C02F 1/00

Zariadenie na elimináciu siníc ako invazívnych vodných organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7241

Dátum: 03.09.2015

Autor: Jenčová Anna

MPK: C02F 1/461, C02F 1/00

Značky: elimináciu, invazívnych, sinic, zariadenie, vodných, organizmov

Text:

...je napojené z elektrickej rozvodnej siete, prípadne na iný altematívny zdroj elektrickej energie. Samočistiaca schopnosť prírodných jazier je znásobená pôsobením zariadenia, v ktorom účinkami elektrolýzy dôjde k ovplyvneniu vody fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré zmenia vodné prostredie natoľko, že eliminujú výskyt siníc. Výtlačným potrubím prípadne hadicou je upravený (ionizovaný) vodný roztok pomocou výtlačného vodného čerpadla...

Spôsob spracovania kvapalných odpadov obsahujúcich rozpustné polyboritany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6813

Dátum: 02.07.2014

Autori: Schmiedhamer Václav, Vašeková Zuzana

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66, C02F 1/00...

Značky: kvapalných, obsahujúcich, polyboritany, rozpustné, spracovania, spôsob, odpadov

Text:

...polyboritanov sa najskôr analýzou zistí koncentrácia B 203 a na základe výsledku tejto analýzy sa vypočíta množstvo zrážacieho činidla, ktoré je potrebné na kvantitatívnu premenu rozpustných polyboritanov na nerozpustne zlúčeniny. Použitým činidlom je v tomto prípade chlorid vápenatý. Odpadová voda sa nadávkuje do reaktora a za miešania sa k nej zo zásobníka pomaly pridáva ako 20 až 40 hmotn. vodný roztok vypočítané množstvo CaClz, zvýšené...

Spôsob odstraňovania fluoridov z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20350

Dátum: 16.04.2014

Autori: Zilio Damiano, Ragazzon Daniele

MPK: C02F 1/52, C02F 1/00, C02F 1/28...

Značky: fluoridov, spôsob, odstraňovania

Text:

...V nároku l.0016 Tu je opísané výhodné uskutočnenie predkladaného vynálezucestou neobmedzujúcich príkladov s odkazom na nasledujúci opis.0017 Spôsob podľa predkladaného vynálezu pozostáva z ošetrenia regeneračného roztoku zahŕňajúcim reakciu fluoridov s hydroxidom vápenatým V stechiometrickom pomere ekvivalentov vápnika k ekvivalentom fluoridu medzi 1,5 a 3, tzn. veľmi Vysokých hodnôt,a miešaním počas 45 až 120 minút pri teplote menšej...

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288170

Dátum: 19.02.2014

Autori: Kurik Michail Vasiljevič, Pancurák František, Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/46, C02F 1/00, C02F 1/48...

Značky: kvapalín, pitnej, galvanickú, úpravu, zariadenie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na galvanickú úpravu kvapalín, najmä pitnej vody, pozostáva z prietokového telesa (1) so vstupným a výstupným otvorom (5, 6). Prietokové teleso (1) je zhotovené z elektricky nevodivého materiálu, pričom sú v ňom umiestnené elektródy (2, 3), každá z nich je z elektricky iného vodivého materiálu a aspoň jedny elektródy (3) majú tvar po obvode segmentovito nastrihnutých kotúčov, kde ich jednotlivé segmenty sú vyhnuté pod uhlom alfa na...

Spôsob lokalizovanej dezinfekcie pre veľké vodné objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19701

Dátum: 18.12.2013

Autor: Fischmann Fernando Benjamin

MPK: C02F 1/72, C02F 1/50, C02F 1/00...

Značky: spôsob, velké, vodné, objekty, lokalizovanej, dezinfekcie

Text:

...priehrady, si vyžadujú takú kvalitu vody, ktorá je V súlade s rôznymi normami, ktoré povoľujú bezpečné používanie týchto objektov. Pri hodnotení vhodnosti veľkých vodných objektov na rekreačné účely s priamym kontaktom sú najdôležitejšími normami mikrobiologické parametre vody. Napríklad kritériá EPA(Environmental Protection Agency - Agentúra pre ochranu životného prostredia) pre kúpanie sa s celotelovým kontaktom v rekreačných druhoch vôd...

