C02F 1/28

Plošný sorbent so zvýšenou vzlínavosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7478

Dátum: 01.07.2016

Autor: Žúži Bohuslav

MPK: B01J 20/02, C02F 1/28

Značky: vzlínavosťou, spôsob, výroby, zvýšenou, sorbent, plošný

Text:

...Podľa doterajších poznatkov zvýšenie adsorpčnej rýchlosti daného sorbentu možno dosiahnuť zlepšením vzlínavosti, zabránením tvorby gélových zhlukov vložením textilnej matrice, zlepšením kapilárnej štruktúry sorbentu alebo vložením vláknitej matrice, ktorá separuje Častice superabsorbentu od seba.Popísané nové druhy sorbentov na báze superabsorbentov majú veľmi vysokú sorpčnú kapacitu, ale veľakrát majú pomalú vzlínavosť, prípadne...

Spôsob odstraňovania fluoridov z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20350

Dátum: 16.04.2014

Autori: Ragazzon Daniele, Zilio Damiano

MPK: C02F 1/00, C02F 1/52, C02F 1/28...

Značky: spôsob, odstraňovania, fluoridov

Text:

...V nároku l.0016 Tu je opísané výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezucestou neobmedzujúcich príkladov s odkazom na nasledujúci opis.0017 Spôsob podľa predkladaného vynálezu pozostáva z ošetrenia regeneračného roztoku zahŕňajúcim reakciu fluoridov s hydroxidom vápenatým V stechiometrickom pomere ekvivalentov vápnika k ekvivalentom fluoridu medzi 1,5 a 3, tzn. veľmi Vysokých hodnôt,a miešaním počas 45 až 120 minút pri teplote menšej...

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Gane Patrick, Schoelkopf Joachim, Gerard Daniel, Hartan Hans Georg, Skovby Michael

MPK: B01J 20/04, C02F 1/28, B01J 20/32...

Značky: uhličitanu, kalov, upraveným, sedimentov, čistenia, povrchom, spôsob, vápenatého, odvodnenia, použitím

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob na odstraňovanie organických zložiek zo zmesi organických zložiek a vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14089

Dátum: 10.04.2009

Autor: De Vocht Kenneth Alexander

MPK: B01D 15/00, B01J 20/12, C02F 1/28...

Značky: odstraňovanie, tohto, spôsob, zariadenie, spôsobu, zmesí, zložiek, vykonávanie, organických

Text:

...uvedené v US 4,549,966, organoíl musí byť tiltrovaný,odstreďovaný alebo vločkovaný aby mohol byť opätovane oddelený od OW emulzie.0016 Usporiadanie s fluidizátorom alebo miešacím reaktorom majú zlú povesť v tom, že častice, ktoré sú uvedené do vznosu sa opotrebovávajú vplyvom premiešavanla. Výsledkom toho je kontinuálna tvorba organoílových častíc s priemermi, ktoré sú príliš malé aby mohli byť zachytené vo filtri. Po prúde týchto typov...

Spôsob odstraňovania oxoaniónov arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 285793

Dátum: 19.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/52, C02F 1/70, C02F 1/28...

Značky: spôsob, volfrámu, odstraňovania, arzenu, oxoaniónov, molybdenu, selénu, antimónu, manganu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v znížení oxidačného stupňa arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu redukovadlom v kyslom prostredí a v zachytení produktov redukcie koagulačne alebo sorpciou. Pridanie okysľovacej zložky, redukovadla a koagulačného činidla môže byť uskutočnené súčasne, pričom je možné použiť elektrochemicky produkovaný vodík ako redukovadlo so súčasným okysľovacím efektom.

Uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom v kombinácii s hydrofóbnym adsorbentom na spracovanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5818

Dátum: 15.06.2007

Autori: Gane Patrick, Gantenbein Daniel, Schoelkopf Joachim

MPK: C02F 1/28

Značky: vápenatý, zreagovaným, kombinácii, hydrofóbnym, uhličitan, spracovanie, adsorbentom, povrchom

Text:

...a molekulami, čím sa redukujú bariéry pre agregáciu. Okrem toho, mnoho týchto chemikálií, pri vhodnom pH a ďalších podmienkach, reaguje s vodou za vzniku nerozpustných hydroxidov, ktoré, sa povyzrážaní, vzájomne navážia za vzniku dlhých reťazcov alebosietí, fyzicky zachytávajúcich malé častice do väčšej0007 Bežne používaným. flokulantont alebo koagulantom je síran hlinitý, ktorý reaguje s vodou za vzniku flokúl hydroxidu hlinitého. Koagulácia...

