C02F 1/52

Spôsob spracovania olejových kalov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288273

Dátum: 11.05.2015

Autor: Vojček Lorant

MPK: C02F 1/38, C02F 1/52, C02F 11/00...

Značky: spracovania, vykonávanie, spôsob, olejových, zariadenie, tohto, spôsobu, kalov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na spracovanie olejového kalu pochádzajúceho z čističiek odpadových vôd, olejových vôd a emulzií, hlavne odpadových vôd z oceliarní, studených valcovní, lisovní, strojárskych závodov a napríklad aj automobiliek. Zariadenie pozostáva zo zásobníka (1) s jednotkou ohrevu, za ním je zaradená prvá filtračná jednotka (2), potom nasleduje sedimentačná jednotka (3) a ďalej odstreďovacia jednotka (6). Ďalej je zaradená odparovacia...

Spôsob spracovania kvapalných odpadov obsahujúcich rozpustné polyboritany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6813

Dátum: 02.07.2014

Autori: Vašeková Zuzana, Schmiedhamer Václav

MPK: C02F 1/52, C02F 1/00, C02F 1/66...

Značky: kvapalných, rozpustné, spracovania, spôsob, odpadov, obsahujúcich, polyboritany

Text:

...polyboritanov sa najskôr analýzou zistí koncentrácia B 203 a na základe výsledku tejto analýzy sa vypočíta množstvo zrážacieho činidla, ktoré je potrebné na kvantitatívnu premenu rozpustných polyboritanov na nerozpustne zlúčeniny. Použitým činidlom je v tomto prípade chlorid vápenatý. Odpadová voda sa nadávkuje do reaktora a za miešania sa k nej zo zásobníka pomaly pridáva ako 20 až 40 hmotn. vodný roztok vypočítané množstvo CaClz, zvýšené...

Spôsob odstraňovania fluoridov z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20350

Dátum: 16.04.2014

Autori: Ragazzon Daniele, Zilio Damiano

MPK: C02F 1/52, C02F 1/28, C02F 1/00...

Značky: fluoridov, spôsob, odstraňovania

Text:

...V nároku l.0016 Tu je opísané výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezucestou neobmedzujúcich príkladov s odkazom na nasledujúci opis.0017 Spôsob podľa predkladaného vynálezu pozostáva z ošetrenia regeneračného roztoku zahŕňajúcim reakciu fluoridov s hydroxidom vápenatým V stechiometrickom pomere ekvivalentov vápnika k ekvivalentom fluoridu medzi 1,5 a 3, tzn. veľmi Vysokých hodnôt,a miešaním počas 45 až 120 minút pri teplote menšej...

Systém na spracovanie dnových sedimentov z dna vodných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6228

Dátum: 03.09.2012

Autor: Fučík Vladimír

MPK: C02F 11/12, C02F 1/52

Značky: systém, ploch, sedimentov, vodných, spracovanie, dnových

Text:

...rybníkov, riek alebo vodných kanálov.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr, l je zobrazená schéma systému na spracovanie dnového sedimentu, kde flokulant sa pridáva priamo do potrubia pred Odvodňovacie zariadenia. Filtrát je priamo bez ďalšej sedimentácii odvádzaný späť do recipientu, vodných plôch ako jazier, rybníkov, riek alebo vodných kanálov.Na obr. 2 je zobrazená schéma systému na spracovanie dnového sedimentu, kde flokulant sa pridáva...

Spôsob sledovania a kontrolovania chemických dejov v ZLD procese v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18574

Dátum: 06.04.2012

Autori: Mosti Claudio, Cenci Vincenzo

MPK: C02F 1/04, C02F 1/52, C02F 1/00...

Značky: procese, chemických, spôsob, dejov, kontrolovania, sledovania, elektrárnách

Text:

...vody zo záchodov, zrážkové vody na pozemkoch továrni. Súčasné továrne vybavené týmto systémom kontinuálnepracujú v režime s nulovou emisiou odpadových vôd.0010 Praktická aplikácia systémov ZLD v továrňach obsahujúcich systémy pre odsírenie spalín je výzvou, ktorá nemá obdobu, pretože riadenie chemických dejov vo vodách je veľmi ťažké vzhľadom na výnimočnú variabilitukvality palív, ktoré sú v súčasnosti ponúkané na medzinárodnom trhu.0011 Nie...

