C01C

Spôsob aplikácie plynného čpavku v zariadeniach na plastifikáciu dreva a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288078

Dátum: 03.05.2013

Autor: Kučár Ivan

MPK: B27K 3/00, C01C 1/00, B27K 3/16...

Značky: dřeva, spôsobu, plynného, spôsob, plastifikáciu, aplikácie, zariadenie, zariadeniach, tohto, čpavku, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaným spôsobom sa na začiatku procesu plastifikácie prepúšťa čpavok z expanznej nádrže do autoklávu, kým sa nedosiahne rovnováha tlakov medzi oboma zariadeniami, autokláv sa plní čpavkom z potrubia na prívod plynného čpavku a po ukončení procesu plastifikácie je tento čpavok prepúšťaný do expanznej nádrže až do vyrovnania tlakov s autoklávom a následne je odsávaný kompresorom a vývevou a je vytláčaný do expanznej nádrže.Ďalej sa opisuje...

Spôsob výroby karbidu vápenatého v priemyselnom meradle v elektrickej nízkošachtovej peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13164

Dátum: 14.11.2008

Autori: Baumann Leonhard, Möller Roland, Wieneke Michael, Weigand Maren

MPK: C01B 31/32, C01C 3/18, C04B 35/56...

Značky: karbidu, spôsob, nízkošachtovej, elektrickej, výroby, priemyselnom, meradle, vápenatého

Text:

...odpady s obsahom PVC tu môžu vykazovať obsah chlóru v rozsahu od 5 do 56 hmotu. a v inej forme uskutočnenia od 5 do 56,8 hmotn., výhodnejšie od 10 do 56,8 hmotn., zvlášť výhodnejšie od 10 do 30 hmotu. apriemer častíc až 100 mm,výhodnejšie až 80 mm, zvlášť výhodnejšie od 5 do 50 mm, najvýhodnejšie od 10 do 50 mm.Výhodné je vspôsobe podľa vynálezu použiť plastové odpady sobsahom PVC, ktoré sú eventuálne znečistené s organickými alebo...

Katalytické zariadenie na uskutočnenie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, reaktor, reakčný proces a spôsob výroby katalytického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 285674

Dátum: 10.05.2007

Autor: Steffen Joseph

MPK: B01J 35/00, B01J 12/00, B01J 15/00...

Značky: proces, teplotě, vysokej, zariadenie, plynnom, výroby, katalytické, uskutočnenie, katalytického, médiu, zariadenia, reaktor, reakcie, spôsob, reakčný

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické zariadenie na uskutočňovanie reakcie v plynnom médiu pri vysokej teplote, ako je napríklad syntéza HCN alebo oxidácia čpavku, obsahuje najmenej jeden štruktúrovaný materiál (1), ktorý pôsobí na túto reakciu ako katalyzátor, podperu (2), pozostávajúcu z najmenej jednej keramickej časti (3), ktorej štruktúra umožňuje prechod plynov. Táto časť (3) podpery (2) má vlnovitú čelnú plochu (6) takú, aby sa zväčšenie povrchovej plochy (beta),...

Spôsob stabilizácie dusičnanu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 285297

Dátum: 18.09.2006

Autori: Poukari Juhani, Hero Heikki

MPK: C05C 1/00, C01C 1/00

Značky: spôsob, stabilizácie, amonného, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený kremičitan kovu v množstve 1 až 3 % hmotn. z produkovaného dusičnanu amónneho sa rozpustí v tekutine pozostávajúcej hlavne z kyseliny dusičnej, vzniknutý roztok sa nechá reagovať s čpavkom, čím sa vytvorí suspenzia dusičnanu amónneho a roztok sa neutralizuje. Vzniknutá suspenzia dusičnanu amónneho sa vysuší a granuluje.

Katalytický reaktor s indukčným ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284015

Dátum: 08.07.2004

Autori: Kirby Gregory, Mehdizadeh Mehrdad, Sengupta Sourav, Ashmead James, Koch Theodore, Blackwell Benny

MPK: B01J 19/08, B01J 19/00, B01J 12/00...

