C02F 1/46

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288398

Dátum: 08.08.2016

Autori: Jurec Ladislav, Pancurák František

MPK: C02F 5/00, C02F 1/46

Značky: najmä, kvapalín, ionizátor, turbulentný, polarizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody pozostáva z dutého prietokového telesa s otvormi na vstup a výstup kvapaliny a v ňom usporiadaných plochých bimetalických elektród (1) radených čelnými plochami s odstupom za sebou a obsahujúcich sústavu segmentov (2) s prietokovými štrbinami (3). Jedna strana (4) bimetalickej elektródy (1) je z rozdielneho elektricky vodivého materiálu ako druhá strana (5) bimetalickej elektródy (1)....

Iónová polarizačná jednotka a spôsob fyzikálnej úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7463

Dátum: 01.07.2016

Autor: Pancuráková Zuzana

MPK: C02F 1/46, C02F 1/48, C02F 1/42...

Značky: spôsob, iónová, jednotka, úpravy, polarizačná, fyzikálnej

Text:

...Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou napomáhajú fyzikálne mikroturbulencie pretekajúcej Vody na rozhraní sústav prepólovaním susedných polarizačných elektród V ich aXiálnej úrovni.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný druhý spôsob fyzikálnej úpravy Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou...

Iónová polarizačná jednotka na fyzikálnu úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7053

Dátum: 03.03.2015

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/48, C02F 1/46, C02F 5/00...

Značky: fyzikálnu, iónová, jednotka, úpravu, polarizačná

Text:

...napr. mosadzného plechu. Rošty - elektródy sú usporiadané za sebou tak, že je medzi nimi je dištančný pñetokový prvok z dielektrického materiálu.ónová polarizačná jednotka so zvýšenou účinnosťou pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky g z dielektrického materiálu, vnútri ktorej sú striedavo umiestnene polarizačné elektródy tvaru špirál ě a 3, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého...

Polarizačný a turbulentný ionizátor kvapalín, najmä vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6916

Dátum: 03.10.2014

Autori: Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 5/00, C02F 1/46, F15D 1/00...

Značky: turbulentný, kvapalín, ionizátor, polarizačný, najmä

Text:

...prechádza zavzdušňovacia hadička alebo rúrka a ktoré je asymetricky vybavené otvorom na výstup kvapaliny z dutého prietokového telesa.Výhody polarizačného a turbulentného ionizátora kvapalín, najmä vody, podľa tohto technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto technického riešenia spočívajú najmä v jej všestrannom použití pri spracovávaní, úprave a distribúcii vody pomocou stabilných alebo...

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288170

Dátum: 19.02.2014

Autori: Kurik Michail Vasiljevič, Jurec Ladislav, Pancurák František

MPK: C02F 1/00, C02F 1/46, C02F 1/48...

Značky: zariadenie, najmä, galvanickú, úpravu, kvapalín, pitnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody, pozostáva z prietokového telesa (1) so vstupným a výstupným otvorom (5, 6). Prietokové teleso (1) je zhotovené z elektricky nevodivého materiálu, pričom sú v ňom umiestnené elektródy (2, 3), každá z nich je z elektricky iného vodivého materiálu a aspoň jedny elektródy (3) majú tvar po obvode segmentovito nastrihnutých kotúčov, kde ich jednotlivé segmenty sú vyhnuté pod uhlom alfa na...

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5817

Dátum: 04.08.2011

Autori: Jurec Ladislav, Kurik Michail Vasiljevič, Pancurák František

MPK: C02F 1/46, C02F 5/00

Značky: galvanickú, najmä, pitnej, kvapalín, zariadenie, úpravu

Text:

...V prvom rade je to rovnováha vodíkového exponentu alebo veličiny pH. Ďalej sú to informatívne veličiny mernej elektrickej vodivosti meranej v /LS a celkovej koncentrácie rozpustných elektricky neutrálnych prímesí meranej v mg/l a oxidačne redukčný potenciál meraný v mV.Účinky tohto technického riešenia spočívajú sekundáme aj v tom, že sa s podstatne vyšším účinkom a na jednoduchšom zariadení zabráni usadzovaniu vodného kameňa....

Zariadenie na zamedzenie tvorby vodného kameňa vo vodovodných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12910

Dátum: 24.02.2006

Autor: Fischer Herbert

MPK: C02F 1/46, C02F 5/02, C02F 1/461...

