C01F 11/00

Vápenatý hydrát v práškovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5540

Dátum: 07.10.2010

Autori: Marušinec František, Hečko František

MPK: C04B 2/00, C01F 11/00

Značky: práškovej, hydrát, formě, vápenatý

Text:

...fyzíkálnou charakteristikou tohto vápna je menšia veľkosť častíc vápenného hydrátu voči časticiam vyrobených z páleného vápna suchou cestou, čo je dôležité pre mnohé priemyselné aplikácie. Princípom sušenia mokrého karbidového vápna je exoternická reakcia pri miešam sušiacej prísady obsahujúcej aktívne CaO MgO a vody, ktorú obsahuje vlhké karbidové vápno. Vzniknuté teplo podľa miery koncentrácie aktivity sušiacej prísady a vlhkosti...

Použitie (met)akrylových polymérov v spôsobe prípravy vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13291

Dátum: 16.06.2009

Autori: Jacquemet Christian, Suau Jean-marc, Mongoin Jacques

MPK: C01F 11/00, B02C 23/06, B01F 3/00...

Značky: přípravy, vápenatého, suspenzie, použitie, uhličitanu, spôsobe, met)akrylových, polymérov, vodnej

Text:

...vlastností je faktor strmosti (dso/ dzo) medzi 1,5 a 2, prednostne medzi 1,5 a 1,75. Vzhľadom na uvedenú konkrétnu definíciu faktorastrmosti je tento vynález zameraný na veľmi úzku distribúciu veľkosti častíc je tu tiež uvedené, že opacita konečných výrobkov je tým zlepšená.0013 Dokument EP 1 579 070 opisuje zmes dvoch pigmentov uhličitanu, z ktorých aspoň jedným je GCC, ktorý má faktor strmosti 100 (d 3 o/ dvo ) medzi 30 a 45,...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne reakcie plynu s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286324

Dátum: 27.06.2008

Autor: Erdman Gerald Dean

MPK: B01J 19/24, C01F 11/00, B01J 10/00...

Značky: spôsob, kontinuálně, plynů, zariadenie, reakcie, tekutinou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a zariadenie na zlepšenie kontaktu medzi tekutinou a reakčným plynom pohybom tekutiny po serpentínovej dráhe horizontálne aj vertikálne cez komory reaktora a na zavádzanie reakčného plynu aspoň do jednej komory.

Systém na vháňanie plynu a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7643

Dátum: 15.09.2006

Autori: Wyczalkowski Wojciech, Dowd Robert Peter, Knights Peter John

MPK: B01F 13/00, B01D 53/00, B01F 3/00...

Značky: spôsob, plynů, systém, vháňanie, príslušný

Text:

...na veľmi jemný prášok prostredníctvom styku vodnej suspenzie uhličitanu vápenatêho alebo vápenca s plynným oxidom uhličitým pri vysokom tlaku na prevádzanietuhých látok V suspenzii na nestabilnú formu.0005 Prevádzka obežného kolesa vytvára vírivé prúdenie, ktoré vytvára oblast nízkeho tlaku V strede víru. Prívodná trubica łgg na vypúšťanie plynu môže vytvárať prúdenie smeron spát do nízkotlakovej oblasti smeromk obežnêmu kolesu 104, kde...

Označené anorganické prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5678

Dátum: 06.07.2006

Autori: Eickschen Ralf, Hocken Jörg, Kastner Jürgen

MPK: C01F 11/00, A61K 8/19, C01G 23/00...

Značky: označené, anorganické, přísady

Text:

...problém sa podľa vynálezu rieši význakovou časťou hlavného patentového nároku. Výhodné uskutočnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch.0012 Aby sa pri výrobe finálneho produktu značenie nemenilo alebo nestratilo, musí byť trvale, respektíve pevne zabudované vchemickej zlúčenine prísady. Pokiaľ sa napríklad anorganická prísada, ako napríklad TiOg, ktorá môže byť použitá napríklad ako biely pigment,pred použitím len zvlhčí vodou označenou...

Spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna a spôsob výroby produktu s obsahom vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: 285009

Dátum: 22.03.2006

Autor: De Pauw Gerlings Johannes Hendrikus Martinus

MPK: C01F 11/00

Značky: iónov, vápnika, vápna, roztoku, produktů, obsahom, přípravy, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy roztoku iónov vápnika z vápna, ktorý zahŕňa úpravu vápna vodným roztokom polyhydroxyzlúčeniny, ktorou je hydrogenovaný alkoholový monosacharid, a oddelenie nerozpustných nečistôt z výsledného roztoku z predchádzajúceho kroku. Predložené riešenie tiež opisuje spôsob výroby produktu s obsahom vápnika, pri ktorom sa k roztoku získaného z predchádzajúceho kroku pridá zrážacie činidlo, ktoré spôsobí vyzrážanie požadovaného...