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287886

Dátum: 17.02.2012

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

MPK: C02F 3/12, C02F 1/52

Značky: vykonávanie, suspenzie, zariadenie, najmä, odpadovej, čištění, spôsob, separácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody, kde sa flokulujúca suspenzia oddeľuje od kvapaliny filtráciou vo fluidizovanej vrstve vločkovaného mraku, v ktorom sa vločky tvoria zo separovanej suspenzie a fluidizácia sa udržiava vzostupným prúdením kvapaliny, pričom kvapalina so suspenziou vstupuje do fluidizovanej vrstvy zospodu a kvapalina zbavená suspenzie sa odoberá nad hladinou vločkového mraku predstavovanou rozhraním...

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý s malou tvorbou usadenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18070

Dátum: 11.11.2011

Autori: Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias

MPK: C02F 5/10, C02F 1/52, C02F 1/56...

Značky: suspenzie, malou, obsahujúcich, vodné, usadenín, uhličitan, materiálov, tvorbou, vápenatý

Text:

...existuje potreba aditív, ktoré kontrolujú, znižujú alebo zabraňujú tvorbe usadenínz materiálových kalov obsahujúcich uhličítan vápenatý.0010 Preto je cieľom tohto vynálezu poskytnutie aditíva, ktoré kontroluje, znižuje alebo zabraňuje tvorbe usadenín na kovových povrchoch zvodného kalu zahŕňajúceho materiál obsahujúci uhličítan vápenatý, najmä v prípade, keď suspenzia je v styku s rôznymi kovovýmigalvanického článku, prúdmí zvodového prúdu...

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Gerard Daniel, Skovby Michael, Hartan Hans Georg, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: B01J 20/32, C02F 1/28, B01J 20/04...

Značky: uhličitanu, spôsob, vápenatého, čistenia, povrchom, použitím, sedimentov, upraveným, kalov, odvodnenia

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob termofilnej aeróbnej úpravy koncentrovanej organickej odpadovej vody a zodpovedajúca prevádzka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20267

Dátum: 14.01.2011

Autori: Ravasio Pier Francesco, Sancandi Alberto, Bertanza Giorgio, Collivignarelli Maria Cristina

MPK: C02F 1/72, C02F 1/44, C02F 1/52...

Značky: prevádzka, úpravy, spôsob, odpadovej, aeróbnej, organickej, koncentrovanej, termofilnej, zodpovedajúca

Text:

...Dokument US 2004/159607 A 1 opisuje proces aeróbnej úpravy odpadu za mezoñlných podmienok, kde sú granule kalcitu použité ako nosič pre aeróbne mikroorganizmy. 0014 Dokument JPA 08232595 opisuje použitie Ca zlúčenín pridaných vprocese spracovania odpadu organickej povahy anaeróbnym spodným kalovým spôsobom typu sprietokom smerom hore, ktoré reagujú soxidom uhličitým vznikajúcim metánovou fermentáciou v reaktore tak, že vzniká CaCO 3....

Spôsob zmäkčovania vody na použitie v pračke plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16975

Dátum: 22.02.2010

Autori: Downs William, Williams Paul J

MPK: B01D 53/73, C02F 1/52, B01D 53/50...

Značky: použitie, práčke, spôsob, plynů, zmäkčovania

Text:

...desulfurization,DFGD).0011 Celkové ročné emisie S 02 V USA, vrátane emisií S 02 z elektrární, sa od roku 1970 znížujú, keďže sa prijali rôzne predpisy. V priebehu toho istého obdobia sa výroba elektriny z uhlia takmer strojnásobila (pozri Tabuľku 1 ďalej).Tabuľka l Emisie S 02 a vg oba elektriny V uhoľny ch elektrárňach V USACelkové emisie S 02 V USA Emisie S 02 z elektrární Produkcia elektriny V uhoľných 106 t/rok 10 ° t/rok elektrárňach...

Zariadenie na čistenie vody, hlavne z podzemného zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286259

Dátum: 19.05.2008

Autor: Mjasnikov Dmitrij Georgievič

MPK: C02F 1/72, C02F 1/52, C02F 1/74...

Značky: vody, zariadenie, podzemného, čistenie, zdroja, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení vody, hlavne z podzemného zdroja, sa voda pri atmosférických podmienkach súčasne okysličuje a intenzívne sa aerizuje ozónovou vzduchovou zmesou a nadväzne sa koaguluje, filtruje v tom istom priestore, pričom nezreagovaná časť ozónu sa priebežne deštruuje. Táto činnosť sa uskutočňuje zariadením, ktoré tvorí uzavretá reakčná nádoba, ktorej objem je funkčne rozdelený na tri nad sebou usporiadané časti (1.1, 1.2, 1.3), kde spodná časť...

