C01F 5/00

Spôsob prípravy hydrotalcitu a hydrotalcitu podobných zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285072

Dátum: 02.05.2006

Autori: Horváth Róbert, Bartík Richard

MPK: C01F 7/00, C01F 5/00

Značky: podobných, hydrotalcitu, přípravy, zlúčenín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrotalcit a hydrotalcitu podobné zlúčeniny sa pripravujú reakciou hydroxidu horečnatého a hydroxidu hlinitého v alkalickom prostredí s močovinou alebo zmesovým roztokom karbaminanu amónneho s močovinou, ktorá pri reakčnej teplote poskytuje uhličitanový ión CO3exp(2-). Na vytvorenie alkalického prostredia sa použije roztok amoniaku.

Zmes pre optické alebo elektrické káblové puzdrá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2815

Dátum: 02.06.2003

Autori: Mehl Alfred, Dinkelmeyer Christof, Muller Friedrich

MPK: C08K 3/00, C01F 5/00, C01F 7/00...

Značky: optické, elektrické, káblové, puzdra

Text:

...kyseliny fosforečnej môžu byť rovnako pridané do zmesi, rovnako ako môže byť pridaný trihydrát oxidu hlinitéhoako ďalšia prímes (filler inter alia).Základný efekt vzhľadom k ohňovzdornosti je dosiahnutý v EP 0 537 013 B pomocou silikónového oleja, silikónovej živice, rozpustnej v silikónovom oleji a hydroxiduEP 1 167 429 Al opisuje zmes, založenú na polyuretáne, určenú pre puzdrá optických alebo elektrických káblovhydroxid kovu a...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01F 5/00, C09D 5/08...

Značky: pigment, termicky, stabilní, antikorozní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Lohniský Jaroslav, Novotný Miroslav

MPK: C01F 5/00

Značky: sloučenin, způsob, horečnatých, malou, rozpustností, výroby

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Viacjadrové komplexné zlúčeniny horčíka s aminodikarboxylovými kyselinami, halogénom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280602

Dátum: 12.04.1995

Autori: Varga Ivan, Fendrich Emil, Valašík Tibor, Mandúch Milan, Rázus Luboslav, Šiška Karol

MPK: C07C 229/24, C01F 5/00, C01F 11/00...

Značky: kyselinami, aminodikarboxylovými, komplexne, halogénom, přípravy, spôsob, horčíka, viacjadrové, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca 7 Mg.4-[kyselina aminodikarboxylová-H].10X.mH2O, kde kyselina aminodikarboxylovou je kyselina asparágová alebo kyselina glutámová, X je halogén a m je počet mólov vody. Podstatou spôsobu prípravy novej látky je reakcia hydrogén asparaginátu horečnatého alebo hydrogenglutamátu horečnatého a halogenidu horečnatého, alebo reakcia hydrogenhalogenid asparaginátu horečnatého a halogenidu horečnatého, alebo...

Spôsob výroby granulovaného prostriedku na zlepšovanie poškodenej a/alebo vadnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279194

Dátum: 16.07.1991

Autori: Weiss Viktor, Kofler Günter

MPK: C05D 5/00, C01F 5/00

Značky: prostriedku, vadnej, poškodenej, spôsob, zlepšovanie, výroby, pôdy, granulovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulovaného prostriedku na zlepšovanie poškodenej a/alebo chybnej pôdy na báze látky obsahujúcej horčík sa uskutočňuje tak, že sa zmiesi jemnozrnný uhličitan horečnatý (MgCO3), jemnozrnný oxid horečnatý (MgO) a voda ako pôvodné zložky zmesi, čím vznikne hydroxid horečnatý (Mg(OH)2) ako produkt reakcie, ktorý sa granuluje a následne sa takto vzniknuté granuly sušia v atmosfére bohatej na oxid uhličitý CO2, dokiaľ sa predtým...