Značky: indukčným, katalytický, ohrevom, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálne riadenie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze pri zvýšenej teplote zahŕňa nádobu (11) reaktora (10), obsahujúcu aspoň jeden vstup (12) reakčnej zložky na privádzanie plynnej reakčnej zložky do nádoby (11) reaktora (10) a aspoň jeden výstup (13) produktu na odvádzanie produktu z nádoby (11) reaktora (10), aspoň jeden katalyzátor (17) v tuhej fáze, umiestnený v nádobe (11) reaktora (10) v styku s plynnou reakčnou...

Vynálezy kategórie «C01C» v ZSSR.

Spôsob prípravy komplexu pentakyanoaminoželeznatanu trojsodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 283813

Dátum: 12.01.2004

Autori: Simon Mark, Wheeler Edward, Malz Russell

MPK: C01C 3/12, C07C 209/60

Značky: pentakyanoaminoželeznatanu, přípravy, spôsob, komplexu, trojsodného

Zhrnutie / Anotácia:

Postup prípravy komplexu pentakyanoaminoželeznatanu trojsodného, ktorý zahrnuje stupne (a) súčasné pridávanie vodného roztoku tetrahydrátu chloridu železitého, stabilizovaného kyselinou fosfornou a kyanidom sodným v pomere 1 ku 5, do vodného roztoku hydroxidu amónneho za vzniku reakčnej zmesi, a (b) izolovanie tohto pentakyanoaminoželeznatanu trojsodného z uvedenej reakčnej zmesi. Takto pripravená látka sa výhodne používa pri príprave...

Spôsob prípravy substituovaných aromatických amínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283812

Dátum: 12.01.2004

Autori: Malz Russell, Simon Mark, Wheeler Edward

MPK: C07C 209/60, C01C 3/12

Značky: amínov, substituovaných, spôsob, přípravy, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Postup prípravy substituovaných aromatických amínov so všeobecným vzorcom (I), v ktorom n je 2 až 5 a R1 a R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne, pričom ale musia byť v polohe orto alebo meta vzhľadom na umiestnenie aminoskupiny, a môžu znamenať vodík, C1-C4 alkylovú skupinu, C1-C4 alkoxyskupinu, atóm halogénu, kyanoskupinu, zvyšok soli C1-C4 karboxylovej kyseliny alebo amidu C1-C4 karboxylovej kyseliny alebo ich zmesi, ako je napríklad...

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Koch Theodore, Mehdizadech Mehrdad, Bueker David Julian

MPK: B01J 19/00, B01J 19/08, B01J 12/00...

Značky: iniciácie, katalyzovanej, spôsob, fáze, reakcie, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Spôsob destilácie amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283702

Dátum: 18.11.2003

Autori: Houssier Patrick, Bocquenet Gérald

MPK: C01C 1/10, C07D 201/00

Značky: spôsob, amoniaku, destilácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob destilácie amoniaku zo zmesi, najmä zo zmesi rezultujúcej z reakcie medzi aminonitrilom a vodou, táto reakcia je tiež označovaná ako cyklizačná hydrolýza. Riešenie sa týka špecificky spôsobu destilácie amoniaku, obsiahnutého vo vodnom roztoku kaprolaktámu, a jeho podstata spočíva v tom, že sa destilácia uskutočňuje s použitím kolóny s teplotou v päte kolóny nižšou alebo rovnou 160 °C a pri absolútnom tlaku nižšom alebo rovnom...

Spôsob výroby amoniaku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283645

Dátum: 13.10.2003

Autor: Gam Eric Andreas

MPK: C01C 1/04

Značky: vykonávanie, zariadenie, spôsob, výroby, spôsobu, amoniaku, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amoniaku pri zvýšenom tlaku a teplote zahŕňa vedenie procesného prúdu zo syntézneho plynu na výrobu amoniaku postupne aspoň troma katalyzátorovými lôžkami a v týchto lôžkach sa syntézny plyn nechá reagovať. Čiastočne zreagovaný syntézny plyn opúšťajúci katalyzátorové lôžka sa bezprostredne chladí výmenou tepla vo výmenníkoch tepla usporiadaných medzi každým katalyzátorovým lôžkom a odťahuje sa vytekajúci produkt, ktorý je...