Spôsob odstraňovania oxoaniónov arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 285793

Dátum: 19.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/70, C02F 1/52, C02F 1/28...

Značky: volfrámu, arzenu, spôsob, oxoaniónov, manganu, odstraňovania, antimónu, selénu, molybdenu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v znížení oxidačného stupňa arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu redukovadlom v kyslom prostredí a v zachytení produktov redukcie koagulačne alebo sorpciou. Pridanie okysľovacej zložky, redukovadla a koagulačného činidla môže byť uskutočnené súčasne, pričom je možné použiť elektrochemicky produkovaný vodík ako redukovadlo so súčasným okysľovacím efektom.

Filtračné a/alebo flokulačné pomocné prostriedky na čistenie kvapalných potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16713

Dátum: 15.06.2007

Autori: Gane Patrick, Wenk Armelle, Schoelkopf Joachim

MPK: B01D 37/02, B01D 37/03, B01J 20/10...

Značky: pomocné, kvapalných, filtračné, prostriedky, potravin, čistenie, flokulačné

Text:

...blokovať póry povrchového filtra,sú zadržané V hĺbke filtračnej vrstvy.0011 Jednou z možností pre zavedenie hĺbkovej filtračnej vrstvy na povrchový filter je suspendovať flokulačný pomocný prostriedok v kvapaline určenej na filtrovanie, čínl sa umožní tomuto pomocnému prostriedku dodatočne usadiť tak, že flokuluje všetky alebo časť týchto nečistôt, keď sa usadzuje na povrchovom filtri, čim sa vytvorí vrstva pre hĺbkovú filtráciu. To je...

Spôsob súčasného odstraňovania BSK a fosfátu z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13612

Dátum: 09.09.2005

Autori: Abma Wiebe Ruurd, Mulder Ronald, Vellinga Sjoerd Hubertus Josef

MPK: C02F 1/52, C02F 3/12, C02F 1/58...

Značky: súčasného, spôsob, odpadovej, odstraňovania, fosfátu

Text:

...vyššie uvedené nevýhody. Podľa vynálezu sa poskytuje spôsob súčasného odstraňovania BSK afosfátu z kvapaliny obsahujúcej amónium, BSK, fosfát a horčík, pričom tento spôsob zahŕňaa) zavádzanie kvapaliny do reaktora obsahujúceho BSK-oxidujúcu biomasub) zaistenie, že kvapalina v reaktore obsahuje stechiometrický prebytok amónia a horčíka vzhľadom k fosfátu, kde stechiometria sa týka stechiometrie struvitud) aeróbnu oxidáciu aspoň časti BSK v...

Spôsob čistenia alkalických vôd a ich odsoľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284700

Dátum: 22.08.2005

Autori: Fröhlich Ladislav, Mikloš Vojtech, Buchovecká Danka

MPK: C02F 1/66, C02F 1/52, C02F 1/70...

Značky: čistenia, alkalických, spôsob, odsoľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia a odsolenia alkalických vôd, ktoré sú znečistené najmä sodíkom, draslíkom, hliníkom a prípadne chrómom tak, že vyčistená voda spĺňa legislatívne požiadavky na čistotu povrchových vôd. Vyčistenie vody sa dosiahne prídavkami fluoridových a hliníkových zlúčenín do vody v takom slede, že vznikne zrazenina kryolitu (Na3AlF6), ktorá sa po odfiltrovaní a vysušení stáva kvalitnou komerčnou surovinou. Do procesu odsoľovania...

Spôsob kondicionovania kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284697

Dátum: 22.08.2005

Autori: Judenne Eric, Poisson Régis, Langelin Henri René, Remy Marc Joseph Henri

MPK: C02F 1/52, C02F 11/14, C02F 1/54...

Značky: kondicionovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob kondicionovania kalu, v ktorom sa pridáva vápno a aspoň jedno organické flokulačné činidlo a potom sa kal flokuluje. Spôsob podľa vynálezu je charakteristický tým, že pridané vápno iba zvyšuje pH kalu na hodnotu, ktorá je nad hodnotou pH, ktorá spôsobuje degradáciu použitého organického flokulačného činidla po skončení flokulácie.

Spôsob a zariadenie na kontinuálnu úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1860

Dátum: 09.05.2003

Autor: Pilz Harald

MPK: B01F 5/06, B01F 1/00, B01F 5/04...

