C02F 1/42

Iónová polarizačná jednotka a spôsob fyzikálnej úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7463

Dátum: 01.07.2016

Autor: Pancuráková Zuzana

MPK: C02F 1/42, C02F 1/48, C02F 1/46...

Značky: úpravy, fyzikálnej, polarizačná, jednotka, spôsob, iónová

Text:

...Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou napomáhajú fyzikálne mikroturbulencie pretekajúcej Vody na rozhraní sústav prepólovaním susedných polarizačných elektród V ich aXiálnej úrovni.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný druhý spôsob fyzikálnej úpravy Vody podľa technického riešenia. Ionizácii Vody V galvanickom prostredí s vyššou účinnosťou...

Anaeróbne čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9849

Dátum: 21.12.2006

Autori: Krischke Wolfgang, Trösch Walter, Trick Iris, Sternad Werner, Spork Christian, Mohr Marius

MPK: C02F 1/42, C02F 1/44, C02F 1/28...

Značky: odpadových, čistenie, anaeróbne

Text:

...Druhá fáza môže byt okrem iného vytvorená vo forme reaktora s fluidným lôžkom. Na tento účel sa odpadová vodav stupni tvorby kyselín zohrieva prostredníctvom výmenníka tepla na približne 38 °C.Okrem reaktorov s fluidným lôžkom sa na známe anaeróbne čistenie odpadových vôdpoužívajú aj vyhnívacie veže, anaeróbne prevzdušňovacie nádrže, UASB-reaktory aleboZvyškové koncentrácie organického znečistenia dosiahnuté pri známom anaeróbnom spôsobe...

Zapojenie systému zariadení na udržanie statického tlaku a chemickú úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4518

Dátum: 07.07.2006

Autor: Daniš Miroslav

MPK: E03B 1/00, C02F 1/42

Značky: zariadení, zapojenie, statického, tlaku, chemickú, úpravu, udržanie, systému

Text:

...potrubie je cez najmenej jeden úpravňový obtok prepojené na najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie s impulzným Vodomerom, ktoré je cez najmenej jeden doplňovací solenoidný ventil s elektromagnetickým doplňovacím ventilom a cez najmenej jedno zásobné potrubie prepojené na najmenej jednu zásobnú vodnú nádrž.Je výhodné, že najmenej jedno výstupné úpravňové potrubie je cez najmenej jeden doplňovací obtok prepojené na najmenej jedno zásobné...

Spôsoby výroby prípravkov rekombinantných AAV viriónov v podstate neobsahujúcich prázdne kapsidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17381

Dátum: 21.05.2004

Autori: Qu Guang, Wright John Fraser

MPK: B01D 15/04, C02F 1/42, B01D 15/00...

Značky: neobsahujúcich, podstatě, spôsoby, výroby, rekombinantných, viriónov, prázdné, kapsidy, prípravkov

Text:

...obsahom soli na kolónu z kroku (j) v podmienkach, pri ktorých sa eluujú AAV vektorové častice a(l) odoberanie tých eluovaných frakcií z kroku (k), ktoré zahrnujú AAV vektorové častice, aby sa tak získal AAV produkt v podstate bez AAV prázdnych kapsidov.0012 V ďalšom uskutočnení sa použitie podľa vynálezu týka spôsobu puriñkácie AAV vektorových častíc z AAV prípravku, ktorý zahrnuje AAV vektorové častice a AAV prázdne kapsidy. aby sa tak...