Spôsob odstráňovania endokrinne disruptívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7253

Dátum: 21.03.2007

Autori: Gantenbein Daniel, Gerard Daniel, Gane Patrick, Schölkopf Joachim

MPK: B01J 20/04, C02F 1/28, C09C 1/02...

Značky: spôsob, odstraňovania, zlúčenín, disruptívnych, endokrinne

Text:

...EDS, napríklad mestská odpadová voda, priemyselnná odpadová voda, pitná voda,odpadová voda 2 poľnohospodárstva alebo pivovarská odpadovávoda alebo odpadová voda 2 iného odvetvia nápojovéhoPovrchovo modifikovaný prírodný uhličitan vápenatý na použitie pri spôsobe podľa vynálezu sa získa tak, že sa prírodný uhličitan vápenatý nechá reagovat s kyselinou a oxidom uhličitým, pričom oxid uhličitý vzniká in situPrednostne je prírodný uhlićitan...

Uhličitan vápenatý s ošetreným povrchom a jeho použitie pri spracovaní odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10780

Dátum: 21.03.2007

Autori: Schölkopf Joachim, Gantenbein Daniel, Gane Patrick, Gerard Daniel

MPK: B01J 20/04, C02F 1/28, C02F 1/56...

Značky: ošetreným, povrchom, vápenatý, použitie, spracování, odpadovej, uhličitan

Text:

...činidlami. Predsa len, pokiaľ sa použijú v kombinácii s jedným z vyššiezmieňovaných anorganických koagulačných činidiel, ako jenapriklad chlorid železitý, je potrebné, aby bol polymér katiónový, t.j. musí mať kladný celkový náboj, aby účinne pôsobili ako vločkovacie pomocné činidlo. Dlhé reťazce kladne nabitých polymérov môžu pomôcť spevniť flokuly, tým, že ju urobia väčšou, urýchliť usadzovanie a uľahčiť odfiltrovanie. Vďaka obmedzeniu...

Spôsob čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10778

Dátum: 21.03.2007

Autori: Gane Patrick, Schölkopf Joachim, Gantenbein Daniel

MPK: B01J 20/04, C02F 1/56, C02F 1/28...

Značky: spôsob, čistenia

Text:

...plochy, ako napríklad. aktívneuhlie alebo bentonit majú všeobecný nedostatok, ktorý spočíva V tom, že je veľmi zložité ich separovať Z prostredia po adsorpcii látky, ktorá sa má odstrániť, V dôsledku ich jemne0007 Pokiaľ sa teda zoberú do úvahy známe činidlá na vyššie uvedené čistenie vody, je cieľonn predloženého vynálezu poskytnúť zlepšený spôsob čistenia vody, ktorý by umožnilúčinné odstraňovanie vodných nečistôt.0008 Vyššie...

Činidlo na zlepšenie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285472

Dátum: 10.01.2007

Autori: Ager-wick Einar, Soegaard Birger, Ager-wick Glenn

MPK: C02F 1/28, C02F 1/68, C02F 1/70...

Značky: zlepšenie, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané činidlo obsahujúce koralové riasy, lastúrový piesok a askorbát, užitočný na zlepšenie kvality a chuti pitnej vody. Prostriedok obsahuje 5 až 90 % hmotn. koralových rias, 5 až 90 % hmotn. lastúrového piesku, 0,1 až 8 % hmotn. soli kyseliny askorbovej, vztiahnuté na hmotnosť úplného suchého činidla. Po pridaní 0,5 g prostriedku k 1 litru vody je hodnota pH tejto zmesi 7 až 8,5. Pokiaľ prostriedok navyše obsahuje vhodné želatinačné...

Anaeróbne čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9849

Dátum: 21.12.2006

Autori: Mohr Marius, Trick Iris, Krischke Wolfgang, Sternad Werner, Spork Christian, Trösch Walter

MPK: C02F 1/42, C02F 1/28, C02F 1/44...