Značky: spôsob, kontinuálnu, úpravu, zariadenie

Text:

...alebo dokonca až v potrubiach.Na zabezpečenie dostatočnej reakčnej doby sa používa zvlášť vysoký reaktor s veľkým spodným kužeľovitým úsekom na zníženie turbulencie a s dostatočne veľkou prechodnou zónou. Uvedený veľmi vysoký reaktor sa z veľkej časti vnorí do zeme.Použitie viacerých reaktorov, medzi ktorými sa nerozpustene zrná látky nemôžupohybovať nekontrolovane. vyžaduje zasa dodatočne pumpy a veľké kužeľovite úseky na upokojenie...

Proces čistenia odtokových vôd záťažovou flokuláciou a dekantáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 439

Dátum: 19.12.2002

Autori: Zuback Joe, Dahl Claus Poulsen, Binot Patrick

MPK: C02F 1/52

Značky: čistenia, záťažovou, odtokových, flokuláciou, proces, dekantáciou

Text:

...a usadzovaniaPrívod hrubej vody na úpravu l, s koaguláciou (tu znázornená časťou potrubia vody,ktoré vedie medzi vstupom činidla a tlokulačnou nádržou 3) koagulačným činidlom, ktoré sa privádza potrubím 2 koagulovaná voda sa privádza do flokulačnej nádrže, kde flokuluje,prípadne aj za pomoci flokulačného činidla, okolo zmiek vo vode nerozpustného balastu (vo všeobecnosti mikropiesok) pridávaného do ŕlokulačnej nádrže alebo pred ňou....

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282682

Dátum: 10.10.2002

Autori: Kiss Gabriel, Guizon Jozef, Slobodník Jaroslav, Tallo Eugen, Stredanský Ľubomír, Klein Vladimír

MPK: C02F 11/12, C05F 3/00, C02F 1/52...

Značky: tohto, spracovania, biologických, organické, vykonávanie, spôsob, zariadenie, odpadov, kvapalných, spôsobu, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania biologických kvapalných odpadov na organické hnojivo a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, charakterizovaného chemickou úpravou kvapalného odpadu s obsahom sušiny 1 až 10 % hmotn., so síranom železitým, následným oddelením a odvodnením kalu v separačnom zariadení, pomocou aniónaktívneho polymérneho flokulantu s tým cieľom, aby filtrát zo separačných zariadení sa dočistil na biologickej čističke tak, aby mohol byť...

Spôsob prípravy vysoko zásaditého hydroxid-chlorid-síranu hlinitého a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281960

Dátum: 20.07.2001

Autor: Dufourl Pascal

MPK: C02F 1/52, C01F 7/00

Značky: zásaditého, přípravy, hydroxid-chlorid-síranu, vysoko, spôsob, použitie, hlinitého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy hydroxid-chlorid-síranov hlinitých alkalizáciou je založený na ohrievaní reakčnej zmesi pri teplote medzi 60 °C a 95 °C, pričom čas ohrievania je primerane kratší pri ohreve na vyššiu teplotu. Uvedené hydroxid-chlorid-sírany, získané spôsobom podľa tohto vynálezu, sa môžu použiť na úpravu pitnej vody, odpadových vôd a v papierenskom priemysle.

Spôsob odstraňovania odpadových látok obsahujúcich fosfor, alendronátov a ich vedľajších produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281649

Dátum: 17.04.2001

Autori: Magliette Ralph, Venkataramani Edamanal, Forman Andrew, Mckinney Donald

MPK: C07F 9/38, C02F 1/52

Značky: fosfor, obsahujúcich, spôsob, látok, odstraňovania, produktov, vedľajších, alendronátov, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania odpadových materiálov s obsahom fosforu (POx), alendronátu a vedľajších produktov alendronátu zo surových materských lúhov z výroby kyseliny 1-hydroxy-C2-C6-alkylidén-1,1-bisfosfónovej, napríklad alendronátu sodného. Na vyzrážanie materiálov s obsahom POx sa najprv k surovým materským lúhom pridá chlorid vápenatý, potom oxid vápenatý. Potom je zmes neutralizovaná na pH 7 na dokončenie zrážania. Zo zrazeniny je...

Spôsob čistenia vôd na báze Fentonovej reakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280649

Dátum: 07.05.1999

Autori: Prousek Jozef, Maro Ladislav

MPK: C02F 1/56, C02F 1/32, C02F 1/52...