Zariadenie určené na ionizáciu tekutín, najmä vody, alkoholických a nealkoholických nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3623

Dátum: 11.09.2003

Autor: Silektis Vladimír

MPK: B01J 49/00, C02F 1/42

Značky: vody, zariadenie, určené, nealkoholických, alkoholických, tekutin, najmä, nápojov, ionizáciu

Text:

...gule.Materiál je tvorený časticami o priemere 0,001 mm až 10 m, ktoré sú vopred ožiarenć slnečným žiarením o vlnovom rozsahu 300 až 2500 nm po dobu najmenej l hod.Zistilo sa, že je výhodne použiť materiál tvorený časticami z prírodných neopracovaných kameňov rôzneho tvaru.Zariadenie podľa riešenia vyžaduje minimálne náklady,pričom takto získané ionizované tekutíny nestrácajú na svojich fyzikálno - chemických a chuťových vlastnostiach.Prehľad...

Upravovacia komora kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2085

Dátum: 11.02.1999

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/42, C02F 1/46, C02F 1/00...

Značky: upravovacia, kvapalín, komora

Text:

...vrstvy.Príklady uskutočnenia technického riešenia Upravovacia komora 1 kvapalín, najmä vody, pozostáva z plášťa z, v ktorom je uloženýaspoň jeden skrutkovicový prvok 3. Je vhodné, ak Upravovacia komora 1 má prvý skmtkovicový prvok 3, druhý skrutkovicový prvok i, tretí skrutkovicový prvok a a štvrtý skrutkovicový prvok ľ navzájom pootočené o 90 °. V ďalšom altematívnom uskutočnení vnútro upravovacej komory 1 má množinu skrutkovicových...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1121

Dátum: 03.04.1996

Autori: Leľo Ján, Husár Michal

MPK: C02F 1/42

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...mS.cm 2, čiže pri bežných vodách,u ktorých je obsah solí od 50-2000 mg.l 1. V prípadoch, keď je soľnost vody vyššia, napätie medzi elektródami už podstatnejšie neklesne, no úmerne stúpa elektrický prúd medzi nimi pretekajúci,čo má za následok rýchle rozpúštanie hliníkovej elektródy a tým následne znižovanie životnosti zariadenia. Na zvýšenie životnosti zariadenia je účelné u vôd s vyššou vodivosťou, vody morské,odpadové a pod., -použiť...

Iónová polarizačná jednotka na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 892

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/42

Značky: jednotka, úpravu, iónová, polarizačná

Text:

...prietokovú nádobu tvorí kovová rúrka, ktorá je zároveň jednou z elektród. Druhá elektróda je umiestnená vo vnútriPríklady uskutočnenia technického riešeniaIónovápolarizačná jednotka pozostáva zo vstupného otvoru l, ktorý je vodotesne spojený s jedným koncom rúrky 2 zdialektrického materiálu, vo vnútri ktorej sú nalepené alebo ináč pripevnené polarizačné elektródy 3 a 4, pričom každá je z iného druhu elektricky vodivého materiálu, napr. 3 -...

Způsob zpracování fosfatizačních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270362

Dátum: 13.06.1990

Autori: Franče Pavel, Bahenský Vladimír

MPK: C02F 1/42

Značky: fosfatizačních, způsob, zpracování, kalů

Text:

...e podstatné menší množství kelů, která obsahují pouze dve kovy, se nechá odeadit.Postupom podle vynálezu se podetotně eníží objemy závadných kalů po foefatizaci a ziská so značné množství foefátů, využitelných v zemědělství jako hnojívo. Jelikož se kovové ionty vyloučí separátně v podobne hydretovenýoh oxidů, bylo by možná je využívat v hutnictví. Způsob podle vynálezu nevyžaduje investiční náklady na vývoj ne bo výstavbu nových zařízení....

Způsob separace suspendovaných látek ulpívajících ve funkční náplni zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269111

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kadlec Václav, Fáměra Jiří, Hűbner Pavel, Kittler Jiří

MPK: C02F 1/00, C02F 1/42

Značky: ulpívajících, náplní, látek, provádění, suspendovaných, způsobu, zařízení, funkční, separace, způsob, tohoto

Text:

...například aktívního uhlí nebo filtračního pisku je výhodné použít granule o velikosti 3 až 6 mm a specifické hmotnosti nejvýše 0,5 g/cm 3 Další výhodou je skutečnost. že způsobem a zařízením podle vynálezu lze snížit na minimum expanzní (prázdný) prostor kolon, čímž dochází k výrazné ůspoře materiálu a ke snížení výšky filtrů. tedy k Úsporám jak na strojních, tak 1 stavebních investicích V neposlední řadě je výhodou způsobu a zařízení...

Kombinovaný koagulační prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267323

Dátum: 12.02.1990

Autori: Murín Jozef Ing, Zubáč Alexander

MPK: C02F 1/28, C02F 1/42, C02F 1/58...

Značky: koagulační, prostriedok, kombinovaný

Text:

...prítomných v upravovanej vode na požadovanú normu, celkový účinok kosgulacis vzhľadom na prítomnosť ostatných nećistot je vysoký, znižuje sa množstvo pridávaného hliníka, čo má kladný vplyv na kvalitu upravenej vody s v neposlednom rade sa, najmä pri využití vhodnej lokality výskytu zeolitov, znižujú ee celkové náklady technologie.Vzhľadom na zníženie obsahu emónných iőnov na požadovanú normu, nie je do procesu technológie upravy vody...

Způsob odstraňování alkalických katalyzátorů z vodných roztoků fenolformaldehydových rezolových pojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254776

Dátum: 15.02.1988

Autori: Drábek Jan, Makovský Leopold, Smrčka Jindřich, Šňupárek Jaromír, Škava Josef, Kaška Jiří

MPK: C02F 1/42

Značky: roztoku, způsob, rezolových, pojiv, fenolformaldehydových, katalyzátoru, vodných, alkalických, odstraňování

Text:

...2 ionexu při ionexovém způsobüěodštraňování káÉe 1 yzťtorů z rezolových po., v ĺ Qvjiv řeší čs.)AOčŠ 238 ŽŠ, Pggle tohoto autorského osvědče~ní se počítá §dokonelou extrakcí zbytků rezolu z iontoměniče vodou, přičemž potřebné voda se získá odpeřením vody z veškerého získanéño extraktu a její kondenzací. Uzevřený vodní ćyklus umožňuje zcela bezodpadovýpostup. Zahuštování se provádi za vakua při teplotě 40 až 70 °C a získává se produkt běžné...

Filtr, zejména pro ionexovou úpravu vody v energetických provozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246262

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pniok Dieter, Schattenberg Frank

MPK: C02F 1/42, B01D 23/02

Značky: provozech, zejména, úpravu, filtr, ionexovou, energetických

Text:

...kterém mohou být uloženy například v neznázorněné tésnicí zátce. Filtr je dále opatřen neznázorněným příslušenstvím, zahrnujícím například hadicové spoje s armaturami a blokovacím zařízením proti překročení úrovně provozní hladiny 15 upravované kapaliny v nádrži 1, která dosahuje nad horní úroveň 16 filtrační náplne 7.Před zahájením provozu se nejdříve nádrž 1 naplní asi z 1/3 vodou a středovým otvorem 4 víka 3 se nádrž 1 naplní ionexovou...

Způsob oddělení těžkých kovů od aminokarboxylových komplexujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245861

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ludvík František, Eichoo Viktor

MPK: C02F 1/42

Značky: kovů, způsob, oddělení, látek, komplexujících, těžkých, aminokarboxylových

Text:

...nebo jejich solí se před uvedením do kontaktu s -mněničem iontů majícím polyetylénimínové funkční skupiny přidávat hořečnazté a/nebo vápenaté ionty ve formě chloridu a/nebo stranu a/nebo dusičnanu a/nebo hydrogenuhličitanu a/nebo oxidu o koncentraci 0,1 až 100 mmol/l.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že polyetyléniminové funkční skupiny ionexu vykazují- tak vysokou afinitu vůči těžkým kovům, že způsobí i rozště-pení vazby těžkého...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: C02F 1/42, B01J 47/12

Značky: způsob, měničů, iontů, aplikace, dusičnanu, odstraňování

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Zařízení pro úpravu vody iontoměniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 245576

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nováeek Alois Ing, Koranda Jioí, Faekovec Viktor

MPK: C02F 1/42, B01J 47/00

Značky: úpravu, iontoměniči, zařízení

Text:

...3. Kuželová přepážka lg je v horní části perforovaná,ve spodní části na ni navazuje difuzor ll. Tryska 2, kuželová přepážka lg a difuzor ll vytvářejí ejektor.V horní části pracovní kolony l je umístěn uklidňovací perforovaný disk łg s trubkovými přepady. Přívod upravované vody do ionexové kolony zprostředkují dvě potrubní větve s možností regulace průtoků. Hlavní přívodní potrubí lg upravované vody je zaústěno do horní části pracovní...

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238173

Dátum: 01.05.1987

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: C02F 1/42

Značky: získavání, oplachových, zpětného, způsob, pokovování, zinku, galvanickém, kadmia, mědi, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání mědi, niklu, zinku a kadmia z oplachových vod po galvanickém pokovování za použití ionexů, spočívající v tom, že se odpadní vody po galvanickém pokovování vedou slabě kyselými katexy s karboxylovými nebo iminodiacetátovými skupinami a katexy se zadrženými kovy se regenerují koncentrovanými kyselinami, s výhodou kyselinou sírovou o koncentraci 10 až 20 % hmotnostních a z takto získaných eluátů se vyloučí kovy...

Způsob částečně protiproudé regenerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopecký Ivan, Plíva Jioí, Pokorný Oldoich, Petržela Jan

MPK: C02F 1/42

Značky: způsob, regenerace, protiproudé, částečně

Text:

...ionexu, kdy upravovaná kspalins protékň nejprve shora dolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že regenerační činidlo se vede najprve zdola nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů dolní vrstva ionexu.Výhodou způsobu podle vynálezu je především skutečnost, že se slučují výhody protiproudć regenerace, tj. nízká spotřeba regenerantu a vysoká...

Způsob regenerace anexu pro přípravu pitné vody s obsahem dusičnanů pod 15 mg/l a s obsahem chloridů pod 100 mg/l

Načítavanie...

Číslo patentu: 234288

Dátum: 01.03.1987

Autori: Matějka Zdeněk, Miňovský Josef, Eliášek Jaroslav, Berger Jaromír

MPK: C02F 1/42

Značky: chloridů, obsahem, přípravu, pitné, anexu, dusičnanu, způsob, regenerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se anex regeneruje směsným roztokem s 2 až 4 % hmot. chloridu sodného nebo draselného, po jeho vymytí vymývacím roztokem, například pitnou nebo destilovanou vodou, se anex uvede do kontaktu s 3 až 5 % hmot. roztokem hydrogenkarbonátu sodného nebo draselného, který se vymyje opět vymývacím roztokem. Vymývací roztok je výhodné nasytit pod tlakem 0,2 až 0,4 MPa kysličníkem uhličitým. Vymývací roztok recykluje s výhodou...

Způsob deionizace nebo demineralizace vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 233955

Dátum: 01.12.1986

Autori: Hűbner Pavel, Kadlec Václav

MPK: C02F 1/42

Značky: deionizace, způsob, demineralizace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob deionizace nebo demineralizace vody silně kyselým katexem se sulfonovanými funkčními skupinami následovaným slabě nebo silně bazickým anexem s primárními, sekundárními, terciárními nebo kvarterními aminovými skupinami, vyznačený tím, že výstupní voda ze slabě nebo silně bazického anexu s primárními, sekundárními, terciárními nebo kvarterními aminovými skupinami se při zvýšení měrné elektrolytické vodivosti na 20 až 500 uS/cm recirkuluje...