Značky: anaeróbne, čistenie, odpadových

Text:

...Druhá fáza môže byt okrem iného vytvorená vo forme reaktora s fluidným lôžkom. Na tento účel sa odpadová vodav stupni tvorby kyselín zohrieva prostredníctvom výmenníka tepla na približne 38 °C.Okrem reaktorov s fluidným lôžkom sa na známe anaeróbne čistenie odpadových vôdpoužívajú aj vyhnívacie veže, anaeróbne prevzdušňovacie nádrže, UASB-reaktory aleboZvyškové koncentrácie organického znečistenia dosiahnuté pri známom anaeróbnom spôsobe...

Spôsob úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285261

Dátum: 06.09.2006

Autor: Azizian Farid

MPK: C02F 1/62, C02F 1/58, C02F 1/28...

Značky: úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy vody zahŕňajúci a) privedenie upravovanej vody do styku s prostriedkom na úpravu vody, ktorým je zrnitý materiál so strednou veľkosťou častíc najmenej 5 um a špecifickým povrchom najmenej 10 m2g-1 alebo výrobok vytvorený spájaním zrnitého materiálu, ktorý má nerozpustný povlak z hydratovaného oxidu železitého, na čas kratší ako 1 hodina a b) následne získanie upravenej vody, obsahujúcej zníženú koncentráciu As nie viac ako 10 ug/l...

Spôsob spracovania kontaminovanej vody na báze použitia nepolárnych zeolitov majúcich rozdielne charakteristiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3636

Dátum: 06.12.2004

Autori: Vignola Rodolfo, Della Penna Gino, Cova Umberto, Sisto Raffaello

MPK: C02F 1/28, B01J 20/10

Značky: nepolárnych, rozdielne, kontaminovanej, použitia, spracovania, báze, majúcich, zeolitov, charakteristiky, spôsob

Text:

...látok často v súčasnej dobe prítomných v kontaminovanej spodnej vode pod priemyselnými oblastami, ktoré často pozostávajú z nepolárnych zlúčenín, ako napríklad halogenovaných rozpúštadiel a zlúčenín pochádzajúcich z ropného priemyslu. Tieto sú často veľmitoxickými produktmi, z ktorých niektoré sú karcinogênne, ichkoncentrácia v spodnej vode musí teda rešpektovať striktné0009 V snahe prekonať vyššie špecifikované kritické problémy, boli v...

Aktívna sorpčná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3973

Dátum: 03.11.2004

Autori: Emrich Jozef, Forsthoffer Július, Senko Dušan

MPK: B01J 20/24, B01D 15/00, C02F 1/28...

Značky: sorpčná, aktívna, stěna

Text:

...odpadov.Zvíslú aktívnu sorpčnú stenu možno urobit aj tak, že prírodný sorbent je umiestnený V kruhovom záreze okolo chránených základov stavby, čím sa zabraňuje prieniku kontaminantov do blízkosti stavebného diela.Hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny je V rozmedzí 0,5 - 1,0 m pre bežné skládky tuhého komunálneho odpadu. V prípade skládok zvláštneho, alebo nebezpečného odpadu sa potrebná hrúbka (šírka) aktívnej sorpčnej steny vypočíta na...

Zariadenie na dekontaminovanie prúdov spodnej vody, ako aj spôsob výroby takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1464

Dátum: 14.08.2003

Autori: Martinelli Walter, Holzbauer Gerald, Hammer Stephan

MPK: B09C 1/00, C02F 1/28

Značky: prúdov, spodnej, zariadenie, spôsob, takéhoto, výroby, dekontaminovanie, vody, zariadenia

Text:

...dlhšia, ako je tomu pri nezriedených dekontaminačných prostriedkoch. Tým je znovapodmienená vyššia potreba dekontaminačných prostriedkov.0009 Úlohou predloženého vynálezu je vytvorit reakčnúspotreba dekontaminačného prostriedku, ktorý môže byť jednoducho vymenený a ktorý môže bezpečne zabrániť tomu, aby sa mohli prúdy podzemnej vody dostávať na druhú stranu steny filtra, bez toho aby museli prúdiť cez dekontaminačný prostriedok. Ďalej je...

