C02F 1/58

Iónová polarizačná jednotka a spôsob fyzikálnej úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7463

Dátum: 01.07.2016

Autor: Pancuráková Zuzana

MPK: C02F 1/46, C02F 1/42, C02F 1/48...

Značky: iónová, jednotka, fyzikálnej, polarizačná, úpravy, spôsob

Text:

...Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou napomáhajú fyzikálne mikroturbulencie pretekajúcej Vody na rozhraní sústav prepólovaním susedných polarizačných elektród V ich aXiálnej úrovni.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný druhý spôsob fyzikálnej úpravy Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou...

Spôsob úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285261

Dátum: 06.09.2006

Autor: Azizian Farid

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58, C02F 1/62...

Značky: spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy vody zahŕňajúci a) privedenie upravovanej vody do styku s prostriedkom na úpravu vody, ktorým je zrnitý materiál so strednou veľkosťou častíc najmenej 5 um a špecifickým povrchom najmenej 10 m2g-1 alebo výrobok vytvorený spájaním zrnitého materiálu, ktorý má nerozpustný povlak z hydratovaného oxidu železitého, na čas kratší ako 1 hodina a b) následne získanie upravenej vody, obsahujúcej zníženú koncentráciu As nie viac ako 10 ug/l...

Spôsob súčasného odstraňovania BSK a fosfátu z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13612

Dátum: 09.09.2005

Autori: Mulder Ronald, Abma Wiebe Ruurd, Vellinga Sjoerd Hubertus Josef

MPK: C02F 3/12, C02F 1/52, C02F 1/58...

Značky: spôsob, odpadovej, súčasného, odstraňovania, fosfátu

Text:

...vyššie uvedené nevýhody. Podľa vynálezu sa poskytuje spôsob súčasného odstraňovania BSK afosfátu z kvapaliny obsahujúcej amónium, BSK, fosfát a horčík, pričom tento spôsob zahŕňaa) zavádzanie kvapaliny do reaktora obsahujúceho BSK-oxidujúcu biomasub) zaistenie, že kvapalina v reaktore obsahuje stechiometrický prebytok amónia a horčíka vzhľadom k fosfátu, kde stechiometria sa týka stechiometrie struvitud) aeróbnu oxidáciu aspoň časti BSK v...

Spôsob spracovania koncentrovaného roztoku siričitanu, síranu a tiosíranu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279928

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gutberlet Heinz

MPK: C02F 1/58, C01F 11/46, B01D 53/34...

Značky: síranu, sodného, koncentrovaného, spracovania, tiosíranu, roztoku, spôsob, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Produktový lúh pochádzajúci z odsírovania dymových plynov sa pridáva k chladiacej vode s pH nižším ako 1 a obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú v predpieracej práčke zariadenia na odsírovanie dymových plynov z elektrárne na uhlí pracujúceho s vápencom, CaCO3 alebo páleným vápnom, CaO, pričom produktový lúh sa odmeriava tak, že zostáva prebytok kyseliny, oxid siričitý, SO2, vzniknutý reakciou siričitanu sodného a tiosíranu sodného s kyselinou...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278469

Dátum: 08.11.1995

Autori: Jakubová Antonia, Gažo Marián, Kliment Július, Bobáľ Miloš, Mazáň Štefan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/66, C12P 35/00...

Značky: spôsob, kyseliny, 6-aminopenicilánovej, 7-aminodeacetoxycefalosporánovej, spracovania, kvapalného, odpadů, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané spracovanie kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej enzýmovým štiepením benzyl alebo fenoxymetylpenicilínu, prípadne deacetoxycefalosporínu G. Tento odpad, ktorý sa skladá z vodnej a organickej vrstvy, sa okyslí na pH 2,0 až 4,5, vodná vrstva sa oddelí a z organickej vrstvy sa zavádzaním amoniaku (plynného alebo vo forme čpavkovej vody) do neutrálnej reakcie vylúči amónna soľ...