Prostriedok na potláčanie rastu machu v trávnikoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2739

Dátum: 18.01.2001

Autor: Teren Ján

MPK: C01G 49/14, A01N 59/02, C01C 1/24...

Značky: potláčanie, rastu, prostriedok, machu, trávnikoch

Text:

...prípadne tiež pesticídne - predovšetkým herbicídne účinné látky. Prostriedok môže byť v práškovej, kryštalickej, granuiovanej, kompaktovanej, ale tiež v suspenznej, alebo roztokovej forme.V záujme minimalizácie výrobných nákladov možno na výrobu prostriedku podľa riešenia používať síran amónny vznikajúci ako vedľajší produkt pri niektorej z chemických výrob (kaprolaktam), alebo v priemysle metalurgickom, či plynárenskom. Ako vhodný zdroj...

Spôsob spracovania kyslých síranových lúhov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280510

Dátum: 07.10.1998

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/24

Značky: lúhov, spôsob, spracovania, vykonávanie, kyslých, zariadenie, síranových

Zhrnutie / Anotácia:

Kyslé síranové lúhy sú po úprave vedené k neutralizácii čpavkom na pH 4,0 až 6,0 pri využívaní tým vznikajúceho reakčného tepla k odparovaniu vody. Úprava kyslých síranových lúhov spočíva v premene v nich prítomnej H2SO4 na NH4HSO4, ktorá sa dosahuje ich zmiešavaním s vodným roztokom (NH4)2SO4 s výhodnou prítomnosťou 6 - Kaprolaktámu. Výhodnou alternatívou postupu je oddeľovanie organickej fázy uvoľňujúcej sa takouto úpravou z kyslých...

Zariadenie na výrobu kyseliny kyanovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280841

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bussek Christian, Arntz Dietrich, Von Hippel Lukas

MPK: C01C 3/02

Značky: kyanovodíkovej, výrobu, zariadenie, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kyseliny kyanovodíkovej podľa takzvaného BMA spôsobu reakcií reaktantov metánu a amoniaku na kyselinu kyanovodíkovú v reaktore (1) vykurovanom vykurovacími plynmi a povlečenom katalyzátorom sa skladá z celistvého umiestnenia vykurovacích kanálov (2) a reakčných kanálov (4), pričom reakčné kanály (4) sú na svojich vnútorných stenách povlečené katalyzátorom.

Spôsob výroby chemicky čistého kryštálu síranu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 278677

Dátum: 04.12.1996

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C01C 1/242

Značky: výroby, spôsob, krystalů, amonného, chemicky, síranu, čistého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby z medziproduktu syntézy kaprolaktámu - kyseliny laktámsírovej a čpavku. Kyselina laktámsírová sa privádza do miešanej suspenzie tvorenej kryštálom síranu amónneho, jeho vodného roztoku a vodného roztoku kaprolaktámu. Chladením sa suspenzia udržiava na teplote + 25 až + 60 °C a prívodom čpavku na pH v rozmedzí hodnôt 4,0 až 6,5, pričom vzniká vodný roztok kaprolaktámu a kryštalický síran amónny, ktorý je vedený k usadzovaniu v...

Spôsob čistenia amoniaku odpadajúceho z výroby difenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278241

Dátum: 10.08.1994

Autori: Švoňava Marián, Gabarík Milan, Mundl Zdenek, Kořen Ján, Doležel Pavel, Pašek Josef, Horák Jaroslav, Jaroš Alois, Marhefka Ján, Augustín Dominik, Kukučka Ľubomír

MPK: C01C 1/12, C07C 211/55, C01C 1/00...

Značky: odpadajúceho, difenylaminu, čistenia, amoniaku, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na plynný amoniak obsahujúci až 1 % hmotn. anilínu a až 10 % hmotn. vody sa najprv protiprúdovo pôsobí čpavkovou vodou vznikajúcou jeho ochladením na teplotu nižšiu ako 10°C a takto upravený plynný amoniak sa uvedie do kontaktu s aktívnym uhlím. Vzhľadom na premenlivosť obsahu vody v spracovávanom amoniaku je účelné upraviť hmotnostný pomer čpavkovej vody a anilínu prítomného v amoniaku na hodnotu 10 až 50 pridaním vody k čpavkovej vode.