Sorpčné a neutralizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3325

Dátum: 08.10.2002

Autori: Emrich Jozef, Forsthoffer Július

MPK: C02F 1/28, C09K 3/32

Značky: neutralizačné, sorpčné, činidlo

Text:

...ltotttznninzicie podložia skládky, okolitej pôdy, ovzdušia a podzemných vôd v smere ich prúdenia.Potlstatou tohto technického riešenia je sorpćne a neutralizetćne cinidlo na betlc upravrerrvclt cukrovarskycli szituračných kalov a modiŕikovatteho lignitu s obsahom min. (70 setturaćitýclt kalov a max. 40 modilikovaneho lignitu.l-llavnott zložkou neutralizaćttelto ćinidla je Lthličitan xápenttty. ktoreho obsahv cukrovarslevch kaloch...

Zariadenie na odstraňovanie ťažkých kovov, dusičnanového dusíka a iných rozpustených látok z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2780

Dátum: 12.02.2001

Autor: Piják Michal

MPK: C02F 1/28

Značky: odstraňovanie, ťažkých, dusíka, dusičnanového, iných, kovov, látok, zariadenie, rozpuštěných

Text:

...látok z vody, ako aj snímačmi na meranie parametrov. Prvky na meranieareguláciu zariadení, ako aj silnoprúdové riadiace a spínacie prvky sadajú pritom známym spôsobom nainštalovať, napr. do jeho elektrorozvádzača.Prehľad obrázkov na ýkreseNa pripojenom obr. je objasnená schéma zariadenia na odstraňovanie ťažkýchkovov, dusičnanového dusíka a iných rozpustených látok z vody.Príklad zariadenia na odstraňovanie ťažkých kovov, dusičnanového...

Prostředek na čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260250

Dátum: 15.12.1998

Autori: Konrád Vladislav, Vavřinová Jana, Tichý Stanislav

MPK: C02F 1/28

Značky: čištění, odpadních, prostředek

Text:

...až 50 hmot. letku a 50 až 80 hmot. bentonítu.Základní výhoda proetředku podle vynálezu apočívá V tom, že má vyšší čistící účinek, odstraňuje polární látky, vznikajicí kel se dobře ueezuje e filtruje. Výrobné je méně nákladný e Jednotlivé suroviny jsou z domáci produkce. Při čiěni dochází k minimálnímu zvýšení solnoati odpadni vody.výhody proatředknpmüe vynálezu Jean seznatelné z připoàenéą ho výkreeu, kde jsou uvedeny záznamy části...

Zariadenie na prečisťovanie interných vôd skládky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281534

Dátum: 08.07.1998

Autori: Franzenová Drahomíra, Pastorek Ladislav, Tomeš Milan, Nečas Viliam

MPK: C02F 1/28

Značky: zariadenie, interných, prečisťovanie, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch navzájom nezávislých čistiacich stupňov, z ktorých prvý stupeň je tvorený sorpčným filtrom (2) obaľujúcim drén (1) ležiaci v štrkovej drenážnej vrstve (3), pod ktorými je trojvrstvové minerálne tesnenie (6), a zberným potrubím (8) ústiacim do druhého stupňa tvoreného filtračnou sorpčnou šachtou (11), ktorá je vybavená vtokovým otvorom (9) a výstupným otvorom spojeným s výtokovým potrubím (10) a ktorá je naplnená...

Spôsob čistenia odpadových vôd s použitím aktivovaného kalu na zvýšenie výťažku čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279864

Dátum: 07.02.1996

Autori: Capdeville Bernard (zomrel), Clauss Frédéric, Hangl Manfred, Wamser Norbert, Tropper Harald

MPK: C02F 3/12, C02F 1/28

Značky: odpadových, spôsob, zvýšenie, čistenia, výtažků, aktivovaného, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia výťažku čistenia v aktivačnej nádrži čistiarne odpadových vôd s použitím aktivovaného kalu, pri ktorom sa do biomasy zavádza mastenec, pyrofylit, kaolín alebo sľuda, prípadne v kationizovanej forme, s veľkosťou častíc pod 100 um v množstve až 2,0 g/l odpadovej vody. Je pozorované významné zlepšenie delenia na pevnú látku a kvapalinu na výstupe z aktivačnej nádrže, rovnako ako zvýšenie výťažku čistenia, uhlíkatého znečistenia,...

