C02F 1/40

Zariadenie na odstraňovanie plávajúcich nečistôt z hladiny vody v radiálnych nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: 284455

Dátum: 16.03.2005

Autori: Námer Juraj, Pápay Ľubomír

MPK: C02F 1/40, C02F 1/24

Značky: nečistot, odstraňovanie, hladiny, zariadenie, plávajúcich, nádržiach, radiálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje pohyblivý most so zhrabovacou lištou (2) nečistôt. Na pohyblivom moste je prichytená kalová priehlbeň (3) s otvorom na odťah nečistôt, pričom k tomuto otvoru je pripojená nasávacia hadica mamutového čerpadla (4), vybaveného prívodom vzduchu (5) a výtlačným potrubím (7) ústiacim do priestoru mimo nádrže. Prívod tlakového vzduchu (5) je vybavený elektromagnetickým ventilom (6) a zariadením na automatické zapnutie a vypnutie...

Stierané hrablice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3650

Dátum: 04.11.2003

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 11/00, C02F 1/40

Značky: stierané, hrablice

Text:

...hrablice podľa technického riešenia zabezpečujú oproti doterajšiemu stavu techniky jednoduchšiu a účinnejšiu separáciu plávajúcich a väčších nerozpustených látok V odpadovej vode s následným odvodnenim zhrabkov mechanickým lisovaním v jednom zariadení vo forme mechanického predčistenia čistenej kvapaliny, čo v spojitosti s jeho jednoduchou konštrukciou a obsluhou bráni poškodzovaniu nádrží vodami i čistiamí komunálnych a...

Prídavné zariadenie nádrží, najmä do usadzovacích nádrží čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3508

Dátum: 03.06.2003

Autori: Gabriel Petr, Tobeš Zdeněk

MPK: C02F 1/38, C02F 1/40

Značky: čistiarní, nádrží, odpadových, zariadenie, přídavné, najmä, usadzovacích

Text:

...a potom smerom k obvodu nádrže.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schematicky znázomené na pripojených výkresoch, kde obr. l je vertikálny osový rez kruhovou nádržou s pridavným zariadením upevneným na stredovom stĺpe, obr. 2 je pôdorysný pohľad na základný tvar vzduchového rozvádzača tvoreného neuzatvoreným prstencom a obr. 3 i obr. 4 sú pôdorysné pohľady na alternatívne riešenia...

Spôsob odstraňovania lipofilných látok z vodných zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282737

Dátum: 04.11.2002

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/40, C02F 1/26

Značky: vodných, lipofilných, odstraňovania, látok, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Lipofilné látky, hlavne uhľovodíky a ich deriváty, sú extrahované výhodne pri pH nižšom ako 7 do nenasýtených mastných kyselín, výhodne recyklovaných odpadových rastlinných olejov. Použité extrakčné činidlo sa recykluje prečistením adsorbentmi a destiláciou s odstránením extrahovaných lipofilných látok. Hodnota pH výstupnej vody sa upraví na požadovanú hodnotu.

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3298

Dátum: 10.09.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: odlučovač, látok, ropných

Text:

...Údržba takéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadení. Sústredením všetkých nádrži a technológií do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investičným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaOdlučovač ropných látok na veľké prietoky odpadových vôd podľa technickéhoriešenia, ktorý je...

Odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3288

Dátum: 06.08.2002

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 1/40

Značky: odlučovač, látok, ropných

Text:

...riešenia sa dosiahnevysokej účinnosti odlučovania ropných látok u zariadenia sveľkými prietokmi. Údržbatakéhoto zariadenia nepresiahne svojou obtiažnosťou obvyklé hranice ako u menších zariadeni. Sústredenlm všetkých nádrži a technológii do jedného objektu dôjde k výrazným úsporám ako investićným, tak časovým.Prehľad obrázkov na výkresochodlučovač ropných látok podľa technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického...

Zariadenie na oddeľovanie dvoch nemiešateľných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2786

Dátum: 12.02.2001

Autori: Nassif Naji, Scott Anderson, Greene Boyd

MPK: B01D 17/02, C02F 1/40

Značky: kvapalín, zariadenie, nemiešateľných, oddeľovanie, dvoch

Text:

...sú časticami, ktoré sa najťažšieĎalej, keď rýchlosť, ktorou kvapalná zmes vody a oleja prúdi cez zariadenie na odstraňovanie oleja prekročí určitú kritickú hodnotu, ktorá závisí od vlastnosti kvapaliny a od kanálov v zariadeni, prietok zmesi oleja a vody sa stane turbulentným a.ktorý opisuje brzdnú silu na častici V pokojnej kvapaline, jenepoužiteľný. Miera turbulencie v kanáli prúdiacej kvapaliny,akou je zmes vody a oleja, je daná...