Granuláty kyanidov alkalických kovov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279894

Dátum: 08.06.1994

Autori: Mönch Heinz, Lorösch Jürgen, Riemenschneider Herbert, Alt Christian, Claus Martin, Leutner Josef

MPK: C01C 3/10

Značky: granuláty, výroby, spôsob, alkalických, kyanidov, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Granuláty kyanidov alkalických kovov na báze kyanidu sodného alebo kyanidu draselného podľa uvedeného riešenia sú prakticky odolné proti oteru a majú menší sklon k tvorbe hrudiek. Granuláty sú charakteristické v podstate guľovitým tvarom častíc, priemerom častíc v rozmedzí 0,1 až 20 mm, sypnou hmotnosťou vyššou ako 600 g/dm3, oterom menším ako 1 % a indexom spekavosti maximálne 4. Granuláty sa dajú vyrobiť rozprašovacou granuláciou vo fluidnej...

Hydrogénhexakyanoželeznatany a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278007

Dátum: 12.08.1992

Autor: Györyová Katarína

MPK: C01C 3/12

Značky: hydrogénhexakyanoželeznatany, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrogénhexakyanoželeznatany všeobecného vzorca [R3S]xHy[Fe(CN)6], kde R je metyl, fenyl, x je 1 alebo 2 a y je 2 alebo 3 sa pripravujú tak, že na vodný roztok draselnej soli hexakyanoželeznatanu sa pôsobí vodným roztokom trimetyl- alebo trifenylsulfóniumjodidu, roztok sa ochladí a okyslí kyselinou chlorovodíkovou na pH 5 až 5,5. Vzniknutý kyanokomplex sa podrobí kryštalizácii, prípadne rekryštalizácii. Používa sa ako absorbér kationických...

Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svitek Imrich, Hauskrecht Peter, Jakubček Eduard

MPK: C01C 1/12

Značky: spôsob, amoniaku, využitia, zachytávania

Text:

...amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Németh Imrich, Krajčí Pavol, Orság Ivan, Bartoš Vladimír

MPK: C01C 1/18

Značky: vykonávaniu, zariadenie, amonného, dusičnanu, krystalického, přípravy, spôsob

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Způsob peletizace a granulace síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268502

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bechtlwald Horst, Mohn Ulrich

MPK: C01C 1/24

Značky: granulace, amonného, peletizace, způsob, síranu

Text:

...peletizovat popřípadč granulovat.Na vzdory znáeoati shora uvedených obtlží bylo doaaženo převedeni rozpraäovanin usuäenćho aíranu amonněho na peletizačnln talíři na pelety popřipadč granulát. Za tínto účeleo bylo nanesono aai 6 až 8 X jemně rozprúšené vody, vztaženo na aušinu aíranu anonného, na peletizačni tailř provozovuný normální způsobem. S překvapenin bylo zjištčno,že sc při touto procesu vytvořily velmi rovnoměrnć, ténčř kužalovitć...

Způsob výroby amoniaku z dusíku a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266207

Dátum: 13.12.1989

Autori: Černjakov Josif, Rumjancev Ivan, Novickij Eduard, Krotov Leonid, Gdalin Semen

MPK: C01C 1/04

Značky: amoniaku, vodíku, způsob, výroby, dusíku

Text:

...3 a. AMMaqHuñ Koneucarnocne-cenapaun nocwynaer B rasooTnennTenb 4, rue H 3 mnxoro aunaxa Banana mwcs pacrnopenuue B nem aprou, Meŕaa, a 3 oT, nonopou, a raxme raaooópasubm.aMmmaK - raK uasbnnaemie Taxxonwe rastu. Oróop Lmpxynnnnouuoro rasa nponsv sonar nocne nepnnquoň cenapaun aMMaKa(ToqKa a). Owönpaeumň ras(37 rue. HM/uac, unn 2,5-oőmero nowoa) poccehupymr no aanenna 40 aTM,cnemnnamr c ranxonmu rasauu (3 THC. HM/uac). Honyqennym cuecb...