Vápenato-horečnatá vodná suspenzia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12491

Dátum: 27.07.2004

Autori: Habib Ziad, Langelin Henri René, Diaz Chavez Luis Alfredo, Salter Timothy

MPK: C01F 11/02, C01F 11/00

Značky: přípravy, vápenato-horečnatá, suspenzia, vodná, spôsob

Text:

...Cielom tohto vynálezu je vyvinutie vodnej suspenzie na báze vápna alebo zlúčeniny vápna s regulovanou viskozitou, výhodne nízkou, s cieľom umožnenia zvýšenia koncentrácie pevných látok alalebo zníženia veľkosti suspendovaných častíc.0012 Tento problém je podľa tohto vynálezu vyriešený pomocou vápenatohorečnatej vodnej suspenzie, ktorá obsahuje častice pevnej látky, ktoré pred suspendáciou majú merný povrch, stanovený metódou BET, ktorý sa...

Postup prípravy vodných suspenzií minerálnych plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3854

Dátum: 16.07.2003

Autori: Vorobiev Eugéne, Jacquemet Christian, Husson Maurice

MPK: C01F 11/00, B01F 3/12, B01F 3/00...

Značky: minerálnych, vodných, suspenzií, postup, plniv, přípravy

Text:

...vzhľadom na veľké množstvo použitého dispergačného činidla.0014 Takisto» patent GB 1 463 974 opisuje metódu jednofázovej filtrácie prinášajúcu rovnaké nevýhody, ako boli uvedené vyššie.0015 Úroveň techniky známa odbomíkoví ho tak vedie k použitiu prostriedku bud celkom po filtrácii, alebo jeho polovice pred fázou filtrácie a druhej polovice po fáze filtrácie alebo k použitiu dispergačného prostriedku pred fázou filtrácie, avšak s nutností...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01F 11/00...

Značky: termicky, stabilní, antikorozní, pigment

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, způsob, rozpustností, solí, vápenatých, výroby

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Novotný Miloslav, Glaser Vladimír

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, výroby, rozpustností, malou, solí, vápenatých

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, rozpustností, solí, vápenatých, způsob, výroby

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Viacjadrové komplexné zlúčeniny horčíka s aminodikarboxylovými kyselinami, halogénom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280602

Dátum: 12.04.1995

Autori: Šiška Karol, Varga Ivan, Mandúch Milan, Valašík Tibor, Rázus Luboslav, Fendrich Emil

MPK: C07C 229/24, C01F 11/00, C01F 5/00...

Značky: horčíka, kyselinami, aminodikarboxylovými, komplexne, viacjadrové, přípravy, zlúčeniny, halogénom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca 7 Mg.4-[kyselina aminodikarboxylová-H].10X.mH2O, kde kyselina aminodikarboxylovou je kyselina asparágová alebo kyselina glutámová, X je halogén a m je počet mólov vody. Podstatou spôsobu prípravy novej látky je reakcia hydrogén asparaginátu horečnatého alebo hydrogenglutamátu horečnatého a halogenidu horečnatého, alebo reakcia hydrogenhalogenid asparaginátu horečnatého a halogenidu horečnatého, alebo...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novotný Miloslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, vápenatých, solí, rozpustností, způsob, výroby

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Způsob vzájemné separace barya a stroncia

Načítavanie...

Číslo patentu: 240145

Dátum: 15.06.1987

Autori: Motáeek Tomáš, Steiner Bohumil

MPK: C01F 11/00

Značky: separace, způsob, vzájemné, barya, stroncia

Text:

...a/nebo její sůl a/nebo jejich deriváty a/nebo homology s výhodou mírně alkalické reakce, je 24014hož pH lze určit hěžným výpočtem z rovnovážnych konstant nebo experimentálne.jako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nitrobenzenu za prítomnosti polyethylenglykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinu 1,2-cyklohexyldiamintetraoctovou., resp. její soli. V...

Způsob separace stroncia a vápníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Novák Ludvík

MPK: C01F 11/00

Značky: separace, vápníku, způsob, stroncia

Text:

...výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému...