C01G

Zariadenie na výrobu koloidného striebra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6168

Dátum: 04.06.2012

Autor: Schober Ladislav

MPK: B01J 13/00, B22F 9/04, C01G 5/00...

Značky: výrobu, striebra, koloidného, zariadenie

Text:

...frekvenciu a meniacu sa amplitúdu.Amplitúda elektronickej zostavy sa výhodne mení nízkou frekvenciou.Na skrini je výhodne vytvorený otvor svetelnej signalizácie.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde naobr. 1 je znázornené zariadenie na výrobu koloidného striebraobr. 2 je znázomená základná bloková schéma elektrickej zostavyobr. 3 je znázomená bloková schéma zapojenia elektronickej zostavy s...

Kombinovaná protikorózna ochrana oceľových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5990

Dátum: 03.02.2012

Autori: Kolenič František, Polák Peter, Fodrek Peter

MPK: C23C 28/00, C01G 9/00, C23C 2/06...

Značky: kombinovaná, ochrana, oceľových, konštrukcií, protikorózna

Text:

...prostredí AllOg. Nitridáciou v atmosfére NH a následnou oxidáciou pôsobením vodnej pary, je ovplyvnený povrch materiálu V hrúbke 270 - 300 m, čim vzniká korózna odolnost ocele na úroveň antikoróznych oceli a narastá tiež odolnost voči opotrebeniu. Elektrická vodivosť povrchu je zachovaná a upravený materiál odoláva atrnosférickej korózii a rôznym chemickým vplyvom cca 10-násobne dlhšie ako oceľ povrchovo neupravovaná.Stavebné,...

Spôsob prípravy oxidu zinočnatého s merným povrchom nad 40 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 287006

Dátum: 17.08.2009

Autori: Králik Milan, Štefancová Radka, Lencsés Ladislav, Zelenay Peter

MPK: C01G 9/00

Značky: přípravy, oxidů, měrným, povrchom, zinočnatého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy oxidu zinočnatého s vysokým špecifickým povrchom, v ktorom sa vychádza z hydrotermálnych reakcií technického oxidu zinočnatého vo vodnom prostredí za prítomnosti amoniaku a oxidu uhličitého, prípadne uhličitanu amónneho. Oxid zinočnatý sa najskôr rozpustí, prípadné nečistoty sa odfiltrujú, následne, za intenzívneho miešania, pri zvýšenej teplote, sa pripraví zrazenina zásaditého hydratovaného uhličitanu zinočnatého,...

Spôsob výroby nanočastíc železa z tuhej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286924

Dátum: 29.06.2009

Autori: Nižník Štefan, Longauer Svatoboj

MPK: C21B 15/00, C01G 49/00, B82B 3/00...

Značky: spôsob, železa, nanočastíc, výroby, tuhej, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy a výroby nanočastíc železa s veľkosťou 10 - 100 nm, pri ktorom sa po kontrolovanom tepelnom spracovaní z nasýteného tuhého roztoku získajú rozptýlené častice v medenej matrici, ktoré sú ďalej izolovateľné elektrochemickým alebo chemickým rozpúšťaním medenej matrice. Spôsob možno uplatniť pri výrobe guľovitých nanočastíc a nanodrôtov, najmä na použitie v medicíne, v elektronike na ultra vysokokapacitné magnetické...

Podanie prostriedku na čistenie črevného traktu a antibiotiká na liečbu črevných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17265

Dátum: 07.05.2009

Autori: Forbes William, Patton Stephana, Johnson Lorin

MPK: A61K 31/395, A61K 31/375, A61K 31/00...

Značky: liečbu, traktu, črevného, ochorení, črevných, prostriedku, čistenie, antibiotika, podanie

Text:

...obsahuje polyetylénglykol (PEG),síran sodný, chlorid sodný, chlorid draselný a kyselinu askorbovú.0011 Podľa jedného uskutočnenia je prostriedok na prečistenie gastrointestinálneho traktu dodávaný ako dve vrecká A obsahujúce 100 gramov PEG 3350, 7,5 gramov síranu sodného, 2,691 gramov chloridu sodneho a 1,015 gramov chloridu draselného a dve vrecká B obsahujúce 4,7 gramov kyseliny askorbovej a 5,9 gramov askorbátu sodného.0012 Podľa jedného...

Adsorpčný spôsob spätného získavania molybdénanu alebo wolfrámu z vodných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12292

Dátum: 27.04.2009

Autori: Süss Hans Ulrich, Dietz Thomas

MPK: C22B 3/24, C01G 39/00, C01G 41/00...