Spôsob čistenia vodných roztokov N-metylmorfolín-N-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278829

Dátum: 17.06.1992

Autori: Männer Johann, Eichinger Dieter, Weinzierl Karin, Wolschner Bernd, Zikeli Stefan, Firgo Heinrich, Astegger Stephan

MPK: D01F 13/02, C02F 1/28

Značky: čistenia, vodných, spôsob, roztokov, n-metylmorfolín-n-oxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob čistenia vodných roztokov N-metyl-morfolín-N-oxidu, najmä celulózových zvlákňovacích kúpeľov, pri ktorom sa roztok uvedie do styku s adsorpčným prostriedkom vybratým zo skupiny zahŕňajúcej oxid hlinitý, oxid kremičitý, aktívne uhlie a potom sa podrobí filtrácii.

Flokulant

Načítavanie...

Číslo patentu: 270179

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jurčíková Zdena, Macko Jozef, Vančo Dušan, Kopinič Vladimír, Nováček Peter

MPK: C02F 1/28, C02F 1/52

Značky: flokulant

Text:

...tlokulante a hliníka od 0,15 do 0,65, u železa od 0,1 do 0,25. u horčíka od 0,1 do 0,2 a u vápnika od 0,1 do 0,5, pričom nokulsnt obsahuje v sušine 0,01 až 5 95 koloidnáho oxidu kremičitého. -Tieto kyslá roztoky solí po soparácii tuhých častíc aluminosilikátov je možná použit pri rlokuláoii odpadových vod s priemyselnej a živočíšnej výroby ako aj pri zrážaní emulzií olejovitých látok, neutralinícii alkalioky reagujúoich odpadových vod,...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kováč Jaroslav, Kiss Gabriel, Ríšová Júlia, Bobošík Vladimír, Waradzin Walter, Garaj Ján, Végh Daniel

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: odpadových, získavania, paládia, odstraňovania, spôsob, hydrogenačných

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Sorpční prostředek pro čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270039

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hospodář Čestmír, Bartášková Pavla, Elefantová Dagmar, Šťastný Milan, Spousta Eduard

MPK: C02F 1/28

Značky: prostředek, sorpční, čištění

Text:

...K urychlsní regenoračniho cyklu lze použít vakua nebo stripování inertním plynom. Protože teplota něknutí polynerů na bázi polyfonylenoxídu Je vyšší než 200 °c a stabilite této skupiny polymero je vysoká, lze při regeneraci použít často teploty vyšší než bodyvsru sorbovených látek. Tato skutečnost hraje významnou roli V regensračnín cyklu, protože zkrscuje pracovní cyklus e posunuje sorpční rovnováhu na stranu deeorbce.Bližší objesnöní...

Zařízení pro předúpravu surové vody při výrobě pitné vody a/nebo přídavné a doplňovací vody procesem zahrnujícím reversní osmózu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269375

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbančík Libor, Bár Jaromír, Tománek Petr

MPK: C02F 1/44, C02F 1/28

Značky: procesem, zařízení, přídavné, výrobe, reversní, pitné, surové, zahrnujícím, osmózu, doplňovací, předúpravu

Text:

...s náplní ionexových pryskyřic. A též Její užitečné kapacita převyšuje hodnotu užitečné kapacity běžných ionexových filtrů nejménö o 50 kPříklad zařízení podle vynálezu Je znázorněn na vŕkresu, kde na obr. l je přívod surové vody připojen na vstupní trubku a odvod vyčiätäné vody na výstup a nn obr. 2 je přívod surová vody připoden na výstup a odvod vyčištäně vody na vstupní trubku. Vstupní trubka l Je spodena s víkem 3, se kterým s...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269199

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan, Lasica Štefan

MPK: C02F 1/28, C02F 1/52

Značky: bezchloridového, způsob, činidla, koagulačního, bázi, železa, přípravy, úpravu

Text:

...nsčistot, ktoré jsou ve výohozím produktu přítomny. Uvedené typy sraženin za daných podmínek působí příznivä a katalyticlq na oxidační proces dvojmoonćho železa na železo trojmocná, v důsledku. čehož je proces oxidace rychlý a účinný. lĺimo to se snižuje koncentrace uvedených nečistot ve výsledné produktu, získaný tlakovou oxidací, se ochladí e. případně se odstraní prítomné sraženiny, například sedimentací. Kyselinu sírovou je možno také...