Způsob čistění kyselých odpadních vod zejména s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270495

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dvořák Josef, Tesař Stanislav, Grünwald Alexander, Charamza Jan, Bulička Milan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: obsahem, odpadních, kyselých, způsob, pigmentů, čištění, zejména, anorganických

Text:

...takto vyčlitäných vod do toků není možné.Uvedená nevýhody člätłní obou druhů vod řeší způsob podle vynálezu. vyznačující se tím. že ae kyselé odpadní vody a obsahom anorganlckých plgmentů emísí v poměru 1 z 0.2 až 1 o s výhodou 1 z 1 s odpadníml vodami z výroby anprganlckých plgmentů deaulíatovanýml vápnem a eoleml hliníku v poměru lontů síranových hllnltým x vápenatým - 1 s 0.2 z 0.5 až 1 z 1.5 z 4 s pH 9.5 až 13.5. pH vzniklé směsi se...

Způsob odstranění kyanidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270486

Dátum: 13.06.1990

Autori: Špaček Václav, Trolerová Martina, Šťastná Miroslava

MPK: C02F 1/58, C02F 1/76

Značky: odpadních, způsob, odstranění, kyanidů

Text:

...formě vodného roztoku, v takovem množství, že na jeden molarní díl železa, přítomného v odpadní vode, připadají alespoň dva molární díly mčdi, načo ss vyloučene sraženina od odpadní vody eddelí.Z výše uvedeného vyplýva, že se odbourání kyanidů v odpadní vodě provádí ve dvou stupních. V prvním stupni se najprve odstraní komplexní kyanid železa vysražením va formě cuzřel (cN)6 Z H 20 přidaním ve vodě rozpustné sloučaniny mědí. vyloučená...

Způsob čistění odpadní vody obsahující dusičnany a/nebo dusitany

Načítavanie...

Číslo patentu: 270229

Dátum: 13.06.1990

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/58

Značky: dusitany, čištění, způsob, dusičnany, odpadní, obsahující

Text:

...závislosti na vydatnosti proudu odpadní vody může být odpadní voda zaváděna jednou nebo více kruhovými drenážními trubkami současně do všech vháněcích kanálů nebo pouze do jednoho nebo několika kanálů podle určitého rozvrhu. V případě, že je to nezbytné, přidá se do odpadní vody dříve, než se tato voda zavede do vháněcích kanálů, eubstrát pro re dukující mikroorganismy.Doba zadržení odpadní vody v nádrží nebo filtru je asi 1 až 20 hodin, s...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Ríšová Júlia, Végh Daniel, Bobošík Vladimír, Waradzin Walter, Kiss Gabriel, Garaj Ján

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: hydrogenačných, odpadových, paládia, odstraňovania, získavania, spôsob

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269346

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58

Značky: výrobe, úpravy, barviv, anthrachinonových, způsob, odpadních

Text:

...látek z roztoku cheuickou reekoí jsou drahá e ěpatně dostupná. Běžná jeou používene flokulační činidle,například chlorid železitý, chlorid hlinitý, eíren hlinitý. Daou věek nutná ve značnú Inožetví, aby bylo doeeženo žídoucího efektu u odpedních vod o koncentrecení berviv. Zvýšenie jejich enožetví k ůprevě vody dojde ke zvýšení obeehu eoli, popřípedě í ke zněně pH vody.Nevýhody výše zlínčných poetupů odetreňuje poatup podle tohoto...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269343

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: barviv, anthrachinonových, úpravy, způsob, odpadních, výrobe

Text:

...kondenzaci brom-altsà-smino-snthraohinon-bote-sulfonových kyselín obsahují vedle určitého množství nezreagovąných výchozíoh látek, produktu s různých vedlej ších zplodin reakce bromidovő ionty. Nový postup využívá okólnost, že v silně kysolám prostředí dochází v danám systému u. přítomnqfoh olinoąnthrschinonsulfokyselin k náhradä sulfoskupin,způsobujícíoh rozpuatnost bromem, za vzniku norozpustných látok a. k jejich vyloučeníNový způsob...