Značky: reakcie, fentonovej, čistenia, spôsob, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata spôsobu spočíva v tom, že po prídavku heptahydrátu síranu železnatého FeSO4 . 7H2O v množstve 0,05 až 0,40 % hmotn. a peroxidu vodíka H2O2 v množstve 0,03 až 0,45 % hmotn. k znečistenej vode upravenej na pH = 2,0 až 4,0 sa vzniknutá zmes mieša počas 60 až 90 min. pri teplote 10 °C až 30 °C, potom sa nechá doreagovať počas 10 až 35 minút a ďalej sa zneutralizuje na pH = 7,0 až 8,0, napokon sa za intenzívneho miešania pridá flokulant na...

Obvodový sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260245

Dátum: 15.12.1998

Autori: Miklenda Jiří, Batěk Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: obvodový, žľab, sběrný, dosazovací, nádrže

Text:

...žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, účinné a rychlé odstraňování plovoucích nečistot najednou z celého povrchu dosazovací nádrže a vyloučení možnosti vypustit nečistoty do recipientu spolu s vyčištěnou vodou. Dále je výhodou, že odpadá použití samostatného odkalovacího zařízení a nejsou zapotřebí norné stěny. Výhodou žlabu v alternativním provedení,kdy počet pečlivých výřezů V zadržovací a odkalovací stěně je nejvýše...

Zariadenie na vyzrážanie a odlúčenie nečistôt z vôd a z technologických roztokov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rozkydálek Aleš, Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 1/52

Značky: zariadenie, technologických, suspenzií, odlúčenie, roztokov, nečistot, vyzrážanie

Text:

...ich nežiadúceho vynášania do vrstvy následného plávajúceho filtračného materiá lu a tým k znižovaniu jeho filtračného účinku. Okrem toho sav dôsledku uvedeného znižuje aj schopnost agregácie vločiek vo vznášanej vrstve vločkového mraku, čo sa tiež prejaví znížením celkovej účinnosti zariadenia. Aby sa znížili uvedené negatívne vplyvy existujúcich zariadení, do priestoru hornej hladiny vločkového mraku sa vkladajú dierované rúrky, ktoré...

Spôsob regenerácie a recyklovania kyseliny metánsulfónovej a kyseliny fosforitej

Načítavanie...

Číslo patentu: 281212

Dátum: 10.09.1997

Autori: Forman Andrew, Vaughn William, Magliette Ralph, Venkataramani Edamanal, Dauer Richard

MPK: C07F 9/38, C02F 1/52

Značky: spôsob, kyseliny, fosforitej, regenerácie, metánsulfónovej, recyklovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob regenerácie a recyklovania kyseliny metánsulfónovej (MSA) a kyseliny fosforitej (H3PO3) z procesu bisfosfonácie a recyklovania uvedených kyselín v tomto procese. Spôsob izolácie zahrnuje pôsobenie HCl na odpadový prúd surového materského lúhu na odstránenie sodného iónu ako chloridu sodného, izoláciu HCl-H2O atmosférickou destiláciou, oddelenie a dehydratáciu vákuovou destiláciou. Suchá zmes kyseliny metánsulfónovej a...

Způsob čistění kyselých odpadních vod zejména s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270495

Dátum: 13.06.1990

Autori: Grünwald Alexander, Dvořák Josef, Tesař Stanislav, Bulička Milan, Charamza Jan

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: odpadních, zejména, pigmentů, obsahem, anorganických, čištění, kyselých, způsob

Text:

...takto vyčlitäných vod do toků není možné.Uvedená nevýhody člätłní obou druhů vod řeší způsob podle vynálezu. vyznačující se tím. že ae kyselé odpadní vody a obsahom anorganlckých plgmentů emísí v poměru 1 z 0.2 až 1 o s výhodou 1 z 1 s odpadníml vodami z výroby anprganlckých plgmentů deaulíatovanýml vápnem a eoleml hliníku v poměru lontů síranových hllnltým x vápenatým - 1 s 0.2 z 0.5 až 1 z 1.5 z 4 s pH 9.5 až 13.5. pH vzniklé směsi se...

Flokulant

Načítavanie...

Číslo patentu: 270179

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nováček Peter, Vančo Dušan, Kopinič Vladimír, Jurčíková Zdena, Macko Jozef

MPK: C02F 1/28, C02F 1/52

Značky: flokulant

Text:

...tlokulante a hliníka od 0,15 do 0,65, u železa od 0,1 do 0,25. u horčíka od 0,1 do 0,2 a u vápnika od 0,1 do 0,5, pričom nokulsnt obsahuje v sušine 0,01 až 5 95 koloidnáho oxidu kremičitého. -Tieto kyslá roztoky solí po soparácii tuhých častíc aluminosilikátov je možná použit pri rlokuláoii odpadových vod s priemyselnej a živočíšnej výroby ako aj pri zrážaní emulzií olejovitých látok, neutralinícii alkalioky reagujúoich odpadových vod,...