Vynálezy kategórie «C02F 1/00» v ZSSR.

Spôsob sledovania a kontrolovania chemických dejov v ZLD procese v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18574

Dátum: 06.04.2012

Autori: Cenci Vincenzo, Mosti Claudio

MPK: C02F 1/00, C02F 1/04, C02F 1/52...

Značky: elektrárnách, sledovania, procese, kontrolovania, chemických, dejov, spôsob

Text:

...vody zo záchodov, zrážkové vody na pozemkoch továrni. Súčasné továrne vybavené týmto systémom kontinuálnepracujú v režime s nulovou emisiou odpadových vôd.0010 Praktická aplikácia systémov ZLD v továrňach obsahujúcich systémy pre odsírenie spalín je výzvou, ktorá nemá obdobu, pretože riadenie chemických dejov vo vodách je veľmi ťažké vzhľadom na výnimočnú variabilitukvality palív, ktoré sú v súčasnosti ponúkané na medzinárodnom trhu.0011 Nie...

Nadstavba cisternového vozidla určená na získavanie pitnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6105

Dátum: 03.04.2012

Autor: Stražan Ivan

MPK: C02F 1/00, B60P 3/22

Značky: pitnej, určená, cisternového, nadstavba, vozidla, získavanie

Text:

...vodovodné rozvody na vzájomné prečerpávanie vody medzi nádržami ovládané z ovládacieho panelu a strojovne. Taktiež na ľavej i pravej strane nádrže sú na celej dĺžke nadstavby priskrutkované bočné skrinky. Na zadnej stene nádrže je prislcrutkovaná zadná skrinka. Na bokoch pod nadstavbou sú spredu dozadu umiestnené nosné diely kapotáže a skrinky. Tieto konštrukčné prvky nesú vnútri rôzne zariadenia hasiacej súpravy a ostatnú výbavu vozidla....

Systém vstrekovania suspenzie mikronizovaného CaCO3 na remineralizáciu odsolenej a čistej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18921

Dátum: 22.07.2011

Autori: Skovby Michael, Poffet Martine

MPK: C02F 1/44, C02F 1/68, C02F 1/00...

Značky: suspenzie, mikronizovaného, caco3, vstrekovania, systém, odsolenej, remineralizáciu, čistej

Text:

...ktorý opisuje spôsob zahŕňajúcí zavedenie roztoku oxidu uhličitého amateriálu obsahujúceho jemne disperzný uhličitan vápenatý do tepelne odsolenej vody.0012 Prihlasovateľovi je taktiež známa nepublikovaná európska patentová prihláška 10 172 771,7, ktorá opisuje spôsob remineralizácíe odsolenej a čistej vody pomocou vstrekovania suspenzie mikronizovaného uhličitanu vápenatého a plynného oxidu uhličitého do napájacej0013 Všetky z vyššie...

Zariadenie na predčistenie odpadových vôd v čistiarňach a úpravniach vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5759

Dátum: 06.06.2011

Autori: Gabriel Petr, Kundrátek Jan

MPK: C02F 9/00, C02F 1/00, B01D 21/00...

Značky: úpravniach, predčistenie, čistiarňach, odpadových, zariadenie

Text:

...prítokový žľab g vyvedený nad separačnú komoru Q s dvoma stavidlami 21 vytvorenými kolmo na smer nátoku odpadovej vody. Dna Ql oboch častí separačnej komory Q sú v pozdĺžnom smere do stredu skosené a vo svojej najnižšej časti sú vybavené dnovými dopravníkmi 3, výhodne tvorenými bezhriadeľovými vretenovýrni dopravníkmi, vyvedenými cez prvú priečku Q do prvej technologickej komory l 2, kde sú umiestnené ich pohony Q. Z dna EQ oboch...