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šauman Zdeněk, Kulhavý Teofil, Gálik Miroslav, Sedláček Miroslav, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Glaser Ralf, Brandstillerová Marie, Buček Miroslav, Bučko Zdeněk, Najvar Karel, Brodský Artur

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, síranových, iontů, odstraňování

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...

Způsob odbourávání vinanových a chelatonových měďnatých komplexů ve vyčerpané chemické mědicí lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 268113

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: C02F 1/62, C02F 1/58

Značky: chelatonových, komplexu, způsob, mědicí, vyčerpané, vinanových, měďnatých, chemické, odbourávání, lázni

Text:

...při vyšší hodnotě pH, než-li při stupni pH 7, tvoří ruzpustné hydroxidy. A Pr 3 ilustraci vynáleĺu se uvádč 5 in 5 ĺledujici příklady provedení.Na 180 váhových dilů vyčerpaná chemické nědíci làznč /obsahující 660 mg/1 mědi/ se přida 12 vahových dilů pevného oxidu vàpennatého. Oxid vàpennatý se předem rozpusti ve 30 váhovych dilech vody při pracovni teplotě mistnosti. Hezitil se zapne oicháni, pomoci stlačeneho vzduchu, vyčerpanou mědici...

Způsob odstraňování pesticidů ze znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268109

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vavrouch Zdeněk

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: pesticidů, znečištěných, odstraňování, způsob

Text:

...nebo fosforečnanů, lze odvodnit a spálit nebo ukládat na akládkových lokalitách. Pro sepnrnci použitého sorbentu z vyćištěné vody lze použít tlotační zařízení, nspř. podle če. autorského osvědčení č. 210970. Vyčištěnou vodu, zbnvenou použitého sorbentu, lze vracet do technologického procesu nebo vypouštět do vodoteče.Do odpadní vody obsahující pesticid chemického složení -chlor~ 4-ethy 1 auino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin o všeobecném názvu...

Způsob dekontaminace a detoxikace vod s obsahem kyanidových, nitrilových a podobných sloučenin, případně těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267816

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marvan Petr, Marvanová Ludmila, Bureš Jiří, Jamborová Marta

MPK: C02F 1/58, C02F 3/34

Značky: obsahem, podobných, nitrilových, případně, způsob, těžkých, dekontaminace, kyanidových, sloučenin, detoxikace, kovů

Text:

...v kultivačním reaktoru. Manípulace se usnadní kultivací mikroorganismů živinami na impregnovaných výmenných spalitelných výplních reaktorů. Prípustné je i přítomnost nepathogenních bakterií a jiných mikroorganismů. Společenství přežívá v rozšířeném rozsahu životních podmínek, obnova plné funkční schopnosti nastává návratem do oblasti normálních pracovních podmínek. Těžké kovy a některé jiné škodlivé látky se koncentrují do odumírající...

Kombinovaný koagulační prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267323

Dátum: 12.02.1990

Autori: Murín Jozef Ing, Zubáč Alexander

MPK: C02F 1/42, C02F 1/58, C02F 1/28...

Značky: prostriedok, koagulační, kombinovaný

Text:

...prítomných v upravovanej vode na požadovanú normu, celkový účinok kosgulacis vzhľadom na prítomnosť ostatných nećistot je vysoký, znižuje sa množstvo pridávaného hliníka, čo má kladný vplyv na kvalitu upravenej vody s v neposlednom rade sa, najmä pri využití vhodnej lokality výskytu zeolitov, znižujú ee celkové náklady technologie.Vzhľadom na zníženie obsahu emónných iőnov na požadovanú normu, nie je do procesu technológie upravy vody...