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabadoš Július, Matzenauer Tomáš, Gebelová Alžbeta, Kondrát Emanuel, Šimeček Antonín, Vondrák Pavel

MPK: B01J 23/74, B01J 35/04, C01C 1/02...

Značky: katalyzátor, amoniaku, oxidáciu, dusnatý

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pekárek Petr, Letko Pavel, Lederer Erich

MPK: C01C 1/248

Značky: amonného, přepracování, síranu, způsob, krystalického

Text:

...zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného...

Způsob zpracování síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262572

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lukášek Petr, Roušar Ivo

MPK: C01C 1/24

Značky: zpracování, amonného, síranu, způsob

Text:

...v podstatě směsi čistého oxidu siřiöitého a dusiku, eventuálně s přiměsi nezreaqovaného přebytku vzdušného kyslíku, lze po dodatočné úpravě složení vysušeným vzduohem použit k výrobě oxidu sirového na kontaktním katalyzátoru.Postup podle vynálezu náleži mezi ekologicky nezávadné procesy.Způsob podle vynálezu je dále bliže popsán na dvou přikladech provedení, uskutečněných v laboratorním měřitku vsádkovým způsobem.132 g stranu...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pekárek Petr, Lederer Erich, Letko Pavel

MPK: C01C 1/248

Značky: krystalického, přepracování, amonného, síranu, způsob

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lederer Erich, Letko Pavel, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: přepracování, síranu, krystalického, amonného, způsob

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Spôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a reaktor na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258705

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vážny Emil, Chromický Karol, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Teren Ján

MPK: C01C 1/02

Značky: spôsob, přípravy, kontinuálnej, prevádzanie, čpavkovej, tohto, spôsobu, reaktor

Text:

...miešača 4 do telesa reaktora 1. Perf-orovaný prívod koncentrovaného kvapalného amoniaku 2 je možno s výhodou riešiť pomocou irity, s výhodou kovovej iritySpôsob kontinuálnej prípravy čpavkovej vody a hydratačný reaktor na jeho realizácu má celý rad výhod~ umožňuje výrobu čpavkovej vody s ininimálnymi požiadavkami na spotrebu energie~ zariadenie je jednoduché a neobsahuje žiadne točivé súčastizariadenie sa vyznačuje velkou prevádzkovou...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Uhlíř Josef, Dolejš Václav, Malina Miroslav, Martinovič Viktor, Konrád Jan

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, způsob, amoniaku

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Náhradní zapojení cirkulačního čerpadla sytiče pro výrobu síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257693

Dátum: 16.05.1988

Autor: Hollein Arnold

MPK: C01C 1/242

Značky: náhradní, sytiče, zapojení, výrobu, síranu, cirkulačního, amonného, čerpadla

Text:

...chodu sytiče v havarijních případech porušení přítoku čerstvé yseliny sírové do sytíče. Náhradní potrubní okruhy podle vynálezu je možno instalovat stabilné, nebo je v mísiních podmínkách někdy výhodnější- mít příprevenu sadu flexibilního potrubíí - pro okam~žitou montáž V případě poruchy. Včeané uvedení náhredního.zapojení oirkulačního čerpadla v případě poruchy přítoku kyseliny sírová e náhradní provoz až do doby přepojení plynu na rezervní...

Způsob redukce kyslíkatých sloučenin a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257579

Dátum: 16.05.1988

Autori: Drtina Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Weiser Otto

MPK: C01C 1/24, C01C 1/22

Značky: sloučenin, redukce, síry, způsob, kyslíkatých

Text:

...technicky nerealizovatelné a ekonomicky nepřijatelné.Redukci kyslikatých sloučenin síry, zejména odpadnich siranů a aiřičitanů amonných a alkalických kovů řeší způsob podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že se vodné roztoky síranů a siřičitanů katalyticky redukují vodíkem za vzniku najnižších oxidačních stupňů síry,elementární síry a sirovodíku. Katalytická redukce se provádí za teplot 250 až 450 °C, s výhodou při teplotě 300 až 400...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Letko Pavel, Exnerová Karla, Huml Vladimír, Kožmín Bohumír

MPK: C01C 1/248, C01C 1/16

Značky: amonného, chloridů, síranu, způsob, povrchové, úpravy

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...