Spôsob úpravy vody a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5708

Dátum: 05.04.2011

Autor: Kotráňová Anna

MPK: C02F 1/00

Značky: vykonávanie, úpravy, tohto, spôsobu, zariadenie, spôsob

Text:

...najmenej dve elektródy z elektricky vodivého materiálu, pričom, pričom pretekajúca voda vytvára s týmito elektródami galvanický mokrý článok. Nevýhodou tohto technického riešenia je nízka účinnosť jednotky a tým aj nízka kvalita upravovanej vody.Ďalšie zname technické riešenie je opísané v slovenskom úžitkovom vzore UVz č. 4 766 s názvom Mobilný ionizátor vody, kde permanentné magnety vysielajú magnetické siločiary, ktoré pretínajú...

Destilačné zariadenie na úpravu úžitkovej alebo slanej vody na pitnú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5706

Dátum: 05.04.2011

Autor: Oravec Ľubomír

MPK: C02F 1/00, C02F 1/04

Značky: destilačné, pitnú, zariadenie, úpravu, slanej, užitkovej

Text:

...závisí od potreby výkonnosti uvedeného zariadenia. Destilačné zariadenie pracuje tak, že do hornej časti košov v odparovacej komore je privádzaná voda na vrstvu expandovaného ílu, postupne steká na minerálnu vlnu, ktorá nasiakne vodou a zabezpečí jej rovnomerné zásobovanie vrstvy expandovaného ílu pod ňou. Vrstva expandevaného ílu nasiakne vodou a pôsobením slnečného tepla dochádza ku odparovaniu vody. Vplyvom zväčšenia odparovacej plochy a...

Zariadenie na zneškodňovanie odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5697

Dátum: 04.03.2011

Autor: Ostrica Ján

MPK: B01D 17/00, C02F 1/00

Značky: odpadov, zneškodňovanie, zariadenie

Text:

...smere toku čísteného média umiestnená nomá stena Q a koalescenčný filter Q Druhý pracovný priestor g je vybavený dvojicou sorpčných filtrov A 1, 141, ktorými sú sorpčné koše. Kryt 17 nádržel je vybavený pracovnými otvomii 1 L, 13, Ľ, umožňujúcirni kontrolu priebehu čistiaceho procesu ako aj prípadné potrebné vonkajšie zásahy do procesu napríklad výmenu zanesených sorpčných rukávov za nové. V treťom pracovnom priestore Q je umiestnený filter Q...

Kompozitný sorbent

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5662

Dátum: 04.03.2011

Autor: Machava Jan

MPK: C02F 1/00, B01J 20/00

Značky: kompozitný, sorbent

Text:

...organizmoch- skúška inhibície rastu zelenej riasy Scenedesmus quadricauda,- skúška akútnej toxicity na rybách Poecilía reticulata,- skúška akútnej toxicity na perloočkách Daphnia magna, Test Ekotoxicity bol vykonaný za nasledovných podmienok T 25 t 2 °C, množstvo skúšobnćho roztoku - 50 ml, osvetlenie - minimálna intenzita 5000 lux, začiatočná koncentrácia riasovej kultúry - 25 000 buniek v 1 ml. Počas skúšky sa hodnotil rast riasovej...

Spôsob eliminácie polychlórovaných bifenylov z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 287571

Dátum: 16.02.2011

Autori: Šimon Peter, Skláršová Božena, Šimko Peter

MPK: C02F 1/00

Značky: spôsob, polychlorovaných, eliminácie, bifenylov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob eliminácie polychlórovaných bifenylov z vody, pri ktorom sa voda uvedie do styku s polystyrénom tak, že polystyrén sa priamo vloží do zásobnej nádoby s vodou a obsah nádoby sa následne kontinuálne premiešava alebo sa polystyrén umiestni do prietokového systému s núteným obehom, cez ktorý voda preteká.