Značky: adsorpčný, získavania, spôsob, roztokov, spätného, vodných, molybdénanu, wolframu

Text:

...molybdénanu alebo wolfrárnanu z vodných roztokovvznikajúcich pri deligniñkácií buničiny.Teraz sa prekvapivo zistilo, že možno túto úlohu riešiť použítím vo vode nerozpustného,kationizovaného anorganického nosného materiálu. Nosný materiál podľa vynálezu viaže molybdénan alebo wolfráman z vodných roztokov pri hodnote pH v oblasti medzi 2 a 6 a uvoľňuje naviazaný molybdénan resp. wolfráman pri hodnote pH V oblasti medzi 6 a 14 znova do...

Adsorbent fosforečnanov na báze železitého uhľohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17850

Dátum: 05.12.2007

Autori: Küsters Ernst, Meier Ulrich, Sekkat Nabila, Gessier-vial Corine, Hartmann Christa, Meyer Andreas, Ambühl Michael, Kaufmann Daniel

MPK: B01J 20/02, A61K 33/26, B01D 15/00...

Značky: báze, železitého, uhľohydrátu, fosforečnanov, adsorbent

Text:

...je potrebné kaž dý deň užiť, vysoké. Napríklad priemerná denná dávka, ktorú musia užívať dialyzovaní pacienti,aby sa zabránilo hyperfosfatémii/aby sa liečila hyperfosfatémia, je asi 9 kapsúl V prípade ZerenexuTM a 14 tabliet potiahnutých filmom v prípade Renagelu®. To znamená, že dodržiavanie liečbypacientom pri dostupných adsorbentoch fosforečnanu je veľmi nízke.Kvôli vysokým úrovniam fosforečnanu obsiahnutých v strave a relatívne nízkej...

Spôsob prípravy superparamagnetických nanočastíc založených na oxidoch železa s modifikovaným povrchom a superparamagnetické nanočastice získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8311

Dátum: 23.02.2007

Autori: Horák Daniel, Hájek Milan, Sykova Eva, Jendelová Pavla, Babic Michal

MPK: C01G 49/06, A61K 49/18, C01G 49/08...

Značky: nanočastice, železa, modifikovaným, superparamagnetických, přípravy, týmto, získané, povrchom, spôsob, spôsobom, založených, oxidoch, superparamagnetické, nanočastíc

Text:

...je potrebné hľadať kompromis medzi dobrým kontrastným účinkom materiálu a presným cielením (Kresse M., Pfefferer D.,Lawaczeck R., Wagner S. Ebert W., Elste V., Semmler W., Taupitz M. Gaida J., Herrmann A., Ebert M., Swiderski U., U.S. Pat. Appl. 2003,0185757). Ako obyčajne pravidlom je, že jadro obsahujúce železo by malo byť tak veľké, ako je možné, aby sa získal vysoký zobrazovací účinok (kontrast), ale celkový priemer by mal byť malý.0005...

Spôsob výroby železného alebo mikrolegovaného oceľového prášku z oxidu železitého pomocou oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9067

Dátum: 01.12.2006

Autor: Ruthner Michael

MPK: C01G 49/00, B22F 9/22, B22F 9/16...

Značky: železného, ocelového, železitého, spôsob, pomocou, redukcie, mikrolegovaného, výroby, oxidů, oxidácie, prášků

Text:

...vysoko kvalitné homogénne suroviny oxidov železitých použiteľné pre práškovú metalurgiu a z nich vyrobitželezné alebo mikrolegovane oceľové prášky.V rámci vynálezu sa použije viacstupňový spôsob výroby homogénnych oxidov železitých pražených za rozprašovania aznich výsledné typy železných alebo mikrolegovaných oceľových práškov. Tieto uzatvárajú svojimi materiálovými vlastnosťami medzeru medzi karbonylovými železnými práškami na strane...

Označené anorganické prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5678

Dátum: 06.07.2006

Autori: Eickschen Ralf, Hocken Jörg, Kastner Jürgen

MPK: A61K 8/19, C01G 23/00, C01F 11/00...

Značky: označené, přísady, anorganické

Text:

...problém sa podľa vynálezu rieši význakovou časťou hlavného patentového nároku. Výhodné uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0012 Aby sa pri výrobe finálneho produktu značenie nemenilo alebo nestratilo, musí byť trvale, respektíve pevne zabudované vchemickej zlúčenine prísady. Pokiaľ sa napríklad anorganická prísada, ako napríklad TiOg, ktorá môže byť použitá napríklad ako biely pigment,pred použitím len zvlhčí vodou označenou...

Granuly práškovitého minerálu a spôsob výroby týchto granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6910

Dátum: 16.06.2005

Autor: Söyland Hansen Tor

MPK: C01G 45/00, C09K 8/02, C04B 14/02...

Značky: práškovitého, minerálů, spôsob, granuly, granúl, výroby, týchto

Text:

...suché materiály tohto typu budú pri manipulácii v otvorenom priestore vykazovat tendenciu k prášeniu a tým tiež k negativnemu pôsobeniu na životné prostredie. Táto skutočnosť môže viesť k potenciálnemuzdravotnému riziku voči pracovníkom, obzvlášť kvôli vysokému obsahu mangánu vmateriáli, alebo môže spôsobovať sfarbenie okolitého priestoru s následnoupotrebou starostlivého čistenia a odstraňovania materiálu.0009 V snahe o prekonanie tohto...

Sypký, aglomerovaný síran železa s nosným materiálom, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9094

Dátum: 23.05.2005

Autor: Amirzadeh-asl Djamschid

MPK: C05D 9/02, C01G 49/14, C04B 22/14...

Značky: aglomerovaný, nosným, síran, spôsob, sypký, výroby, železa, materiálom, použitie

Text:

...pohybom vytvára guľôčkový granulát s rôznym priemerom. Pri tanierovom granulátorí sa vloží peletovaný materiál na strednú časť skloneného, otáčavého taniera, a rotačným pohybom sa počas pracovnej operácie tvaruje do formy požadovaných aglomerátov.0016 Na získanie požadovaných veľkostí zŕn je možné prípadne zo získaného produktu oddeliť nežiadúcu veľkosť zŕn. Tak je možné napríklad získaný aglomerovaný síran železa s obsahom inertného...

Redukčné činidlo pre rozpustný chrómanový obsah v cemente a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1700

Dátum: 16.07.2004

Autori: Auer Gerhard, Laubach Benno, Schuy Werner, Klein Detlef, Reese Philip, Köllisch Klaus, Bahl Werner, Vössing Michael, Weiss Erwin

MPK: C01G 49/14, C01G 23/00, C01B 17/00...

Značky: redukčné, cemente, činidlo, obsah, chrománový, výroby, spôsob, rozpustný

Text:

...ktorý sa k cementu primiešava, sa počas skladovania časom zmenšuje. Množstvo pridávaného síranuželeznatého(II) sa preto musí stanoviť V závislosti na časeskladovania, aby sa zabezpečilo, že sa chróman v cementovomprípravku V určitom časovom okamihu úplne zredukuje.0010 Dánskym cementárenským priemyslom je preto zaručovanédodržanie medznej hodnoty 2 ppm rozpustného chrómu len počas2 mesiacov. (Porov. správu Výskumného ústavu cementárenského...

Spôsob prípravy nanokryštalickej práškovej zmesi Cu-CuO . Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 282462

Dátum: 03.01.2002

Autori: Ďurišinová Katarína, Orolínová Mária, Katana Vladimír, Ďurišin Juraj

MPK: C30B 28/00, C01F 7/02, C01G 3/00...

Značky: přípravy, práškovej, cu-cuo, zmesí, spôsob, nanokryštalickej, al2o3

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava je založená na kombinácii chemickej redukcie a mechanickom mletí v attritore. K práškovému oxidu medi sa vo forme vodného roztoku pridajú legúry Al2O3 v množstve do 10 % obj., zmes sa melie a homogenizuje, následne sa žíha pri teplote 650 až 850 °C, potom sa počas 30 až 60 minút redukuje pri teplote 150 až 250 °C v redukčnej atmosfére. Vzniknutá zmes sa mechanicky homogenizuje. Kryštality medi dosahujú veľkosť pod 70 nm.

Spôsob získavania kovového gália z gáliumarzenidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282096

Dátum: 31.08.2001

Autor: Pavela Mirko

MPK: C01G 15/00, C22B 58/00

Značky: galia, spôsob, získavania, kovového, gáliumarzenidu

Zhrnutie / Anotácia:

Kovové gálium sa z gáliumarzenidu získava viacnásobným diskontinuálnym rozkladom práškového gáliumarzenidu pri zvýšenej teplote 70 až 100 °C v zásaditom prostredí vodného roztoku hydroxidu sodného za prítomnosti peroxidu vodíka ako oxidačného činidla. Technológia umožňuje využitie vzniknutého kryštalického arzeničnanu sodného na ďalšie použitie v sklárskom priemysle.

Prostriedok na potláčanie rastu machu v trávnikoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2739

Dátum: 18.01.2001

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 59/02, C01C 1/24, C01G 49/14...