Značky: systémoch, zariadenie, zamedzenie, vodného, tvorby, vodovodných, kameňa

Text:

...predmetného vynálezu možno účinne zabrániť tvorbe usadenín vodného kameňa bez použitia chemikálií, pričom pri danom procese zároveň nedochádza kvýznamnému pozmeneniu chemického zloženia vody. Predmetný vynález vychádza z poznatku, že Vápnik obsiahnutý v tvrdej vode sa na cudzie povrchy usádza predovšetkým lenv chemicky rozpustenom iónovom stave, a potom vytvára tvrdé, ťažko odstrániteľne usadeniny, tzv. krusty. Na základe princípov...

Spôsob prípravy kyslých a zásaditých elektrolytov na báze vody bez chemických prísad a zariadenie na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284509

Dátum: 18.04.2005

Autori: Červenák Ján, Červenáková Dana

MPK: C02F 1/48, C02F 1/46

Značky: elektrolytov, přípravy, chemických, přísad, zariadenie, kyslých, báze, zásaditých, přípravu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na prúdiacu vodu s laminárnym charakterom prúdenia pôsobí v upravovanom priestore buď samostatne, alebo súčasne elektrické a magnetické pole tak, aby vektory sily elektrického poľa a magnetickej indukcie pôsobili kolmo na smer vektora rýchlosti vody v laminárnych vláknach. Voda je upravovaná v zariadení využívajúcom princíp separácie vybraných typov iónov zo znečistenej vody a ich následnej implantácie do vody čistej.

Spôsob spracovávania kvapaliny a zariadenie na spracovávanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284265

Dátum: 12.11.2004

Autor: Cook Brian George

MPK: C25B 11/03, C02F 1/46, C02F 9/00...

Značky: zariadenie, spracovávanie, kvapaliny, spôsob, spracovávania

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalina sa privádza do spracovávacej komory, nechá sa prechádzať touto komorou od jej vstupu k jej výstupu, v spracovávacej komore sa kvapalina núti prechádzať elektrolytickými článkami prepúšťajúcimi kvapalinu a obsahujúcimi každý medzi elektródami článku kanál. Pri priechode týmto kanálom sa kvapalina podrobuje elektrolýze a potom sa necháva vystupovať výstupom komory. Elektrolytické články sú umiestnené tak, že k prúdeniu kvapaliny...

Upravovacia komora kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2085

Dátum: 11.02.1999

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/46, C02F 1/00, C02F 1/42...

Značky: kvapalín, upravovacia, komora

Text:

...vrstvy.Príklady uskutočnenia technického riešenia Upravovacia komora 1 kvapalín, najmä vody, pozostáva z plášťa z, v ktorom je uloženýaspoň jeden skrutkovicový prvok 3. Je vhodné, ak Upravovacia komora 1 má prvý skmtkovicový prvok 3, druhý skrutkovicový prvok i, tretí skrutkovicový prvok a a štvrtý skrutkovicový prvok ľ navzájom pootočené o 90 °. V ďalšom altematívnom uskutočnení vnútro upravovacej komory 1 má množinu skrutkovicových...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1142

Dátum: 08.05.1996

Autor: Chrobák Július

MPK: C02F 1/46

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...nezávadnéNa obr. 1 je schéma znázorňujúca Vzájomné zapojenie jednotlivých súčastí a komponentov, ktoré vytvárajú zariadenie naPríklad uskutočnenia technického riešeniaVstupnou súčasťou zariadenia na úpravu vody H 2 O deionizvaním je elektrokoagulátor g ako elektrozrážadlo, do ktorého je cez prietokomer 1 privádzaná pitná voda HZO vyhovujúca ČSN 75 7111. Elektrokoagulátor g je určený na zavedenie železa Fe, 3 získaného elektrochemickou...