Způsob odstraňování pesticidů ze znečištěných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 268109

Dátum: 14.03.1990

Autor: Vavrouch Zdeněk

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: odstraňování, způsob, znečištěných, pesticidů

Text:

...nebo fosforečnanů, lze odvodnit a spálit nebo ukládat na akládkových lokalitách. Pro sepnrnci použitého sorbentu z vyćištěné vody lze použít tlotační zařízení, nspř. podle če. autorského osvědčení č. 210970. Vyčištěnou vodu, zbnvenou použitého sorbentu, lze vracet do technologického procesu nebo vypouštět do vodoteče.Do odpadní vody obsahující pesticid chemického složení -chlor~ 4-ethy 1 auino-6-isopropylamino-1,3,5-triazin o všeobecném názvu...

Spôsob čistenia odpadovej kalovej vody z azbestocementovej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267771

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bisaha František

MPK: C02F 1/28

Značky: azbestocementovej, kalovej, výroby, spôsob, čistenia, odpadovej

Text:

...nnožatve 7,5-8 kg/m 3. miešanie kalovej vody v nadrłi eołeme orevieat tiež znaayai rotačnýai mielačni pri aúčaanoa privode oxidu uhličitého do spodnej časti nádrže. Virenia kalovej vody v nádrži dosiahneme preaiełanie a vaielanie oxidu uhličitého a akalice zelenej 3 následnou neutralizaciou na pH 6 až 8 a redukciu Crół na crłł bez poatupneho spracovania na zariadeni čistiacej stanice odpadovej vody.vyčistenie odpadovej kalovej vody e vylúčenia...

Kombinovaný koagulační prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267323

Dátum: 12.02.1990

Autori: Murín Jozef Ing, Zubáč Alexander

MPK: C02F 1/42, C02F 1/58, C02F 1/28...

Značky: koagulační, kombinovaný, prostriedok

Text:

...prítomných v upravovanej vode na požadovanú normu, celkový účinok kosgulacis vzhľadom na prítomnosť ostatných nećistot je vysoký, znižuje sa množstvo pridávaného hliníka, čo má kladný vplyv na kvalitu upravenej vody s v neposlednom rade sa, najmä pri využití vhodnej lokality výskytu zeolitov, znižujú ee celkové náklady technologie.Vzhľadom na zníženie obsahu emónných iőnov na požadovanú normu, nie je do procesu technológie upravy vody...

Způsob čišění odpadních vod ze zušlechťovacích procesů v textilním průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266823

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jägerová Marta, Havlíček Wolfgang, Džurný Jaroslav, Kanda Karel, Martinec Alexandr, Havlíček Werner

MPK: C02F 1/28, C02F 1/68, C02F 1/56...

Značky: odpadních, způsob, čišění, textilním, průmyslu, procesu, zušlechťovacích

Text:

...relativně drahé.Podstatou způsobu podle vynálezu je spolupůsobení anorganických koagulantů a polymernĺ kyseliny akrylové s přídavkem tetradipikolinanu draselného při čiření odpadních vod. Molekulová hmotnost kyseliny polyakrylové se pohybuje v rozmezí 3 až 7.106. Tímto odpadá nutnost použití finančně náročných kationaktivních flokulantů, přičemž tetradipikolinan draselný zajištuje, že relativně levná kyselina polyakrylová máúčinky...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brož Zdeněk, Čermák Ján, Červenka Jan, Nečesaný František, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, pocházejících, způsob, hospodářských, exkrementů, zvířat, čištění, velkochovu

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Červenka Jan, Čermák Ján, Nečesaný František, Mostecký Jiří Akademik, Brož Zdeněk

MPK: C02F 1/28

Značky: zvířat, způsob, odpadních, čištění, velkochovu, hospodářských

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...