Gravitačný filter odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5616

Dátum: 07.12.2010

Autor: Strnad Josef

MPK: C02F 1/00, B01D 29/11

Značky: gravitačný, filter, odpadovej

Text:

...príklade uskutočnenia sú tyče 1 zahnuté do kruhového oblúka a filtračná plocha je prehnutá. V neznázomenom príklade uskutočnenia sú tyče 1 priame a filtračná plocha je rovinná. Sústava tyčí 1 má vo svojej podstate hrebeňové usporiadanie.Tyče 1 sú svojim koncom na strane pri rozdeľovacej komore 20 uložené na ráme 3 filtra, napr. sú uložené v priečnom nosníku 2, ktorý je nerozoberateľne alebo rozoberateľne uložený na ráme 3 filtra. Tyče...

Zariadenie a spôsob mobilnej oxidačnej úpravy silno znečistenej odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17506

Dátum: 15.07.2010

Autori: Herreros González Cristina, Lehmann Eric, Grothe Sascha, Schwarzkopf Sergej, Muntaniol Leo

MPK: C02F 1/00, C02F 1/20, C02F 1/467...

Značky: oxidačnej, zariadenie, znečistenej, úpravy, mobilnej, silno, odpadovej, spôsob

Text:

...lacné, a je preto vhodné pre decentralizované umiestnenie v rôznom uskutočnení. Podľa vynálezu sú v zariadení vytvorené dva rôzne okruhy (cykly). Oba okruhy spoločne využívajú odpeňovaciu nádrž, pričom pena,ktorá vzniká pri úprave vody, je rozrušovaná, a tým je umožnený proces oxidačného čistenia odpadových vôd. Prepojenie medzi cyklom drvenia a oxidačným cyklom sa uskutočňuje prostredníctvom prvého usporiadania ventilu. Je pritom...

Zariadenie na ovládanie ventilu, zásobník na kvapalinu zariadenia na spracovanie kvapaliny, ako aj zariadenie na spracovanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12730

Dátum: 14.01.2010

Autori: Taszarek Josef, Namur Marc

MPK: B01D 35/30, A47J 31/60, B01D 27/10...

Značky: ventilu, ovládanie, spracovanie, kvapaliny, kvapalinu, zariadenia, zariadenie, zásobník

Text:

...prostriedkov spôsobujú, že prúdenie kvapaliny cez výtokové kanálové prostriedky je zastavované.0010 Úlohou vynálezu je pripraviť zásobník na kvapalinu s ventilom, ktorý v namontovanom postavení a najmä bez nasadenej kartuše na spracovanie má uzavretý výtokový otvor. Tiež je úlohou vynálezu, poskytnúť primerané zariadenie na ovládanie ventilu, ako aj zariadenie na spracovanie kvapaliny.0011 Úloha je riešená pomocou zásobníka na kvapalinu...

Spôsob a zariadenie na programovateľné ošetrovanie vody v chladiči vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18739

Dátum: 02.10.2008

Autor: Davis Kenneth

MPK: C02F 1/00

Značky: programovatelné, ošetrovanie, spôsob, chladicí, zariadenie

Text:

...je prepravovaná kamiónmi, pričom sú vystavené vonkajšiemu vzduchu. Pracovníci zvyčajne narábajú s nimi tak, že uchopia fľašu za hrdlo, teda časť, ktorá jepri používaní v kontakte s otvoreným zásobníkom. Bohužiaľ je náročné presvedčiť každú osobu, ktorá narába s týmito fľašami, aby si dostatočne často umývala ruky. Pred spojením fľaše so skrinkou musí používateľ dôsledne vyčistiť hrdlo fľaše, aby bol automat na vodu alebo chladič riadne...

Spôsob kontroly tvaru častíc mastenca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12554

Dátum: 15.05.2008

Autori: Gantenbein Daniel, Gane Patrick, Schoelkopf Joachim

MPK: C02F 1/00, C09C 1/02, B01D 21/01...