Způsob odstraňování zbytků organických látek odpadních vod z výroby a zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270078

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janda Vítězslav, Skoupil Jan, Matějíček Alois

MPK: C02F 1/46, C02F 1/52

Značky: odstraňování, zpracování, organických, odpadních, způsob, zbytků, plastů, výroby, látek

Text:

...je vhodná pridat uvedené látky za účelem zvýšení její elektrické vodivosti, nejlépe v množství 0,2 až 0,8 g/1. V případě čištění technologické odpadní vody pitně nebo užitkové postačuje k zabezpečení dostatečně vodivosti její přirozená tvrdost. Uvedeným způsobem a bez podstatněho vlivu na účinnost procesu lze zpracovávat i průmyslové oüpední vody s poměrně vysokým obsahem solí, tj. do 50 g/1.Celý postup čištění lze vést bud...

Čiřič pro úpravu vody vločkovým mrakem s použitím pulzační flokulace a separace

Načítavanie...

Číslo patentu: 270036

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šnajdrjaroslav, Vidlář Aleš, Látal Milan, Tesařík Igor

MPK: C02F 1/52

Značky: pulzační, flokulace, úpravu, vločkovým, čiřič, použitím, separace, mrakem

Text:

...válec s dvojčinným pístem. V horní části nádrže g čiříče 1 při hladině j 32 upravené vody jsou umístěny žlaby 2 pro výtok upravené vody, které vyúsřujív do výtokového potrubí il upravené vody. Ve dně g 2 nádrže 2 v zahuštovacím prostoru i je umístěno odkalovací potrubí g.V alternativním provedení podle obr. 2 je čiřič l tvořen paralelne zapojenými.jednotkami 12, z nichž každá eestává ze společného tlokulačního a separačního prostoru 1 a...

Způsob úpravy vody ve vločkovém mraku pulzační flokulací a separací vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 270035

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tesařík Igor, Látal Milan, Vidlář Aleš, Šnajdr Jaroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: separaci, úpravy, vločkovém, flokulací, mraku, způsob, vloček, pulzační

Text:

...s skvelitnůni sspsrodních vlastnosti vytváraných vloček.Hydraulické poměry při aplikaci způsobu podle vynálezu jsou znázorněny na připojenám výkrese, kde ve společnem flokulečnim s eepsrsčnim prostoru l čiřiče jsou vyznsěeny dvd urovne g, 1 pulzsčniho pročeeáveni v rozsahu emplitudy A při vzestupném průtoku od emäru vtoku lg ke smeru odtoku ll. Úrovne 3, 1 pulsečniho pročesáváni jsou v ose 39 průtoku opstřeny spojeniu 5. kterým se pŕendäeji...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269343

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58, C02F 1/52

Značky: výrobe, odpadních, barviv, anthrachinonových, způsob, úpravy

Text:

...kondenzaci brom-altsà-smino-snthraohinon-bote-sulfonových kyselín obsahují vedle určitého množství nezreagovąných výchozíoh látek, produktu s různých vedlej ších zplodin reakce bromidovő ionty. Nový postup využívá okólnost, že v silně kysolám prostředí dochází v danám systému u. přítomnqfoh olinoąnthrschinonsulfokyselin k náhradä sulfoskupin,způsobujícíoh rozpuatnost bromem, za vzniku norozpustných látok a. k jejich vyloučeníNový způsob...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269199

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lasica Štefan, Křepelka Jan, Kropáček Jaroslav

MPK: C02F 1/52, C02F 1/28

Značky: činidla, bázi, koagulačního, úpravu, železa, způsob, bezchloridového, přípravy

Text:

...nsčistot, ktoré jsou ve výohozím produktu přítomny. Uvedené typy sraženin za daných podmínek působí příznivä a katalyticlq na oxidační proces dvojmoonćho železa na železo trojmocná, v důsledku. čehož je proces oxidace rychlý a účinný. lĺimo to se snižuje koncentrace uvedených nečistot ve výsledné produktu, získaný tlakovou oxidací, se ochladí e. případně se odstraní prítomné sraženiny, například sedimentací. Kyselinu sírovou je možno také...