Způsob odstraňování tenzidů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 266830

Dátum: 12.01.1990

Autori: Franče Pavel, Bahenský Vladimír, Fuka Tomáš

MPK: C02F 1/58

Značky: tenzidů, odstraňování, způsob, odpadních

Text:

...ultrafiltrační membránu.vynález je založen na zjištění, že zatímco převážná většina volných tenzidu prochází ultrafiltrační membránou, ty tenzidy, které jsou vázáný na vysokomolekulární látky, například těžké oleje, ultrafiltrační membránou neprojdou a jsou na ní téměř beze zbytku zachyceny. Ultrafiltrace je jako proces běžně používána pro odolejování odpadní vody nebo zadrženi zbytků nátěrových hmot a je jako taková provozně zvládnuta....

Spôsob zachytávania organických látok z vodných roztokov vznikajúcich pri výrobe pesticídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264985

Dátum: 12.09.1989

Autori: Antoš Jaroslav, Mundl Zdeno, Kudlač Dušan, Antošová Jana, Takács Tibor

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: zachytávania, vznikajúcich, vodných, výrobe, spôsob, látok, organických, pesticídov, roztokov

Text:

...kalu, účinnost čistiaceho procesu a dodržanie kvality odtoku z biologickej Čistiarne do recipientu.Ukázalo sa však, že je možné zachytávat organické látky s dostatočným účinkom podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že odpadne vodné roztoky vznikajúce pri výrobe pesticidov na báze kyseliny ditiokarbamidovej alebo trimorfamidu vyznačených tým, že sa na odpadné roztoky z výroby pesticidov najskôr pôsobí hydroxidom sodným tak, aby...

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících lecithiny, kefaliny a vaječný albumin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263959

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staňková Milada, Šedivý Josef, Nonfried Jiří

MPK: C02F 1/58

Značky: neutrálních, kefaliny, lecithiny, způsob, vaječný, odpadních, předčištění, obsahujících, albumín

Text:

...K ú-činné sorpci vaječného albuminu, lecithinů a kefalinů je zapotřefbí, aby velikost upraveného montmorillonitu byla nižší, než 250 m. Po přidání činidla se odpadní voda se sornbentem. míchá po dobu 10 až 60 minut, s výhodou 20 až 40 minut.vyšších ěisticích efektů se dosáhne, pokud se k odpadní vodě po přidání sorbentu pridá síran vápenatý v množství 1 až kg ..m 4, s výhodou 2 až 3 kg. m 4. Vznikiý kal se odstraní sedimentaoí nebo flnotací....

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Fišer Jiří, Tomek Jindřich, Drázský Josef, Fuchs Petr

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahu, fosilních, odpadních, palív, vodách, způsob, zpracování, snížení, sulfidů

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem katena polyfosforečnanů a emulgovaných ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263862

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šedivý Josef, Nonfried Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/58

Značky: polyfosforečnanu, látek, čištění, ropných, obsahem, způsob, emulgovaných, katena, odpadních

Text:

...přebytků solí železa nebo hliníku. Dalším způsobem je separace odpadnich vod s vysokým obsahem katena polyfosforečnanů a jejich separátní čištění.Podstatou navrhovaného čištění je přidání vápníkových solí k odpadní vodě před koaguiací solemi železa nebo hiliníku. Negativní Vliv na koagwlačni proces mají katenapolyfosforečnany, pokud molární poměr Fe Al P je nižší než 3,0, kdy se tvoří již k-oloidní sraženiny, které lze velmi obtížné...

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících ze zpracování masných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263843

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef, Staňková Milada

MPK: C02F 1/58

Značky: neutrálních, odpadních, výrobků, zpracování, masných, předčištění, obsahujících, způsob

Text:

...glutin a chondrin. Pokud upravovaná odpadní voda vykazuje zhrduba neutrální pH, není zapotřebí přídavek neutrallzačních činidel. K odpadmi vodě o pHcca. 5-~ 9 ~se přidá 0,2-3 kg..m 3 söďíkovými ionty interkrystalicky nabobtnalého montmorillonitu, s výhodou ve formě suspenze. Pro většinu těchto odpadnich vod postačí přídavek 0,5-1,5 kg . m 3Sodikovými ionty lnterkrystalicky nabobtnalý montmorillonit se dostává na tuzemském trhu pod názvem...