Značky: trávnikoch, potláčanie, prostriedok, rastu, machu

Text:

...prípadne tiež pesticídne - predovšetkým herbicídne účinné látky. Prostriedok môže byť v práškovej, kryštalickej, granuiovanej, kompaktovanej, ale tiež v suspenznej, alebo roztokovej forme.V záujme minimalizácie výrobných nákladov možno na výrobu prostriedku podľa riešenia používať síran amónny vznikajúci ako vedľajší produkt pri niektorej z chemických výrob (kaprolaktam), alebo v priemysle metalurgickom, či plynárenskom. Ako vhodný zdroj...

Spôsob spracovania odpadových kalov z výroby hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281359

Dátum: 16.05.2000

Autori: Kušnierová Mária, Kafka Richard, Vašková Helena

MPK: C01F 11/46, B09B 3/00, C01G 49/02...

Značky: odpadových, kalov, spôsob, spracovania, výroby, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Na odpadový kal (X) sa pôsobí počas 100 až 200 hodín lúhovacím činidlom (Y), ktoré pozostáva z anorganickej kyseliny H2SO4 alebo zmesi anorganických kyselín H2SO4, HNO3, alkalickej soli KNO3, metabolických produktov pôdnych mikroorganizmov zo skupiny Deuteromyces a vody v hmotnostnom pomere 10 : 3 : 14 : 72, s hodnotou pH pod 1, za stáleho miešania, alebo staticky počas 2 týždňov pri izbovej teplote. Vzniknutá pevná fáza sa oddelí filtráciou...

Spôsob spracovania kyslých roztokov s obsahom železa, najmä roztokov odpadného moridla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280267

Dátum: 08.10.1999

Autori: Prior Adalbert, Ritter Franz

MPK: C01G 9/00, C23G 1/36

Značky: spracovania, železa, obsahom, najmä, roztokov, odpadného, spôsob, kyslých, moridla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje extrakciou z kvapaliny do kvapaliny s organickými ionexmi, pričom z roztokov, ktoré obsahujú tiež zinok, sa v prvom extrakčnom stupni spoločne extrahuje obsah železa a zinku. Takto získaný prvý organický extrakt s obsahom železitých (Fe3+), železnatých (Fe2+) a zinočnatých (Zn2+) iónov sa použije na opakovanú extrakciu ďalšieho množstva roztoku, pri ktorej sa vymení obsah železnatých (Fe2+) iónov prvého extraktu za obsah...

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jurovčák Ondrej, Mičák Jozef, Berežný Viktor, Balaďová Paulína, Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Molnár Gabriel

MPK: C01G 51/04

Značky: oxidů, kobaltu, zmesného, spôsob, výroby

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260150

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: výluhu, způsob, čištění, wolframové

Text:

...železitý v poměru hmotnosti železa a hořčíku 20 80 až 70 30. S výhodou se postup podle vynálezu provádí tak, že se roztok železité a hořečnaté soli před přidáním k výluhu smísí s vodným roztokem u amoniaku. Výhodou postupu podle vynálezu je dobrý čistící účinek, stejně jako dobrá filtrovatelnost sraženiny a mae lé ztráty wolframu. Tohoto efektu se nedosáhne žádným z dosud známých postupů a ani tehdy, dávkují-li se železitá a hořečnatá...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260149

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav, Huňková Alena

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, čištění, wolframové, výluhu

Text:

...postupu podle vynálezu je, že sespolu s kyselinou křemičitou oddělí od kapalné fáze výluhu prakticky věechen přebytečný sodík nebo jeho převážná část ve formě štavelanu nebo hydrogenuhličitanu, resp. uhličitanu sodného. Vyčištěný výluh obsahuje jen velmi nízké množství cizího aniontu. Oddělenou pevnou fázi je možné využít v chemické výrobě. Štavelan sodný lze konvertovat nakyselinu štavelovou a tu znovu použít k neutralizàci výluhu o ....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260148

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: výluhu, způsob, čištění, wolframové

Text:

...9,5 až 12,5 k výluhu přidá manganistan a/nebo manganan alkalického kovu a redakční činidlo jako hydroxylamin v množství dostatečném k redukci převážně části mengananu-à/nebo manganistanu na hydroxid manganatý a oddělí se vzniklá sraženina. Výhodou postupu podle vynálezu je mohutný čistící účinek. Další výhodou postupu podle vynálezu je vznik dobře sedimentující sraženiny. Převážná část sraženiny se usadí během několikodesítek minut. Při...

Spôsob výroby meďnatých fungicídnych prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281447

Dátum: 10.09.1997

Autor: Teren Ján

MPK: A01N 59/20, C01G 3/00, C01G 3/14...