Značky: kontroly, částic, tvaru, mastenca, spôsob

Text:

...opisujú vplyv obsahu plniva, veľkostičastíc plniva a kvality disperzie na mechanické vlastnostipolypropylénu plneného mastencom. Je uvedený značný vplyv veľkosti častíc na húževnatosť plneného polypropylénu, pokiaľ sú prítomné častice gumy.0009 JP 06 329408 poskytuje prostriedok so zlepšenou rigiditou a tepelnou odolnosťou vďaka inkorporácii termoplastickej živice s mastencom, pričom oboje má špecifický merný povrch, stredný priemer...

Zariadenie na úpravu vody, najmä filtračné zariadenie, a kartuša

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13596

Dátum: 13.02.2008

Autor: Namur Marc

MPK: C02F 1/00

Značky: vody, zariadenie, najmä, kartuša, filtračné, úpravu

Text:

...pripojovacej hlave,ležiace proti sebe. Tesnenie sa uskutočňuje cez O-krúžky, ktoré sú vsadené dodrážky, ktorá je umiestnená po obvode cylindrickej plochy. U pripojovacích hláv,ktoré sa vyrábajú napr. podľa postupu tlakového liatia, prebiehajú deliace škáry podmienené nástrojom cez túto drážku, čo podporuje netesnosti. Pretože cylindrické uchytenie prípojovacieho člena zodpovedá svojim vnútorným prierezom vonkajšiemu prierezu...

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286074

Dátum: 13.02.2008

Autori: Hojč Ján, Borišek Igor, Kolísek Mikuláš, Čamaj Vladimír, Markoš Jozef

MPK: C02F 1/00, C02F 1/72, C07B 37/00...

Značky: spôsob, úpravy, bis-(2-chlóretoxy)metánu, odpadových, výroby, výstupov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadových výstupov výroby bis-(2-chlóretoxy)metánu acetalizáciou paraformaldehydu 2-chlóretanolom s alkalicko-oxidačným konvertovaním polutantov obsiahnutých v odpadových vodách z tejto výroby na vstupné suroviny alebo biologicky ľahko odbúrateľné zlúčeniny.

Iónová polarizačná jednotka na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4881

Dátum: 06.12.2007

Autor: Jurec Ladislav

MPK: C02F 1/00

Značky: úpravu, iónová, jednotka, polarizačná

Text:

...spojenie. Obr. 2 znázorňuje altemativny tvar profilu elektród so zväčšenou plochou V priečnom reze. Obr. 3 znázorňuje iónovú polarizačnú jednotku pre väčšie prietokové množstvá s viacerými rovnobežne usporiadanými elektródami v tvare dosák,obr. 3 - l túto jednotku v priečnom reze.Obr. 4 znázorňuje iónovú polarizačnú jednotku tiež pre väčšie prietokové množstvá s altematívnym tvarom rúrkových súosových elektród (v priečnom reze). Obr. 5...

Paralelná výroba kyseliny a bázy z vodného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7789

Dátum: 22.10.2007

Autori: Van Der Heijden Petrus Cornelis, Vellinga Sjoerd Hubertus Jozef, Tholen Johannes Petrus Paulus

MPK: B01D 61/00, C02F 11/00, C02F 1/00...

Značky: bázy, prúdu, vodného, výroba, kyseliny, paralelná

Text:

...vodivosti vo vodnom systéme, vrátane biologického systému. Proces podľavynálezu na separáciu katiónov z vodného prúdu a/alebo kontrolu pH vodného prúdu zahŕňa- poskytnutie elektrolytickej nádobky (10) obsahujúcej anódovú komoru (1), elektrolytickú komoru (2), medzikomoru (3) a katódovú komoru (4), anódu (5), ktorá je umiestnená V danej anódovej komore (l), a katódu (6), ktorá je umiestnená v danej katódovej komore (4), kde daná anódová...

Kúpeľňová vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4748

Dátum: 03.05.2007

Autor: Kalina Peter

MPK: A47K 3/00, C02F 1/00

Značky: kúpeľňová, vaňa

Text:

...5, napríklad hydraulickým prepínačom. Tento je prepojený prvým potrubím 3.1 so vstupom do upravovacej časti 4. zásobníkovo - upravovacej zostavy 4. Zásobníkovo - upravovacia zostava 4 je konštrukčne a funkčne integrované zariadenie, ktoré obsahuje okrem upravovacej časti 4.1 aj zásobníkovú časť 4.2. Druhým potrubím 3.2 je hydraulický usmerňovač 5 prepojený s výstupom z upravovacej časti 4.1 atretím potrubím 10 je hydraulický...

Sanitárne recyklačné zariadenie na odpadové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6174

Dátum: 12.12.2006

Autor: Billon Michel

MPK: C02F 1/00, E03B 1/00, E03C 1/00...

Značky: recyklačné, zariadenie, sanitárne, odpadové

Text:

...je namontovaný ústredne na stranenádrže spolu s lištou, môže byť vertikálne pohybovaný a môže aktivovať, pomocou rukoväte otvorenie ventilu, umiestneného v trubici s tečúcou vodou v pripade, že úroveň odpadovej vody, zaznamená v nádrži by bola nedostačujúca. Presnejšie povedané, je systém napojený na práčku, na ktorej hlavné čerpadlo bolo zvýšené napájanie v porovnani s pôvodným čerpadlom, a dané čerpadlo umožňuje odvedenie odpadovej vody z...

Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 284238

Dátum: 29.10.2004

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 9/00, C02F 1/00

Značky: odpadových, zariadenie, likvidáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd, tvorené čistiarňami odpadových vôd pripojenými k lokálnym zdrojom odpadových vôd, kde súčasťou každej domovej čistiarne (3) odpadových vôd je zásobník (4) vyčistenej vody s čerpadlom (5) na prečerpanie vyčistenej vody do tlakovej prípojky (9) a ďalej do zberného potrubia (11), vybaveného centrálnym kontrolným miestom (12) a ústiacim do recipientu (14). Tlaková prípojka (9) je pred napojením na zberné...

Integrovaná zostava zariadenia na dekontamináciu vody a studňového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2564

Dátum: 21.07.2004

Autor: Stark John

MPK: C02F 1/44, B01D 61/02, C02F 1/00...

Značky: čerpadla, dekontamináciu, studňového, zariadenia, zostava, integrovaná

Text:

...ktorý sa vyhýba vypúšťaniusoľanky do životného prostredia.Odhliadnuc od problému likvidácie soľanky, existujúce procesy úpravy vody sú spojené s rôznymi ďalšími problémami. Sú tu najmä problémy spojené s metódoupoužitou na čerpanie vody z hlbokej studne.Hlboké studne, napríklad studne, ktorých využitie by bolo potrebné v mnohých vnútrozemských suchých oblastiach, vyžadujú spustenie elektricky poháňaného čerpadla na dno studne. Výkon čerpadiel...

Spôsob premývania biofiltra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7740

Dátum: 14.11.2003

Autor: Lahtinen Heikki

MPK: C02F 3/00, C02F 1/00, B01F 5/00...

Značky: biofiltra, premývania, spôsob

Text:

...je založená na biologickej aktivite na povrchu filtra. Pri rýchlych filtroch je filtračná rýchlosť podstatne vyššia ako pri pomalých filtroch. Filtračná rýchlosť môže byť napríklad od 2 m/h do 50 m/h. Pri rýchlych filtroch nemá biologická aktivita taký veľký význam, ako pri pomalom filtrovaní.0011 Z hľadiska ñmgovania zariadenie je tiež dôležité, ako efektívne je možné zariadenie čistiť. Zrazenina nahromadená vo íiltroch znižuje výkon filtra...

Systém a spôsob úpravy vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8678

Dátum: 15.04.2003

Autor: Mcnulty Peter Drummond

MPK: B01D 19/00, B63B 13/00, B63B 17/00...

Značky: spôsob, úpravy, systém

Text:

...Konštanty podľa Henryho zákona pre viaceré potenciálne stripovacieplyny a ich zmesí ukazujú, že sa na odstraňovanie kyslíka z vody môžu použiť rozličné plyny.0007 Na palube plavidla je účinným spôsobom, ako vystaviť kyslík rozpustený vo vode stripovaniu, to, že sa vytvoria mikrobublinky plynu vo vode. Mikrobublinky stripovaciehoplynu vytvorené vo vode majú schopnosť prenášať rozpustený kyslík zvody ked samikrobublinky postupujú z dna do...

Upravovacia komora kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2085

Dátum: 11.02.1999

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/46, C02F 1/00, C02F 1/42...

Značky: upravovacia, komora, kvapalín

Text:

...vrstvy.Príklady uskutočnenia technického riešenia Upravovacia komora 1 kvapalín, najmä vody, pozostáva z plášťa z, v ktorom je uloženýaspoň jeden skrutkovicový prvok 3. Je vhodné, ak Upravovacia komora 1 má prvý skmtkovicový prvok 3, druhý skrutkovicový prvok i, tretí skrutkovicový prvok a a štvrtý skrutkovicový prvok ľ navzájom pootočené o 90 °. V ďalšom altematívnom uskutočnení vnútro upravovacej komory 1 má množinu skrutkovicových...

Zariadenie na čistenie kontaminovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 278110

Dátum: 10.01.1996

Autor: Wartenweiler Heinz

MPK: C02F 1/00

Značky: zariadenie, čistenie, kontaminovanej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje za sebou usporiadané filtračné komory s rozdielnymi filtračnými článkami a s predradeným čistiacim zariadením na odvod tuhých látok alebo látok s nízkou špecifickou hustotou. Čistiace zariadenie je umiestnené v prvej filtračnej komore (2) na vodnej hladine a skladá sa z pásového filtra alebo kotúčového zberača (15).

Zariadenie na čistenie znečistených vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 938

Dátum: 14.09.1995

Autor: Récsei József

MPK: C02F 1/00

Značky: znečištěných, zariadenie, čistenie

Text:

...za sebou Spojenými jednotkami namiesto toho je upravené jediné trojdielne zariadenie zo sústredne do seba zasunutých jednotiek. Flokulačné činidlo sa vnása do najvnútornejšej upravenej flokulačnej jednotky, kde dochádza ku koagulácii. Vodaobsahujúca polyelektrolyt a nasýtená mikrobublinami vzduchu saprevedie do vedľajšej strednej jednotky prstencového prierezu,pričom vonkajšia číriaca jednotka slúži k oddeľovaniu skoagulovaného kalu od...

Reaktor čistiarne odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 837

Dátum: 07.06.1995

Autor: Šebesta Luděk

MPK: C02F 1/00

Značky: reaktor, odpadových, čistiarne

Text:

...plochy Čistiarne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude dalej objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr 1 predstavuje zvislý rez D-D reaktorom i celou čistiarňou podľa obr.2. obr.2 až 4 sú vodorovné rezy reaktorom a Čístiarňou podľa A-A, B-B a C-C v obr.1, obr.5 je čelný pohľad v smere R na obr.6, obr.6 je pohľad V smere P podľa obr 5 na čistiareň bez horného krytu, a obr.7 je pohľad v sme re Q podľa obr.5 pod bočný kryt...

Zariadenie na odstavné čistenie kvapalín, najmä priemyselných odpadových vôd a znehodnotených emulzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 114

Dátum: 07.07.1993

Autor: Marek Miroslav

MPK: C02F 1/00

Značky: priemyselných, najmä, zariadenie, kvapalín, čistenie, odstavné, emulzií, odpadových, znehodnotených

Text:

...nádrží pro vyčištěnou vodu. obr.3 boční řez zařízením vedený rovinou L-I 5 vyznačením hlavního vyspádování stěn reakční nádrže a spodní nádrže,obr.4 pñdorysné znázornění nosné a vodící konstrukce ohiímky horní části sorpčního filtru. obr.5 podelný řez vodícího čepu obiímky filtru. obr.6 detailní znázornění plochých návarkůna vodícím čepu ohiímky filtru. ohr.7 půdorysně znázornění zploštělého sacího ústí eiektorového odsávače oleiů z...