Způsob úpravy pitné vody s vysokým obsahem dusičnanů snižováním koncentrace dusičnanů v podzemním horninovém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263837

Dátum: 12.05.1989

Autori: Starý Petr Prom, Klement Ján, Novák Zdeněk

MPK: C02F 1/58

Značky: koncentrace, obsahem, podzemním, způsob, vysokým, prostředí, dusičnanu, horninovém, pitné, úpravy, snižováním

Text:

...11 kvidovat jediné naředěním ve vodnaténi toku, c vysoká potreba dávzkovaných žívimzpravidia čistého lihu, což vyvoláva další provozní komplikace nehledě na to, že se neúměrně zvyšují provozní náklady.Tyto potíže se sčítají a jejich důsledkemje, že se dosud snižování koncentrace dusičnanů V pítně vodě jak u nás, tak ve »světě ve větším měřítku neprovádí.Nedostatky při úpravě vody snižováním koncentrace dusičnanů v pitné vodě se cdstraňu-jí...

Způsob čištění odpadních vod obsahujících anionaktivní tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263327

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: anionaktivní, způsob, odpadních, čištění, obsahujících, tenzidy

Text:

...a snižuje se stabilita emulgovaných ropných látek nebo tuků a dochází ke tvorbě agregátů kapek, s Jejich následným vzájemným spojováním Ckoalescenci). Tento proceslze urychlit mechanickým mícháním. Deemulgované ropné látky a tu 283 327ky jsou odděleny gravitačně převážně ve formě volné fáze. Akylsulfáty tvoří e barnatou solí nerozpustny síran barnatý a sulfonované tenzidy se vysrážeji ve formě barnatých solí. Podmínkou pro úspěšné...

Spôsob odstránenia paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261836

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bartalos Ladislav, Garaj Ján, Waradzin Walter, Kováč Jaroslav, Hladký Zdeněk, Kiss Gabriel, Ríšová Juliana

MPK: C02F 1/58, C02F 1/70

Značky: paládia, spôsob, odpadových, odstránenia, katalytickej, hydrogenácii

Text:

...v~ procese redukcie a izolácie paládia. Elementárne pa 4ládium Vzuiknuté redukciou je koloidnej povahy s veľkým špecifickým povrchom. e známe, že paládium sa rozpúšta i V prostredí chlorov-odikovej kyseliny za prítomnosti Vzdušneho kyslíka. Preto sa do roztoku pred prídavkom redukčného skúmadla a pred okyslovaníln zavedie oxid uhličitý. Tým sa vytlačí z roztoku rozpustený vzdušný kyslík. Prídavok aktívneho uhlia umožňuje adsorpčsruí...

Spôsob oddelenia paládia z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261654

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tarapčík Pavol

MPK: C02F 1/58

Značky: spôsob, oddelenia, odpadových, paládia

Text:

...ktorým je kovové paládium sorbované na aktívnom uhlí.Hlavnými nedostatkami uvedených metód sú nedostatočná účinnost a vysoká cena pri separácií malých množstiev.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že k roztoku paládia sa pridá benzyldiníetyldodecylaníóniíunbromid v množstve 0,2 al 1 0/0 hmot. vztiahnuté na jednotku odpadovej vody a vytvorená nová fáza s obsahom paládla sa oddelí...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Moravcová Anna, Hronešová Helena, Novák Luboš, Hubáček Bohdan, Anděl Petr

MPK: C02F 1/58, C02F 11/14

Značky: kalírenských, uhličitanu, způsob, solí, vodonerozpustného, loužení, bárnatého, likvidace, odpadů, obsahem

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...