Zariadenie na kontinuálne odstraňovanie rozpustených foriem kovov z roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 976

Dátum: 11.10.1995

Autor: Kollár Miroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: roztokov, zariadenie, rozpuštěných, odstraňovanie, foriem, kovov, kontinuálně

Text:

...kov s vyšším elektrochemickým potenciálom, ktorý sa vylučuje v tuhej forme. Vzájomnou abráziou častíc vo fluidnom lôžku sa vylučovaný kov v partikulárnej forme oddeiuje z povrchu fluidizovaných častíc náplne. Vzájomným kontaktom častíc oboch kovov sa prenáša potenciál z častice elektronegatívnejšieho kovu na častice elektropozitívnejšieho kovu, čím sa vytvárajú podmienky pre priebeh redukcie vylučovaného kovu aj na vlastných časticiach....

Spôsob odstraňovania N-nitrózodimetylamínu a 1,3,5-trinitrózotriazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277714

Dátum: 12.11.1991

Autori: Štibrányi Ladislav, Papugová Iveta

MPK: C02F 1/46

Značky: 1,3,5-trinitrózotriazínu, odstraňovania, spôsob, n-nitrózodimetylamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob odstraňovania N-nitrózodimetylamínu a 1,3,5-trinitrózotriazínu z ich veľmi zriedených vodných roztokov, v ktorých sa nachádzajú v koncentráciách 6,5 až 30 mg.dm-3. Zriedené vodné roztoky sa elektrolyzujú na grafitových a platinových elektródach s vodíkovým nadpätím = 0,50 až 0,80 V a s kyslíkovým nadpätím = 0,50 až 0,90 V, pri pH = 2,5 až 11 za použitia elektrolyzéra s diafragmou, ktorú tvorila frita S3, alebo bez...

Způsob odstraňování zbytků organických látek odpadních vod z výroby a zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270078

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matějíček Alois, Skoupil Jan, Janda Vítězslav

MPK: C02F 1/46, C02F 1/52

Značky: zbytků, plastů, látek, způsob, výroby, organických, zpracování, odstraňování, odpadních

Text:

...je vhodná pridat uvedené látky za účelem zvýšení její elektrické vodivosti, nejlépe v množství 0,2 až 0,8 g/1. V případě čištění technologické odpadní vody pitně nebo užitkové postačuje k zabezpečení dostatečně vodivosti její přirozená tvrdost. Uvedeným způsobem a bez podstatněho vlivu na účinnost procesu lze zpracovávat i průmyslové oüpední vody s poměrně vysokým obsahem solí, tj. do 50 g/1.Celý postup čištění lze vést bud...

Zařízení pro zpětné získávání elektrolytů, pracujících za zvýšené teploty, z oplachových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 262494

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stručovský Jiří, Mainer Petr

MPK: C02F 1/46

Značky: zpětné, zvýšené, teploty, pracujících, získavání, oplachových, zařízení, elektrolytu

Text:

...programové řízená závěsová linka pro dekorativní chromcvání jejíž součástí je niklovací pracoviště pro vylučování lesklého nikloveho povlaku, které sestává z 5 ks operačních niklovacích van, vany ekonomického oplachu a následného dvoustupñového protiproudého ponorového oplachu.Hodinové kapacita linky při taktu 6 min. je 13 m 2. Při přenosu 0,15 l/m 2 pracovníhoelektrolytu činí hodinový výnos 1,95 litru, což při ceně 17,50 Kčs/litr...

Způsob oddělování koloidních látek a komplexů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 245953

Dátum: 01.03.1988

Autori: Kolotilenko Michail Georgijevie, Jefimenko Anatolij Vasiljevie, Glušeenko Nikolaj Ivanovie

MPK: C02F 1/46, C02F 1/56

Značky: způsob, odpadních, koloidních, látek, oddělování, komplexu

Text:

...koagulačními a oąidaöními látkami ke koagulaci tuhých částic, které na sebe váží elektrickým polem vzniklé elektrolytické plyny. Kromě toho dochází i k přímému chsmickámu a biochemickému působení lá tek a plynů na organické látky a mikroorganismy. Po separeoikalu, ktorý se vliven elektrorlotačního účinku hronedí u hladiny, může být tento vyhrebán hrablovýmdopravníken z elek trorlctáru a použít pro výrobu bioplynn,zbylá vyčiätěný voda, ve...

Způsob separace kovů z odpadních vod polymetalických kalů v kovoprůmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254463

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Grüner Karel

MPK: C02F 1/46, C02F 11/00

Značky: polymetalických, kovů, separace, kalů, odpadních, způsob, kovoprůmyslu

Text:

...Úprava pH do rozmezí 4 až 10 se provádí pH-statem.V katodovém prostoru se vylučují kovy v elementární formě neho sumárně ve formě slitin,v kompaktním nebo práškovém stavu podle podmínek elektrolýzy.V anodovém prostoru se oxiduje chrom na chroman.Anody mohou být uhlíkové, titan-platinové, nerezové apod. Jako katody lze použít všechny běžně kovy používané v galvanostegii.Postup umožňuje separovat kovy přímo ze suspenze bez předchozí úpravy...

Způsob čištění odpadních vod z výroby syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254400

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Josef, Kašpar Vlastimil

MPK: C02F 1/46, C02F 1/56

Značky: kaučuku, čištění, výroby, odpadních, syntetického, způsob

Text:

...anionaktivní flokulant v množství 1 až 5 mg/1.Při výrobě l tuny kaučuku odpadá (podle typu vyráběněho kaučuku 4 až 5 m 3 koncentrovaných odpadnich matečních lázní z kolagulace (sér) a 13 až 14 m 3 pracích vod z propirání vyrobeného kaučuku. Teplota odpadních lázní z koagulace bývá 70 až 50 °C. Jejich reakce se pohybuje 3 pH. V 1 m 3 odpadních lázní z koagulace bývá přítomno V závislosti na technologii koagulace od 1 kg do 3 kg...

Spôsob čistenia alkalickochloridouhličitých geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 252988

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vika Konštantín

MPK: C02F 1/46

Značky: spôsob, alkalickochloridouhličitých, geotermálnych, čistenia

Text:

...Sedimentáciou a filträciou sa odflltruje prevažný podiel nerozpustených látok a prevažnä časť rozpustených látok sa po úprave pH na 4-5 napr. kyselinou chlorovodíkovou udržiava V rozpustenej forme, konkrétne zvyšok hydrogénuhličitanov úpravou pH kyselinou chlorovodíkovou prejde na chloridy, uvoľní sa oxid uhličitý a pod.Následné delenie predčistených alkalickochloridoilhličltých geotermálnych vôd elektrodialýzou je výhodné pre skrátenia...

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237380

Dátum: 01.08.1987

Autori: Grüner Karel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: C02F 1/46

Značky: zneškodňování, způsob, elektrolytického, odpadů, kalírenských

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytického zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem kyanidů alkalických kovů, dusitanů a dusičnanů alkalických kovů, barnatých solí a směsí těchto složek. Způsob je vhodný pro strojírenské závody produkující kalírenské odpady.

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245711

Dátum: 15.07.1987

Autori: Džonev Ilija Kostadinov, Krstev Christo Svilenov, Prvanov Primo Nedkov, Sekulov Alexi Metodijev

MPK: C02F 1/46

Značky: elektrochemické, zařízení, čištění, znečištěné, kapaliny

Text:

...12 n smewrnpymmero ycrpoücmna 13. B Bepxneñ Ham-m aunapama ycraHoBJIBH Ha nonopomoñ mTaHre 14 ropnaoHTaJILHo pacnonoxcemmü nenonpoxaon 15, Ha 01130171 na KOHOOJIGÍÍ ROTODOPO yxpenaxerm EMGKTOD 16 n uenosaóopnnx 17, COOCHO nmexwopy B noazocna neHonpoBona ycTaHomeI-x Janurooópasnuü snemem 18, mcJIO 314 mm H 8. HeM n mar MGJKIĽY HMMM onpeneaxxerca oósemom ynaJmeMoíł. nami. C nonumemaem ILJIOTHOCTM n oósema nem rcomuecfno Bxmcoa n mar Mew...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248407

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, odpadních, zařízení, látek, kalů, oddělování

Text:

...příklad na osvětlení dosahovaného vyššího účinku zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod podle vynálezu. U W V Zařízení podle vynálezu je tvořeno nádrží ,.která se směrem k hladině rozšiřuje a u níž jsou na obou bocích umístěny výstup§ a vstup g se svodovým kanálem 1 na elektrolyt 3. U výstupu Q jsou z boku nádrže l labyrínto vě uspořádány šikmé přepážky Q. Kal je příváděn žlabem vstupu g, proudí svodovým kanálem 1...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z kalů a odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 247676

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ditl Pavel, Slabý František, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, oddělování, odpadních, látek, zařízení, kalů

Text:

...kapaliny je umístěn ve středu nádoby a je tvořen sběrnou šachtou, umístěnou pod hladinou, nad níž jsou upraveny přepážky, přičemž elektrody jsou umístěny po obou stranách sběrné šachty.Základní účinek vynálezu spočíva v jednoduché a účinné konstrukcí, kdy odpadní vody a/nebo kaly se přivádí dvěma bočními nátoky a podrobí se působení elektrolytických plynů ze dvou řad elektrod uspořádaných na dně nádoby. Zařízení může být proto daleko...

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 236073

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ditl Pavel, Šmíd Jaroslav

MPK: C02F 1/46

Značky: zařízení, nerozpustných, oddělování, látek, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je opatřeno nejméně dvěma různými elektrodami, z nichž jedna elektroda je tvořena plnou deskou a druhá elektroda je tvořena síty a/nebo vystřihovaným nebo tvarovaným plechem a/nebo tyčemi, přičemž vzdálenost mezi elektrodami je v rozmezí 0,5 až 20 mm.

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236923

Dátum: 15.11.1986

Autori: Aksenko Alexandr Alexandrovič, Šamša Ljudmila Fedorovna, Koljada Vladimir Alexandrovič, Matajev Arkadij Romanovič, Nazarjan Miron Migranovič

MPK: C02F 1/46

Značky: čištění, znečištěné, zařízení, elektrochemické, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zvýšení produktivity zařízení a snížení spotřeby elektrické energie. Zařízení zahrnuje usazovák centrální cirkulační trubku,v jejíž spodní části jsou umístěny rozpustné elektrody, kruhovitou přepážku umístěnou mezi stěnami usazováku a cirkulační trubkou, hrdla pro vstup znečištěné a výstup vyčištěné kapaliny. Novým v zařízeni je umístění rozpustných elektrod mezi cirkulační trubkou a kruhovitou přepážkou a otvory umístěné v...

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236922

Dátum: 15.11.1986

Autori: Šatyj Pavel Pavlovič, Nazarjan Miron Migranovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič

MPK: C02F 1/46

Značky: čištění, zařízení, elektrochemické, kapaliny, znečištěné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny podle čs. autorského osvědčení č. 236916. Cílem je snížení spotřeby elektrické energie a materiálu elektrod. Zařízení obsahuje usazovák, vnitřní cirkulační trubku složenou ze sekcí a vertikální rozpustné elektrody umístěné ve spodní sekci trubky. Novým v zařízení jsou přepážky z dielektrika umístěné mezi elektrodami a kolmo k nim.

Zařízení pro elektrochemické čištění znečištěné kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236916

Dátum: 15.11.1986

Autori: Efimov Vjačeslav Tichonovič, Koljada Vladimir Alexandrovič, Aksenko Alexandr Alexandrovič, Nazjaran Miron Migranovič, Zmijevskoj Nikolaj Nikiforovič

MPK: C02F 1/46

Značky: elektrochemické, zařízení, čištění, kapaliny, znečištěné

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je snížení spotřeby elektrické energie a elektrod. Zařízení obsahuje vzájemně koaxiálně umístěný usazovák a cirkulační trubku, rozpustné elektrody, hrdla pro přívod čištěné a odvod vyčištěné kapaliny, mamutkové potrubí a zařízení pro odstraňování pěny. Novým v zařízení je umístění dělicích přepážek v cirkulační trubce mezi hrdlem pro přívod čištěné kapaliny a elektrodami.

Způsob hygienického zabezpečení vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230352

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hamerník Jiří

MPK: C02F 1/46

Značky: zabezpečení, provádění, zařízení, hygienického, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hygienického zabezpečení vody, vyznačený tím, že se na proudící vodu s proměnlivou koncentrací solí působí elektrickým polem vytvářeným uhlíkovými elektrodami o stejnosměrném napětí v rozmezí od 3 do 6 V.

Zařízení pro oddělování nerozpustných látek z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 231650

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šmíd Jaroslav, Ditl Pavel

MPK: C02F 1/46

Značky: nerozpustných, zařízení, odpadních, látek, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroseparační nebo elektroflokační zařízení je podle vynálezu opatřeno nejméně dvěma elektrodami, které jsou vytvořeny z vystřihovaných nebo tvarovaných plechů nebo tyčí.