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/40, C02F 1/26, C10C 1/06...

Značky: způsob, oddělení, olejů, dehtu, fenolové

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Zariadenie na odlučovanie suspendovaných látok ve vode najmä látok ropných a kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260365

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: kalov, suspendovaných, zariadenie, najmä, látok, odlučovanie, ropných

Text:

...šikmým zberným žliabkom 5 zaústiljúcim po oboch stranách do nornej oddelovacej prepážky 7 bočnej a tieto do nornej staviteľnej prepážky 8 priečnej, ktorá je opatrená odvodo 1 n 9 ropných látok. Stredná časť šikmých odlučovacích prelamovaných lamiel 5 je opatrená perforovanou trubičkou 1 D na stláčaný vzduch po celej ich šírke. Medzi šikmou uzatváracou stenou 11 a nornou stenou 12 je vložený koalescečno-absorbčný filter 13. V spodnej...

Obvodový sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260245

Dátum: 15.12.1998

Autori: Batěk Jiří, Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: nádrže, dosazovací, sběrný, obvodový, žľab

Text:

...žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, účinné a rychlé odstraňování plovoucích nečistot najednou z celého povrchu dosazovací nádrže a vyloučení možnosti vypustit nečistoty do recipientu spolu s vyčištěnou vodou. Dále je výhodou, že odpadá použití samostatného odkalovacího zařízení a nejsou zapotřebí norné stěny. Výhodou žlabu v alternativním provedení,kdy počet pečlivých výřezů V zadržovací a odkalovací stěně je nejvýše...

Zariadenie na odber vody z hladiny nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1094

Dátum: 07.02.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: nádrže, odber, zariadenie, hladiny

Text:

...tvarovke s hrdlom je voľne otočné aâ l ponorného čerpadla je za vnikaniu kalu do priestoru komory bránené pryžovým tesniacim krúžkom prírubovej tvarovky ą s hrdlom. Koniec pohyblivého ramena § je zaistený proti vysunutiu z prírubovej tvarovky Q s hrdlom klinkom ll. Na uľahčenie montáže je v stene komory L ponorného čerpadla vytvorený vodotesne uzavretý manipulačný otvor §. Pohyblivé rameno § je obvykle vyrobené z polypropylénovej rürky s...

Spôsob a zariadenie na získavanie a úpravu tukov živočíšneho pôvodu z odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 277689

Dátum: 11.05.1994

Autor: Babík Ivan

MPK: C02F 1/40, E02B 15/04

Značky: získavanie, zariadenie, úpravu, spôsob, živočišného, tukov, povodu, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Z odpadového stuhnutého tuku, najprv odteká voľná voda, potom sa dávka prevzdušní stlačeným vzduchom. Potom sa tuk zahreje na teplotu 90 až 110 st. Celsia a separuje sa zbytková voda, hrubé nečistoty a biologické prímesy. Zariadenie je tvorené odoberacím mechanizmom opatreným vyberacím košom (1.2) a funkčne napojeným na dopravný mechanizmus stuhnutého tuku obsahujúci prívod pre vzduch. Dopravný mechanizmus je potrubím (2.2) spojený tak s...

Retenční nádrž pro automatické zachycování ropných látek z hladiny tekoucích vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269884

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kosek Jiří, Kaminský Lubomír, Knybel František

MPK: C02F 1/40

Značky: automatické, ropných, hladiny, zachycování, nádrž, tekoucích, retenční, látek

Text:

...vhodná dlnenzovat tak, aby průtok vody byl malý a relativně atálý, přičemž i vyprazdňování akumulačního prostoru pro~ ahromežčování ropných látek v předeponážní jínce lze automatizovat.Podstata vynálezu je zřejmá z přiloženého výkreau, na němž obr. 1 představuje schematický půdorysný pohled na retenční nádrž a obr. 2 je řezem A-A z obr. 1.Vodním korytem ł proudi voda, jejíž hladinu stírá norná stěne g. K boku vodního koryta 3 je přistevena...

Způsob čistění zaolejovaných odpadních vod z alkalického odmašťování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268704

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šedivý Josef, Dvořák Josef

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: zaolejovaných, odpadních, odmašťování, výrobků, způsob, alkalického, kovových, čištění

Text:

...ponybovat v rozmezí 0,15 až 1.5 kg, nejčastčji v rozmezí 0,25 až 1,5 kg. Přebytek přidávaného síranu vápenatěho nezhorěuje jakost chemicky upravené vody po odsazení vyloučeného kalu. Z bezpečnostních důvodů zejména při kolísajícím obsahu odmaäřovaoíhc přípravkn v jednotlivých ěaržích čištěnýoh odmašřovacíoh vod nebo při proměnlivám složení cdmačtcvaoíoh přípravků se proto volí přídavlq v množství l až 1,5 kg síranu vápenatého. Při čištění...

Zařízení pro čistění kapalin koalescenční a sorpční filtrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264437

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hamerník Josef, Červenka Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: čištění, kapalin, koalescenční, zařízení, filtrací, sorpční

Text:

...umožňuje osové vyprázdnění vyčerpaného materiálu. Výhodou zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy zařízení vztažené na hmotnost zařízení a zvýšení kalové kapacity filtračníhoñ lože. zařízení umožňuje výhodné umístění materiálů fixujících vlastní filtráční materiál mimo dráhu Eiltrsce kapaliny. zařízení je výrobně jednoduché.Příkladné provedení zařízení pro čištění kapalin koalescenční a sorpční filtrací je dále schematicky...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem katena polyfosforečnanů a emulgovaných ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263862

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/40

Značky: čištění, ropných, polyfosforečnanu, způsob, emulgovaných, obsahem, katena, látek, odpadních

Text:

...přebytků solí železa nebo hliníku. Dalším způsobem je separace odpadnich vod s vysokým obsahem katena polyfosforečnanů a jejich separátní čištění.Podstatou navrhovaného čištění je přidání vápníkových solí k odpadní vodě před koaguiací solemi železa nebo hiliníku. Negativní Vliv na koagwlačni proces mají katenapolyfosforečnany, pokud molární poměr Fe Al P je nižší než 3,0, kdy se tvoří již k-oloidní sraženiny, které lze velmi obtížné...

Způsob čištění emulzí stabilizovaných neionogenními tenzidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263328

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šedivý Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: tenzidy, neionogenními, způsob, čištění, emulzí, stabilizovaných

Text:

...gravitačně ve formě volné fáze. Cetyloleylsulfát tvoří s barnatou solí nerozpustný síran barnatý. K odpadní vodě obsahující více než 5 g.l°l emulgovaných ropných látek (s rostoucím obsahem emulgovaných ropných látek stoupá čístící efekt) se přidá ve vodě rozpustná barnatá sůl V množství 1-7 kg na 1 kg přídaného cetýloleylsulfátu sodného, s výhodou 3-4 kg na 1 kg přidaného cetýloleylsulfátu Na. Jako srážeciho činidla lze použít odpadů z...

Zařízení pro radiální filtraci kapalin plovoucím ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262106

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hamerník Josef, Červenka Jiří

MPK: C02F 1/40

Značky: filtrací, plovoucím, ložem, radiální, kapalin, zařízení

Text:

...prací vody a centrálním odvodem prací vody. V prostoru vymezenêm tryskovým dnem, vnitřní valcovou scezovací vestavbou a vyjímatelným rozvodovým roštem je uložen zrnitý plovoucí filtrační material a pod ním podpůrná plovoucí zrnitá podložka.Výhodou filtračního zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy umožňujícímožnost realizovat radiální způsob filtrace kapaliny, vedoucí k hloubkovému zafiltrovani lože s vysokým účinkem...

Zařízení na odstraňování oleje z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 259985

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ryšavý Zdeněk, Jezdinský Vladimír, Rudiš Miroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: oleje, zařízení, odstraňování, odpadních

Text:

...vzhůru se zužující Narážky a to tak, že podél stěnya dne komory tvoří volnou štěrbinu.Proti dosud užívaným zařízením na odstraňování oleje , ten nc ál se dosahuje vyssího učinku v tom, ze je odstranenawgĺoz a ŠŠhybu bublin, e tím zvýšena stabilita pěny. Navíc lze dosáhnout menší velikosti bublin, nebot-je možné volit vyšší otäčky dispergátoru než u dosud známýoh zařízení. W Konkretní příklad zařízení podle vynálezu je schematio-i ky...

Způsob čištění povrchových a odpadních vod obsahujících ropné látky bentonitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259640

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kačín Jan, Šebek Vladimír, Duchek Petr, Hladeček Miloslav, Engelthaler Zdeněk, Ottová Miloslava, Herdová Ludmila

MPK: C02F 1/40, C02F 1/28

Značky: obsahujících, způsob, odpadních, bentonitem, čištění, ropné, látky, povrchových

Text:

...vody. Po promíchaní systému se případně přida anionaktivní neíonogenní či kationaktivní organický flokulant v množství 0,05 - ,0,2 proc přidávaného množství bentonitu nebo přírodní flokulant typu škrobu, želatiny atd. v množství odpovídající 0,2 - 2 přidávaného množství bentonltu, přičemž dojde k sorpci ropných látek na povrch bentonltu a jeho flokulaci s následnou rychlou sedimentací vločkového mraku.U silně zaolejovaných vod obsahujících...