Značky: spôsob, výroby, fungicídnych, měďnatých, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnaté fungicídne prípravky vo forme vodou zriediteľných suspenzií alebo pást, alebo vo forme vo vode dispergovateľných zmáčateľných práškov, ktoré obsahujú hydroxidosírany, hydroxidouhličitany a ich podvojné a zmesové soli s obsahom príslušných síranov a chloridov. Spôsob ich výroby spočíva v tom, že síran meďnatý, ktorý sa používa pri zrážaní s chloroamokomplexmi a/alebo amokomplexmi medi, a/alebo s amoniakom, a/alebo s uhličitanmi, a/alebo...

Spôsob odstránenia zlúčenín chrómu z odpadovej vody po vylúhovaní odpadov chromočinenej kože a regenerácia chromitých vyčiňovacích komplexov vo forme chromitých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281121

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hladký Zdeněk, Valko Ladislav, Bartalos Ladislav

MPK: B09B 3/00, C01G 37/14

Značky: regenerácia, komplexov, solí, vylúhovaní, spôsob, chromu, vyčiňovacích, chromočinenej, kôže, zlúčenín, odpadov, formě, odstránenia, odpadovej, chromitých

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že chrómany prítomné v odpadovej vode sa redukujú v kyslom prostredí pyrosiričitanom na chromité soli, ktoré sa vyzrážajú v mierne alkalickom prostredí ako málorozpustný hydroxid chromitý, ktorý možno filtráciou oddeliť. Hydroxid chromitý sa ďalej extrahuje po pridaní aktívneho uhlia zriedenou kyselinou sírovou za vzniku chromitých solí, vhodných na prípravu chromočiniacej brečky.

Spôsob výroby monohydrátu síranu meďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 278921

Dátum: 07.05.1997

Autori: Benediková Eleonóra, Medžo Andrej

MPK: C01G 3/10, B09B 3/00

Značky: monohydrátu, výroby, síranu, spôsob, měďnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Medený kovový odpad upravený na menšie kusy sa lúži 10 % kyselinou sírovou za stáleho miešania. Do nádrže sa pripraví roztok 10 % kyseliny sírovej a potom sa pomaly dávkuje medený odpad za súčasného pridávania peroxidu vodíka ako katalyzátora. Reakcia je silne exotermická. Lúženie prebieha do stáleho pH roztoku, t. j. 5,0 - 5,5. To znamená, že zreagovala všetka voľná kyselina. Výluh sa nechá sedimentovať a stočí sa do medzinádrže. Odtiaľ sa...

Spôsob spracovania zvyšku obsahujúceho vanád

Načítavanie...

Číslo patentu: 281513

Dátum: 08.05.1996

Autori: Heidsieck Klaus, Kowallik Wolfgang, Samant Gurudas, Krishnan Venkita, Higman Christopher, Sturm Peter

MPK: C22B 34/22, C01G 31/02

Značky: spôsob, vanad, spracovania, obsahujúceho, zvyšku

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania zvyšku obsahujúceho vanád, ktorý je počítaný ako bezvodý, pozostáva minimálne z 5 % hmotn. uhlíka, pričom sa zvyšok spracováva tepelne v peci pri teplotách 500 až 1300 °C, keď sa zvyšok v peci vedie oblasťou, v ktorej sú teploty vyššie ako 700 °C, pričom parciálny tlak kyslíka, merané v tejto oblasti, v ktorej sa nachádza zvyšok, je maximálne 0,01MPa a pritom sa potlačí tvorba V2O5 a z pece sa odťahuje zmes pevných...

Spôsob parciálnej oxidácie uhľovodíkovej suroviny a spôsob sušenia sadze obsahujúceho kalu vznikajúceho touto oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281217

Dátum: 06.12.1995

Autori: Maaz Hans Jürgen, Kowallik Wolfgang, Soyez Werner

MPK: C01G 31/02, C22B 34/22, C01B 3/36...

Značky: uhľovodíkovej, parciálnej, spôsob, vznikajúceho, oxidáciou, suroviny, oxidácie, sadze, sušenia, touto, obsahujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva zo stupňov splynovania, parciálnej oxidácie a odstránenia uhlíka za vzniku sadzovej vody obsahujúcej nespálený uhlík a popol, a z filtrácie sadzovej vody za vzniku filtračného koláča z uhlíka a popola. Filtračný koláč sa suší vo fluidnom lôžku a vysušený filtračný koláč sa vypaľuje pri teplotách medzi 600 °C a 1000 °C. Fluidné lôžko sa prednostne prevádzkuje pomocou fluidizačného plynu pri teplote aspoň 150 °C. Vysušený...