie, Menaker-arkadij Borisovie

MPK: C02F 1/62

Značky: způsob, odstraňování, kovů, komplexu, těžkých, odpadních

Text:

...jak bylo doposud publikováno,dojde k uvolnění kovů z komplexů a vytvořÍ~se poměrně dobře sedimentující sraženina. Takto uvolněné komplexotvorné látky,které původně vázaly kovy, zůstávají dále ve vodách a při styku v recipientech se sedinenty. kde jsou vysráženy nebo nasorbovány-kovy. dochází k opětovnému rozpuštění kovů a předchozí čistění s dialkyldithiokarbamidanem ztrácí význam.Uvedené nedostatky známého.stavu techniky v...