Způsob deemulgace a oddělování tuků z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 258865

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kochová Dana, Poledne Jaroslav

MPK: C02F 1/40

Značky: tuků, oddělování, způsob, deemulgace, odpadních

Text:

...alkàlłe znohodnotf přcvedenin na nýola poozo malá cast tuku, zatioco větä 1 čàat tuků se. ohulzcuvoln 1 vo forně vhodnépro další zpracování. ztráta tuku je tim většł, čin je vylši obsah nojjehnčjšich tukových čàatłc. A L H ą ~oL Fodstatou deenulgaco podla vynàlezu ie pochod, při nina .u« si tukovů častice obalí poylakću hoúbovité micely vznikléhoĺ mýdlo. Voda určena k daenulgaci caupravi.přidavken atkàlíehv nnocłvł~odpov 1 dajicjnu...

Zariadenie pre záchyt a zber látok lahších ako voda najmä látok ropných

Načítavanie...

Číslo patentu: 258692

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nikodém Dušan, Drgoň Milan

MPK: E02B 15/04, C02F 1/40

Značky: zariadenie, lahších, látok, ropných, najmä, záchyt

Text:

...látok ropných je vytvorené tým, že v konštrukcii zberného nastavitelného ramena 1, ktorá je pripevnená klbovým čapom 2 v zbernej komore 3 pontónu, čapom 4 zberného nastavitelného ramena, cez tiahlo» 5 zberného nastaviteľného ramena., spojovacím cap-osm i tiahel a tiahlom 7 pontónu o čap 8 po-ntónu a ramenom 9 o piestnicu 10 hydraulického valca,je otočne zabudovaný zberný symetrický plavák 11, ktorý je zaistený aretov.acou kladkou 12 v jeho...

Zařízení pro oddělování a odstraňování mastných nebo olejovitých substancí z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 258555

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kaucký Jiří, Ziegler Richard

MPK: C02F 1/40

Značky: mastných, substancí, odstraňování, olejovitých, zařízení, oddělování

Text:

...adheze kotoučů je zvětšena elektrickým nábojem a elektrostatickým polem, vznikajícím na otáčejícíoh se kotoučích vlivem dielektricky odizolovanému vodorovnému hřídeli a současně třením stírátek o části ploch kotoučú. Takto vybuzené elektrostatické pole zvětšuje adhezi kotoučů a kohezi viskozních substancí, které jsou tímto polem sbírány otáčejíoími se kotouči směrem pod hladinu vody a na kotouče se zachytávají sbírané substráty i pod...

Způsob deemulgace emulzí ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257860

Dátum: 15.06.1988

Autori: Heller Zdeněk, Záveský Zdeněk, Reichman Ferdinand

MPK: C02F 1/40

Značky: způsob, ropných, látek, deemulgace, emulzí

Text:

...pomocí kyseliny slrové a manganistanu draselného podle vynálezu tím, že se na emulsi působí postupně kyselinou sírovou, až dosáhne hodnoty kyselosti v rozmezí pH 2,0 až 5,5, dále se směs zahřívá a po dosažení teploty varu působí se na ni přídavkem manganista~ nu draselného v dávkách 0,05 až 0,1 kq.m 3, následuje ukončení ohřevu a v průběhu ochlazovâní emulse stažení vyloučené olejové vrstvy s obsahem emulgátorú.Při použití jednofázovéhc...

Lamelová vestavba pro kruhové sedimentační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 257683

Dátum: 16.05.1988

Autor: Rybička Jiří

MPK: C02F 1/52, C02F 1/40

Značky: kruhové, nádrže, lamelová, vestavba, sedimentační

Text:

...vestavby a tím i celého zařízeníą Zařízepní s tímto druhem vestsveb zůstávají rozměrově větší a tím ažo 50 hmotnější oproti vestavbám podle vynálezuUvedené nedostatky jsou odstrsněny řešením podle vynálezu,jehož podstatou je svazek soustředně uložených lamelových vložek tvaru komolého kužele, vyztužených na vnitřním povrchulištami a mezi sebou vhodným způsobem vzájemné spojených. Volbou počtu průtokových kanálů,tJ větším nebo menším počtem...

Zařízení pro čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257054

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bačík Jan, Richter Jaroslav, Doubravský Aleš

MPK: C02F 1/40

Značky: zařízení, čištění, odpadních

Text:

...košlch.Zařízení pro čištění odpaduích vod je schematicky znázorněno na obrázcích, kde obr. l znázorňuje uspořádání roštových košů v nárysu a obr. 2 znázorňuje roštový koš V bokorysu.Zařízení sostává 2 píítokovćho členu L, kterým se znečíšténá voda přivádí do jednoho z rošto 3 2570 ä 4vých košů g. Uvnitř každého roštového koše g je umístěna filtrační vložka g, přesahujícívrchní obvod roštového koše g a uchycená k němu vhodným způsobem,...